Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

Szybkość

Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

I

Jedynie dzięki normalnej relacji z Bogiem będziesz mógł zostać

udoskonalony przez Boga i wtedy Boże dyscyplinowanie,

oczyszczanie i przycinanie wywołają w tobie pożądany efekt.

Możesz mieć w swym sercu miejsce dla Boga,

nie szukać własnych korzyści, nie myśleć o przyszłości.

Niesiesz ciężar wkroczenia w życie i posłuszny jesteś dziełu Boga,

szukasz Bożej prawdy.

Dlatego twe cele nie są złe i twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy twoja relacja z Bogiem jest normalna.

II

Może po części jesteś słaby lub krnąbrny,

lecz jeśli twoja perspektywa i motywacja są prawidłowe,

jeśli naprawiłeś swą relację z Bogiem, wtedy Bóg wybierze cię,

aby cię udoskonalić.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy twoja relacja z Bogiem jest normalna.

III

Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem,

jeśli działasz dla dobra rodziny lub ciała,

to choćbyś pracował jak najciężej, nie będzie to mieć wartości.

Jeśli masz normalną relację z Bogiem,

to dobrze, wtedy wszystko inne też będzie takie, jak należy.

Bóg patrzy tylko, czy twoje poglądy na wiarę w Boga są właściwe:

w kogo wierzysz, ze względu na kogo wierzysz, dlaczego wierzysz.

Jeśli będziesz w stanie ujrzeć to jasno i poprawić swe poglądy i praktykowanie,

twe życie się rozwinie i będziesz na dobrej drodze.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy twoja relacja z Bogiem jest normalna.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Co łamie srece

Dalej:Życie Człowieka Nie Może Istnieć Bez Bożej Suwerenności

Powiązane treści

 • Najgłębsze życie

  I Jako stworzona istota powinieneś chwalić Boga. Jako stworzona istota musisz dążyć do jak najgłębszego życia. Właśnie wy idziecie właściwą ścieżką. …

 • Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę

  I Kto za Duchem Świętym idzie ten rozumie Bożą wolę na dziś, przestrzega nakazów Boga, naśladuje Boga dziś, słucha Jego żądań i najnowszych wypowiedzi…

 • Po co są wszystkie intencje człowieka

  I Ludzie są samolubnie uprzejmi biorąc do kościoła niewierzące dzieci i krewnych. Promują miłość, nieważne, czy wierzą i czy to zgodne z wolą Boga. P…

 • Jak szukać śladów Boga

  I Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać, szukać Jego woli, szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga, szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga. Bo gdzie są …