Pytania o wiarę

17 powiązanych materiałów multimedialnych

Pytanie 4: Pan Jezus mówił o tajemnicach królestwa niebieskiego swoim uczniom. Czy Bóg Wszechmogący, jako powrót Pana Jezusa, także ujawnia wiele tajemnic? Czy moglibyście porozmawiać z nami na temat niektórych tajemnic ujawnionych przez Boga Wszechmogącego? Bardzo by nam to pomogło w rozpoznaniu głosu Boga.

Odpowiedź: Zawsze, gdy Bóg staje się ciałem, objawia nam wiele prawd i tajemnic. To pewne. Bóg staje się ciałem, aby ocalić ludzkość, i tym samym ujawnia wiele prawd i tajemnic bardzo ważnych dla nas. Na przykład w Wieku…

29 kwietnia 2019

Pytanie 2: W Biblii jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi?” (Rz 8:33-34). To dowodzi, że ukrzyżowanie Pana Jezusa oznacza odpuszczenie nam wszystkich grzechów. Pan nie widzi już w nas grzeszników. Kto nas może teraz oskarżać?

Odpowiedź: Biblia mówi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych”? W tej kwestii musimy mieć jasność. Kim dokładnie są wybrańcy Boga? Notoryczni grzesznicy, ludzie sprzedający Pana i ich przyjaciele, ci, którzy kradną ofia…

01 maja 2019

Pytanie 2: Jak Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Jak osądza, oczyszcza i udoskonala poprzez swoje słowa? Chcemy się tego dowiedzieć za wszelką cenę. Jeśli zrozumiemy dzieło Boga Wszechmogącego, to usłyszymy Boży głos i zostaniemy zabrani przed tron Boga. Proszę, podajcie nam więcej szczegółów.

Odpowiedź: Kiedy badamy, jak Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła osądzania, ważne jest to, abyśmy otrzymali zbawienie poprzez dążenie do prawdy. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyraża prawdy, by osądzić i obmyć ludzi…

29 kwietnia 2019

Połącz się z nami w Messengerze