927 Ci są pobożni, którzy często milczą przed obliczem Boga

Musisz często przychodzić przed oblicze Boga, jeść i pić oraz rozważać Jego słowa, a także przyjmować Jego dyscyplinę i przewodnictwo. Musisz być w stanie poddać się wszystkim okolicznościom, ludziom, rzeczom i sprawom, które Bóg dla Ciebie zaaranżował, a co się tyczy spraw, których nie możesz całkiem zgłębić, to musisz często się modlić, poszukując prawdy; tylko poprzez zrozumienie Bożej woli możesz odnaleźć drogę naprzód. Musisz żywić dla Boga szacunek i skrupulatnie czynić swoją powinność; musisz często wyciszać się przed Bogiem i nie możesz być rozwiązły. A przynajmniej, kiedy coś ci się przydarza, twoją pierwszą reakcją powinno być uspokojenie się i niezwłoczna modlitwa. Modląc się, wyczekując i poszukując, osiągniesz zrozumienie Bożej woli.

Jeśli w głębi duszy czcisz Boga, podporządkowujesz Mu się, potrafisz się przed Bogiem wyciszyć i uchwycić Jego wolę, wówczas – współpracując i praktykując w ten sposób – możesz zyskać ochronę. Nie staniesz przed pokusą, nie obrazisz Boga, nie zrobisz niczego, co zakłóciłoby Boży plan zarządzania, ani też nie posuniesz się do sprowokowania Bożej niechęci. Jeśli twoje serce często żyje przed obliczem Boga, będziesz się hamował i w wielu kwestiach będziesz się Go bał. Nie posuniesz się za daleko ani nie uczynisz niczego, co jest rozwiązłe. Nie uczynisz nic, co jest nienawistne Bogu, ani nie wypowiesz słów, które nie mają sensu. Jeśli zaakceptujesz Boże uwagi i przyjmiesz Bożą dyscyplinę, to będziesz stronił od czynienia wielu złych rzeczy, a tym samym unikniesz zła.

Jeśli, w twojej wierze w Boga, często znajdujesz się w stanie osłupienia, nie wiedząc, czy Bóg jest w twoim sercu, nie wiedząc, co pragniesz zrobić w swoim sercu, oraz jeśli nie potrafisz osiągnąć spokoju przed Bogiem, nie modlisz się do Boga, nie szukasz prawdy, kiedy coś ci się przytrafia, oraz jeśli często postępujesz według swojej woli, żyjesz według swojego szatańskiego usposobienia i objawiasz swoje zuchwałe usposobienie oraz nie przyjmujesz Bożego nadzoru ani Jego dyscypliny i nie okazujesz Bogu posłuszeństwa, to wiedz, że tacy ludzie zawsze żyją przed obliczem szatana i są pod kontrolą swojego szatańskiego usposobienia. Dlatego też takim ludziom brak jakiejkolwiek czci wobec Boga. Są po prostu niezdolni do unikania złych rzeczy i nawet jeśli ich nie czynią, wszystko, co myślą jest nadal złe i nie ma związku z prawdą oraz przeciwko tej prawdzie występuje.

Na podstawie rozdziału

„Tylko jeśli cały czas żyjesz przed Bogiem, możesz kroczyć ścieżką zbawienia”

w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Wstecz: 926 Wiara w Boga ma ogromne znaczenie

Dalej: 928 Co to jest stan normalny?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce