Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

O wyciszaniu serca przed Bogiem

Wyciszenie serca to jeden z najistotniejszych kroków, by zagłębić się w słowa Boga, jest to także lekcja, której obecnie pilnie potrzebują wszyscy ludzie. Sposoby pozwalające na wyciszenie serca przed Bogiem są następujące:

1. Odseparuj swoje serce od spraw zewnętrznych, bądź cichy wobec Boga i módl się do Boga ze skupionym sercem.

2. Z sercem cichym przed Bogiem, jedz, pij i czerp ze słów Boga.

3. Rozmyślaj nad Bożą miłością i kontempluj ją oraz rozważaj dzieło Boże w twoim sercu.

W pierwszej kolejności rozpocznij od kwestii modlitwy. Bądź skoncentrowany i módl się o stałej porze. Bez względu na to, pod jaką presją czasu jesteś, jak bardzo jesteś zabiegany lub co na ciebie czeka, módl się codziennie tak jak zwykle, a także jedz i pij słowa Boga tak jak zwykle. Dopóki jesz i pijesz słowa Boga, bez względu na otoczenie, twój duch jest szczególnie zadowolony, nie przeszkadzają ci też ludzie, zdarzenia czy przedmioty wokół ciebie. Gdy zwyczajnie kontemplujesz Boga w twoim sercu, to, co dzieje się na zewnątrz nie może ci przeszkadzać. To właśnie oznacza przyjęcie właściwej postawy. Rozpocznij od modlitwy: modlenie się, mając pokój przed Bogiem, jest najbardziej owocne. Następnie jedz i pij słowa Boga oraz rozważaj Jego słowa, a także postaraj się otrzymać światło, znaleźć ścieżkę do praktyki, poznać, jakie są cele Bożych wypowiedzi i zrozumieć je bez odstępstw. Po prostu zwyczajnie zbliż się do Boga w swoim sercu, kontempluj Bożą miłość i rozważaj słowa Boga, nie pozwalając, by przeszkadzały ci czynniki zewnętrzne. Gdy twoje serce będzie odczuwać pokój do tego stopnia, że będziesz potrafił oddać się zadumie, tak żeby kontemplować Bożą miłość i prawdziwie zbliżyć się do Boga wewnątrz siebie, nie zważając na otaczające cię okoliczności, i ostatecznie osiągniesz punkt, w którym będziesz głosił chwałę w twoim sercu, i będzie to nawet lepsze niż modlitwa, wówczas czyniąc to, osiągnąłeś określoną postawę. Jeśli jesteś w stanie osiągnąć opisane wyżej stany, będzie to dowodem na to, że twoje serce prawdziwie doznaje pokoju w obliczu Boga. To pierwszy krok; to podstawowe ćwiczenie. Dopiero gdy ludzie są w stanie doznać pokoju w obliczu Boga, mogą zostać dotknięci przez Ducha Świętego, a także oświeceni i iluminowani przez Ducha Świętego, dopiero wtedy są oni w stanie prawdziwie obcować z Bogiem i pojąć Bożą wolę oraz przewodnictwo Ducha Świętego – i tym sposobem wejdą oni na