62 Powitam Twą uśmiechniętą twarz, gdy pojawisz się przede mną

1 Znajomy głos woła mnie od czasu do czasu, rozbudzając mego ducha, budząc mnie z długiej nocy. Przez mgłę widzę Twą uśmiechniętą twarz. Nigdy nie marzyłem, że ujrzę twarz Boga. Jestem zepsutą ludzkością, pozbawioną honoru, jednak zbliża się do mnie Król pełen chwały. Twoje słowa mnie przyciągają, moje serce jest pijane radością. Codzienne życie przed Twym obliczem jest najsłodszym szczęściem.

2 Cichy przed Tobą, słucham Twoich słów. Twoje słowa są ciepłe i mocne. Miłość w Twoim sądzie i karceniu rozbudziła moje serce. Widzę, że Twe słowa są prawdą najcenniejszą! Twa miłość, tak szczera i piękna, wypełnia moje serce i budzi moją miłość. Jest w Tobie tyle miłości, a ona cała wyryta jest w moim sercu. Pragnę ofiarować Ci moje serce i moją miłość.

3 Gdzie jesteś teraz, mój najdroższy? Gdy pragnę Twej miłości, bezsenna noc się dłuży. Kochasz mnie, po cóż więc ukrywasz się przede mną? Moje serce jest niespokojne, gdy nie mogę widzieć Twojej twarzy. W udrękach i próbach wzywam Cię i patrzę na Ciebie. Gdy prowadzą mnie Twoje słowa, to jakbym widział Twoją twarz. Kochając Cię całym sercem, podążając po Twych śladach, wzrastam w wierze. Życie według Twego słowa daje mi spokój i pogodę ducha. Refren Twoje słowo jest prawdą i zawładnęło moim sercem. Żyć według Twojego słowa jest największą błogością. Chcę Cię kochać i nieść Ci świadectwo oraz podążać za Tobą przez całe życie. Po złożeniu świadectwa powitam Twą uśmiechniętą twarz, gdy pojawisz się przede mną.

Wstecz: 61 To Bóg Wszechmogący nas zbawia

Dalej: 63 Wdzięczni za Bożą miłość

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

160 Postawa Boga wobec człowieka

Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego...

857 Gdy uderzy katastrofa

Ⅰ Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce