238 Czy ludzie mogą ujrzeć przyjście Jezusa Zbawiciela z nieba?

Jeśli dla ludzi Bóg to Jezus Chrystus,

lecz nie wiedzą, że On zaczął nowy wiek

i nowe dzieło w dniach ostatecznych,

jeśli wciąż czekają na przyjście Jezusa Zbawiciela,

to czy mogą ujrzeć,

jak Jezus Zbawiciel zstępuje z nieba?


Bóg ich nazywa niewierzącymi;

tacy ludzie nie znają Go,

ich wiara jest fałszywa.

Nie czekają na przyjście Boga,

lecz na przyjście Króla Żydowskiego.


Nie pragną tego, by Bóg zniszczył

ten nieczysty świat, w którym żyją,

lecz tego, by wrócił Jezus,

bo wierzą, że odkupi ich,

zbawi od tej zepsutej ziemi.


Jak mogą stać się tymi, którzy

w dniach ostatecznych kończą dzieło Boże?


Jeśli dla ludzi Bóg to Jezus Chrystus,

lecz nie wiedzą, że On zaczął nowy wiek

i nowe dzieło w dniach ostatecznych,

jeśli wciąż czekają na przyjście Jezusa Zbawiciela,

to czy mogą ujrzeć,

jak Jezus Zbawiciel zstępuje z nieba?


To, czego ludzie chcą,

nie spełni woli Boga i Jego dzieła.

Miłują Jego dawne dzieło,

nie wiedzą, że On to sam Bóg,

zawsze nowy i nigdy stary.


Dla ludzi Bóg to Jahwe i Jezus,

nie wiedzą, że On w dniach ostatecznych

sprowadzi koniec na ludzi.

Wiedzą o tym tylko, co widzą i myślą,

ich pragnienia biorą się z ich pojęć.


To nie jest zgodne z dziełem Boga,

lecz sprzeczne z nim.

Gdyby Bóg działał według ludzkich idei,

kiedy byłby koniec?

Kiedy ludzkość by odpoczęła?

Jak Bóg mógłby wkroczyć

w siódmy dzień, wkroczyć w szabat?

Bóg działa zgodnie ze swym planem i swym celem,

a nie według pragnień ludzi.


Jeśli dla ludzi Bóg to Jezus Chrystus,

lecz nie wiedzą, że On zaczął nowy wiek

i nowe dzieło w dniach ostatecznych,

jeśli wciąż czekają na przyjście Jezusa Zbawiciela,

to czy mogą ujrzeć,

jak Jezus Zbawiciel zstępuje z nieba?


Adaptacja na podstawie: Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 237 Odrzuć koncepcje religijne, aby podążać śladami Boga

Dalej: 239 Bóg zstąpił pośród grupy zwycięzców

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

357 Nikt nie rozumie woli Boga

ⅠBóg wykonuje swe dzieło pośród was,lecz śladu Jego dziesięciu procent brak.Dziesięć procent ofiarowane przez pobożnychjest zawłaszczane...

137 Będę wiecznie kochać Boga

ⅠO Boże! Twe słowa z powrotemsprowadziły mnie do Ciebie.Przyjmuję ćwiczeniew Twoim królestwie w dzień i noc.Tyle bólu i prób, tak wiele...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze