Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Władza Stwórcy jest niezmienna

Szybkość

Władza Stwórcy jest niezmienna

I

Choć Bóg posiada wielką władzę,

surowo trzyma się zasad i jest wierny swym słowom.

To pokazuje, że Stwórca jest nienaruszalny,

a Jego władza nieprzezwyciężona.

Niebo i ziemia mogą się zmienić, władza Boga trwa.

Wszystko może przeminąć, a Jego władza nie zniknie.

To prawdziwa istota władzy Boga. Jest nienaruszalna i niezmienna.

II

Choć ma władzę najwyższą i w dłoni dzierży wszystko,

choć rządzi wszystkim, nigdy nie zaszkodził planowi swemu.

Gdy korzysta z władzy, to w myśl swoich zasad,

robi to, co mówi, i trzyma się planu.

Niebo i ziemia mogą się zmienić, władza Boga trwa.

Wszystko może przeminąć, a Jego władza nie zniknie.

To prawdziwa istota władzy Boga. Jest nienaruszalna i niezmienna.

III

Wszystko, czym rządzi Bóg,

posłuszne jest zasadom działania Bożej mocy.

Wszyscy podlegają planom Stwórcy.

Nikt i nic nie zmieni zasad, według których Bóg sprawuje władzę.

Niebo i ziemia mogą się zmienić, władza Boga trwa.

Wszystko może przeminąć, a Jego władza nie zniknie.

To prawdziwa istota władzy Boga. Jest nienaruszalna i niezmienna.

IV

Pod rządami Boga szczęści się błogosławionym.

Tego dokonuje Bóg. Kara spada na przeklętych.

Władza Boża dosięga wszystkich i wszystkiego.

Nikt nie może zmienić praw, jakimi się rządzi.

Władza, jaką ma Bóg, nie podlega zmianom.

I nic nie może zmienić zasad jej sprawowania.

Niebo i ziemia mogą się zmienić, władza Boga trwa.

Wszystko może przeminąć, a Jego władza nie zniknie.

To prawdziwa istota władzy Boga.

Jest nienaruszalna i niezmienna. Tak bardzo wyjątkowy jest Stwórca.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Wszystko jest przejawem władzy Stwórcy

Dalej:Wszechmocny Bóg króluje

Powiązane treści