Rozdział 25

Bóg Wszechmogący, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, nasz Bóg jest władcą! Bóg Wszechmogący stawia swoją stopę na Górze Oliwnej. Jakie to piękne! Słuchajcie! My, strażnicy podnosimy głos; naszymi głosami zanosimy wspólny śpiew, albowiem Bóg powrócił na Syjon. Na własne oczy widzimy zniszczenie Jeruzalem. Obudźcie w sobie radość i razem śpiewajcie, gdyż Bóg przyniósł nam pokój i zbawił Jeruzalem. Bóg obnażył swe święte ramię na oczach wszystkich narodów i ukazał swą prawdziwą osobę! Wszystkie zakątki ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga.

Boże Wszechmogący! Siedem Duchów wysłanych zostało od Twojego tronu do wszystkich kościołów aby wyjawić wszystkie Twe tajemnice. Zasiadasz na swym tronie chwały i władasz swoim królestwem; ustanowiłeś je i nim zarządzasz ze sprawiedliwością i prawością; podporządkowałeś sobie wszystkie narody. Boże Wszechmogący! Odpiąłeś broń królów, bramy miasta na oścież otworzyłeś przed sobą, by nigdy ich nie zamknąć. Albowiem nastało Twoje światło i jaśnieje Twoja chwała. Ciemności kryją ziemię, gęsty mrok spowija ludy. O, Boże! Ty jednak objawiłeś nam się i oświeciłeś nas swoim światłem, a chwała Twoja ukazała się nad nami; wszystkie narody przybędą ku Twojej światłości, a wszyscy królowie – ku Twemu blaskowi. Wznosisz swe oczy i rozglądasz się wokół: Twoi synowie, przybyli z daleka, gromadzą się przed Tobą; Twoje córki niesione są na rękach. O, Boże Wszechmogący! Twoja niezgłębiona miłość nas ogarnia; jesteś Tym, który prowadzi nas na naszej drodze do Twego królestwa; to Twoje święte słowa nas przepełniają.

O, Boże Wszechmogący! Składamy Ci dzięki i głosimy Twoją chwałę! Pozwól nam wznieść ku Tobie nasze oczy, pozwól nam o Tobie świadczyć, wysławiać Cię i dla Ciebie śpiewać z sercem szczerym, spokojnym i pełnym prostoty. Pozwól nam być jednomyślnymi, umocnionymi jednością i obyś wkrótce mógł nas uczynić tymi, którzy oddani Twojemu sercu świadczą Ci posługę. Pragniemy, aby Twoja wola wypełniana była wszędzie, nie napotykając na przeszkody.

Wstecz: Rozdział 24

Dalej: Rozdział 26

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

O praktyce modlitwy

Nie przykładacie wagi do modlitwy w waszym życiu codziennym. Człowiek lekceważy kwestię modlitwy. Modlitwy były zdawkowe, a człowiek po...

Sam Bóg, Jedyny III

Autorytet Boga (II)Dziś będziemy kontynuować w ramach naszej wspólnoty temat: „Bóg sam, wyjątkowy”. Do tej pory mieliśmy już dwa spotkania...

Jak poznać rzeczywistość

Bóg jest Bogiem praktycznym: całe Jego dzieło jest praktyczne, wszystkie słowa, które wypowiada, są praktyczne i wszystkie prawdy, które...

W odniesieniu do Biblii (4)

Wielu ludzi wierzy, że zrozumienie Biblii i umiejętność jej interpretowania jest tym samym co odnalezienie prawdziwej drogi – ale czy jest...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce