Rozdział 17

Kościół jest w trakcie budowy, a szatan próbuje wszystkiego, by go zburzyć. Pragnie zburzyć Mą budowlę wszelkimi możliwymi środkami, dlatego należy szybko oczyścić kościół. Nie mogą w nim pozostać żadne resztki zła. Kościół musi zostać oczyszczony, by stał się bez skazy i był czysty jak dawniej. Musicie czuwać i cały czas wyczekiwać oraz więcej modlić się do Mnie. Musicie rozpoznać liczne podstępy i przebiegłe intrygi szatana, rozpoznać duchy, poznać ludzi oraz potrafić rozróżniać wszystkie rodzaje ludzi, zdarzeń i rzeczy; musicie też jeść i pić więcej Moich słów i, co ważniejsze, musicie potrafić robić to samodzielnie. Uzbrójcie się w całą prawdę i przyjdźcie przed Moje oblicze, bym mógł otworzyć wasze duchowe oczy i pozwolić wam zobaczyć wszelkie tajemnice, które znajdują się wewnątrz ducha… Gdy kościół wchodzi w etap budowy, święci wyruszają na bitwę. Ukazują się wam liczne ohydne cechy szatana. Czy zatrzymacie się i wycofacie rakiem, czy też powstaniecie i będziecie dalej kroczyć naprzód, polegając na Mnie? Całkowicie obnażcie zepsucie i szpetne cechy szatana, nie współczujcie mu i nie okazujcie litości! Walczcie z szatanem do końca! Jestem twoim wsparciem, a ty musisz posiadać ducha syna-mężczyzny! Szatan wierzga w śmiertelnych spazmach, lecz i tak nie ucieknie przed Mym sądem. Depczę szatana Mymi stopami, a wy depczecie go swoimi – takie są fakty!

Wszystkim tym religijnym wichrzycielom i ludziom niszczącym proces budowania kościoła nie można okazywać najmniejszej tolerancji i zostaną oni natychmiast osądzeni. Szatan zostanie zdemaskowany, stratowany, całkowicie zniszczony i nie będzie miał gdzie się ukryć. Wszystkie rodzaje demonów i duchów z pewnością odsłonią przede Mną swe prawdziwe oblicza, a ja strącę je wszystkie w bezdenną otchłań, z której nigdy się nie wyswobodzą; wszystkie będą pod naszymi stopami. Jeżeli pragniecie prowadzić słuszną walkę w imię prawdy, to przede wszystkim nie wolno wam dać szatanowi szansy na działanie. Aby to osiągnąć, musicie być jednomyślni i zgodnie służyć, wyrzec się wszystkich swych pojęć, opinii, poglądów i sposobów postępowania, wyciszyć we Mnie swe serca, skupić się na głosie Ducha Świętego, zważać na Jego dzieło i doświadczyć szczegółowej istoty słów Bożych. Musi wam przyświecać jedna jedyna intencja: że da się wykonać Mą wolę. Poza nią nie powinniście mieć żadnych innych zamiarów. Polegajcie na Mnie całym sercem, uważnie obserwujcie Moje czyny i sposób działania, całkowicie wyrzeknijcie się opieszałości. Wasz duch musi być bystry, a oczy otwarte. Zazwyczaj, jeśli chodzi o tych, których intencje i cele nie są słuszne, jak również o tych, którzy pragną być dostrzegani przez innych, którzy chętnie podejmują się różnych rzeczy, którzy często przeszkadzają, którzy są mocni w mędrkowaniu na temat doktryny religijnej, którzy są sługami szatana, itp. – gdy tacy ludzie powstają, stają się problemem dla kościoła, co powoduje, że jedzenie i picie Bożych słów przez braci i siostry idzie na marne. Gdy spostrzeżecie, że takie osoby bawią się w gierki, natychmiast je potępcie. Jeżeli nie zmienią się pomimo ponawianych napomnień, wówczas poniosą stratę. Jeżeli ci, którzy uparcie trwają w swych nawykach, próbują się bronić i usiłują ukryć swe grzechy, kościół powinien natychmiast ich wykluczyć i nie pozostawić im żadnego pola manewru. Nie ratujcie róż, gdy płoną lasy. Patrzcie na wszystko w szerokim kontekście.

Wasze duchowe oczy muszą być teraz otwarte i muszą umieć rozpoznać różne rodzaje ludzi w kościele:

Jaki rodzaj ludzi potrafi zrozumieć sprawy duchowe i zna ducha?

Jaki rodzaj ludzi nie potrafi zrozumieć spraw duchowych?

W jakiego rodzaju ludziach mieszkają złe duchy?

Na jaki rodzaj ludzi oddziałuje szatan?

Jaki rodzaj ludzi jest skłonny do przeszkadzania?

Jaki rodzaj ludzi posiada dzieło Ducha Świętego?

Jaki rodzaj ludzi ma wzgląd na Boże brzemię?

Jaki rodzaj ludzi potrafi wykonać Mą wolę?

Kto jest Mym wiernym świadkiem?

