949 Symboliczny sens gniewu Boga

Objawienie się gniewu Boga oznacza,

że wszelkie siły zła nagle przestaną istnieć;

symbolizuje to,

że wszystkie wrogie moce zostaną zniszczone.

Na tym polega wyjątkowe, sprawiedliwe usposobienie Boga

i wyjątkowość Jego gniewu.

Gdy godność i świętość Boga są atakowane,

gdy siły dobra słabną bez wiedzy ludzi,

wtedy to Bóg ześle swój gniew.

Istota Boga jest

taka, że siły walczące z Nim na ziemi są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie, będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg ześle swój gniew.


Wszystkie złe siły przepadną, gdy Bóg ześle swój gniew.

Wszelki ludzki grzech przepadnie,

gdy Bóg ześle swój gniew.

Wszystkie wrogie siły będą znane i przeklęte,

słudzy szatana ukarani, gdy Bóg ześle swój gniew.

A dzieła Boga nic nie powstrzyma.

Jego plan zarządzania realizuje się krok po kroku.

Istota Boga jest

taka, że siły walczące z Nim na ziemi są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie, będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg ześle swój gniew.


Tak będzie, gdy Bóg ześle swój gniew.

Jego wybrani uwolnieni od matactw szatana.

Jego wyznawcy czerpiący od Boga w pokoju.

Tak będzie, gdy Bóg ześle swój gniew.

To gniew Boga chroni

przed nieokiełznanym i gwałtownym

wybuchem wielkich sił zła.

To gniew Boga chroni

istnienie wszystkiego, co jest sprawiedliwe i dobre.

Istota Boga jest

taka, że siły walczące z Nim na ziemi są złe, nieprawe.

Pochodzą od szatana i do szatana należą.

Prawość, świętość i światło są od Boga,

a to, co złe, zepsute i szatańskie, będzie unicestwione.

To się stanie, gdy Bóg ześle swój gniew.

Gniew Boga chroni to, co sprawiedliwe i dobre

przed represją i przed przewrotem.


Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny II” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 948 Ludzie dni ostatecznych nigdy nie widzieli Bożego gniewu

Dalej: 950 Boża istota jest pełna godności

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

35 Wstańcie i tańczcie dla Boga

ⅠUsłyszeliśmy głos Bogai wznieśliśmy się przed Nim na ucztę.Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego,żyjąc w radości z Nim.Gdy...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce