Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Istota dzieła podboju

Szybkość

Istota dzieła podboju

I

Największy problem człowieka to myślenie wyłącznie

o własnym losie i o swoich perspektywach.

To one, a nie miłość, są powodem, dla którego człowiek podąża za Bogiem.

I tak egoizm i chciwość, wszystko to, co przeszkadza Boga mu czcić, musi zniknąć.

Wtedy osiągnięty będzie efekt podboju człowieka.

Dzieło podboju osiąga efekt przez odebranie ludziom perspektyw,

sądzenie ich zbuntowanego usposobienia.

Nie przez układy i zsyłanie błogosławieństw,

lecz przez odebranie wolności i perspektyw, by sprawdzić ludzką lojalność.

To jest dzieło podboju. To jest dzieło podboju.

II

W podbijaniu człowieka koniecznym jest usunąć jego zgubne ambicje,

słabości i tak ujawnić miłość człowieka do Boga, zmienić jego wizję życia,

Boga i sensu istnienia. Tak ludzka miłość do Boga zostaje obmyta,

serce człowieka jest prawdziwie podbite.

Dzieło podboju osiąga efekt przez odebranie ludziom perspektyw,

sądzenie ich zbuntowanego usposobienia.

Nie przez układy i zsyłanie błogosławieństw,

lecz przez odebranie wolności i perspektyw, by sprawdzić ludzką lojalność.

To jest dzieło podboju. To jest dzieło podboju.

III

W postawie Boga względem wszystkich stworzeń

podbicie samo w sobie nie jest celem.

Bóg podbija, by pozyskać człowieka i ku swej chwale,

by odzyskać pierwotne podobieństwo człowieka.

Dzieło podboju osiąga efekt przez odebranie ludziom perspektyw,

sądzenie ich zbuntowanego usposobienia.

Nie przez układy i zsyłanie błogosławieństw,

lecz przez odebranie wolności i perspektyw, by sprawdzić ludzką lojalność.

To jest dzieło podboju. To jest dzieło podboju.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Sąd słowa Bożego ma na celu zbawić człowieka

Dalej:Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa

Powiązane treści