Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży

Szybkość

Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży

I

Sąd Boży nie polega na tym,

by w dwóch prostych słowach ludzką naturę objaśnić,

lecz z czasem ją objawiać, dbać o nią i skwapliwie ukształtować.

A zwykłe słowa nie zastąpią tego działania,

lecz tylko prawda, której człowiek nie dosięgnie.

Takie działanie to sąd Boży, a człowiek staje się posłuszny Bogu,

tak w sercu swym jak w mowie swej, prawdziwie Go poznaje.

II

Sąd Boży daje poznać prawdziwą Boga twarz,

prawdę o naszym nieposłuszeństwie.

Uczy nas o celu i o tym, co przyświeca dziełu Boga

i o tajemnicach, których człowiek nie rozumie.

Sąd Boży daje poznać nam zepsucie, zobaczyć swą ohydę.

Takie działanie to sąd Boży, a człowiek staje się posłuszny Bogu,

tak w sercu swym jak w mowie swej, prawdziwie Go poznaje.

III

Te efekty Bożej pracy pojawiają się przez dzieło sądu.

To Sąd Boży pokazuje prawdę, i drogę, i życie Boga.

wszystkim, którzy w Niego wierzą. On dokonuje tego w sądzie Bożym.

Takie działanie to sąd Boży, a człowiek staje się posłuszny Bogu,

tak w sercu swym jak w mowie swej, prawdziwie Go poznaje.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Istotą Chrystusa jest Bóg

Dalej:Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia