467 Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

Jedynie dzięki normalnej relacji z Bogiem

będziesz mógł zostać udoskonalony przez Boga

i wtedy Boże dyscyplinowanie, oczyszczanie

i przycinanie wywołają w tobie pożądany efekt.

Możesz mieć w swym sercu miejsce dla Boga,

nie szukać własnych korzyści, nie myśleć o przyszłości.

Niesiesz ciężar wkroczenia w życie

i posłuszny jesteś dziełu Boga, szukasz Bożej prawdy.

Dlatego twe cele nie są złe

i twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Może po części jesteś słaby lub krnąbrny,

lecz jeśli twoja perspektywa i motywacja są prawidłowe,

jeśli naprawiłeś swą relację z Bogiem,

wtedy Bóg wybierze cię, aby cię udoskonalić.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga, zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem,

jeśli działasz dla dobra rodziny lub ciała,

to choćbyś pracował jak najciężej,

nie będzie to mieć wartości.

Jeśli masz normalną relację z Bogiem,

to dobrze, wtedy wszystko inne

też będzie takie, jak należy.

Bóg patrzy tylko, czy twoje poglądy

na wiarę w Boga są właściwe:

w kogo wierzysz, ze względu na kogo wierzysz,

dlaczego wierzysz—jeśli będziesz

w stanie ujrzeć to jasno

i poprawić swe poglądy i praktykowanie,

twe życie się rozwinie i będziesz na dobrej drodze.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Na podstawie rozdziału

„Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz : 466 Czy masz normalną relację z Bogiem?

Dalej : 468 Dzieło Ducha Świętego jest normalne i praktyczne

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

130 Żyję w obecności Boga

1 Codziennie zachowuję ciszę w obecności Boga, kontemplując i rozważając Jego słowo. Badam siebie i dostrzegam, że w moich myślach i mowie...

152 Boża władza jest wyjątkowa

Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką...

168 Oznaki Bożego zwycięstwa

Ⅰ Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci. Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe, przestrzega tego, co ustalił Bóg. Wówczas Bóg zyska...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce