Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 17

Kościół jest w trakcie budowy, a szatan czyni wszystko, by go zburzyć. Pragnie zburzyć Mą budowlę wszelkimi możliwymi środkami, dlatego należy szybko oczyścić kościół. Nie mogą w nim pozostać żadne resztki zła; on musi być oczyszczony, by stał się bez skazy i pozostał czysty jak dawniej. Musicie czuwać i cały czas wyczekiwać oraz więcej modlić się do Mnie. Musicie rozpoznać liczne podstępy i przebiegłe intrygi szatana, rozpoznać duchy, poznać ludzi oraz potrafić rozróżniać wszystkie rodzaje ludzi, zdarzeń i rzeczy; musicie też jeść i pić więcej Moich słów i, co ważniejsze, musicie potrafić robić to samodzielnie. Uzbrójcie się w całą prawdę i przyjdźcie przed Moje oblicze, bym mógł otworzyć wasze duchowe oczy i pozwolić wam zobaczyć wszelkie tajemnice, które znajdują się w wewnątrz ducha… Gdy kościół wchodzi w etap budowy, rozpoczyna się bitwa świętych z szatanem[a]. Ukazują się wam liczne ohydne cechy szatana; czy zatrzymacie się i sprzeniewierzycie, czy też powstaniecie i pójdziecie naprzód, polegając na Mnie? Dokładnie obnażcie zepsucie i szpetne cechy szatana, nie współczujcie mu i nie okazujcie litości! Walczcie z szatanem na śmierć! Jestem twoim wsparciem, a twój duch musi być młodzieńczy! Szatan wierzga w śmiertelnych spazmach, lecz i tak nie ucieknie przed Mym sądem. Depczę szatana Mymi stopami, jak również wy go depczecie – to prawda!

Żadni z tych religijnych wichrzycieli i ludzi niszczących proces budowania kościoła nie mogą być w żaden sposób tolerowani, a Ja natychmiast ich osadzę. Zdemaskujcie szatana, stratujcie go, całkowicie zniszczcie, niech nie ma gdzie się skryć. Wszystkie rodzaje demonów i duchów z pewnością odsłonią przede Mną swe prawdziwe oblicza, a ja strącę je wszystkie w bezdenną otchłań, z której nigdy się nie wyswobodzą; zdepczemy je wszystkie. Jeżeli pragniecie prowadzić słuszną walkę w imię prawdy, przede wszystkim nie dawajcie szatanowi szansy na działanie. Aby to osiągnąć, musicie być jednomyślni i służyć razem, wyrzec się wszystkich swych idei, opinii, poglądów i sposobów postępowania, wyciszyć we Mnie swe serca, skupić się na głosie Ducha Świętego, zważać na Jego dzieło i doświadczyć szczegółowej istoty słów Bożych. Musi wam przyświecać jedyna intencja: że da się wykonać Mą wolę. Nie powinniście mieć żadnych innych zamiarów. Patrzcie na Mnie całym sercem, uważnie obserwujcie Moje czyny i sposób postępowania, całkowicie wyrzeknijcie się opieszałości. Wasz duch musi być ostry, a oczy otwarte. Zwróćcie uwagę głównie na tych, których intencje i cele nie są słuszne, tych, którzy pragną być dostrzegani przez innych, którzy chętnie podejmują się różnych rzeczy, którzy chętnie przeszkadzają, którzy są mocni w religijnej doktrynie, sługi szatana, itp.; gdy ci ludzie powstają, sprawiają trudność kościołowi, a jedzenie i picie przez braci i siostry idzie na marne – gdy spostrzeżcie grę aktorską u takiej osoby, natychmiast im tego zakażcie. Jeżeli osoby te nie zmienią się pomimo ponawianych napomnień, wielkie będzie ich cierpienie. Jeżeli ci, którzy uparcie trwają w swych nawykach, bronią się i próbują ukryć swe grzechy, kościół powinien natychmiast ich wykluczyć i nie pozostawić możliwości działania. Nie ratujcie róż, gdy płoną lasy, i patrzcie na wszystko w szerokim kontekście.

Wasze duchowe oczy muszą być teraz otwarte i umieć rozpoznać różne rodzaje ludzi w kościele:

Jaka osoba potrafi zrozumieć sprawy duchowe i zna ducha?

Jaka osoba nie potrafi zrozumieć spraw duchowych?

W jakiej osobie mieszkają złe duchy?

Na jaką osobę oddziałuje szatan?

Jaka osoba jest skłonna do przeszkadzania?

Na jaką osobę oddziałuje Duch Święty?

Jaka osoba ma wzgląd na Boże brzemię?

Jaka osoba potrafi wykonać Mą wolę?

Kto jest Mym wiernym świadkiem?

Wiedzcie, że oświecenie, które Duch Święty sprowadza na wszystkie kościoły, jest dzisiaj najważniejszą wizją. Nie dajcie się w tych sprawach ogłupić; zamiast tego poświęćcie czas na ich dokładne zbadanie – jest to sprawa kluczowa dla rozwoju waszego życia! Jeżeli nie pojmiecie tych spraw, jakie macie przed oczami, nie będzie mogli kroczyć dalej, będzie zawsze zagrożeni pokusą i niewolą, a nawet pożarciem. Obecnie głównym twoim zadaniem jest, byś zbliżył do Mnie swoje serce i byś więcej obcował ze Mną, a wszystko, czego tobie brak lub czego poszukujesz, zostanie tobie wynagrodzone przez zbliżenie się do Mnie oraz obcowanie ze Mną. Twoje życie z pewnością zostanie zabezpieczone, a ty otrzymasz nowe oświecenie. Nigdy nie patrzę na twoją niegdysiejszą ignorancję i nie pamiętam o twoich występkach. Patrzę na to, jak Mnie kochasz: Czy możesz Mnie pokochać bardziej od wszystkiego innego? Przyglądam się, czy potrafisz zawrócić i polegać na Mnie, by odrzucić swoją ignorancję. Niektórzy ludzie powstają przeciw Mnie, otwarcie Mi się przeciwstawiają i osądzają innych; nie znają Moich słów, a szansa, by poznali Me oblicze, jest jeszcze mniejsza. Wszyscy ci przede Mną, którzy szczerze Mnie poszukują, których serca są zgłodniałe i spragnione prawości, ja ich oświecę, odsłonię się im i ukażę, by Mnie ujrzeli własnymi oczyma i osobiście uchwycili Moją wolę; Me serce z pewnością zostanie tobie ukazane, byś mógł zrozumieć. Musisz praktykować to, co w tobie oświecę według Moich słów; w przeciwnym razie czeka cię sąd. Podążajcie za Moją wolą, a nie zbłądzicie.

Wobec wszystkich tych, którzy pragną wejść w Moje słowa, łaska i błogosławieństwa będą podwojone i towarzyszyć będzie wam codziennie oświecenie oraz nowe przenikanie spraw i orzeźwienie pochodzące z jedzenia i picia Moich słów; spróbujecie ich własnymi ustami: Jakże są one słodkie! … Musicie być ostrożni i nie zadowalać się tylko częściowym zrozumieniem i słodkim smakiem – kluczem jest nadal szukać! Niektórzy ludzie myślą, że Duch Święty działa w sposób prawdziwie cudowny i rzeczywisty – zaprawdę, tak otwarcie objawia się osoba Boga Wszechmogącego, a większe znaki i cuda czekają na odkrycie. Bądźcie przez cały czas ostrożni i czujni, skupiajcie się na źródle, wyciszcie się w Mej obecności, zważcie na Me słowa i uważnie słuchajcie i bądźcie pewni ich znaczenia. Nie może być żadnych niejasności; jeśli zwątpicie, obawiam się, że zostaniecie wyrzuceni za drzwi. Miejcie klarowne wizje, twardo stąpajcie po ziemi, podążajcie za tym strumieniem życia, dokądkolwiek popłynie; pod żadnym pozorem nie wahajcie się. Po prostu jedzcie, pijcie i oddajcie Mi chwałę, poszukujcie czystym sercem i nie poddawajcie się. Czego byście nie pojęli, przede Mnie zanoście i dbajcie, by zwątpienie nie zakiełkowało w waszych sercach, abyście uniknęli wielkiej straty. Dotrzymujcie kroku! Dotrzymujcie kroku! Bądźcie przy Mnie! Pozbądźcie się przeszkód, zaprzestańcie swawoli. Podążajcie całym sercem i nie wycofujcie się. Zawsze ofiaruj swe serce, by nie umknęła tobie żadna chwila. Duch Święty ma stale coś nowego do zrobienia, rodzi nowe owoce i codziennie na nowo oświeca; przemienienie na górze – święte duchowe ciało Boga się ukazało! Słońce prawości oświeca i jaśnieje, wszystkie narody i wszystkie ludy widzą Twe chwalebne oblicze. Me światło spłynie na wszystkich, którzy staną przede Mną. Me słowo jest światłem, które wam przewodzi. Nie zboczycie ani w lewo, ani w prawo, lecz będziecie podążać w Mym świetle, a wasz bieg nie będzie bezowocny. Musicie wyraźnie ujrzeć dzieło Ducha Świętego, w którym mieszka Moja wola. Wszystkie tajemnice są odkryte i będą tobie stopniowo objawiane. Zawsze pamiętaj Me słowo i przybywaj do Mnie, by bardziej ze Mną obcować. Dzieło Ducha Świętego postępuje. Podążaj Mymi śladami; wielkie cuda czekają, byś je odkrył jeden po drugim. Ujrzą je tylko ci, którzy dbają, czekają i czuwają. Niczego nie zaniedbuj. Boski plan zarządzania wchodzi w swój końcowy etap, budowa kościoła zostanie ukończona, liczba zwycięzców jest już znana, zwycięskie dziecię zostanie uczynione pełnym, a oni wkroczą ze Mną do królestwa i obejmą ze Mną panowanie nad wszystkimi narodami, dzierżąc berło, by razem żyć w chwale!

Przypis:

a. Oryginalny tekst nie zawiera wyrażenia „z szatanem”.

Wstecz:Rozdział 16

Dalej:Rozdział 18

Powiązane treści