Rozdział 118

Obdarzę łaską każdego, kto powstanie, aby nieść świadectwo o Moim Synu; kto nie powstanie, aby nieść świadectwo o Moim Synu, ale zamiast tego opiera się i używa ludzkich pojęć, aby dokonywać własnych ocen, tego Ja zniszczę. Wszyscy muszą widzieć wyraźnie! Składanie świadectwa o Moim Synu jest aktem strachu przede Mną i spełnieniem Mojej woli. Nie poprzestawajcie na szanowaniu Ojca, jednocześnie nękając i uciskając Syna. Ci, którzy tak robią, są potomkami wielkiego, czerwonego smoka i nie potrzebuję takich niegodziwców, aby nieśli świadectwo o Moim Synu. Zniszczę ich w bezdennej otchłani. Chcę, aby wierni i uczciwi posługujący pełnili służbę dla Mojego Syna; jeśli chodzi o pozostałych, to ich nie potrzebuję. Jest to Moje sprawiedliwe usposobienie i służy temu, aby pokazać, że jestem świętym i nieskalanym Bogiem samym. Nie wybaczę nikomu, kto naruszy Moje dekrety administracyjne. Wszystkich, którzy przeciwstawiali się Tobie lub prześladowali Cię w przeszłości, czy to w rodzinie, czy w świecie, będę karcić jednego po drugim i nikomu nie odpuszczę, ponieważ żadna część Mnie nie jest z krwi i kości. Niesienie świadectwa o Tobie dzisiaj pokazuje, że ci posługujący zakończyli swoją służbę dla Mnie, nie miej więc żadnych skrupułów ani obaw. W końcu są oni Twoimi posługującymi, a w ostatecznym rozrachunku Ty jesteś z nieba i na końcu wrócisz do Mojego ciała duchowego, ponieważ Moje ciało duchowe nie może być bez Ciebie. Ci, którzy przeciwstawili się Tobie i nie byli z Tobą zgodni w przeszłości (jest to coś, czego inni nie widzą; tylko Ty to wiesz w swoim sercu), teraz ujawnili swoje pierwotne formy i upadli, ponieważ Ty jesteś Bogiem samym i nie będziesz tolerować nikogo, kto Ci się przeciwstawia lub Cię obraża. Choć nie można w ogóle zobaczyć tego z zewnątrz, Mój Duch jest w Tobie; nie ma co do tego wątpliwości. Wszyscy ludzie muszą w to wierzyć, aby Moja żelazna rózga nie uderzyła wszystkich, którzy Mi się sprzeciwiają! Skoro składam świadectwo o Tobie, z pewnością masz autorytet i wszystko, co mówisz, wyraża Mnie, a wszystko, co robisz, manifestuje Mnie, ponieważ jesteś Moim umiłowanym i jesteś częścią, bez której Moja osoba nie może istnieć. A zatem każde Twoje działanie, to, co nosisz na sobie, to, czego używasz i gdzie mieszkasz – są to z pewnością również Moje uczynki. Nikomu nie wolno próbować znaleźć czegoś przeciwko Tobie i nikomu nie wolno znajdować w Tobie wad. Jeśli ktoś tak uczyni, nie wybaczę mu!

Wyrzucę wszystkie złe sługi z Mojego domu, a w Moim domu sprawię, że wszyscy wierni słudzy będą nieść świadectwo o Moich synach pierworodnych; to jest Mój plan i w taki sposób działam. Kiedy źli słudzy niosą świadectwo o Moim Synu, roztacza się trupi odór, który jest Mi obrzydliwy. Gdy lojalni słudzy niosą świadectwo o Moim Synu, jest ono gorliwe i szczere oraz zadowala Mnie. Zatem kto nie chce składać świadectwa o Moich synach, niech się stąd natychmiast wynosi! Nie będę cię do tego zmuszał – jeśli poproszę cię, byś odszedł, musisz odejść! Spójrz, jakie są dla ciebie konsekwencje i co cię czeka; ci, którzy pełnią służbę, rozumieją to lepiej niż ktokolwiek inny. Mój osąd, Mój gniew, Moje przekleństwa, Mój ogień i Moja wściekła furia w każdej chwili spadną na każdego, kto Mi się przeciwstawia. Moja ręka nie okazuje litości nikomu. Bez względu na to, jak lojalny był wcześniej ten, który pełnił służbę, jeśli dziś przeciwstawia się Mojemu Synowi, wtedy natychmiast go zniszczę i nie pozwolę, by pozostawał przed Moim obliczem. W takim postępowaniu widać Moją niemiłosierną rękę. Ponieważ ludzie Mnie nie znają, a ich natura Mi się przeciwstawia, nawet ci, którzy są wobec Mnie lojalni, robią to przez wzgląd na własną przyjemność. Ale jeśli wydarzy się coś, co jest dla nich niekorzystne, ich serca od razu się zmieniają i chcą oni wycofać się od Mojego boku. Taka jest natura szatana. Nie wolno wam być pewnymi siebie w wierze, że jesteście lojalni! To stado bestii jest po prostu niezdolne do lojalności wobec Mnie, jeśli nic nie będą z tego mieć. Gdybym nie ogłosił Moich dekretów administracyjnych, wycofalibyście się dawno temu. Wszyscy jesteście teraz uwięzieni między patelnią a ogniem, nie chcecie Mi służyć, ale nie chcecie zostać powaleni Moją ręką. Gdybym nie oznajmił, że wielkie nieszczęścia spotkają każdego, kto Mi się kiedykolwiek przeciwstawi, dawno byście się wycofali. Czyż nie znane Mi są zagrywki, do jakich ludzie potrafią się uciec? Większość ludzi ma teraz małą nadzieję, ale kiedy ta nadzieja zamienia się w rozczarowanie, nie chcą iść dalej i proszą, by zawrócić. Powiedziałem wcześniej, że nie trzymam tutaj nikogo wbrew jego woli, ale zastanów się, jakie będą konsekwencje dla ciebie. Tu nie chodzi o to, że ci grożę – tu chodzi o fakty. Nikt poza Mną nie jest w stanie pojąć natury człowieka; wszyscy ludzie myślą, iż są wobec Mnie lojalni, nie wiedząc, że ich lojalność jest nieczysta. Te nieczystości przyniosą ludziom zgubę, ponieważ są spiskiem wielkiego, czerwonego smoka. Ujawniłem to już dawno temu; jestem Bogiem wszechmogącym, jak więc miałbym nie zrozumieć czegoś tak prostego? Jestem w stanie przeniknąć twoją krew i twoje ciało, aby przejrzeć twoje zamiary. Nie jest Mi trudno zgłębić naturę człowieka, ale ludzie uważają się za inteligentnych i sądzą, że nikt poza nimi samymi nie zna ich zamiarów. Czy nie wiedzą, że wszechmogący Bóg istnieje w niebiosach, na ziemi i we wszystkich rzeczach?

