Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa

Szybkość

Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa

I

Boskość Chrystusa jest ponad całą ludzkością.

Jest najwyższym autorytetem wśród wszystkich stworzonych istot.

To Jego usposobienie, Jego boskość i istota,

to właśnie one określają Jego tożsamość.

Normalne jest Jego człowieczeństwo, On przemawia w różnych rolach,

On jest posłuszny Bogu, lecz wciąż jest Bogiem Sam, tu wątpliwości brak.

II

Zwykłe człowieczeństwo Chrystusa głupcy widzą jako wadę.

Nie chcą Go uznać, mimo że pokazał On swoją boskość.

Im bardziej jest posłuszny i pokorny, tym bardziej patrzą na Niego z góry.

Niektórzy nawet chcą Go wykluczyć i czcić wielkie postaci.

Bóg w ciele jest posłuszny Bożej woli,

Jego człowieczeństwo jest normalne i prawdziwe.

Bóg w ciele jest posłuszny Bożej woli,

Jego człowieczeństwo jest normalne i prawdziwe.

Dlatego ludzie opierają się i buntują przeciw Niemu.

Normalne jest Jego człowieczeństwo, On przemawia w różnych rolach,

On jest posłuszny Bogu, lecz wciąż jest Bogiem Sam, tu wątpliwości brak.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Istota dzieła podboju

Dalej:Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą

Powiązane treści