Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

27 Słowo Boga Wszechmogącego osiąga wszystko

1 Bóg Wszechmogący jest wszechmocnym, wszystko osiągającym i absolutnym, prawdziwym Bogiem! