446 Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

Jedynie dzięki normalnej relacji z Bogiem

będziesz mógł zostać udoskonalony przez Boga

i wtedy Boże dyscyplinowanie, oczyszczanie

i przycinanie wywołają w tobie pożądany efekt.

Możesz mieć w swym sercu miejsce dla Boga,

nie szukać własnych korzyści, nie myśleć o przyszłości.

Niesiesz ciężar wkroczenia w życie

i posłuszny jesteś dziełu Boga, szukasz Bożej prawdy.

Dlatego twe cele nie są złe

i twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Może po części jesteś słaby lub krnąbrny,

lecz jeśli twoja perspektywa i motywacja są prawidłowe,

jeśli naprawiłeś swą relację z Bogiem,

wtedy Bóg wybierze cię, aby cię udoskonalić.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.

Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem,

jeśli działasz dla dobra rodziny lub ciała,

to choćbyś pracował jak najciężej,

nie będzie to mieć wartości.

Jeśli masz normalną relację z Bogiem,

to dobrze, wtedy wszystko inne

też będzie takie, jak należy.

Bóg patrzy tylko, czy twoje poglądy

na wiarę w Boga są właściwe:

w kogo wierzysz, ze względu na kogo wierzysz,

dlaczego wierzysz—jeśli będziesz

w stanie ujrzeć to jasno

i poprawić swe poglądy i praktykowanie,

twe życie się rozwinie i będziesz na dobrej drodze.

Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży

to naprawienie relacji z Bogiem.

Los człowieka jest w rękach Boga

i człowiek nie może go zmienić,

lecz to, czy możesz zostać udoskonalony

lub pozyskany przez Boga,

zależy od tego, czy

twoja relacja z Bogiem jest normalna.


Adaptacja na podstawie: Jak wygląda twoja relacja z Bogiem? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 445 Wizerunek tych, którymi posługuje się Bóg

Dalej: 447 Co to jest stan normalny?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

956 Postawa Boga wobec człowieka

Gdy ludzie obrażają Boga,ześle On na takich ludzi swój gniew,chyba że wyrażą szczerą skruchę.Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu,Jego gniew...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze