Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

356 Dwa wcielenia Boga miały jedno źródło

Szybkość

356 Dwa wcielenia Boga miały jedno źródło

Dzieło drugiego wcielenia wydaje się inne od pierwszego,

z którego nic nie ujawnia się w obecnym momencie,

jak gdyby dwa wcielenia nie miały ze sobą nic wspólnego.

Choć dzieła tych dwóch ciał się różnią,

nie dowodzi to, że pochodzą z różnych źródeł.

To natura dokonywanego dzieła,

a nie zewnętrzna powłoka, ujawnia Ich pochodzenie.

Chociaż dzieła dwóch wcieleń różnią się od siebie,

istota wcieleń oraz źródło Ich dzieł są takie same.

Wcielenia realizują dwa etapy dzieła

i objawiają się w dwóch różnych wiekach.

Tak czy inaczej, wcielenia Boga mają

to samo pochodzenie i tę samą istotę.

To jest prawda, której nikt nie może zaprzeczyć

ani twierdzić, że brak jej sensu.

Podczas trzech etapów swojego dzieła

Bóg dokonał wcielenia dwukrotnie.

Oba wcielenia uzupełniają się

i każde z Nich dało początek nowemu wiekowi i dziełu.

Ludzkie oczy i umysł nie są w stanie zobaczyć,

czy obydwa ciała mają to samo źródło.

Są one jednak identyczne w swej istocie,

bo Ich dzieło ma swój początek w tym samym Duchu.

Chociaż dzieła dwóch wcieleń różnią się od siebie,

istota wcieleń oraz źródło Ich dzieł są takie same.

Wcielenia realizują dwa etapy dzieła

i objawiają się w dwóch różnych wiekach.

Tak czy inaczej, wcielenia Boga mają

to samo pochodzenie i tę samą istotę.

To jest prawda, której nikt nie może zaprzeczyć

ani twierdzić, że brak jej sensu.

Tego, czy dwa ciała mają to samo źródło,

nie można stwierdzić na podstawie ich epok, miejsca narodzin

albo innych podobnych czynników,

lecz objawia to boskie dzieło, które wyrażają.

Chociaż dzieła dwóch wcieleń różnią się od siebie,

istota wcieleń oraz źródło Ich dzieł są takie same.

Wcielenia realizują dwa etapy dzieła

i objawiają się w dwóch różnych wiekach.

Tak czy inaczej, wcielenia Boga mają

to samo pochodzenie i tę samą istotę.

To jest prawda, której nikt nie może zaprzeczyć

ani twierdzić, że brak jej sensu.

Na podstawie rozdziału

„Istota ciała zamieszkana przez Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Autorytet wcielenia Boga

Dalej:Chrystus w swojej istocie jest posłuszny woli Ojca Niebieskiego

Powiązane treści

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Chwalimy nowe życie

  Alleluja! Wszechmogący Boże! Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie! Alleluja! Wszechmogący Boże! Wielbimy Cię po wsze czasy! I W dniach ostatecznych ukaza…

 • Bóg skupia się na sercu człowieka

  Ⅰ Gdy przyjmie się, co powierza Bóg, On ma zasady dla ludzi, czy czyjeś działania są dobre, czy złe, czy ktoś słucha lub spełnia Bożą wolę, czy czyjeś…

 • Doskonała Boża troska nad wszystkim

  Ⅰ Wielkość, świętość, suwerenność i miłość, szczegóły Bożej istoty i usposobienia objawiają się zawsze, gdy realizuje swoje dzieło, widać je w Jego wo…