Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

467 Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

Szybkość

467 Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

Jedynie dzięki normalnej relacji z Bogiem

będziesz mógł zostać udoskonalony przez Boga

i wtedy Boże dyscyplinowanie, oczyszczanie

i przycinanie wywołają w tobie pożądany efekt.

Możesz mieć w swym sercu miejsce dla Boga,

nie szukać własnych korzyści, nie myśleć o przyszłości.

Niesiesz ciężar wkroczenia w życie

i posłuszny jesteś dziełu Boga, szukasz Bożej prawdy.

Dlatego twe cele nie są złe

i twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Może po części jesteś słaby lub krnąbrny,

lecz jeśli twoja perspektywa i motywacja są prawidłowe,

jeśli naprawiłeś swą relację z Bogiem,

wtedy Bóg wybierze cię, aby cię udoskonalić.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga, zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem,

jeśli działasz dla dobra rodziny lub ciała,

to choćbyś pracował jak najciężej,

nie będzie to mieć wartości.

Jeśli masz normalną relację z Bogiem,

to dobrze, wtedy wszystko inne

też będzie takie, jak należy.

Bóg patrzy tylko, czy twoje poglądy

na wiarę w Boga są właściwe:

w kogo wierzysz, ze względu na kogo wierzysz,

dlaczego wierzysz—jeśli będziesz

w stanie ujrzeć to jasno

i poprawić swe poglądy i praktykowanie,

twe życie się rozwinie i będziesz na dobrej drodze.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Na podstawie rozdziału

„Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Czy masz normalną relację z Bogiem?

Dalej:Dzieło Ducha Świętego jest normalne i praktyczne

Powiązane treści

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy

  Ⅰ Los człowieka i wszechświat są silnie związane z władzą Stwórcy. Są ściśle związane z Jego władzą i panowaniem. Poprzez prawa rządzące wszystkim cz…

 • Z radością gromadzimy się, by chwalić Boga

  Chwalcie Boga i się radujcie! Bóg powrócił jako zwycięzca! Naszym obowiązkiem jest nieść świadectwo o Bogu i chwalić Go. Ⅰ Z radością gromadzimy si…

 • Błogosławieni ci, którzy kochają Boga

  Ⅰ Tylko ci, którzy kochają Boga, mogą o Bogu świadczyć, otrzymywać Jego błogosławieństwa i obietnice. Tylko ci, którzy kochają Boga, są Jego powiernik…