Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

415 Czy słyszeliście, jak przemawia Duch Święty?

Szybkość

415 Czy słyszeliście, jak przemawia Duch Święty?

Bóg wykonuje dzieło słowa w dniach ostatecznych.

Wcielony Bóg przemawia dziś słowami

i takie słowa to słowa Ducha Swiętego,

bo Bóg Duchem jest i może stać się ciałem.

Jest wielu niemądrych ludzi, którzy wierzą,

że słowa Ducha Świętego powinny,

powinny płynąć z niebios do uszu ludzi.

Ci, którzy myślą tak, nie znają dzieła Boga.

Zaprawdę, Bóg, Bóg wcielony mówi słowami Ducha Świętego.

Co Duch mówi do kościołów,

niech usłyszy ten, który ma uszy.

Czy słyszeliście słowa Ducha Świętego?

Nadeszły słowa Boże, czy słyszycie je?

Czy słyszycie je?

Ci, którzy przeczą, że Bóg stał się ciałem,

nie znają Ducha, ani zasad działania Boga.

Ci, którzy myślą, że teraz jest wiek Ducha Świętego,

odrzucając nowe dzieło, żyją w złudnej wierze.

Oni nigdy nie będą w stanie otrzymać

prawdziwego dzieła Ducha Świętego.

Ci, którzy pragną dzieła i słów Ducha,

ale negują słowa i dzieło Boga wcielonego.

Oni nie, nie wkroczą w nowy wiek,

nigdy nie zostaną w pełni zbawieni.

Co Duch mówi do kościołów,

niech usłyszy ten, który ma uszy.

Czy słyszeliście słowa Ducha Świętego?

Nadeszły słowa Boże, czy słyszycie je?

Czy słyszycie je?

Duch Święty nie przemówi bezpośrednio do człowieka,

Jahwe nie przemawiał tak do ludzi

nawet w Wieku Prawa,

nawet w Wieku Prawa nie przemawiał tak.

Dzisiaj tego też nie zrobiłby.

On musi stać się ciałem, by mówić i działać,

inaczej nie może osiągnąć celu, osiągnąć swego celu.

Co Duch mówi do kościołów,

niech usłyszy ten, który ma uszy.

Czy słyszeliście słowa Ducha Świętego?

Nadeszły słowa Boże, czy słyszycie je?

Czy słyszycie je? Czy słyszycie je? Czy słyszycie je?

Na podstawie rozdziału

Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Odrzuć pojęcia narodowości i przynależności etnicznej, aby poszukiwać ukazania się Boga

Dalej:Owce Boga słyszą Jego głos

Powiązane treści