Rozdział 106

Ci, którzy nie znają Moich słów, ci, którzy nie znają Mojego zwykłego człowieczeństwa, oraz ci, którzy sprzeciwiają się Mojej boskości, zostaną rozbici w puch. Nikt nie zostanie od tego zwolniony i wszyscy muszą poddać się krytycznej ocenie pod tym względem, ponieważ jest to Mój dekret administracyjny, i to najważniejszy, jaki należy wprowadzić w życie. Ci, którzy nie znają Moich słów, to ci, którzy wysłuchali tego, na co wyraźnie wskazywałem, ale nadal nie mają na ten temat żadnej wiedzy; innymi słowy, są to ludzie, którzy nie rozumieją spraw duchowych (ponieważ nie stworzyłem u ludzi zdolności, która byłaby odpowiedzialna za poznanie spraw duchowych, nie wymagam od nich wiele; wymagam jedynie, aby słuchali Moich słów, a następnie wcielali je w życie). Nie są to ludzie z Mojego domu ani nie należą do tego samego typu, co Ja; należą do królestwa szatana. Dlatego nie chcę ani jednej z tych osób, które nie rozumieją spraw duchowych. Wcześniej myśleliście, że posunąłem się za daleko; jednak dziś powinniście już rozumieć. Jak zwierzęta mogą rozmawiać z Bogiem? Czyż nie byłoby to absurdalne? Ludzie, którzy nie znają Mojego zwykłego człowieczeństwa, to ci, którzy używają własnych pojęć, aby oceniać to, co robię w ramach Mojego człowieczeństwa. Zamiast się podporządkować, swymi cielesnymi oczami szukają u Mnie dziury w całym. Być może słowa, które wypowiedziałem, na nic się nie zdały? Powiedziałem, że Moje zwykłe człowieczeństwo jest nieodzowną częścią Mnie, samego, zupełnego Boga, i jest to właściwy sposób, aby Moje zwykłe człowieczeństwo i pełna boskość zgodnie współpracowały ze sobą: gdy rzeczy, które robię poprzez Moje zwykłe człowieczeństwo, nie pasują do ludzkich pojęć, ujawnieni zostają ci, którzy Mi się przeciwstawiają, i ci, którzy nie są ze Mną zgodni. Następnie Moja pełna boskość przemawia poprzez człowieczeństwo, i w ten sposób poradziłem sobie z pewnymi ludźmi. Jeśli nie rozumiesz, co robię, ale mimo to potrafisz się podporządkować, to jesteś taką osobą, której nie potępiam; takich ludzi oświecam. Kocham takich ludzi i ze względu na twoje posłuszeństwo oświecam cię. Do tych, którzy sprzeciwiają się Mojej boskości, należą ci, które nie znają Moich słów, ci, którzy są niezgodni z Moim zwykłym człowieczeństwem, oraz ci, którzy nie aprobują tego, co robię w ramach boskości (na przykład Mojego okazywania gniewu, budowania kościoła i tak dalej). To wszystko są przejawy sprzeciwu wobec Mojej boskości. Jest wszakże jedna rzecz, którą muszę podkreślić i na którą każdy z was powinien zwrócić uwagę. Ci, którzy są niezgodni z osobą, którą jestem dzisiaj, przeciwstawiają się Mojej boskości. Dlaczego wciąż powtarzam, że osoba, którą jestem, jest zupełnym Bogiem samym? Usposobienie osoby, którą jestem, zwiera w sobie pełnię boskiego usposobienia – nie mierzcie Mnie, używając ludzkich pojęć. Nawet teraz wiele osób wciąż mówi, że posiadam zwykłe człowieczeństwo i że nie wszystkie rzeczy, które robię, muszą być poprawne. Czy zachowując się w ten sposób ludzie po prostu nie proszą się o śmierć? Nie znają ani jednego słowa z tego, co mówię, i są pod każdym względem potomkami ślepców i nasieniem wielkiego, czerwonego smoka! Jeszcze raz powiem wszystkim (i nie powtórzę tego później, więc jeśli ktoś ponownie popełni to wykroczenie, na pewno zostanie przeklęty): Moje słowa, Mój śmiech, Moje jedzenie, Moje życie, Moja mowa i Moje zachowanie są Moim dziełem – Boga samego – i nie ma w nich żadnej domieszki człowieka. Żadnej! Żadnej w ogóle! Ludzie muszą przestać grać na emocjach i przerwać swoje małostkowe kalkulacje. Im dłużej ludzie będą w nich trwać, tym bardziej będą skazani na zagładę. Posłuchajcie Mojej rady!

Zawsze przeszukuję najgłębsze zakamarki serca każdego człowieka, badając każde jego słowo i działanie. Widzę wyraźnie, jednego po drugim, tych, którzy Mi się podobają, i tych, którzy Mi się nie podobają. Jest to coś, czego ludzie nie mogą sobie wyobrazić, a tym bardziej coś, czego ludzie nie mogą osiągnąć. Powiedziałem tak dużo i zrobiłem tak wiele rzeczy; kto byłby w stanie dokładnie określić, jaki jest cel Moich słów i tego, co robię? Nikt. Dlatego też wypowiem jeszcze więcej słów; z jednej strony, wyeliminuje to wszystkich ludzi, którzy Mi się nie podobają, a z drugiej strony sprawi, że będziecie pod tym względem trochę bardziej cierpieć, tak że ponownie posmakujecie zmartwychwstania, tylko że z większą surowością. Nie może to zostać ustalone przez ludzi ani nikt nie może sprawić, że do tego nie dojdzie. Nawet jeśli wiecie o tym teraz, kiedy nadejdzie czas, nadal nie będziecie w stanie uniknąć tego rodzaju cierpienia, taka jest bowiem metoda Mojego dzieła. Muszę działać w ten sposób, aby osiągnąć Moje cele i aby Moja wola się w was wypełniła. Dlatego działanie to nazywa się „ostatnim cierpieniem, przez które musicie przejść”. Później wasze ciało już nigdy nie będzie cierpieć, ponieważ wielki, czerwony smok zostanie przeze mnie unicestwiony i nie ośmieli się ponownie zbuntować. Jest to ostatni etap przed wejściem w ciało duchowe; jest to etap przejściowy. Ale nie lękajcie się – z pewnością przeprowadzę was przez kryzys za kryzysem. Wierzcie, że jestem sprawiedliwym Bogiem samym i to, co mówię, z pewnością się ziści. Jestem wiarygodnym Bogiem samym. Wszystkie kraje, wszystkie ziemie i wszystkie wyznania wracają do Mnie i gromadzą się przed Moim tronem. To jest Moja wielka moc; osądzę każde dziecko buntu i wrzucę je do jeziora ognia i siarki, bez żadnych wyjątków. Wszyscy muszą się wycofać. Jest to ostatni etap Mojego planu zarządzania, a kiedy on się zakończy, wejdę do odpoczynku, ponieważ wszystko będzie już zrobione, a Mój plan zarządzania dobiegnie końca.

Ponieważ tempo Mojego dzieła wzrosło (mimo że w ogóle nie odczuwam niepokoju), każdego dnia objawiam wam Moje słowa i odkrywam tajemnice, które codziennie trzymam dla was, abyście mogli uważnie podążać Moimi śladami. (To jest Moja mądrość; używam Moich słów, aby doskonalić ludzi, lecz także po to, aby ich powalić. Wszyscy czytają Moje słowa i są w stanie działać zgodnie z zawartą w nich Moją wolą. Ci, którzy są negatywni, będą negatywni, ci, którzy mają zostać ujawnieni, pokażą swoje prawdziwe oblicze, buntownicy będą stawiać opór, a ci, którzy Mnie kochają lojalnie, staną się jeszcze bardziej lojalni. Zatem wszyscy będą w stanie pójść w Moje ślady. Wszystkie te sytuacje, które opisałem, są metodami, za pomocą których działam, i celami, które pragnę osiągnąć). W przeszłości powiedziałem coś takiego: niezależnie od tego, jak was prowadzę, powinniście poszukiwać w ten sam sposób; niezależnie od tego, co wam mówię, powinniście słuchać. Co miałem na myśli? Czy wiecie? Jakie są cel i znaczenie Mojego słowa? Czy rozumiecie? Ilu ludzi może to w pełni wyrazić? Kiedy mówię: „Niezależnie od tego, jak was prowadzę, powinniście poszukiwać w ten sam sposób”, nie odnosi się to wyłącznie do Mojego przewodnictwa, jakiego udzielam jako osoba, którą jestem; odnosi się to ponadto do słów, które wypowiadam, i ścieżki, którą obieram. Dziś słowa te naprawdę się wypełniły. Gdy tylko wypowiedziałem Moje słowa, przeróżne demoniczne twarze zostały obnażone przed światłem Mojej obecności, tak abyście mogli je wszystkie wyraźnie zobaczyć. Te Moje wypowiedzi są nie tylko zostały ogłoszone szatanowi, ale także powierzone wam wszystkim. Większość z was ignoruje te słowa, wierząc, że są one powierzone wam; nie zdajecie sobie wszakże sprawy, że są to słowa sądu i słowa, które niosą ze sobą autorytet. Celem Moich słów jest rozkazanie szatanowi, aby pełnił dla Mnie służbę w sposób właściwy i całkowicie Mi się podporządkował. Wśród tajemnic, które ujawniłem w przeszłości, wciąż jest wiele takich, których jeszcze nie pojmujecie. W związku z tym w przyszłości objawię wam więcej, abyście mogli osiągnąć jaśniejsze i bardziej dogłębne zrozumienie.

Kiedy nadchodzą katastrofy, każdy jest przerażony. Wszyscy ludzie zawodzą ze smutkiem i czują wstręt do złych rzeczy, które uczynili w przeszłości, ale wtedy jest już za późno, ponieważ jest to wiek gniewu. Nie jest to czas, aby zbawiać ludzi i ofiarować łaskę, ale czas, aby usunąć wszystkich posługujących i pozwolić Moim synom rządzić w Moim imieniu. Jest to coś, co rzeczywiście różni się od czasów minionych; jest to coś bez precedensu od czasu stworzenia świata. Ponieważ kiedyś stworzyłem świat, kiedyś również go zniszczę, a tego, co predestynowałem, nikt nie może zmienić. Wcześniej dość często wspominane były dwa zwroty: „kolektywni chrześcijanie” i „kolektywni, uniwersalni nowi ludzie”. Jak należy je objaśnić? Czy wyrażenie „kolektywni chrześcijanie” odnosi się do synów pierworodnych? Czy określenie „kolektywni, uniwersalni nowi ludzie” również odnosi się do synów pierworodnych? Nie; ludzie nie interpretowali tych wyrażeń prawidłowo. Ponieważ ludzkie pojęcia zapewniają zrozumienie tylko do pewnego stopnia, wyjaśnię to wam tu i teraz. Kolektywni chrześcijanie i kolektywni, uniwersalni, nowi ludzie to nie to samo; wyrażenia te mają odrębne znaczenia. Chociaż brzmienie tych dwóch terminów jest bardzo podobne i mogą się wydawać takie same, prawda jest zupełnie inna. Do kogo dokładnie odnosi się wyrażenie „kolektywni chrześcijanie”? Albo do czego? Mówiąc o chrześcijanach, wszyscy zgodnie pomyślą o Mnie. Nie mylą się całkiem w tym względzie. Co więcej, w ludzkich pojęciach termin „ludzie” na pewno odnosiłby się do jednostek ludzkich; nikt nie kojarzyłby go z czymś innym. Mówiąc o pojęciu „kolektywny”, ludzie myślą, że oznacza on zgromadzenie wielu ludzi, którzy praktycznie stanowią jedność, dlatego nazywa się ich „kolektywem”. Na tym przykładzie można zobaczyć, że umysły ludzkie są o wiele zbyt proste; w ogóle nie mogą zrozumieć tego, co mam na myśli. Teraz oficjalnie zacznę omawiać to, czym są kolektywni chrześcijanie (ale wszyscy ludzie muszą odłożyć na bok swoje własne pojęcia, w przeciwnym razie nikt z nich nie będzie w stanie zrozumieć, i nawet jeśli wyjaśnię ten termin, ludzie ani nie uwierzą, ani nie będą w stanie go zrozumieć): gdy tylko Moje słowa zostaną wypowiedziane, Moi synowie pierworodni będą mogli działać zgodnie z Moją wolą i wyrażać ją tak, aby byli jednomyślni i jednogłośni. Gdy będą osądzać wszystkie narody i wszystkie ludy, będą mogli realizować Moją sprawiedliwość i wykonywać Moje dekrety administracyjne; są oni Moim wyrazem i Moim objawieniem. Tak więc, można powiedzieć, że kolektywni chrześcijanie są instancją synów pierworodnych wdrażających Moje dekrety administracyjne; są oni władzą w rękach synów pierworodnych. Wszystko to jest związane z Chrystusem, stąd termin „chrześcijanie”. Ponadto, wszyscy synowie pierworodni potrafią działać zgodnie z Moją wolą, i z tego powodu używam terminu „kolektywni”. Wyrażenie „kolektywni, uniwersalni nowi ludzie” oznacza wszystkich ludzi w Moim imieniu, innymi słowy Moich synów pierworodnych, Moich synów i Mój lud. Słowo „nowi” odnosi do Mojego imienia. Ponieważ są w Moim imieniu (Moje imię niesie wszystko i jest wiecznie nowe, a nigdy nie jest stare; człowiek nie może go zmienić) i ponieważ w przyszłości na zawsze pozostaną żywi, są uniwersalnymi, nowymi ludźmi. Słowo „kolektywni” odnosi się tutaj do liczby ludzi i nie oznacza tego samego, co w poprzednim przypadku. Kiedy Moje słowo zostaje wypowiedziane, wszyscy powinni w nie wierzyć. Nie powinniście w nie wątpić. Pozbądźcie się swoich ludzkich pojęć i ludzkich myśli. Mój obecny proces ujawniania tajemnic jest właśnie procesem usuwania ludzkich pojęć i myśli (ponieważ ludzie używają własnych pojęć do mierzenia Mnie i oceniania tego, co mówię, posługuję się Moimi własnymi ujawnionymi tajemnicami, aby usunąć ludzkie pojęcia i myśli). To dzieło zostanie wkrótce zakończone. Kiedy Moje tajemnice zostaną ujawnione do pewnego stopnia, ludzie nie będą mieli prawie żadnych procesów myślowych dotyczących Moich słów i przestaną mierzyć Mnie miarą swoich ludzkich pojęć. Ujawnię to, co ludzie myślą każdego dnia, i przypuszczę kontratak. W pewnym momencie nie będą już myśleć; ich umysły będą wolne od myśli, a oni staną się całkowicie posłuszni Moim słowom. Będzie to czas, w którym wejdziecie w sferę duchową. Jest to etap Mojego dzieła, który ma miejsce zanim pozwolę wam wejść w sferę duchową. Musicie usunąć wszystkie ludzkie pojęcia, zanim będziecie mogli stać się święci i nieskazitelni oraz wejść w sferę duchową. Takie jest znaczenie słów „jestem świętym ciałem duchowym”. Musicie jednak postępować zgodnie z Moimi etapami, a Mój czas nadejdzie, zanim zdacie sobie z tego sprawę.

Wstecz: Rozdział 105

Dalej: Rozdział 107

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze