Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Ci, którzy mają być udoskonaleni, muszą przejść oczyszczenie

Jeśli wierzysz w Boga, musisz być Mu posłuszny, musisz wprowadzać w życie prawdę i wypełniać wszystkie swoje obowiązki. Oprócz tego musisz zrozumieć rzeczy, które powinieneś doświadczyć. Jeśli doświadczasz jedynie tego, że Bóg się z tobą rozprawia, oraz dyscyplinowania i sądu, jeśli jesteś tylko w stanie cieszyć się Bogiem, ale nie jesteś w stanie czuć, kiedy Bóg cię dyscyplinuje lub rozprawia się z tobą – jest to nie do przyjęcia. Być może w tym momencie oczyszczania jesteś w stanie obstawać przy swoim. To wciąż nie wystarczy; musisz maszerować naprzód. Nauka kochania Boga jest wieczna i nigdy się nie kończy. Ludzie postrzegają wiarę w Boga jako rzecz zbyt łatwą, ale gdy już zdobędą jakieś praktyczne doświadczenie, zdają sobie sprawę, że wiara w Boga nie jest tak prosta, jak sobie wyobrażali. Gdy Bóg pracuje, by oczyścić człowieka, wówczas człowiek cierpi. Im większe jest jego oczyszczenie, tym większa staje się jego miłość do Boga i tym więcej objawia się w nim Bożej mocy. Im mniej oczyszczony jest człowiek, tym mniej objawiają się w nim jego miłość do Boga i moc Boża. Im bardziej będzie oczyszczony i im większy będzie jego ból oraz udręka, tym głębsza będzie jego prawdziwa miłość do Boga, tym bardziej szczera będzie jego wiara w Boga i tym głębsze będzie jego poznanie Boga. W swoich doświadczeniach zobaczysz, że ci, którzy doznają wielkiego oczyszczenia i bólu, a także wiele rozprawiania się i dyscypliny, posiadają głęboką miłość do Boga oraz zyskują głębsze i bardziej przenikliwe poznanie Boga. Ci, którzy nie doświadczyli tego, że Bóg się z nimi rozprawia, mają jedynie powierzchowną wiedzę i mogą tylko powiedzieć: „Bóg jest taki dobry, obdarowuje ludzi łaską, aby mogli cieszyć się Nim”. Jeśli ludzie doświadczyli tego, że Bóg się z nimi rozprawia, oraz dyscyplinowania, wówczas są w stanie mówić o prawdziwym poznaniu Boga. Zatem im wspanialsze jest dzieło Boże w człowieku, tym jest ono cenniejsze i bardziej znaczące. Im bardziej jest ono dla ciebie niezgłębione i im bardziej jest niezgodne z twoimi pojęciami, tym bardziej Boże dzieło jest w stanie cię podbić, pozyskać i udoskonalić. Jakże wielkie jest znaczenie dzieła Bożego! Gdyby w ten sposób nie oczyszczał człowieka, gdyby nie działał według tej metody, wówczas dzieło Boże byłoby nieskuteczne i pozbawione znaczenia. Właśnie to jest przyczyną niezwykłego znaczenia Jego wyboru grupy ludzi w dniach ostatecznych. Powiedziano wcześniej, że Bóg wybierze i pozyska tę grupę. Im większe dzieło On wykonuje w was, tym głębsza i czystsza będzie wasza miłość do Boga. Im większe jest dzieło Boga, tym bardziej człowiek jest w stanie zasmakować Jego mądrości i tym głębsza staje się jego wiedza o Nim. W dniach ostatecznych dobiegnie końca okres 6000 lat Bożego planu zarządzania. Czy może się tak po prostu, tak łatwo skończyć? Czy Jego dzieło się skończy, gdy podbije On ludzkość? Czy może to być takie proste? Ludzie wyobrażają sobie, że jest to takie proste, lecz to, co robi Bóg, tak prostym nie jest. Bez względu na to, o jaką część Bożego dzieła chodzi, jest ono dla człowieka niezgłębione. Dzieło Boże byłoby bez znaczenia i wartości, gdybyś mógł je zgłębić. Dzieło dokonywane przez Boga jest niezgłębione; stoi w zbyt wielkiej sprzeczności z twoimi pojęciami, a im bardziej jest z nimi niezgodne, tym bardziej widać, jak znaczące jest dzieło Boże; gdyby było zgodne z twoimi pojęciami, to byłoby pozbawione znaczenia. Dzisiaj czujesz, że dzieło Boże jest zbyt wspaniałe i im bardziej jest ono wspaniałe, tym bardziej czujesz, że Bóg jest niezgłębiony, oraz widzisz, jak wielkie są Jego uczynki. Gdyby wykonywał swoje dzieło tylko powierzchownie oraz zdawkowo, aby podbić człowieka – i już – to człowiek nie byłby w stanie dostrzec znaczenia Bożego dzieła. Chociaż teraz jesteście w niewielkim stopniu oczyszczani, jest to bardzo korzystne dla rozwoju waszego życia, a więc takie trudności są dla was sprawą najwyższej wagi. Dzisiaj otrzymujesz odrobinę oczyszczenia, ale później naprawdę będziesz w stanie ujrzeć czyny Boże, a w końcu powiesz: „Jakże wspaniałe są czyny Boże!”. Te słowa będą brzmiały w twoim sercu. Doświadczywszy przez pewien czas Bożego oczyszczenia (próby posługujących i czasu karcenia), niektórzy ludzie w końcu powiedzieli: „Wiara w Boga jest naprawdę trudna!”. Ta „trudność” pokazuje, że Boże uczynki są niezgłębione, że Boże dzieło ma wielkie znaczenie oraz wartość, a także że jest więcej niż godne tego, aby człowiek je sobie cenił. Jeśli po wykonaniu tak dużej pracy nie posiadłeś najmniejszej wiedzy, to czy Moja praca może ciągle mieć wartość? To sprawi, że powiesz: „Służba Bogu jest naprawdę trudna, czyny Boże są tak wspaniałe, Bóg jest naprawdę mądry! Jakiż On cudowny!”. Jeśli po okresie doświadczania będziesz w stanie wypowiedzieć takie słowa, to jest to dowodem, że pozyskałeś w sobie dzieło Boże. Pewnego dnia, gdy będziesz za granicą, aby głosić ewangelię i ktoś cię zapyta: „Jak ma się twoja wiara w Boga”, będziesz mógł powiedzieć: „Czyny Boga są tak cudowne!”. Gdy tylko usłyszą twoje słowa, poczują, że coś jest w tobie i że czyny Boże są naprawdę niezgłębione. Oto co znaczy składać prawdziwe świadectwo. Powiesz, że dzieło Boże jest pełne mądrości i że Jego dzieło w tobie naprawdę cię przekonało oraz podbiło twoje serce. Będziesz zawsze Go kochać, ponieważ On jest więcej niż godny ludzkiej miłości! Jeśli potrafisz omawiać te rzeczy, możesz poruszać ludzkie serca. Wszystko to jest składaniem świadectwa. Jeśli jesteś zdolny do tego, by być żywym świadectwem, do poruszania ludzi do łez, to pokazuje, że naprawdę jesteś tym, który miłuje Boga. Dzieje się tak, ponieważ jesteś w stanie dawać świadectwo miłości do Boga, a Jego działania mogą być przez ciebie wyrażane. Poprzez twoje wyrażanie tych spraw inni ludzie mogą doszukiwać się Jego działań, doświadczać Boga i będą mogli stanąć stabilnie w każdym otoczeniu, w jakim się znajdą. Składanie świadectwa jest autentyczne tylko wtedy, gdy dokonuje się w ten sposób, a tego właśnie się teraz od ciebie wymaga. Powinieneś mówić, że działania Boga są niezwykle cenne i godne bycia cenionymi przez ludzi; że Bóg jest tak szlachetny oraz tak szczodry, że nie tylko może mówić, ale jeszcze lepiej: może osądzać ludzi, oczyszczać ich serca, przynosić im radość – i może ludzi pozyskiwać, podbijać oraz udoskonalać. Z własnego doświadczenia zobaczysz, że Bóg naprawdę bardzo daje się kochać. Na ile teraz kochasz Boga? Czy naprawdę możesz powiedzieć to z głębi serca? Kiedy będziesz w stanie wypowiedzieć te słowa z głębi serca, będziesz w stanie składać świadectwo. Gdy twoje doświadczenie osiągnie ten poziom, będziesz w stanie być świadectwem dla Boga, będziesz odpowiednio do tego wykwalifikowany. Jeśli nie osiągniesz tego poziomu w swoim doświadczeniu, nadal będziesz zbyt daleko od Niego. To normalne, że ludzie mają słabości w oczyszczeniu, ale po nim powinniście być w stanie powiedzieć: „Jakże mądry jest Bóg w swoim dziele!”. Jeśli naprawdę potrafisz rozpoznać to w praktyce, jest to cenne, a twoje doświadczenie jest wartościowe.

Do czego powinieneś teraz dążyć? Powinieneś dążyć do tego, aby być zdolnym do wyrażania uczynków Boga, zdolnym, by stać się wyrazem i przejawem Boga, by być przez Niego używanym. Ile pracy Bóg naprawdę w tobie wykonał? Ile już widziałeś, ile dotknąłeś? Ile doświadczyłeś i zasmakowałeś? Czy Bóg poddał cię próbie, rozprawił się z tobą czy zdyscyplinował – bez względu na wszystko Jego działania i Jego dzieło zostały wykonane na tobie, ale jako wierzący w Boga, jako ktoś gotów dążyć do udoskonalenia przez Niego, czy jesteś w stanie wyrażać działania Boga poprzez własne praktyczne doświadczenie? Czy możesz przez to urzeczywistniać słowo Boże? Czy jesteś w stanie troszczyć się o innych dzięki własnemu praktycznemu doświadczeniu i ponosić koszty na rzecz Bożego dzieła? Aby przynieść świadectwo o Bożych działaniach, musisz być w stanie wyrazić, jakie są Jego działania, a dzieje się tak dzięki twojemu doświadczeniu, wiedzy i cierpieniu, jakie przetrwałeś. Czy jesteś kimś, kto składa świadectwo Bożych działań? Czy masz takie aspiracje? Jeśli jesteś w stanie składać świadectwo Jego imienia, a nawet więcej, Jego działań, a także urzeczywistniać obraz, którego On wymaga od swego ludu, wówczas jesteś świadkiem Boga. Jak właściwie składasz świadectwo Bogu? Szukając i pragnąc urzeczywistniać Boże słowo, niosąc świadectwo poprzez swoje słowa, pozwalając ludziom poznać i zobaczyć Jego działania – jeśli naprawdę tego wszystkiego szukasz, Bóg cię udoskonali. Jeśli wszystko, czego szukasz, to – być udoskonalonym przez Boga i zostać w końcu pobłogosławionym – to z tej perspektywy twoja wiara w Boga nie jest czysta. Powinieneś dążyć do tego, aby widzieć Boże uczynki w prawdziwym życiu, aby Go zaspokoić, kiedy On objawia ci swoją wolę, szukając sposobów, by składać świadectwo Jego wspaniałości i mądrości oraz okazywać Jego dyscyplinę i to, że się z tobą rozprawia. Wszystko to są rzeczy, o których rozwikłanie powinieneś się teraz starać. Jeśli twoja miłość do Boga jest tylko po to, abyś mógł uczestniczyć w chwale Bożej po tym, jak On cię udoskonali, jest ona wciąż niewystarczająca i nie może spełnić Bożych oczekiwań. Musisz być w stanie dawać świadectwo Bożych działań, zaspokajać Jego wymagania i w sposób praktyczny doświadczać dzieła, które On wykonał na ludziach. Czy to ból, łzy czy smutek, musisz doświadczać tego wszystkiego w praktyce. Wszystko po to, abyś mógł być świadkiem Boga. Pod czyim dokładnie panowaniem teraz cierpisz i szukasz doskonałości? Czy ma to przynieść świadectwo Bogu? Czy chodzi o błogosławieństwo dla ciała, czy o perspektywy na przyszłość? Wszystkie twoje intencje, motywacje oraz osobiste cele do osiągnięcia muszą zostać poprawione i nie mogą być kierowane twoją własną wolą. Jeśli jedna osoba dąży do doskonałości, aby otrzymać błogosławieństwa i panować w mocy, podczas gdy druga dąży do doskonałości, aby zaspokoić Boga, aby naprawdę być świadkiem Bożych czynów, który z tych dwóch sposobów dążenia wybrałbyś ty? Jeśli wybierzesz ten pierwszy, to nadal jesteś zbyt daleko od boskich wymogów. Powiedziałem to wcześniej, aby Moje czyny były otwarcie znane w całym wszechświecie i abym władał we wszechświecie jako Król. Z drugiej strony to, co wam powierzono, to iść i składać świadectwo Bożych czynów, a nie być królem i ukazywać się całemu wszechświatu. Niech cały kosmos wypełni się boskimi czynami. Niechaj wszyscy je widzą i uznają. Mówię to w odniesieniu do samego Boga, a tym, co ludzie powinni czynić, jest składanie Mu świadectwa. Jak dobrze obecnie znasz Boga? Jak dobrze możesz zaświadczyć o Bogu? Jaki cel przyświeca Bogu w doskonaleniu człowieka? Kiedy już zrozumiesz wolę Bożą, jak powinieneś wykazać troskę o Jego wolę? Jeśli chcesz być doskonalony i chcesz składać świadectwo o Bożych uczynkach poprzez to, co urzeczywistniasz, jeśli masz w sobie tę siłę napędową, to nic nie jest zbyt trudne. To, czego ludzie potrzebują teraz, to pewność siebie. Jeśli masz w sobie tę siłę napędową, to łatwo jest pozbyć się jakiejkolwiek negatywności, bierności, lenistwa i pojęć ciała, filozofii życia, buntowniczego usposobienia, emocji i tak dalej.

Jest rzeczą normalną, że w trakcie przechodzenia przez próby ludzie są słabi, wykazują negatywną postawę lub nie mają jasności co do Bożej woli lub swej ścieżki praktyki. Ale w każdym razie musisz mieć wiarę w dzieło Boże i nie zaprzeczać Bogu – jak Hiob. Chociaż Hiob był słaby i przeklinał dzień własnych narodzin, nie zaprzeczył, że wszystkie rzeczy w życiu człowieka zostały darowane przez Jahwe i że Jahwe jest również Tym, który może wszystko odebrać. Bez względu na to, jakim próbom był poddawany, zachował to przekonanie. Bez względu na to, jaki rodzaj oczyszczenia przechodzisz w swoich doświadczeniach ze słów Bożych, Bóg wymaga od ludzkości wiary. W ten sposób doskonali się wiara i aspiracje ludzi. Nie możesz tego dotknąć ani ujrzeć – to właśnie w takich okolicznościach wymagana jest twoja wiara. Gdy coś nie jest widoczne gołym okiem, wymaga wiary ludzi. Także wymaga się twej wiary, gdy nie możesz rozstać się z własnymi pojęciami. Kiedy nie jesteś pewien Bożego dzieła, wymagana jest twoja wiara i to, abyś zajął zdecydowane stanowisko oraz trwał przy świadectwie. Kiedy Hiob osiągnął ten punkt, Bóg ukazał mu się i przemówił do niego. Oznacza to, że tylko z perspektywy swojej wiary będziesz mógł ujrzeć Boga, a gdy będziesz miał wiarę, wówczas Bóg cię udoskonali. Bez wiary nie może tego uczynić. Bóg obdarzy cię wszystkim, co masz nadzieję pozyskać. Jeśli nie masz wiary, nie możesz zostać udoskonalony i nie będziesz mógł widzieć Bożych czynów, a tym bardziej nie będziesz widzieć Jego wszechmocy. Kiedy masz wiarę i możesz dotknąć Jego czynów w swoim praktycznym doświadczeniu, Bóg ci się ukaże, oświeci cię i poprowadzi od wewnątrz. Bez tej wiary Bóg nie będzie w stanie tego uczynić. Jeśli straciłeś ufność w Boga, jak możesz doświadczać Jego dzieła? Dlatego tylko gdy masz wiarę i nie masz wątpliwości co do Boga, tylko gdy masz prawdziwą wiarę w Niego bez względu na to, co On robi, wówczas On cię oświeci i iluminuje w twoich doświadczeniach, a dopiero wówczas będziesz w stanie ujrzeć Jego czyny. Wszystko to osiąga się przez wiarę, a wiarę osiąga się tylko przez oczyszczenie – wiara nie może się rozwijać bez oczyszczenia. Do czego odnosi się wiara? Wiara to prawdziwe przekonanie i szczere serce, które człowiek powinien posiadać, gdy czegoś nie może ujrzeć lub dotknąć, gdy dzieło Boże nie jest zgodne z ludzkimi pojęciami, gdy jest poza ludzkim zasięgiem. Oto jest wiara, o której mówię. Ludzie potrzebują wiary w czasach trudów i oczyszczenia, a oczyszczenie to przychodzi wraz z wiarą. Są one nierozerwalne. Bez względu na to, jak działa Bóg i w jakim otoczeniu się znajdujesz, jeśli jesteś w stanie dążyć do życia, prawdy oraz poszukiwać sposobu, by Boże dzieło rozwijało się w tobie, oraz jeśli posiadasz zrozumienie Bożych działań i potrafisz postępować zgodnie z prawdą, to pokazuje to, że jest to twoja prawdziwa wiara i to pokazuje, że nie straciłeś nadziei w Bogu. Tylko jeśli nadal potrafisz szukać prawdy poprzez oczyszczenie, jesteś w stanie prawdziwie miłować Boga i nie żywić wobec Niego wątpliwości. Jeśli bez względu na to, co On czyni, nadal jesteś w stanie praktykować prawdę, aby Go zadowolić i potrafisz głęboko szukać Jego woli oraz troszczyć się o nią, to oznacza to, że posiadasz prawdziwą wiarę w Boga. Dotychczas, gdy Bóg mówił, że ty zapanujesz jako król, kochałeś Go, a kiedy otwarcie ci się ukazał, podążałeś za Nim. Jednakże teraz Bóg jest skryty, nie możesz Go widzieć i pojawiły się u ciebie kłopoty. Czy w takiej chwili tracisz nadzieję pokładaną w Bogu? Więc w każdym czasie trzeba dążyć do życia i starać się zaspokoić wolę Bożą. Oto jest prawdziwa wiara oraz najprawdziwszy i najpiękniejszy rodzaj miłości.

Dawniej wszyscy ludzie podejmowali postanowienia przed Bogiem i mówili: „Bez względu na to, kto nie miłuje Boga, ja muszę Go kochać.” Teraz jednak stoisz twarzą w twarz z oczyszczeniem. Nie jest to zgodne z twoimi pojęciami, więc tracisz wiarę w Boga. Czy to jest prawdziwa miłość? Wiele razy czytałeś o czynach Hioba – czy o nich zapomniałeś? Prawdziwa miłość może kształtować się tylko z wewnętrznej wiary. Poprzez swoje oczyszczenia rozwijasz prawdziwą miłość do Boga, w swoich prawdziwych doświadczeniach jesteś wyczulony na Bożą wolę poprzez swoją wiarę i przez wiarę porzucasz własne ciało oraz dążysz do życia – to jest to, co ludzie powinni czynić. Jeśli tego dokonasz, będziesz mógł ujrzeć działania Boga, ale jeśli brakuje ci wiary, nie będziesz mógł doświadczyć Jego dzieła. Jeśli chcesz być używany i doskonalony przez Boga, musisz nabyć wszystkie niezbędne cechy: wolę cierpienia, wiarę, wytrwałość, posłuszeństwo, jak również zdolność do doświadczania dzieła Bożego, zyskać zrozumienie Jego woli, mieć wzgląd na Jego smutek i tak dalej. Doskonalenie człowieka nie jest łatwe, a każde oczyszczenie, jakiego doświadczasz, wymaga twojej wiary i miłości. Jeśli chcesz być doskonalony przez Boga, samo wyjście na ulice nie wystarczy, jak również samo ponoszenie kosztów na rzecz Boga. Musisz posiadać wiele cech, aby móc zostać udoskonalonym przez Boga. Kiedy stajesz w obliczu cierpienia, musisz umieć ignorować potrzeby ciała i nie skarżyć się na Boga. Kiedy Bóg się przed tobą ukrywa, musisz być w stanie mieć wiarę, aby podążać za Nim, by utrzymać swoją dotychczasową miłość, nie pozwalając jej osłabnąć ani zaniknąć. Bez względu na to, co robi Bóg, musisz poddać się Jego planom i chętniej przeklinać własne ciało niż skarżyć się na Niego. Kiedy stajesz w obliczu prób, musisz zaspokoić Boga, pomimo niechęci do rozstania się z czymś, co kochasz, oraz pomimo gorzkiego płaczu. Tylko to można nazwać prawdziwą miłością i wiarą. Bez względu na to, jaka jest twoja rzeczywista postawa, musisz najpierw posiadać wolę znoszenia trudów oraz prawdziwą wiarę, a także wykazywać wolę porzucenia ciała. Powinieneś być chętny osobiście znosić trudy i ponosić osobiste straty, aby zaspokoić wolę Bożą. Musisz też w sercu ubolewać, że nie byłeś w stanie zaspokoić Boga w przeszłości i ubolewać nad sobą teraz. Żadnej z tych rzeczy nie może zabraknąć, a Bóg cię poprzez nie udoskonali. Jeśli brak ci takich warunków, nie możesz zostać udoskonalony.

Wszyscy ludzie widzieli już, że ktoś, kto służy Bogu, powinien nie tylko umieć cierpieć dla Niego, ale jeszcze więcej – powinien rozumieć, że wiara w Boga jest dla samego poszukiwania miłości do Niego. Twoja użyteczność dla Boga nie służy jedynie twojemu doskonaleniu czy cierpieniu, ale też poznaniu Jego działań, prawdziwego znaczenia ludzkiego życia, a szczególnie temu, abyś wiedział, że służba Bogu nie jest zadaniem łatwym. Doświadczanie dzieła Boga nie polega na bezustannym radowaniu się z łaski, ale raczej na cierpieniu z powodu własnej miłości do Niego. Ponieważ cieszysz się łaską Bożą, musisz także cieszyć się z Jego karcenia – musisz doświadczać wszystkich tych rzeczy. Możesz doświadczyć Bożego oświecenia w tobie, a także możesz doświadczyć Jego rozprawiania się z tobą oraz osądu. W ten sposób doświadczasz wszystkich aspektów. Bóg dokonał na tobie dzieła osądu, a także dzieła karcenia. Słowo Boże rozprawiło się z tobą, ale i oświeciło, dało iluminację. Kiedy chcesz uciec, ręka Boża wciąż cię chwyta. Cała ta praca ma dać ci sygnał, że wszystko, co dotyczy człowieka, jest w rękach Boga. Możesz myśleć, że wiara w Boga polega na cierpieniu, na robieniu wielu rzeczy dla Niego, dla odprężenia ciała lub własnego powodzenia, komfortu – tymczasem ludzie nie powinni wierzyć w Boga z żadnej z tych przyczyn. Jeżeli w to właśnie wierzysz, to twój punkt widzenia jest błędny i po prostu nie możesz zostać udoskonalony. Czyny Boże, sprawiedliwe usposobienie Boga, Jego mądrość, Jego słowa i Jego cudowność oraz Jego niezgłębiona natura to wszystko, co ludzie powinni zrozumieć. Wykorzystaj to zrozumienie, aby pozbyć się osobistych próśb, jak również indywidualnych nadziei i pojęć w swym sercu. Tylko eliminując je można spełnić warunki postawione przez Boga. Tylko w ten sposób możesz zyskać życie i zadowolić Boga. Celem wiary w Boga jest zadowolenie Boga i urzeczywistnianie usposobienia, jakiego On wymaga, aby Jego czyny oraz chwała objawiły się za pośrednictwem tej grupy niegodnych ludzi. To jest właściwa perspektywa wiary w Boga, a także cel, do którego powinieneś dążyć. Powinieneś przyjąć właściwy punkt widzenia dotyczący wiary w Boga i dążyć do zyskania Bożych słów. Musisz jeść i pić słowa Boże oraz być w stanie urzeczywistniać prawdę, a zwłaszcza zobaczyć Jego praktyczne czyny, zobaczyć Jego wspaniałe czyny w całym wszechświecie, jak również praktyczne dzieło, którego On dokonuje w ciele. Dzięki swoim rzeczywistym doświadczeniom ludzie mogą docenić to, jak Bóg wykonuje swoje dzieło wśród nich i jaka jest Jego wola wobec nich. Wszystko po to, by wyeliminować ich zepsute, szatańskie usposobienie. Usuń rzeczy nieczyste oraz niesprawiedliwe ze swego wnętrza, odrzuć złe intencje, abyś mógł rozwijać prawdziwą wiarę w Boga. Tylko mając prawdziwą wiarę, możesz prawdziwie kochać Boga. Możesz naprawdę kochać Boga tylko na fundamencie swojej wiary w Niego. Czy możesz osiągnąć umiłowanie Boga, nie wierząc w Niego? Skoro wierzysz w Boga, nie możesz mieć w tej sprawie niejasności. Niektórzy ludzie stają się pełni wigoru, gdy tylko dostrzegą, że wiara w Boga przyniesie im błogosławieństwa, ale tracą całą energię, gdy tylko przekonują się, że muszą ścierpieć oczyszczenie. Czy to jest wiara w Boga? Ostatecznie musisz w swojej wierze osiągnąć całkowite i bezgraniczne posłuszeństwo wobec Boga. Wierzysz w Boga, ale wciąż stawiasz Mu wymagania; posługujesz się wieloma pojęciami religijnymi, których nie potrafisz odrzucić; masz osobiste interesy, których nie potrafisz odłożyć; nadal szukasz błogosławieństw dla ciała i chcesz, aby Bóg wybawił twoje ciało, zbawił twoją duszę – to wszystko są przejawy działania ludzi z niewłaściwą perspektywą. Chociaż ludzie z przekonaniami religijnymi wierzą w Boga, nie dążą do zmiany usposobienia ani do poznania Boga, a jedynie do zaspokojenia potrzeb swojego ciała. Wielu spośród was ma wiarę, która należy do kategorii przekonań religijnych. To nie jest prawdziwa wiara w Boga. Aby wierzyć w Boga, ludzie muszą mieć takie serce, by cierpieć dla Niego oraz wolę, by poświęcić siebie. Jeśli nie spełnią tych dwóch warunków, to nie będzie można mówić o wierze w Boga i tym samym nie będą w stanie osiągnąć zmiany usposobienia. Tylko ci, którzy rzeczywiście dążą prawdy, szukają poznania Boga i dążą do życia, są tymi, którzy naprawdę wierzą w Boga.

Kiedy doświadczasz prób, w jaki sposób przyswoisz sobie dzieło Boże, aby im podołać? Czy będziesz negatywnie nastawiony, czy też zrozumiesz Bożą próbę i oczyszczenie ludzkości z pozytywnego punktu widzenia? Co zyskasz dzięki Bożym próbom i oczyszczeniom? Czy twoja miłość do Boga będzie rosła? Kiedy zostaniesz poddany oczyszczeniu, czy będziesz w stanie przyswoić sobie próby Hioba i poważnie potraktować dokonywane na tobie dzieło Boże? Czy będziesz w stanie dostrzec, jak Bóg poddaje ludzkość próbom Hioba? Jaką inspirację możesz czerpać z prób Hioba? Czy zechcesz trwać przy świadectwie dla Boga pośród swoich oczyszczeń, czy też będziesz chciał zadowolić ciało w wygodnych warunkach? Jaki jest twój punkt widzenia na wiarę w Boga? Czy to naprawdę dla Niego, a nie dla ciała? Czy rzeczywiście wyznaczyłeś cel swoich poszukiwań? Czy zechcesz poddać się oczyszczeniu, aby zostać udoskonalony przez Boga, czy wolałbyś zostać przez Niego skarcony i przeklęty? Jak naprawdę rozpatrujesz kwestię dawania Bogu świadectwa? Co ludzie powinni robić w określonych środowiskach, aby dawać Bogu prawdziwe świadectwo? Skoro praktyczny Bóg włożył w ciebie tak wiele rzeczywistego dzieła, dlaczego ciągle myślisz o odejściu? Czy twoja wiara w Boga jest dla Boga? U większości z was jest ze względu na indywidualne plany i dążenie do osobistych korzyści. Niewielu ludzi wierzy w Boga dla Niego samego – czyż nie jest to przejaw buntu?

Dzieło oczyszczenia polega przede wszystkim na doskonaleniu wiary ludzi oraz osiągnięciu w końcu stanu, w którym chce się odejść, ale nie można; gdzie niektórzy ludzie są pozbawieni nadziei, ale nadal mają swą wiarę; gdzie ludzie nie pokładają już nadziei we własnej przyszłości – i dopiero wówczas kończy się Boże oczyszczenie. Ludzkość wciąż nie osiągnęła etapu krążenia między życiem a śmiercią – nie skosztowała śmierci, więc oczyszczenie nie jest bliskie końca. Nawet ci, którzy byli na etapie posługujących, nie zostali oczyszczeni w całości, ale Hiob owszem – nie mając nic, na czym mógłby się oprzeć. Ludzie muszą przechodzić przez oczyszczenia do momentu, gdy nie mają żadnej nadziei ani niczego, na czym mogliby się oprzeć – tylko wówczas dokonuje się prawdziwe oczyszczenie. Za czasów posługujących, jeśli twoje serce było zawsze ciche przed Bogiem i jeśli bez względu na to, co On zrobił i bez względu na to, jaka była Jego wola wobec ciebie, zawsze słuchałeś Jego zarządzeń, to na koniec pojąłeś wszystko, co Bóg uczynił. Przechodzenie prób Hioba to także przechodzenie prób Piotra. Kiedy Hiob był poddawany próbom, dał świadectwo, a w końcu Jahwe mu się objawił. Dopiero po tym, jak dał świadectwo, okazał się godzien ujrzeć oblicze Boga. Dlaczego zostało powiedziane: „Skrywam się przed krainą plugawości, ale ukazuję się świętemu królestwu”? Oznacza to, że tylko, gdy jesteś święty i trwasz przy świadectwie, wówczas możesz stać się godny, by stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Jeśli nie możesz dawać Mu świadectwa, nie jesteś godzien, by stanąć z Nim twarzą w twarz. Jeśli się cofniesz lub będziesz narzekać przeciwko Bogu w obliczu oczyszczenia, nie stając się Jego świadkiem, a będąc pośmiewiskiem szatana, nie doznasz tego, że Bóg się ci ukaże. Jeśli jesteś jak Hiob, który w obliczu prób przeklinał swoje ciało, ale nie skarżył się na Boga, był w stanie brzydzić się własnego ciała, nie narzekając i nie grzesząc słowem, to znaczy, że dajesz świadectwo. Kiedy do pewnego stopnia poddajesz się oczyszczeniu, a jednak nadal możesz być podobny do Hioba, całkowicie posłuszny przed Bogiem i bez innych wymagań czy własnych pojęć wobec Niego, wtedy Bóg ci się ukaże. Teraz Bóg nie ukazuje się tobie, ponieważ masz tak wiele własnych pojęć, swoich osobistych uprzedzeń, samolubnych myśli, indywidualnych wymagań i cielesnych upodobań, że nie jesteś godzien ujrzeć Jego oblicza. Jeśli ujrzysz Boga, będziesz Go mierzyć według własnych koncepcji – a wówczas przybijasz Go do krzyża. Jeżeli spotyka cię wiele rzeczy, które nie zgadzają się z twoimi pojęciami, ale jesteś w stanie odłożyć je na bok i poznać dzieła Boga na podstawie tych spraw, a w obliczu oczyszczenia objawiasz swoje serce miłości wobec Boga – jest to dawanie świadectwa. Jeśli twój dom jest spokojny, cieszysz się wygodami ciała, nikt cię nie prześladuje, a twoi bracia i siostry w kościele słuchają cię, czy możesz okazać swoje serce miłości do Boga? Czy to może cię oczyścić? Tylko poprzez oczyszczenie możesz pokazać swoją miłość do Boga, a udoskonalony możesz zostać właśnie tylko poprzez zdarzenia, które nie zgadzają się z twoimi koncepcjami. To poprzez wielokrotne negatywne zdarzenia, przez multum przeciwności Bóg cię doskonali. To poprzez mnogość szatańskich działań, oskarżeń oraz przez ich przejawy u wielu ludzi Bóg pozwala ci zdobywać wiedzę, w ten sposób cię doskonaląc.

Jeśli zetkniesz się z dziełem Bożym w swoim rzeczywistym doświadczeniu, On ukaże się tobie, oświeci cię i poprowadzi od środka. Jeśli nie jesteś w stanie być posłusznym Jego słowu, On nie będzie w stanie tego uczynić. Jeśli brakuje ci wiary, jeśli straciłeś nadzieję pokładaną w Bogu, jak tego doświadczysz? Jeśli żywisz prawdziwą wiarę w Niego i nie dręczą cię wątpliwości, jeśli otworzysz swoje serce na Niego, On cię udoskonali. On oświeci cię w twoim praktycznym doświadczeniu i w twoim życiu. Ludzie napotykają w życiu codziennym wiele osobistych trudności, a na dodatek nie widzą jasno skali Bożego dzieła, więc wymaga to wiary. Wiara przychodzi tylko przez oczyszczenia – nie może się bez niego rozwijać. Jeśli masz pewne pojęcia, których nie jesteś w stanie odrzucić, i masz wątpliwości co do Boga, pogrążysz się w trakcie oczyszczenia – a przecież tym, czego w takich momentach potrzebujesz, jest wiara.

Można powiedzieć, że twoje liczne niepowodzenia, słabości i okresy negatywności są Bożymi próbami. Wszystko bowiem pochodzi od Boga, wszystkie rzeczy i zdarzenia są w Jego rękach. To, czy poniesiesz porażkę, czy będziesz słaby i potkniesz się, spoczywa w rękach Boga i pozostaje w Jego zasięgu. Ze strony Boga jest to próba dla ciebie, a jeśli nie możesz jej rozpoznać, stanie się pokusą. Istnieją dwa rodzaje stanów, które ludzie powinni uznawać: jeden pochodzi od Ducha Świętego, a drugi prawdopodobnie pochodzi od szatana. Jednym ze stanów jest to, że Duch Święty iluminuje twoją osobę i pozwala ci poznać siebie, poczuć wobec siebie wzgardę i żal oraz pozwala, byś był w stanie żywić prawdziwą miłość do Boga oraz nastawić swoje serce na zaspokojenie Go. Drugi stan polega na tym, że znasz siebie, ale jesteś negatywny i słaby. Można powiedzieć, że to jest Boże oczyszczenie. Można też powiedzieć, że jest to pokusa szatana. Jeśli uznajesz, że jest to boskie zbawienie twojej osoby i czujesz, że masz teraz wobec Niego niesamowity dług, jeśli od teraz spróbujesz Go spłacić i już nie popadniesz w taką deprawację, jeśli włożysz swój wysiłek w jedzenie i picie Jego słów, jeśli zawsze będziesz uznawać swoje braki oraz czuć tęsknotę w sercu – to jest to Boża próba. Gdy cierpienie zakończy się i po raz kolejny ruszysz do przodu, Bóg nadal będzie ci przewodzić, iluminować, oświecać i karmić. Ale jeśli jej nie rozpoznasz i będziesz negatywny, po prostu popadając w rozpacz, jeśli myślisz w ten sposób, to nadeszła pokusa szatana. Kiedy Hiob przechodził próby, Bóg i szatan obstawiali między sobą, a Bóg pozwolił szatanowi narażać Hioba na cierpienie. Chociaż to Bóg poddawał Hioba próbom, to jednak szatan go nawiedzał. Szatan bowiem kusił Hioba, ale Hiob był po stronie Boga, albowiem gdyby tak nie było, uległby pokusie. Gdy tylko ludzie wpadają w pokusę, są zagrożeni. Można rzec, że przechodzenie oczyszczenia jest próbą Boga, ale jeśli nie jesteś w dobrym stanie, można powiedzieć, że to pokusa szatana. Jeśli nie masz jasności odnośnie wizji, szatan będzie cię oskarżać i zniekształcać twoje widzenie. Zanim się spostrzeżesz, ulegniesz pokusie.

Jeśli nie doświadczasz Bożego dzieła, nigdy nie będziesz mógł zostać udoskonalony. W swoim doświadczeniu musisz również wejść w szczegóły. Na przykład, co prowadzi cię do rozwijania swoich pojęć i rozlicznych motywacji oraz jakie odpowiednie praktyki stosujesz w odniesieniu do nich? Jeśli możesz doświadczać dzieła Bożego, to znaczy, że osiągnąłeś odpowiednią postawę. Jeśli tylko wydaje się, że masz wigor, to nie jest to prawdziwa postawa i absolutnie nie będziesz w stanie wytrwać. Tylko gdy jesteście w stanie doświadczyć oraz rozważyć dzieło Boże w każdej chwili i w każdym miejscu, jesteście w stanie opuścić pasterza, żyć niezależnie, opierając się na Bogu, a także widzieć rzeczywiste działania Boga – to tylko wówczas spełni się Jego wola. Obecnie większość ludzi nie wie, jak tego doświadczyć. Kiedy natrafiają na problem, nie potrafią się nim zająć, nie umieją doświadczyć Bożego dzieła i nie mogą wieść życia duchowego. Musisz wprowadzać słowa oraz dzieło Boże do swojego praktycznego życia.

Czasami Bóg daje ci pewien rodzaj uczucia – tracisz wewnętrzną przyjemność, tracisz obecność Bożą i znajdujesz się w mroku. Jest to rodzaj oczyszczenia. Za każdym razem gdy coś robisz, ponosisz porażkę lub napotykasz mur. Oto jest dyscyplina Boża. Możesz coś zrobić i nie mieć żadnego szczególnego uczucia w tej kwestii; inni też o tym nie wiedzą, ale Bóg wie. On cię nie puści, ale cię zdyscyplinuje. Działanie Ducha Świętego jest bardzo szczegółowe. Bardzo uważnie obserwuje każde słowo i działanie ludzi, każdy ich czyn i ruch, każdą ich myśl i ideę – tak, aby mogli oni pozyskać wewnętrzną świadomość tych rzeczy. Próbujesz czegoś raz i idzie to nie po twojej myśli, robisz to ponownie i wciąż coś jest nie tak, aż stopniowo zrozumiesz dzieło Ducha Świętego. Poprzez wielokrotne dyscyplinowanie będziesz wiedział, co robić, aby żyć w zgodzie z wolą Bożą, i będziesz wiedział, co nie jest zgodne z Jego wolą. W końcu poczujesz w głębi swego serca dokładne odpowiedzi na wskazówki Ducha Świętego. Czasami będziesz się buntował i zostaniesz zgromiony przez Boga od wewnątrz. Wszystko to pochodzi z Bożej dyscypliny. Jeśli nie cenisz Boga, jeśli lekceważysz Jego dzieła, On nie poświęci ci uwagi. Im poważniej traktujesz słowa Boga, tym bardziej On cię oświeci. Są obecnie w kościele pewni ludzie, których wiara jest mętna oraz zmieszana i którzy dokonują wielu niestosownych rzeczy bez dyscypliny, a więc dzieło Ducha Świętego nie może być w nich wyraźnie widoczne. Niektórzy ludzie rezygnują ze swoich obowiązków, by zarabiać pieniądze i odchodzą prowadzić interesy, w ogóle nie będąc dyscyplinowani, a osoba taka jest w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Nie tylko nie jest im dane zaznać obecnie dzieła Ducha Świętego, ale w przyszłości będą oni trudni do udoskonalenia. Wielu jest ludzi, u których nie można dostrzec działania Ducha Świętego, nie można dostrzec Bożej dyscypliny. Oni są tymi, którzy nie mają jasności co do woli Bożej i którzy nie znają Jego dzieł. Ci, którzy mogą wytrwać w obliczu oczyszczenia, którzy podążają za Bogiem bez względu na to, co robi, a przynajmniej są w stanie nie opuszczać Go lub osiągają 0,1% tego, co osiągnął Piotr, robią dobrze, nie mają jednak wartości, by Bóg ich używał. Wiele osób pojmuje rzeczy szybko, czuje prawdziwą miłość do Boga i może przekroczyć poziom Piotra. Bóg dokonuje takiego rodzaju dzieła, a osoba taka może pozyskać Jego dyscyplinę i oświecenie oraz szybko odrzucić wszystko to, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Taki rodzaj osoby jest niczym złoto – tylko ten rodzaj osoby jest naprawdę cenny! Jeśli Bóg dokonał tylu różnych dzieł, ale ty nadal pozostajesz niczym piasek, niczym kamień, to jesteś wyzuty z wartości!

Dzieło Boże w krainie wielkiego, czerwonego smoka jest wspaniałe i niezgłębione. Wyeliminuje On niektórych ludzi, ponieważ w kościele są ich różne rodzaje – są tacy, którzy lekkomyślnie wydają pieniądze kościoła; są ci, którzy oszukują innych, i wiele więcej. Jeśli nie masz jasności co do dzieła Bożego, będziesz negatywny; to dlatego, że dzieło Boże ujawnia się tylko u mniejszości ludzi. Wówczas stanie się jasne, kto prawdziwie miłuje Boga, a kto nie. Ci, którzy naprawdę miłują Boga, mają działanie Ducha Świętego, a ci, którzy nie miłują Go naprawdę, zostaną krok po kroku ujawnieni przez Jego dzieło. Zostaną oni poddani eliminacji. Ludzie ci zostaną ujawnieni w trakcie dzieła podboju – nie mają żadnej wartości w doskonaleniu. Natomiast ci, których udoskonalono, zostali pozyskani przez Boga w całości i są zdolni miłować Boga jak Piotr. Ci, którzy zostali podbici, nie odczuwają miłości spontanicznej, ale jedynie bierną i są zmuszeni kochać Boga. Spontaniczna miłość rozwija się poprzez zrozumienie nabyte przez praktyczne doświadczenie. Ta miłość zajmuje serce człowieka i czyni go dobrowolnie oddanym Bogu; słowo Boże staje się fundamentem człowieka i jest on w stanie cierpieć dla Boga. Oczywiście są to rzeczy posiadane przez kogoś, kto został udoskonalony przez Boga. Jeśli pragniesz tylko, aby Bóg cię podbił, to nie możesz przynieść Mu świadectwa; jeśli Bóg tylko osiąga swój cel zbawienia poprzez podbijanie ludzi, wówczas pozycja posługującego byłaby odpowiednia. Jednakże podbijanie ludzi nie jest ostatecznym celem Boga – Jego ostatecznym celem jest ich doskonalenie. Tak więc zamiast powiedzieć, że ten etap jest dziełem podboju, powiedzmy, że jest to dzieło doskonalenia i eliminacji. Niektórzy ludzie nie zostali w pełni podbici, a w trakcie ich podbijania jakaś grupa ludzi zostanie udoskonalona. Te dwie prace są wykonywane jednocześnie. Ludzie nie odeszli przez tak długi okres wykonywania dzieła; fakt ten pokazuje, że cel podboju został osiągnięty – podbój stał się faktem. Oczyszczenia nie mają na celu podboju, ale mają służyć doskonaleniu. Bez oczyszczenia nie dałoby się czynić ludzi doskonałymi. Dlatego więc oczyszczenia są tak cenne! Dziś doskonali się jedna grupa ludzi, jedna jest pozyskiwana. Dziesięć wymienionych wcześniej błogosławieństw było skierowanych do tych, którzy zostali udoskonaleni. Wszystko, co jest związane ze zmianą wizerunku na ziemi, jest skierowane do tych, którzy zostali udoskonaleni. Ci, którzy nie zostali udoskonaleni, nie mogą tego osiągnąć.

Wstecz:Ci, którzy prawdziwie kochają Boga, są zdolni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec Jego praktyczności

Dalej:Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga

Powiązane treści