Pytania o wiarę

29 powiązanych materiałów multimedialnych

31. Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?

Ważne słowa Boga: W przeszłości niektórzy ludzie przewidzieli „pięć panien mądrych i pięć panien głupich”; chociaż było to przewidywanie niedokładne, nie jest jednak całkowicie błędne, więc mogę dać wam pewne wyjaśnieni…

27 września 2019

Pytanie 4: Pan Jezus mówił o tajemnicach królestwa niebieskiego swoim uczniom. Czy Bóg Wszechmogący, jako powrót Pana Jezusa, także ujawnia wiele tajemnic? Czy moglibyście porozmawiać z nami na temat niektórych tajemnic ujawnionych przez Boga Wszechmogącego? Bardzo by nam to pomogło w rozpoznaniu głosu Boga.

Odpowiedź: Zawsze, gdy Bóg staje się ciałem, objawia nam wiele prawd i tajemnic. To pewne. Bóg staje się ciałem, aby ocalić ludzkość, i tym samym ujawnia wiele prawd i tajemnic bardzo ważnych dla nas. Na przykład w Wieku…

29 kwietnia 2019

Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie […]” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

Odpowiedź: Myślicie, że jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, to już jest w Jezusie Chrystusie. To jest ludzkie wyobrażenie. Zwrot „tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” nie odnosi się do każdego, kto wierzy w Pana Jezus…

01 maja 2019

2. Czym jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” (J 1:14…

03 lipca 2019

Pytanie 2: W Biblii jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi?” (Rz 8:33-34). To dowodzi, że ukrzyżowanie Pana Jezusa oznacza odpuszczenie nam wszystkich grzechów. Pan nie widzi już w nas grzeszników. Kto nas może teraz oskarżać?

Odpowiedź: Biblia mówi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych”? W tej kwestii musimy mieć jasność. Kim dokładnie są wybrańcy Boga? Notoryczni grzesznicy, ludzie sprzedający Pana i ich przyjaciele, ci, którzy kradną ofia…

01 maja 2019

Pytanie: Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu” (J 10:27). Pan powraca, by przemówić do swoich owiec. Najważniejsze jest szukanie głosu Pana. Ale teraz nie wiemy, jak powinniśmy nasłuchiwać głosu Pana. Nie wiemy też jak odróżnić głos Boga od głosu człowieka. Powiedzcie nam, jak nauczyć się rozpoznawać głos Pana.

Odpowiedź: Jak usłyszeć głos Boga? Nasze cechy czy doświadczenie nie mają tu znaczenia. Wierząc w Jezusa, co odczuwamy słysząc tak wiele z Jego słów? Chociaż nie mamy wiedzy na temat słów Pana, to gdy je słyszymy, czujem…

22 marca 2019