Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

328 Przykazania nowego wieku mają głębokie znaczenie

Przykazania nowego wieku symbolizują fakt, że Bóg i człowiek weszli do królestwa nowego nieba i nowej ziemi, i że Bóg, tak samo jak Jahwe dokonywał dzieła pośród Izraelitów, a Jezus pośród Żydów, tak dokona większego dzieła praktycznego, a także potężniejszego i wspanialszego dzieła na ziemi.

1 Przykazania nowego wieku niosą ze sobą przemożne znaczenie. Sugerują one, że Bóg rzeczywiście pojawi się na ziemi i że podbije On cały wszechświat na ziemi, objawiając całą swoją chwałę w ciele. Sugerują one również, że Bóg praktyczny dokona większego dzieła praktycznego na ziemi w celu udoskonalenia wszystkich, którzy zostali przez Niego wybrani. Co więcej, Bóg dokona wszystkiego na ziemi za pomocą słów i objawi zarządzenie mówiące o tym, że „Bóg wcielony wznosi się na wyżyny i zostaje nad ludźmi podniesiony, a wszystkie ludy i wszystkie narody padają na kolana, by wielbić Boga – który jest wielki". Chociaż człowiek ma przestrzegać przykazań nowego wieku, co stanowi jego obowiązek i cel wszelkich jego starań, znaczenie, które one reprezentują, jest raczej zbyt głębokie, aby można je było w pełni wyrazić za pomocą jednego lub dwóch słów. Przykazania nowego wieku zastępują prawa Starego Testamentu i rozporządzenia z Nowego Testamentu głoszone przez Jahwe i Jezusa. Lekcja ta ma głębsze znaczenie, nie tak proste, jak wielu może się wydawać.

2 Przykazania nowego wieku zawierają aspekt znaczenia praktycznego: Służą jako połączenie pomiędzy Wiekiem Łaski a Wiekiem Królestwa. Przykazania nowego wieku przynoszą koniec wszystkim praktykom i zarządzeniom starego wieku, a także wszystkim praktykom wieku Jezusa i wcześniejszym. Przywodzą one człowieka do obecności bardziej praktycznego Boga i pozwalają mu na otrzymywanie udoskonalenia osobiście z rąk Boga, co stanowi początek ścieżki udoskonalania. Dlatego też będziecie posiadać odpowiedni stosunek do przykazań nowego wieku, nie będziecie przestrzegać ich w sposób nierozważny lub nimi gardzić. Przykazania nowego wieku podkreślają jedną rzecz: że człowiek będzie wielbił Samego Boga praktycznego dnia dzisiejszego, co oznacza poddanie się istocie Ducha w sposób bardziej praktyczny. Podkreślają one również zasadę, zgodnie z którą Bóg będzie osądzał czy człowiek jest winny, czy też prawy, po tym, jak sam objawi się jako Słońce sprawiedliwości.

Na podstawie rozdziału

„Przestrzeganie przykazań i praktykowanie prawdy”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Gdy Bóg powraca na Syjon

Dalej:Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie

Powiązane treści

 • Boża władza jest wyjątkowa

  Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką władzę, Bóg …

 • Bóg zstępuje z sądem

  Ⅰ Schodząc do narodu wielkiego czerwonego smoka, Bóg do wszechświata zwraca się, a ten zaczyna drżeć. Czy istnieje miejsce, które nie poddaje się Jego…

 • Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość

  Ⅰ Sąd i karcenie to oczyszczenie i bezlitosne wyjawienie, to kara za grzechy człowieka, kara dla jego ciała, lecz czyny te nie mają potępić czy zniszc…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…