98 Wymogi wiary w Boga

Najbardziej podstawowym elementem wiary w Boga

jest codzienne czytanie Bożych słów.

A praktyką, którą należy wykonywać każdego dnia,

jest modlitwa do Boga i autorefleksja.

Głównym celem wiary jest praktykowanie prawdy

i trzymanie się zasad w naszych działaniach.

Sumienie, które należy zachować w wierze w Boga,

to lojalność w obowiązku wypełniania Jego posłannictwa.

Kiedy masz miłość do Boga,

to jest to prawdziwa wiara w Boga.

Kochanie Boga czyni cię uczciwym i szlachetnym.

Jeśli stale kochasz Boga i żyjesz dla Niego,

nigdy nie zaznasz poczucia żalu.

Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Boga,

mogą o Nim świadczyć i Go wywyższać.

Zaprawdę, nic nie ma większego znaczenia

i nic nie jest większym błogosławieństwem

niż kochanie Boga, niż kochanie Boga.

Ścieżka do osiągnięcia zbawienia

to posłuszeństwo Bożemu dziełu, dążenie do prawdy.

Przyjmowanie Jego sądu i tego, jak się z nami rozprawia,

to podstawowa lekcja wiary w Boga.

Najistotniejszą rzeczywistością

jest wkraczanie w prawdę i bycie uczciwym.

Spraw, by posłuszeństwo prawdzie stało się twoją życiową misją,

to najważniejsza zasada praktykowania wiary w Boga.

Kiedy masz miłość do Boga,

to jest to prawdziwa wiara w Boga.

Kochanie Boga czyni cię uczciwym i szlachetnym.

Jeśli stale kochasz Boga i żyjesz dla Niego,

nigdy nie zaznasz poczucia żalu.

Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Boga

mogą o Nim świadczyć i Go wywyższać.

Zaprawdę, nic nie ma większego znaczenia

i nic nie jest większym błogosławieństwem

niż kochanie Boga, niż kochanie Boga.

Największą porażką w wierze w Boga

jest podążanie za ludźmi lub oddawanie im czci.

Kiedy wierzysz w Boga, pamiętaj,

Że nie możesz Go zdradzać ani się Mu sprzeciwiać.

Musisz się Go bać i unikać zła,

na tym polega trwająca całe życie droga wiary w Boga.

Najwyższy cel wiary w Boga

to uczyć się Go poznawać i o Nim świadczyć.

Kiedy masz miłość do Boga,

to jest to prawdziwa wiara w Boga.

Kochanie Boga czyni cię uczciwym i szlachetnym.

Jeśli stale kochasz Boga i żyjesz dla Niego,

nigdy nie zaznasz poczucia żalu.

Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Boga,

mogą o Nim świadczyć i Go wywyższać.

Zaprawdę, nic nie ma większego znaczenia

i nic nie jest większym błogosławieństwem

niż kochanie Boga, niż kochanie Boga.

Wstecz: 97 Kroczę drogą do królestwa

Dalej: 99 Moje serce ceni Boże słowa

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

122 Próby wymagają wiary

Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce