Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Wszystkie narody przychodzą do Twego światła

Szybkość

Wszystkie narody przychodzą do Twego światła

I

Szeroko otwierasz swe ramiona, by utulić ludzkość w jęku jej,

rozpościerasz swe ramiona siły i troski, i Twoje oczy jasności lśnią!

I Twa miłość, i łaska mocno trzyma nas, i Twa chlubna twarz jawi się.

Na tym świecie, zepsutym tak długo, teraz są promienie światła Twego.

A nasz świat umiera, jest upadły i zły, i wzywa, by Zbawca powrócił.

Ty przynosisz całej ludzkości nadzieję i koniec dwóm tysiącleciom czekania!

II

Szeroko otwierasz swe ramiona, by utulić ludzkość w jęku jej,

rozpościerasz swe ramiona siły i troski, i Twe oczy jasności lśnią!

A nasz świat umiera, jest upadły i zły, i wzywa, by Zbawca powrócił.

A nasz świat umiera, jest upadły i zły, i wzywa, by Zbawca powrócił.

Ty przynosisz całej ludzkości nadzieję i koniec dwóm tysiącleciom czekania!

III

Wszystkie narody przychodzą do Twego światła, uwolnione od jarzma złego.

Zawsze już wolni od ciemności, by krzyczeć: „Chwała imieniu Twemu na wieki!”.

Wszystkie narody przychodzą do Twego światła, uwolnione od jarzma złego.

Zawsze już wolni od ciemności, by krzyczeć: „Chwała imieniu Twemu na wieki!”.

Wszystkie narody przychodzą do Twego światła, uwolnione od jarzma złego.

Zawsze już wolni od ciemności, by krzyczeć: „Chwała imieniu Twemu na wieki!”.

A nasz świat umiera i woła do Zbawcy, by zbawił nas.

Wstecz:Lud królestwa niebieskiego

Dalej:Widziałam miłość Boga

Powiązane treści