właściwą ścieżkę w swoim życiu duchowym. Ćwiczenie siebie w życiu przed Bogiem dla osiągnięcia określonej głębi, tak aby być w stanie zbuntować się przeciwko sobie, wzgardzić sobą oraz żyć słowami Boga, oto prawdziwe wyciszenie serca przed Bogiem. Umiejętność gardzenia sobą, przeklinania siebie i przeciwstawiania się sobie jest rezultatem Boskiego działania, człowiek nie może tego dokonać. Dlatego praktyka wyciszania naszych serc przed Bogiem to lekcja, do której ludzie powinni natychmiast przystąpić. Niektórzy nie tylko zazwyczaj nie potrafią wyciszyć swojego serca przed Bogiem, lecz ich serca nie są ciche nawet wtedy, gdy się modlą. To zdecydowanie zbyt dalekie od Bożych standardów! Jeśli twoje serce nie potrafi być ciche przed Bogiem, czy może poruszyć cię Duch Święty? Jeśli nie umiesz być cichy przed Bogiem, możesz się rozproszyć, gdy ktoś przejdzie obok, mogą cię rozproszyć zasłyszane rozmowy, gdy inni to czynią, twoje serce może się oddalić, nie jesteś więc osobą, która żyje przed Bogiem. Jeśli twoje serce będzie prawdziwie ciche przed Bogiem, nie przeszkodzi ci nic, co dzieje się na zewnątrz, i żadna osoba, zdarzenie czy rzecz nie zajmą twojej uwagi. Jeśli tego dostąpisz, wtedy te negatywne stany, czy też wszelkie negatywne rzeczy, takie jak ludzkie koncepcje, filozofie życiowe czy myśli obecne w twoim sercu znikną w sposób naturalny. Jako że zawsze rozważasz słowa Boga, a twoje serce zawsze lgnie do Boga i wypełniają je bieżące słowa Boga, owe negatywne rzeczy są nieświadomie eliminowane. Gdy wypełnią cię nowe pozytywne rzeczy, stare negatywne rzeczy nie znajdą dla siebie miejsca, więc nie poświęcaj uwagi tym negatywnym rzeczom. Nie powinieneś podejmować wysiłku i starać się ich kontrolować. Poświęć uwagę temu, by być cichym przed Bogiem, jeść i pić więcej słów Boga oraz radować się nimi, śpiewać więcej hymnów ku chwale Boga i dać Bogu szansę pracy nad tobą, gdyż aktualnie Bóg chce osobiście doskonalić ludzi i chce zdobyć twoje serce; Jego Duch porusza twoje serce, i jeśli żyjesz przed Bogiem, podążając za przewodnictwem Ducha Świętego, zadowolisz Boga. Jeśli poświęcisz uwagę temu, by prawdziwiej żyć w słowach i społeczności z Bogiem, aby dostąpić oświecenia i iluminacji Ducha Świętego, wtedy wszystkie te koncepcje religijne, poczucie własnej prawości i ważności znikną, a wtedy będziesz wiedział, jak ponosić koszty na rzecz Boga, jak kochać Boga i jak zadowolić Boga. Te niezwiązane z Bogiem rzeczy odchodzą wtedy w niepamięć bez udziału świadomości.

Rozważanie słów Boga i modlitwa nad słowami Boga równolegle z jedzeniem i piciem bieżących słów Boga – oto pierwszy krok do trwania w pokoju przed Bogiem. Jeśli umiesz prawdziwie trwać w pokoju przed Bogiem, wtedy oświecenie i iluminacja Ducha Świętego zstąpi na ciebie.

Każde życie duchowe osiągane jest w oparciu o umiejętność bycia cichym przed Bogiem. Podczas modlitwy musisz być cichy przed Bogiem, zanim będzie mógł poruszyć cię Duch Święty. Poprzez wyciszenie się przed Bogiem podczas jedzenia i picia słów Boga możesz zostać oświecony i iluminowany oraz być w stanie prawdziwie dostąpić zrozumienia słów Bożych. W twoim zwyczajowym rozmyślaniu i społeczności, a także gdy zbliżasz się do Boga swoim sercem, tylko wtedy, gdy jesteś cichy przed Bogiem możesz osiągnąć autentyczną bliskość z Bogiem, autentyczne zrozumienie Bożej miłości i Bożego dzieła oraz prawdziwą zadumę nad Bożymi intencjami. Im częściej jesteś w stanie być cichy przed Bogiem, tym bardziej możesz zostać iluminowany i tym bardziej jesteś w stanie zrozumieć swoje własne zepsucie, swoje niedostatki, to, czym powinieneś się zająć, jaką powinieneś spełniać funkcję i gdzie leżą twoje wady. Wszystko to można osiągnąć w oparciu o bycie cichym przed Bogiem. Jeśli prawdziwie osiągniesz określony stopień wyciszenia się przed Bogiem, możesz dotknąć tajemnic duchowych, doświadczyć tego, co aktualnie Bóg chce na tobie zdziałać, dostąpić głębszego zrozumienia słów Boga, a także dotknąć esencji słów Boga, sensu słów Boga, istoty słów Boga i możesz zobaczyć ścieżkę praktyki w bardziej dokładny i właściwy sposób. Jeśli nie potrafisz osiągnąć pewnego stopnia cichości w duchu, zostaniesz poruszony przez Ducha Świętego tylko trochę, odczujesz w sobie siłę, jakąś radość i pokój, ale nie dotkniesz niczego głębszego. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli dana osoba nie używa całej swojej siły, trudno jej będzie usłyszeć Mój głos lub zobaczyć Moje oblicze. Odnosi się to do zagłębienia się w byciu cichym przed Bogiem, nie do wysiłku zewnętrznego. Osoba, która prawdziwie potrafi być cicha przed Bogiem jest w stanie uwolnić się od wszelkich spraw tego świata i może osiągnąć stan wypełnienia Bogiem. Wszyscy ci, którzy nie potrafią być cisi przed Bogiem są bez wątpienia rozpustni i niepowściągliwi. Wszyscy, którzy umieją być cisi przed Bogiem to ludzie pobożni, ludzie, którzy łakną Boga. To tylko ci, którzy są cisi przed Bogiem, obdarzają życie uwagą, poświęcają uwagę społeczności w duchu, którzy są spragnieni słów Boga i dążą do prawdy. Wszyscy ci, którzy nie zważają na bycie cichymi przed Bogiem, którzy nie praktykują bycia cichymi przed Bogiem, to ludzie próżni, którzy są całkowicie przywiązani do spraw tego świata, którzy są bez życia; nawet jeśli mówią, że wierzą w Boga, są to tylko puste deklaracje. Ci, których Bóg ostatecznie doskonali i dopełnia, to ludzie, którzy potrafią być cisi przed Bogiem. Dlatego też ludzie, którzy są cisi przed Bogiem. to ludzie obdarzeni łaską wspaniałych błogosławieństw. Ludzie, którzy w ciągu dnia poświęcają niewiele czasu na jedzenie i picie słów Boga, którzy są całkowicie przejęci sprawami zewnętrznymi i nie przykładają wagi do wejścia w życie, to wszystko hipokryci bez jakichkolwiek perspektyw rozwoju w przyszłości. To ci, którzy potrafią być cisi przed Bogiem i autentycznie obcować z Bogiem, należą do ludu Bożego.

Żeby stanąć przed Bogiem i przyjąć Jego słowa jako swoje życie musisz najpierw być cichy przed Bogiem. Dopiero gdy wyciszysz się przed Bogiem, Bóg cię oświeci i da ci zrozumienie. Im cichsi są ludzie przed Bogiem, tym bardziej są oni w stanie dostąpić Bożego oświecenia i iluminacji. Wymaga to od ludzi pobożności i wiary. Tylko w ten sposób mogą osiągnąć doskonałość. Podstawowym ćwiczeniem potrzebnym do wstąpienia do życia duchowego jest bycie cichym przed Bogiem. Cały twój trening duchowy będzie skuteczny tylko wtedy, gdy będziesz cichy przed Bogiem. Jeśli nie potrafisz wyciszyć swojego serca przed Bogiem, nie możesz dostąpić dzieła Ducha Świętego. Jeśli twoje serce jest ciche przed Bogiem, niezależnie od tego, co robisz, jesteś osobą, która żyje przed Bogiem. Jeśli twoje serce jest ciche przed Bogiem i lgnie do Boga niezależnie od tego co robisz, dowodzi to, że jesteś osobą, która jest cicha przed Bogiem. Kiedy rozmawiasz z innymi, kiedy chodzisz, możesz powiedzieć: „Moje serce przybliża się do Boga i nie skupia się na sprawach natury zewnętrznej, a ja mogę być cichy przed Bogiem”. Oto osoba, która jest cicha przed Bogiem. Stroń od kontaktu z rzeczami, które mogą odciągać twoje serce na zewnątrz i nie kontaktuj się z ludźmi, którzy mogą odciągać twoje serce od Boga. Porzuć wszystko, co może odrywać twoje serce od bycia blisko Boga lub trzymaj się od tego z daleka. Ta droga jest korzystniejsza dla twojego życia. Nadszedł czas wielkiego działania Ducha Świętego. To czas, w którym Bóg we własnej osobie doskonali ludzi. Jeśli w tym momencie nie możesz być cichy przed Bogiem, nie jesteś osobą, która powraca przed tron Boży. Jeśli zabiegasz o sprawy inne niż Bóg, nie ma możliwości, żeby Bóg cię udoskonalił. Ci, którzy dziś słyszą takie wypowiedzi od Boga, a mimo to nie potrafią być cisi przed Bogiem, to ludzie, którzy nie miłują prawdy, ludzie, którzy nie miłują Boga. Jeśli nie ofiarujesz siebie teraz, to kiedy? Ofiarować się to wyciszyć swoje serce przed Bogiem. To autentyczne ofiarowanie. Ktokolwiek teraz prawdziwie ofiaruje swoje serce Bogu, z pewnością może zostać dopełniony przez Boga. Nic, absolutnie nic, nie może ci przeszkodzić; nawet jeśli ma cię to przyciąć lub jakoś cię dotknąć, albo jeśli doświadczysz frustracji lub przeżyjesz porażkę, twoje serce powinno być zawsze ciche przed Bogiem. Nieważne jak traktują cię ludzie, twoje serce powinno być ciche przed Bogiem. Nieważne, w jakich znajdziesz się okolicznościach, czy będą to przeciwności losu, cierpienie czy prześladowanie, czy też zostaną zesłane na ciebie rozliczne próby, twoje serce powinno zawsze być ciche przed Bogiem. To właśnie droga do bycia udoskonalonym. Tylko wtedy, gdy będziesz prawdziwie cichy przed Bogiem, będziesz miał jasność na temat bieżących słów Boga, będziesz praktykował bardziej prawidłowo i bez zbaczania z drogi iluminację i oświecenie Ducha Świętego, będziesz mógł wyraźniej odczuć intencje Boga i obrać wyraźniejszy kierunek w twojej służbie, będziesz potrafił trafniej odczytać dotknięcie i przewodnictwo Ducha Świętego i mieć pewność, że żyjesz pod przewodnictwem Ducha Świętego. Oto rezultaty, które można osiągnąć będąc cichym przed Bogiem. Kiedy ludzie nie mają jasności co do słów Boga, nie mają sposobności, by praktykować, nie mogą dotknąć Bożych intencji lub nie znają zasad praktyki, to dlatego, że ich serca nie są ciche przed Bogiem. Bycie cichymi przed Bogiem ma na celu to, żeby być gorliwym i pragmatycznym, i szukać prawidłowości, i przejrzystości w słowach Boga, a ostatecznie osiągnąć zrozumienie prawdy i poznanie Boga.

Jeśli twoje serce nie potrafi być stale ciche przed Bogiem, Bóg nie może cię udoskonalić. Nie mieć woli jest równoznaczne z byciem bez serca, a ludzie bez serca nie mogą być cisi przed Bogiem. Nie wiedzą, jak wielkiego dzieła dokonuje Bóg lub jak wiele mówi, nie wiedzą też, jak wprowadzić to w życie. Czyż nie są to ludzie bez serca? Czy ludzie bez serca mogą być cisi przed Bogiem? Bóg nie może doskonalić ludzi bez serca, a ich miejsce jest wśród zwierząt. Bóg przemówił tak wyraźnie i przejrzyście, a mimo to twoje serce nadal nie może zostać poruszone i nadal nie umiesz być cichy przed Bogiem; czyż nie jest to bycie zwierzęciem? Niektórzy ludzie błądzą, praktykując bycie cichymi przed Bogiem. Kiedy przychodzi czas na gotowanie, nie gotują, a kiedy przychodzi czas, by pracować, nie pracują, lecz tylko nieustannie modlą się i zagłębiają w rozważaniach. Bycie cichymi przed Bogiem nie oznacza zaprzestania gotowania czy pracy, ani lekceważenia życia, lecz umiejętność wyciszenia naszych serc przed Bogiem, umiejętność zapewnienia Bogu miejsca w naszych sercach we wszystkich normalnych stanach. Kiedy się modlisz, prawidłowo przyklęknij przed Bogiem do modlitwy; kiedy pracujesz lub przygotowujesz posiłek, wycisz swoje serce przed Bogiem, rozważaj słowa Boga lub śpiewaj hymny. Niezależnie od otoczenia, w jakim się znajdujesz, zawsze jest sposób, by praktykować, zrób wszystko, co możliwe, by być blisko Boga, zrób wszystko, co możliwe, by wyciszyć serce przed Bogiem. Gdy pozwalają na to okoliczności, módl się w pełnym skupieniu; kiedy okoliczności są niesprzyjające, zbliż się do Boga w sercu, wykonując jednocześnie prace swoimi rękami. Kiedy możesz jeść i pić słowa Boga, jedz i pij słowa Boga; gdy możesz się modlić, módl się; gdy możesz kontemplować Boga, kontempluj Go; rób wszystko to, co możesz, by ćwiczyć siebie do wejścia w zależności od warunków. Niektórzy ludzie potrafią być cisi przed Bogiem, gdy nic nie stoi im na przeszkodzie, ale gdy tylko coś się wydarzy, ich serca biegną za tym. Nie na tym polega bycie cichym przed Bogiem. Prawidłowy sposób doświadczania cichości serca zakłada, że serce człowieka pod żadnym pozorem nie opuszcza Boga, ani nie rozprasza się przez otaczających człowieka ludzi, zdarzenia czy przedmioty: oto osoba, która jest prawdziwie cicha przed Bogiem. Niektórzy mówią, że kiedy się modlą na spotkaniach, ich serca potrafią być ciche przed Bogiem, ale w społeczności, nie potrafią zachować tej ciszy, a ich myśli rozbiegają się. Nie na tym polega bycie cichymi przed Bogiem. Obecnie większość ludzi jest w tym stanie, a ich serca nie potrafią być zawsze ciche przed Bogiem. Musicie więc wkładać więcej wysiłku w ćwiczenie siebie w tym obszarze, wchodząc krok po kroku na właściwą ścieżkę doświadczania życia i podążając ścieżką bycia doskonalonym przez Boga.

Wstecz:Ludzie, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga

Dalej:Zważaj na Bożą wolę, aby osiągnąć doskonałość

Powiązane treści

 • Posłowie

  Choć te słowa nie są wszystkim, co Bóg wypowiedział, są one wystarczające, aby ludzie osiągnęli cele poznania Boga i zmiany usposobienia. Może niektór…

 • Dzieło i wejście (9)

  Zakrzepłe tradycje etniczne i perspektywy mentalne już dawno temu rzuciły cień na czystego i dziecięcego ducha człowieka, zaatakowały duszę człowieka …

 • Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie

  Doprawdy, realizowane obecnie dzieło polega na skłonieniu ludzi, by porzucili szatana, porzucili swojego dawnego przodka. Wszystkie sądy poprzez słowo…

 • Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego

  Wcielony Bóg nazywany jest Chrystusem, a Chrystus jest ciałem przywdzianym przez Ducha Bożego. Ciało to nie przypomina żadnego cielesnego człowieka. R…