182 Autorytet wcielenia Boga

Kiedy Bóg staje się ciałem,

wydaje się zwykłym człowiekiem,

lecz owoc Jego słów pokaże ludziom,

że jest On samym Bogiem, ma autorytet,

Jego słowa są wyrazem Boga.

Bóg stał się ciałem, jest nienaruszalny,

Jego sąd słowem jest ponad wszystkim,

siły ciemności Go nie pokonają.

Człowiek poddaje Mu się, bo On jest Słowem wcielonym,

On ma najwyższy autorytet,

sądzi słowem.

Dzieło Boga wcielonego jest

Jego autorytetem.

Ciało może też posiadać autorytet.

On może wśród ludzi czynić realne dzieło,

dzieło widzialne i namacalne.

Dlatego Bóg staje się ciałem.

Dzieło Boga w ciele jest realniejsze

niż bezpośrednie dzieło Jego Ducha,

który posiada pełnię autorytetu.

Jego wyniki są bardziej widoczne,

bo Bóg wcielony mówi i działa praktycznie.

Zewnętrzna forma wcielonego Boga nie ma autorytetu,

człowiek może się do Niego zbliżyć,

zaś Jego istota posiada autorytet,

którego nikt nie może zobaczyć.

Gdy Bóg wcielony mówi i działa,

nikt nie widzi Jego autorytetu.

Dzięki temu może czynić realne dzieło.

Realne dzieło Boga wcielonego

spełnia w praktyce zamiary Boga.

Choć nikt nie zna autorytetu Jego,

choć nie można ujrzeć Jego gniewu

i tego, że nie wolno obrażać Go,

to Jego słowa wypełniają wszystko

przez ukryty gniew i autorytet.

Dzieło Boga wcielonego jest

Jego autorytetem.

Ciało może też posiadać autorytet.

On może wśród ludzi czynić realne dzieło,

dzieło widzialne i namacalne.

Dlatego Bóg staje się ciałem.

Bóg stał się ciałem i poprzez ton głosu,

swoich słów surowość i mądrość

całkiem przekonał człowieka.

W ten sposób

człowiek poddaje się Bogu wcielonemu,

który wydaje się nie mieć autorytetu.

Tak Bóg osiąga swój cel zbawienia człowieka.

Jednym z celów wcielenia Boga jest to, by przemawiać realniej,

by Jego słowa dały owoc w ludziach

i aby ludzie byli w stanie zobaczyć moc,

jaką ma Boże słowo.


Adaptacja na podstawie: Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 181 Autorytet i znaczenie wcielenia Boga

Dalej: 183 Boża władza i moc objawione w ciele

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

170 Świadectwo życia

Pewnego dnia mogę zostać schwytanyi być prześladowany za niesienie świadectwa o Bogu,to cierpienie jest dla dobra sprawiedliwości,co wiem w...

956 Postawa Boga wobec człowieka

Gdy ludzie obrażają Boga,ześle On na takich ludzi swój gniew,chyba że wyrażą szczerą skruchę.Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu,Jego gniew...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze