Film ewangeliczny „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (1) – Jak Pan się ukaże i w jaki sposób wykona swoje dzieło, kiedy powróci?

747 |04/07/2019

Obejrzyj całość

Omen wielkiej katastrofy w dniach ostatecznych: na niebie pojawiły się cztery krwawe księżyce, a gwiazdy przybrały dziwny wygląd. Zbliża się wielka katastrofa, a wielu z tych, którzy wierzą w Pana, przeczuwało Jego drugie przyjście lub czuło, że już przyszedł. Podczas gdy wszyscy lękiem oczekują na drugie przyjście Pana, być może zastanawialiśmy się nad następującymi pytaniami: jak Pan ukaże się człowiekowi, kiedy powróci w dniach ostatecznych? Jakie dzieło Pan wykona, kiedy ponownie do nas przyjdzie? Jak dokładnie wypełni się proroctwo o wielkim białym tronie z Księgi Objawienia? Ten krótki film ujawni ci odpowiedzi na te pytania!

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/song-of-victory-movie.html

Film chrześcijański | „Oczekiwanie” Pan Jezus powrócił (Dubbing PL)

https://pl.godfootsteps.org/videos/Waiting-movie.html

Film chrześcijański | „Wiara w Boga” Ukazanie tajemnicy wiary w Boga (Dubbing PL) https://pl.godfootsteps.org/videos/faith-in-God-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj