Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Autorytet wcielenia Boga

Szybkość

Autorytet wcielenia Boga

I

Kiedy Bóg staje się ciałem, wydaje się zwykłym człowiekiem,

lecz owoc Jego słów pokaże ludziom, że jest On samym Bogiem, ma autorytet,

Jego słowa są wyrazem Boga. Bóg stał się ciałem, jest nienaruszalny,

Jego sąd słowem jest ponad wszystkim, siły ciemności Go nie pokonają.

Człowiek poddaje Mu się, bo On jest Słowem wcielonym,

On ma najwyższy autorytet, sądzi słowem.

Dzieło Boga wcielonego jest Jego autorytetem.

Ciało może też posiadać autorytet.

On może wśród ludzi czynić realne dzieło, dzieło widzialne i namacalne.

Dlatego Bóg staje się ciałem.

II

Dzieło Boga w ciele jest realniejsze niż bezpośrednie dzieło Jego Ducha,

który posiada pełnię autorytetu. Jego wyniki są bardziej widoczne,

bo Bóg wcielony mówi i działa praktycznie.

Zewnętrzna forma wcielonego Boga nie ma autorytetu,

człowiek może się do Niego zbliżyć, zaś Jego istota posiada autorytet,

którego nikt nie może zobaczyć.

Gdy Bóg wcielony mówi i działa, nikt nie widzi Jego autorytetu.

Dzięki temu może czynić realne dzieło.

III

Realne dzieło Boga wcielonego spełnia w praktyce zamiary Boga.

Choć nikt nie zna autorytetu Jego,

choć nie można ujrzeć Jego gniewu i tego, że nie wolno obrażać Go,

to Jego słowa wypełniają wszystko przez ukryty gniew i autorytet.

Dzieło Boga wcielonego jest Jego autorytetem.

Ciało może też posiadać autorytet.

On może wśród ludzi czynić realne dzieło, dzieło widzialne i namacalne.

Dlatego Bóg staje się ciałem.

IV

Bóg stał się ciałem i poprzez ton głosu,

swoich słów surowość i mądrość całkiem przekonał człowieka.

W ten sposób człowiek poddaje się Bogu wcielonemu,

który wydaje się nie mieć autorytetu.

Tak Bóg osiąga swój cel zbawienia człowieka.

Jednym z celów wcielenia Boga jest to, by przemawiać realniej,

by Jego słowa dały owoc w ludziach i aby ludzie byli w stanie zobaczyć moc,

jaką ma Boże słowo.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Nic, co ludzie mówią lub robią, nie umyka uwadze Boga

Dalej:Przemiany usposobienia są głównie przemianami natury

Powiązane treści