Pytanie 7: Oba wcielenia Boga świadczą o tym, że „Chrystus jest prawdą, drogą i życiem”. Jak powinniśmy uznawać istotę Chrystusa jako prawdę, drogę i życie?

Odpowiedź:

Jeśli wierni naprawdę widzą, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem, jest to bardzo cenne. Pokazuje to, że wierni naprawdę znają istotę Chrystusa. Tylko o takich ludziach można powiedzieć, że naprawdę poznali Boga. Chrystus jest praktycznym Bogiem wcielonym. Tylko ci, którzy rozpoznają Chrystusa i potrafią być Mu posłuszni, naprawdę poznali Boga. Bowiem prawda, droga i życie wyrastają z Boga. Pochodzą od Chrystusa wcielonego. Poza Chrystusem nikt nie może być ogłoszony prawdą, drogą i życiem. Bardzo niewielu ludzi to rozumie. Bóg wykorzystuje ludzką umiejętność rozpoznania wcielenia Boga. Tak przeprowadza sprawdzian. Tylko ci, którzy, wierząc, spełniają ten warunek, otrzymają wyróżnienie. Wszyscy, którzy przyjmą Boże wcielenie i będą mu posłuszni, są zwycięzcami. Jako pierwsi zostaną pochwyceni przed oblicze Boga i zostaną udoskonaleni. Ci, którzy nie przyjmą i nie posłuchają Chrystusa, będą skazani na cierpienia i klęski, ponieważ nie poznali Bożego wcielenia. Zostaną uznani za panny głupie. Tak samo było, gdy przybył Pan Jezus. Zebrał wszystkich, którzy miłowali prawdę, którzy przyjęli Jego słowo i szli za Nim aż na szczyt góry. Osobiście wiódł ich i nauczał. Nie zwracał najmniejszej uwagi na tych pobożnych ludzi, którzy wierzyli w Boga dla własnych korzyści. Ci wierzyli jedynie w nieokreślonego Boga wysoko w niebie. Nie zaakceptowali wcielenia Boga. Byli ślepi, nie potrafili rozpoznać Boga. Tylko ci, którzy przyjmą wcielonego Chrystusa i będą Mu posłuszni, otrzymają nagrodę od Boga i będą przezeń udoskonaleni. Dlaczego tylko Chrystus jest prawdą, drogą i życiem? Przeczytajmy fragment słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący rzecze: „Droga życia nie jest czymś, co może stać się udziałem każdego ani dla nikogo nie jest łatwo dostępna. Życie może bowiem pochodzić tylko od Boga, co oznacza, że tylko Sam Bóg posiada istotę życia i jedynie Sam Bóg posiada drogę życia. A zatem tylko Bóg jest źródłem życia i niewyczerpywalnym źródłem żywej wody życia. Odkąd Bóg stworzył świat, wykonał On wiele pracy dotyczącej witalności życia; wykonał wiele pracy, która ożywia człowieka i zapłacił wielką cenę, aby człowiek mógł zyskać życie. Wynika to z tego, że sam Bóg jest życiem wiecznym i sam Bóg jest drogą, przez którą człowiek zostaje wzbudzony z martwych” („Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Tylko Bóg posiada drogę życia. Ponieważ Bóg jest niezmiennym życiem, jest On tym samym życiem wiecznym; ponieważ tylko Bóg jest drogą życia, sam Bóg jest drogą życia wiecznego” („Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Ze słów Boga Wszechmogącego możemy wyciągnąć wniosek, że prawda, droga i życie pochodzą od Boga. Tylko do Boga należy droga życia. Biblia mówi: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). Słowo jest Bogiem. Słowo jest słowem Bożym. Słowo jest prawdą, drogą i życiem. Słowo, które staje się ciałem, odnosi się do Ducha Bożego zmaterializowanego w ciele. To znaczy – prawda, droga i życie stają się ciałem. Tak jak rzecze Bóg Wszechmogący: „Słowo stało się ciałem i Duch prawdy zmaterializował się w ciele – że cała prawda, droga i życie stały się ciałem, a Duch Boży rzeczywiście przybył na ziemię w cielesnej postaci” („Praktyka (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Oba wcielenia Boga dowodzą, że On jest prawdą, drogą i życiem. To głębokie objawienie dla ludzi. Pokazało im, że tylko Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Dzieło i słowo Chrystusa, wszystko to, co On ma i czym jest, są prawdą, drogą i życiem. Taka jest istota Chrystusa. Gdy Chrystus wyraża słowo Boże, to jakby sam Bóg dokonywał swego dzieła. Tym samym kończy poprzedni wiek i rozpoczyna nowy, przeprowadzając dzieło w jego trakcie na rzecz całej ludzkości. Słowo Boże, które Chrystus wyraża, w całości dotyczy jednego z etapów dzieła Bożego. Tu ujawnia się Boże usposobienie, wszystko to, co Bóg ma i czym jest, tajemnica Bożego planu zarządzania, a także oczekiwania i intencje Boga względem człowieka. Całość Jego słowa jest prawdą. Ono nie tylko daje człowiekowi życie, ale też je wzbogaca. Podobnie jak wtedy, gdy zstąpił Pan Jezus. Wyrażał całą prawdę, której ludzie potrzebowali w Wieku Łaski. Pozwolił ludziom wyznać grzechy, odpokutować je i wrócić do Boga. Modlić się do Pana, cieszyć się Jego łaską, dostrzegać Jego współczucie i miłość. Taki był skutek dzieła odkupienia. Pan Jezus sprawił swym dziełem, że grzechy człowieka mogły zostać odpuszczone. Odkupił grzechy ludzkości. Pan Jezus dokonał etapu dzieła odkupienia ludzkości. Tym samym rozpoczął Wiek Łaski i zakończył Wiek Prawa. Wcielony Bóg Wszechmogący dni ostatecznych nadszedł i wyraził wszystkie prawdy, by oczyścić i zbawić ludzkość. Dokonał dzieła osądzenia, zaczynając od domu Bożego. Pozwolił człowiekowi ujrzeć sprawiedliwe usposobienie Boga, Jego wszechmoc i mądrość, oczyszczając i odmieniając charakter życia człowieka. Zatem człowiek może bać się Boga, wystrzegać się zła, wyrwać się spod wpływu szatana i wrócić do Boga. Zostać pozyskanym przez Boga. Dzieło Boga Wszechmogącego rozpoczyna Wiek Królestwa, kończąc zarazem Wiek Łaski. To nam pokazuje, że wszystko, co Chrystus mówi, robi, wyraża, przejawia – jest prawdą. Tylko Chrystus umie wskazać człowiekowi właściwą drogę. Daje człowiekowi życie i zbawienie. Żaden człowiek nie posiada ani nie przejawia takich zdolności. Chrystus jest krynicą życia człowieczego. Jest Bogiem, który się ukazał. On jest prawdą, drogą i życiem. Jedynym odkupieniem i zbawieniem człowieka. Za wyjątkiem Chrystusa, żaden człowiek nie posiada prawdy, drogi ani życia. Łatwo to dostrzec!

Fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Wstecz: Pytanie 6: W Wieku Łaski Bóg stał się ciałem, aby służyć jako ofiara za grzech dla ludzkości, odkupując ich od grzechu. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, aby wyrazić prawdę i wykonać swoje dzieło sądu, aby dokładnie oczyścić i zbawić człowieka. Dlaczego więc Bóg musi wcielać się dwa razy, aby dokonać dzieła zbawienia ludzkości? Jakie jest prawdziwe znaczenie dwukrotnego wcielenia Boga?

Dalej: 1. Dlaczego Bóg dokonuje dzieła zbawienia ludzkości?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze