Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

1001 Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe

I

Wiedza o Bogu nie polega na powiedzeniu, jaki jest Bóg, w oparciu o ludzie poglądy; w ludzkim spojrzeniu na rzeczy nie ma prawdy. Musisz dostrzegać, jaka jest istota Boga, jak również jakie jest Jego usposobienie. Ludzie nie powinni postrzegać istoty Boga na podstawie żadnego zjawiska zewnętrznego wynikającego z tego, co Bóg uczynił lub z czym się rozprawił. Boże usposobienie jest sprawiedliwe; wszystkich traktuje On równo. Nie oznacza to, że osoba sprawiedliwa nie musi być poddana próbom lub że osobę sprwiedliwą należy chronić. Nie o to chodzi. Bóg ma prawo poddać cię próbom. Jest to wyraz Jego sprawiedliwego usposobienia. Bóg zrobi to, na co ma ochotę, ale ma też prawo, by nie robić tego w ten sposób. Ma prawo załatwić te sprawy po swojemu; Jego usposobienie jest sprawiedliwe.

II

Sprawiedliwość nie jest w żadnej mierze bezstronna czy racjonalna; nie jest to egalitaryzm ani kwestia przyznania ci tego, na co zasłużyłeś stosownie do tego, jak wiele pracy wykonałeś, ani też zapłaty za wykonaną pracę, ani wreszcie dania ci tego, co ci się należy, stosownie do włożonego przez ciebie wysiłku. Nie na tym polega sprawiedliwość. Załóżmy, że Bóg wyeliminowałby Hioba po tym, jak Hiob niósł o Nim świadectwo: także i wtedy Bóg byłby sprawiedliwy. Czemu nazywamy to sprawiedliwością? Jeśli coś jest zgodne z pojęciami ludzi, wówczas łatwiej jest im powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy; gdy jednak nie dostrzegają owej zgodności z ich pojęciami – gdy jest to coś, czego nie są w stanie zrozumieć – wówczas jest im niezwykle trudno powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy. Istotą Boga jest sprawiedliwość. Choć nie jest łatwo zrozumieć, co Bóg czyni, wszystko, co czyni, jest sprawiedliwe; to tylko ludzie tego nie rozumieją.

III

Kiedy Bóg oddał Piotra szatanowi, co odpowiedział Piotr? „Ludzkość nie jest w stanie pojąć, co czynisz, ale we wszystkim, co czynisz, zawiera się Twoja dobra wola; we wszystkim tym jest sprawiedliwość. Jakże mam nie wychwalać Twoich mądrych uczynków?”. Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. Chociaż być może nie potrafisz tego pojąć, nie powinieneś wydawać arbitralnych osądów. Jeśli coś, co Bóg czyni, nie wydaje ci się rozsądne, lub jeśli masz jakiekolwiek pojęcia na ten temat i mówisz w związku z tym, że Bóg nie jest sprawiedliwy, to ty sam jesteś najbardziej nierozsądny. Piotr nie mógł pojąć pewnych rzeczy, lecz był pewien, że jest w nich obecna Boża mądrość i dobra wola. Ludzie nie są w stanie pojąć wszystkiego; istnieje wiele rzeczy, których nie potrafią zrozumieć. Poznanie Bożego usposobienia naprawdę nie jest łatwe.

Na podstawie rozdziału

„Jak rozumieć sprawiedliwe usposobienie Boga”

w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Wstecz:Jak pójść ścieżką Piotra

Dalej:Gdy nie dążysz do prawdy, kroczysz ścieżką Pawła

Powiązane treści

 • Istotą Chrystusa jest Bóg

  Ⅰ Bóg, który staje się ciałem, nazywa się Chrystus, więc Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bóg. Nie ma w tym żadnej przesady, bo On …

 • Hymn Królestwa (Ⅲ) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością

  I W Bożym świetle ludzie znów widzą światło. W Bożym słowie radość znajdują. Ze Wschodu zmierza Bóg, a światłość Jego chwały, obejmuje każdy naród i r…

 • Boża władza jest wyjątkowa

  Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką władzę, Bóg …

 • Efekt prawdziwej modlitwy

  Ⅰ Krocz w szczerości i módl się, byś oszustwa nie miał w głębi serca. Modlitwa cię oczyści. Módl się, a zaznasz przez Boga dotknięcia. Wtedy twe uspo…