Będę kochał Mojego Syna do samego końca i na wieki wieków nienawidził wielkiego, czerwonego smoka i szatana. Moje karcenie spadnie na wszystkich tych, którzy Mi się przeciwstawią, i nie odpuszczę ani jednemu wrogowi. Powiedziałem wcześniej: „Położyłem na Syjonie wielki kamień. Dla wierzących kamień ten stanowi podstawę ich konstrukcji. Dla tych, którzy nie wierzą, jest to kamień, o który się potkną. Dla synów diabła jest to kamień, który zmiażdży ich na śmierć”. Nie tylko wypowiedziałem te słowa wcześniej, ale wielu ludzi wypowiedziało to proroctwo i w obecnym wieku mnóstwo osób przeczytało ten fragment słów. Co więcej, niektórzy próbowali wyjaśnić te słowa, ale nikt nigdy wcześniej nie rozwikłał tej tajemnicy, ponieważ to dzieło jest wykonywane dopiero w obecnym czasie dni ostatecznych. Zatem chociaż niektórzy ludzie próbowali wyjaśnić te słowa, wszystkie ich wyjaśnienia są błędne. Dziś ujawniam wam całe ich znaczenie, abyście mogli poznać powagę i cel tego, że składam świadectwo o Moich synach pierworodnych. Położyłem na Syjonie duży kamień, a ten kamień odnosi się do niesienia świadectwa o Moich synach pierworodnych. Słowo „duży” nie oznacza, że to świadectwo jest składane na jakąś gigantyczną skalę, ale raczej, że poprzez to świadectwo o Moich synach pierworodnych wielka liczba posługujących się wycofa. Zwrot: „ci, którzy nie wierzą” odnosi się tutaj do tych, którzy się wycofują, ponieważ o Moim Synu jest składane świadectwo. Dlatego też kamień ten jest czymś, o co taka osoba się potyka. Mówię, że jest to kamień, ponieważ taki rodzaj człowieka będzie powalony Moją ręką, dlatego „kamień, o który ludzie się potykają”, nie został wymieniony w kontekście upadku czy osłabienia, ale w odniesieniu do bycia powalonym Moją ręką. Wyraz „wierzący” we fragmencie „dla wierzących ten kamień jest podstawą ich konstrukcji” odnosi się do tych posługujących, którzy są lojalni, a „podstawa ich konstrukcji” odnosi się do łaski i błogosławieństw, które otrzymają po tym, jak wiernie wypełnią dla Mnie służbę. Fakt, że o synach pierworodnych niesione jest świadectwo, wskazuje na to, że ta cała stara epoka wkrótce przeminie; czyli symbolizuje zniszczenie królestwa szatana; dlatego dla pogan jest to kamień, który miażdży ich na śmierć. Zatem roztrzaskanie wszystkich narodów na kawałki odnosi się do pełnej odnowy całego świata; to, co stare, przeminie, a to, co nowe, powstanie – to jest prawdziwe znaczenie „roztrzaskania”. Czy rozumiecie? Dzieło, które wykonuję na tym ostatnim etapie, można podsumować właśnie za pomocą tych kilku słów. Jest to Mój cudowny czyn i powinniście zrozumieć zawartą w Moich słowach Moją wolę.

Wstecz: Rozdział 117

Dalej: Rozdział 119

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze