Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

355 Autorytet wcielenia Boga

Szybkość

355 Autorytet wcielenia Boga

Kiedy Bóg staje się ciałem,

wydaje się zwykłym człowiekiem,

lecz owoc Jego słów pokaże ludziom,

że jest On samym Bogiem, ma autorytet,

Jego słowa są wyrazem Boga.

Bóg stał się ciałem, jest nienaruszalny,

Jego sąd słowem jest ponad wszystkim,

siły ciemności Go nie pokonają.

Człowiek poddaje Mu się, bo On jest Słowem wcielonym,

On ma najwyższy autorytet,

sądzi słowem.

Dzieło Boga wcielonego jest

Jego autorytetem.

Ciało może też posiadać autorytet.

On może wśród ludzi czynić realne dzieło,

dzieło widzialne i namacalne.

Dlatego Bóg staje się ciałem.

Dzieło Boga w ciele jest realniejsze

niż bezpośrednie dzieło Jego Ducha,

który posiada pełnię autorytetu.

Jego wyniki są bardziej widoczne,

bo Bóg wcielony mówi i działa praktycznie.

Zewnętrzna forma wcielonego Boga nie ma autorytetu,

człowiek może się do Niego zbliżyć,

zaś Jego istota posiada autorytet,

którego nikt nie może zobaczyć.

Gdy Bóg wcielony mówi i działa,

nikt nie widzi Jego autorytetu.

Dzięki temu może czynić realne dzieło.

Realne dzieło Boga wcielonego

spełnia w praktyce zamiary Boga.

Choć nikt nie zna autorytetu Jego,

choć nie można ujrzeć Jego gniewu

i tego, że nie wolno obrażać Go,

to Jego słowa wypełniają wszystko

przez ukryty gniew i autorytet.

Dzieło Boga wcielonego jest

Jego autorytetem.

Ciało może też posiadać autorytet.

On może wśród ludzi czynić realne dzieło,

dzieło widzialne i namacalne.

Dlatego Bóg staje się ciałem.

Bóg stał się ciałem i poprzez ton głosu,

swoich słów surowość i mądrość

całkiem przekonał człowieka.

W ten sposób

człowiek poddaje się Bogu wcielonemu,

który wydaje się nie mieć autorytetu.

Tak Bóg osiąga swój cel zbawienia człowieka.

Jednym z celów wcielenia Boga jest to, by przemawiać realniej,

by Jego słowa dały owoc w ludziach

i aby ludzie byli w stanie zobaczyć moc,

jaką ma Boże słowo.

Na podstawie rozdziału „Tajemnica Wcielenia (4)”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg Wcielony jest dla was niezwykle ważny

Dalej:Dwa wcielenia Boga miały jedno źródło

Powiązane treści