Dając wiarę temu, co znajduje się w Internecie, nieomal straciłem szansę na przyjęcie łaski Boga Wszechmogącego dni ostatecznych (Część 2)

01 października 2019

Autorstwa Williama, Stany Zjednoczone

Dlaczego KPCh rozsiewa plotki i potępia Kościół Boga Wszechmogącego?

Potem zobaczyłem, jak na tym samym filmie Xiaoyi mówi: „Dlaczego KPCh utrzymuje, że nasz Kościół to grupa założona przez człowieka? Dlaczego ani słowem nie wspomina o Bogu wcielonym? Czemu ani słowa nie mówi o księdze Słowo ukazuje się w ciele? Dlaczego? KPCh najbardziej boi się prawdy wyrażonej przez Boga Wszechmogącego, bo wie, że wszyscy Jego wyznawcy zaakceptowali Boga Wszechmogącego po uważnym przeczytaniu księgi Słowo ukazuje się w ciele. Więc KPCh próbuje odciągnąć uwagę ludzi, twierdząc, że Kościół Boga Wszechmogącego został stworzony przez człowieka, by celowo ukryć ukazanie się Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych, i zwraca oczy ludzi na tę osobę. Rząd robi to, by ludzie nie zaczynali wierzyć w Boga, ani podążać Jego śladem. To ich prawdziwy cel. KPCh wypacza fakty i twierdzi, że Kościół, w którym ukazuje się Bóg, by dokonać swego dzieła, założył człowiek. Tą wymówką KPCh zasłania się, prześladując i powstrzymując Kościół Boży. KPCh jest przebiegła i podła”.

Zobaczenie tego było dla mnie nagłym olśnieniem. Rząd chiński twierdzi, że Kościół Boga Wszechmogącego jest ludzką organizacją, co służy za pretekst do tego, by ją prześladować, a ponadto, przekręcając w ten sposób fakty, KPCh odwraca od niej uwagę ludzi, przed którymi ukrywa to, że Bóg się przejawił i dokonuje dzieła dni ostatecznych. Tym sposobem KPCh usiłuje zapobiec temu, by ludzie szukali i zgłębiali prawdziwą drogę, i sprawić, że ludzie przestaną wierzyć w Boga i za Nim podążać. Taki jest złowrogi cel KPCh!

Dając wiarę temu, co znajduje się w Internecie, nieomal straciłem szansę na przyjęcie łaski Boga Wszechmogącego dni ostatecznych (Część 2)

Gdy już skończyłem oglądać fragment filmu „Komunistyczna reedukacja w domu”, brat Liu przesłał mi następujące wersety z Biblii: „I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie(Obj 13:6). „Pokolenie to jest złe” (Łk 11:29). „Cały świat tkwi w niegodziwości(1J 5:19). Następnie omówił to ze mną w ten sposób: „Ten filmik bardzo wyraźnie tłumaczy to, czy Kościół Boga Wszechmogącego jest kościołem Boga, czy też ludzką organizacją, a także demaskuje złowrogie intencje KPCh, jeśli chodzi o rozpowszechnianie takich fałszów i plotek. Fabrykowanie przez KPCh tych plotek i potępianie Kościoła Boga Wszechmogącego, nieodłącznie wiąże się z jej demoniczną naturą polegającą na nienawiści do prawdy i na opieraniu się Bogu. Wszyscy wiemy, że KPCh jest ateistyczną partią polityczną wyznającą marksizm-leninizm. Bardziej niż czegokolwiek nienawidzi ona prawdy oraz ukazującego się Boga i Jego dzieła, odkąd zaś w 1949 roku partia ustanowiła w kraju komunizm, zajadle zwalcza i prześladuje wiarę religijną, piętnuje chrześcijaństwo, katolicyzm i inne domowe kościoły jako złe kulty, paląc i niszcząc niezliczone egzemplarze Biblii. KPCh prowadzi gorączkowe prześladowania: aresztowano, uwięziono i zesłano do obozów pracy niezliczoną ilość chrześcijan i katolików, torturuje się zaś i dręczy nieprzeliczenie więcej osób, nie wzdragając się przed ich okaleczaniem i uśmiercaniem. Zwłaszcza gdy do władzy doszedł Xi Jinping, KPCh zintensyfikowała prześladowania za wiarę religijną. Partia zamknęła kościoły należące do Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii, zlikwidowała krzyże i zdemolowała wiele kościołów, a nawet – usiłując pozbyć się religii – dopuściła się przepisywania na nowo i fałszowania Biblii. Skoro KPCh do tego stopnia prześladuje religię, to jak traktuje dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych – powracającego Pana Chrystusa? Ponieważ Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, ukazał się i rozpoczął swoje dzieło w Chinach, KPCh widzi, że coraz więcej ludzi przyjmuje dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych po przeczytaniu wyrażonych przez Niego słów. Partia obawia się również, że jeśli cały jej lud uwierzy w Boga i za Nim pójdzie, nie będzie już jej czcić i za nią podążać. Aby osiągnąć swój cel, jakim jest roztoczenie trwałej kontroli nad ludem Chin oraz ochrona swojej tyrańskiej władzy, partia zmobilizowała na dużą skalę uzbrojone siły policyjne i armię, by osaczyć Kościół Boga Wszechmogącego, prześladować i pojmać Chrystusa, a także prowadzić gorączkowe aresztowania i prześladowania wybranego ludu Bożego w ramach próby zniszczenia Bożego dzieła. Zwłaszcza widząc, że dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych rozprzestrzenia się zagranicę, KPCh wściekle się miota i usiłuje dosięgnąć swymi demonicznymi pazurami każdego kraju, nie ograniczając się do użycia środków ekonomicznych i dyplomatycznych w celu wywierania presji na demokratycznych państwach i zmuszenia zbiegłych za granicę chrześcijan do powrotu i poddania się wzmożonym represjom. Partia płaci również łapówki, wykupuje strony internetowe, posługuje się mediami i rozsiewa różnego rodzaju plotki, by wrabiać, zniesławiać i oczerniać Kościół Boga Wszechmogącego, usiłując omamić i zmydlić oczy ludziom na świecie, by i oni razem z partią opierali się Bożemu dziełu, wskutek czego straciliby szansę powitania powracającego Pana, na zawsze tracąc Boże zbawienie i ostatecznie podlegając zniszczeniu przez Boga z powodu stawianego Mu oporu. Zaiste KPCh jest kwintesencją zła! Wszystko to wystarczy, by ukazać nam demoniczną naturę KPCh polegającą na nienawiści do prawdy, uwielbianiu zła i bycie wrogiem Boga! Bez względu jednak na to, jak okrutny staje się szatan, bez względu na to, jak bardzo usiłuje on zakłócić i zniszczyć dzieło Boga, owce Boga zawsze powrócą przed Boży tron, gdyż takie są Boży autorytet i potęga. A tymczasem ci, którzy fabrykują plotki, potępiają i bluźnią przeciw Bogu niechybnie zmierzają ku nieuchronnej ruinie. Na podstawie takich faktów jak wielka powódź, która zniszczyła świat, spalenie miasta Sodomy i rozproszenie izraelickich Żydów po wszystkich krajach świata, widzimy, że święte i sprawiedliwe usposobienie Boga jest niezmienne i że każdy, kto opiera się Bogu, zostanie przez Boga sprawiedliwie ukarany. Jednocześnie zaś widzimy również, że im bardziej świat odrzuca i potępia Boże dzieło, tym bardziej powinniśmy trwać w poszukiwaniach i dociekaniach, począwszy bowiem od starożytności prawdziwa droga zawsze była okupiona prześladowaniami”.

Omówienie brata Liu’a ostatecznie mnie przekonało. Fakt, że KPCh tak brutalnie stawia opór Bogu Wszechmogącemu i fabrykuje wszelkiego rodzaju plotki i kłamstwa, by potępiać Kościół Boga Wszechmogącego, jest nieodłączny od jej demonicznej natury. KPCh jest prawdziwie zła i nikczemna!

Czy można wierzyć w plotki z Internetu?

Potem przeczytałem jeszcze jeden fragment kazania, przysłanego mi przez brata Liu’a: „Są również i tacy, którzy zgłębiają drogę prawdy, zwracają uwagę zwłaszcza na to, co mówi się o tym na znanych stronach internetowych w świecie świeckim. Powiadają oni: „To, co się mówi na tych stronach, musi być prawdą!” Ale czym tak naprawdę są owe strony internetowe? Czyż również i one nie są z tego świata? Czyż te słowa nie zostały napisane przez skażone istoty ludzkie? Czyż nie są one częścią złych mocy szatana? Czy zawierają prawdę? Ci ludzie nie służą Bogu, z pewnością nie oddają czci Bogu i nie stanowią grup, którym Bóg daje świadectwo. Dlaczego więc mielibyście im wierzyć? Ludzie ci kłamią w żywe oczy i rozpowszechniają kłamstwa. Rozsiewają wszystkie plotki czy też kłamstwa, do jakich zdolne są szatańskie rządy. Czy fakt ten nie czyni ich organizacji rozgłośniami kłamstwa? Puszczają one w obieg wszelkie plotki fabrykowane przez rząd komunistycznych Chin, wszelkie rezultaty podjętych przezeń prób zdyskredytowania Kościoła Boga Wszechmogącego. Czy nie są więc narzędziami szatana, służąc mu do rozsiewania jego kłamstw? Czyż nie są narzędziami szatana, służąc mu do oszukiwania człowieka? Dlaczego ludzie wierzą tym szatańskim tworom, kiedy sami zgłębiają prawdziwą drogę? Czyżby stracili rozum? Czy wierzą w to, że świat jest sprawiedliwy i dobry? Jeśli rząd czy wspólnota religijna wygłasza komentarze i tezy w kwestii tego, co jest drogą prawdy i kim jest prawdziwy Bóg, ludzie po prostu w to wierzą. Jeśli rząd czy wspólnota religijna mówi, że coś nie jest prawdziwą drogą albo powiada, że jakiś Bóg nie jest prawdziwy, wtedy ludzie ci nie wierzą ani w taką drogę, ani w takiego Boga. A w co ci ludzie wierzą? Wierzą w rząd, wierzą w słowa wspólnoty religijnej oraz w słowa pastorów i starszych. Czy ktoś taki jest prawdziwym człowiekiem wiary? Nie wierzą oni w Boga, nie ufają Bogu, nie wierzą, że Bóg jest rzeczywisty i nie przyznają, że Bóg jest prawdą. W szczególności zaś nie znają prawdy. Gdy więc ktoś taki bada prawdziwą drogę, doznaje paraliżu już w pierwszej chwili, gdy słyszy kłamstwa i plotki rozsiewane przez szatana. Czy ktoś taki jest inteligentny? Jest w konfuzji! Moja wiara w Boga opiera się na jednej tylko zasadzie: jeśli ktoś jest Bogiem, jeśli potrafi wyrazić prawdę i wybawić ludzkość, wtedy w Niego uwierzę, a moja wiara będzie niewzruszona. I czy nie po to wierzymy w Boga, by przyjąć prawdę? Tylko docierając do prawdy, możecie dotrzeć do Boga. Jeśli prawdy nie otrzymacie, wasza wiara jest porażką, jest bezużyteczna i nie możecie dotrzeć do Boga” („Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”, tom 138).

Po przeczytaniu tego fragmentu poczułem głęboki wstyd. Każda linijka opisywała mój prawdziwy stan. Tak, Wikipedia jest z tego świata, a jej treść została stworzona przez skażoną ludzkość. Nie zawiera ona żadnej prawdy ani nie jest poświadczona przez Boga. Niezależnie od tego, jak bardzo niezgodne z prawdą i złe byłyby stwierdzenia głoszone przez KPCh, Wikipedia upubliczni te kłamstwa. Jakże to, co rozsiewa Wikipedia, miałoby nie być do cna zatrute? Słowa nie zdołają opisać tego, w jakim stopniu tak właśnie jest. Skoro wierzyłem w Boga i zgłębiałem prawdziwą drogę, powinienem był przeanalizować, czy droga ta skrywa w sobie prawdę, czy wyraża ją Bóg i czy zawiera ona w sobie dzieło Ducha Świętego, ponieważ tylko Bóg jest prawdą, drogą i życiem i ponieważ tylko Bóg może wskazać drogi praktyki. Jednak pomimo faktu, że widziałem już, że słowo Boga Wszechmogącego jest prawdą, i pomimo faktu, że pochodzę od Boga, nadal byłem pod wpływem plotek oraz słów KPCh, publikowanych na rzekomo miarodajnej stronie internetowej – i to tak dalece, że nie śmiałem wgłębiać się w dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Byłem naprawdę skonfundowany! Rząd KPCh fabrykuje tak wiele plotek na temat Kościoła Boga Wszechmogącego, a platformy internetowe ślepo je publikują bez cienia rozeznania co do ich autentyczności, zwodząc i oszukując tych, którzy nie rozumieją faktów, i którzy nie próbują przez to szukać i zgłębiać dzieła Boga dni ostatecznych. Wszyscy oni naprawdę bardzo szkodzą ludziom! Na szczęście Bóg posłużył się moimi braćmi i siostrami, by przedyskutować ze mną temat prawdy, wspomóc mnie i prowadzić, tak bym nie został zwiedziony. Gdyby nie to, straciłbym swoją szansę powitania powracającego Pana.

Dlaczego Bóg dopuszcza istnienie plotek

Jednak rozmyślanie o tych sprawach nasunęło mi kolejne pytanie: „Skoro te plotki zaszkodziły tak wielu ludziom, to dlaczego Bóg w ogóle na nie przyzwala, dlaczego dopuszcza, by je rozsiewano, wprowadzając ludzi w konfuzję i im szkodząc?” Tak więc poprosiłem brata Liu’a, by poszukał odpowiedzi na to pytanie.

Brat Liu szybko odpowiedział, wysyłając mi ten oto fragment Bożych słów: „W państwie wielkiego czerwonego smoka wykonałem etap pracy niezgłębionej dla istot ludzkich, sprawiając, że chwieją się one na wietrze, po czym wiele z nich cicho odpływa w jego powiewach. Naprawdę to jest owo „klepisko”, które wkrótce oczyszczę; tego właśnie pragnę i taki jest także Mój plan. Jako że gdy Ja byłem zajęty wykonywaniem dzieła, wkradło się wielu niegodziwych, ale nie spieszę się bynajmniej, aby ich przegnać. Zamiast tego przepędzę ich, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Potem dopiero będę źródłem życia, pozwalając tym, którzy naprawdę Mnie miłują, otrzymać ode Mnie owoc drzewa figowego i woń lilii. W kraju, gdzie przebywa szatan, w tej krainie prochu, nie ma czystego złota, tylko piasek, zatem natrafiwszy na takie okoliczności, wykonuję stosowny etap dzieła. Powinieneś wiedzieć, że tym, co pozyskuję, jest czyste, wyrafinowane złoto, a nie piasek. Jakże mogliby niegodziwi przebywać nadal w Moim domu?” (Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Następnie omówił to ze mną w ten sposób: „Na podstawie słów Boga Wszechmogącego widzimy, że w tym, że za tym, iż Bóg pozwala na to, by KPCh rozsiewała te plotki, kryją się Jego dobre intencje i mądrość. Boże dzieło w Wieku Królestwa jest ostatnim stadium Jego planu zarządzania mającego na celu zbawienie ludzkości. To, co czyni Bóg, jest dziełem polegającym na karaniu zła, wynagradzaniu dobra, sortowaniu ludzi stosownie do zasług i na doprowadzeniu wieku do końca. Bóg chce doskonalić tych wszystkich, którzy szczerze w Niego wierzą i kochają prawdę, czyniąc z nich zwycięzców i wprowadzając ich do swego królestwa, tak jak pragnie obnażenia i wyeliminowania plew, kozłów oraz tych, którzy jedynie poszukują chleba, by nasycić swój głód – wraz ze wszelkiego rodzaju szatańskimi mocami, sprzeciwiającymi się Bogu. Plotki te są narzędziem, którym posługuje się Bóg do realizacji swego dzieła, jakim jest ujawnianie ludzi. Prawdziwi i fałszywi wyznawcy, pszenica i plewy zostaną obnażeni wśród tej „nawałnicy plotek”, i jest to test, który musi przejść każdy, kto akceptuje Boże dzieło dni ostatecznych. Ci, którzy autentycznie wierzą w Boga i miłują prawdę, w obliczu plotek i kłamstw rozsiewanych przez szatana, dzięki szczerej modlitwie do Boga, dzięki poszukiwaniu Bożego przewodnictwa i zwierzchnictwa, potrafią dostrzec i przejrzeć szatańskie sztuczki, odrzucić szatana i stanąć po stronie Boga. Tacy ludzie są w stanie rozpoznać głos Boga na podstawie Bożych słów i niezależnie od tego, jak wiele plotek rozsiewa KPCh, ludzie ci potrafią ostatecznie uwierzyć w Boga i za Nim pójść. Ale ci, którzy tak naprawdę nie wierzą w Boga, ci, którzy tylko poszukują chleba, by nasycić głód i nie dążą do urzeczywistnienia woli Boga, lecz ślepo wierzą szatańskim plotkom i kłamstwom, są zwiedzeni przez szatana, tym samym negując i zdradzając Boga, przez co zostają ujawnieni i wyeliminowani. Ci zaś, którzy nienawidzą prawdy i opierają się Bogu, posługując się owymi plotkami, bezrozumnie osądzają, potępiają dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych – a nawet przeciw niemu bluźnią – i ostatecznie mogą zasłużyć jedynie na sprawiedliwą Bożą karę. Bóg posługuje się plotkami KPCh, by ujawnić wszystkich ludzi, w końcu zaś przesądzi On o końcu każdej osoby stosownie do jej działań i zachowania. Na tej podstawie widzimy, że dzieło Boże jest czymś bardzo realnym, bardzo praktycznym i bardzo mądrym. Jest ono najzupełniej przekonujące dla ludzi, my zaś powinniśmy wysławiać Bożą sprawiedliwość!”

Słowo Boga i omówienie brata Liu’a sprawiły, że nagle uświadomiłem sobie, iż Bóg przyzwala na owe plotki, by móc posłużyć się nimi przy ujawnianiu prawdziwych i fałszywych wyznawców. Bóg jest prawdziwie mądry i prawdziwie wszechmogący! W tym momencie w moim sercu wezbrała wdzięczność wobec Boga. Pomyślałem o tym, że Bóg zawsze towarzyszył mi na obranej przeze mnie drodze, prowadząc mnie i wskazując mi właściwy kierunek: kiedy znalazłem się w zupełnie beznadziejnej sytuacji, Bóg był Tym, który ustrzegł mnie od rozpaczy i dał mi sposobność, bym przyjechał do Stanów Zjednoczonych, został chrześcijaninem i swobodnie oddawał Mu cześć; kiedy dotarło do mnie dzieło Boga w dniach ostatecznych, ślepo uwierzyłem doniesieniom Wikipedii i prawie padłem ofiarą pogłosek szatana, jednak Bóg udzielił mi miłosierdzia i łaski i za pośrednictwem ludzi, spraw i rzeczy wokół mnie przypomniał mi o tym, że muszę szukać i zgłębiać, aby skorzystać z szansy uzyskania pełni Bożego zbawienia; potem zaś Bóg posłużył się moimi braćmi i siostrami, którzy cierpliwie czytali mi Boże słowa i omawiali ze mną temat prawdy, bym mógł przejrzeć plotki i kłamstwa szatana, jak również w jakimś stopniu zrozumieć mądrość Bożego dzieła. Słowa nie wystarczą, by wyrazić miłość, jaką Bóg mnie otoczył – od tej chwili chciałem tylko wierzyć w Boga i dążyć do prawdy, by móc odpłacić za Bożą miłość!

Obecnie każdego dnia koncentruję się na czytaniu słów Boga Wszechmogącego, na doświadczaniu Bożego dzieła, na modleniu się, ilekroć natrafię na przeciwności, i na szukaniu odpowiedzi w słowach Boga. Nie wierzę już w plotki, które czytam na żadnej stronie internetowej i nadal staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki w kościele i szerzyć ewangelię z z braćmi i siostrami. Czuję się szczególnie zaszczycony, mogąc wnieść swój własny mały wkład w dzieło krzewienia Bożej ewangelii. Bogu niech będą dzięki!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze