Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 27

Jedyny prawdziwy Bóg, który sprawuje władzę nad wszystkimi rzeczami we wszechświecie – wszechmogący Chrystus! To jest świadectwo Ducha Świętego, to jest nieodparty dowód! Duch Święty pracuje, by wszędzie składać świadectwo, tak aby nikt już nie miał wątpliwości. Tryumfujący Król, Bóg Wszechmogący! On zwyciężył świat, zwyciężył grzech i dokonał odkupienia! On zbawia nas – grupę zdeprawowanych przez szatana ludzi, i czyni nas pełnymi, aby wykonać swoją wolę. On panuje nad całym światem, bierze go ponownie w posiadanie i wpędza szatana do bezdennej otchłani. Bóg osądza świat i nikt nie może wymknąć się z Jego ręki. On panuje jako Król.

Cała ziemia się raduje! Uwielbia tryumfującego Króla – Boga Wszechmogącego! Na wieki wieków! Jesteś godzien czci i chwały. Wszelka władza i chwała wielkiemu Królowi wszechświata!

Czas jest krótki, idźcie śladami Boga Wszechmogącego i postępujcie naprzód. Podążajcie z wielką uwagą, miejcie wzgląd na Jego brzemię i w jednomyślności z Nim poświęćcie samych siebie dla Jego planu zarządzania. Nie wolno wam zatrzymać tego, co posiadacie, a nie zostało dużo czasu. Rozdajcie to, co posiadacie! Nie zatrzymujcie tego! Rozdajcie! Nie zatrzymujcie!

Wstecz:Rozdział 26

Dalej:Rozdział 28

Powiązane treści