Wiedzcie, że najważniejszą wizją jest dzisiaj oświecenie, które Duch Święty sprowadza na wszystkie kościoły. Nie miejcie w tych sprawach zamętu w głowie; zamiast tego poświęćcie czas na ich dokładne zbadanie – ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju waszego życia! Jeżeli nie pojmiecie tych spraw, które macie przed oczami, nie będziecie mogli dalej kroczyć znajdującą się przed wami ścieżką. Zawsze będą wam grozić pokusa i niewola, a nawet to, że zostaniecie pożarci. Obecnie powinieneś przede wszystkim skoncentrować się na tym, by nauczyć się zbliżać do Mnie swoje serce i by częściej się ze Mną porozumiewać, a owa bliskość i porozumienie wynagrodzą ci wszystko, czego ci brak lub czego poszukujesz. Twoje życie z pewnością zostanie zabezpieczone, a ty otrzymasz nowe oświecenie. Nigdy nie patrzę na twoją wcześniejszą ignorancję i nie pamiętam o twoich występkach. Patrzę na to, jak Mnie kochasz: czy możesz Mnie pokochać bardziej niż kochasz wszystko inne? Przyglądam się, aby się przekonać, czy potrafisz zawrócić i polegać na Mnie, by odrzucić swoją ignorancję. Niektórzy ludzie powstają przeciw Mnie, otwarcie Mi się przeciwstawiają i osądzają innych; nie znają Moich słów, a szansa, by poznali Me oblicze, jest jeszcze mniejsza. Wszystkich tych, którzy są przede Mną, którzy szczerze Mnie poszukują, których serca są złaknione i spragnione sprawiedliwości, oświecę, objawię się im i ukażę, by Mnie ujrzeli własnymi oczyma i osobiście uchwycili Moją wolę. Moje serce z pewnością zostanie ci objawione, byś mógł zrozumieć. Musisz praktykować według Moich słów to, co objawię w twoim wnętrzu; w przeciwnym razie czeka cię sąd. Podążaj za Moją wolą, a nie zbłądzisz.

Wobec wszystkich tych, którzy pragną wejść w Moje słowa, łaska i błogosławieństwa zostaną podwojone, wszyscy oni codziennie otrzymywać będą nowe oświecenie i nowy wgląd, i codziennie orzeźwiało ich będzie jedzenie i picie Moich słów. Zakosztują ich własnymi ustami: jakże są one słodkie…! Musicie być ostrożni i nie zadowalać się tylko częściowym zrozumieniem i słodkim smakiem – kluczem jest dalsze poszukiwanie! Niektórzy ludzie myślą, że dzieło Ducha Świętego jest prawdziwie cudowne i rzeczywiste – zaprawdę, tak otwarcie objawia się osoba Boga Wszechmogącego, a większe znaki i cuda czekają na odkrycie. Bądźcie przez cały czas ostrożni i czujni, swój wzrok skupiajcie na źródle, wyciszcie się przed Moim obliczem, zważajcie na Me słowa, uważnie ich słuchajcie i bądźcie pewni ich znaczenia. Nie może być żadnych niejasności; jeśli zwątpicie, obawiam się, że zostaniecie wyrzuceni za drzwi. Miejcie klarowne wizje, twardo stąpajcie po ziemi, podążajcie za tym strumieniem życia, dokądkolwiek popłynie; pod żadnym pozorem nie wahajcie się. Po prostu jedzcie, pijcie i oddawajcie Mi chwałę, poszukujcie czystym sercem i nigdy się nie poddawajcie. Często przynoście przed Moje oblicze wszystko to, czego nie rozumiecie, i dbajcie o to, by w waszych sercach nie zakiełkowało zwątpienie, abyście uniknęli wielkiej straty. Dotrzymujcie kroku! Dotrzymujcie kroku! Bądźcie przy Mnie! Pozbądźcie się tego, co wam przeszkadza, zaprzestańcie swawoli. Podążajcie całym sercem i nie wycofujcie się. Musisz zawsze ofiarowywać swe serce i żadna chwila nie może ci umknąć. Duch Święty stale wykonuje nowe dzieło, codziennie ma coś nowego do zrobienia i każdego dnia przynosi nowe oświecenie; przemienienie na górze – ukazało się święte duchowe ciało Boga! Słońce prawości oświetla i jaśnieje, wszystkie narody i wszystkie ludy widzą Twe chwalebne oblicze. Me światło spłynie na wszystkich, którzy staną przed Moim obliczem. Moje słowa są światłem, które wam przewodzi. Nie zboczycie ani w lewo, ani w prawo, lecz będziecie podążać w Mym świetle, a wasz bieg nie będzie bezowocny. Musicie wyraźnie ujrzeć dzieło Ducha Świętego, w którym mieszka Moja wola. Wszystkie tajemnice zostały odkryte i będą ci stopniowo objawiane. Zawsze pamiętaj o Moich słowach i przychodź przed Moje oblicze, by lepiej się ze Mną komunikować. Dzieło Ducha Świętego postępuje. Podążaj Mymi śladami; wielkie cuda czekają i zostaną ci objawione jeden po drugim. Ujrzą je tylko ci, którzy dbają, czekają i czuwają. Niczego nie zaniedbuj. Boży plan zarządzania wchodzi w swój końcowy etap. Budowa kościoła zostanie ukończona, liczba zwycięzców jest już ustalona, zwycięski syn-mężczyzna zostanie uczyniony pełnym, a oni wkroczą ze Mną do królestwa i obejmą ze Mną panowanie nad wszystkimi narodami, dzierżąc żelazną laskę i razem żyjąc w chwale!

Wstecz: Rozdział 16

Dalej: Rozdział 18

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze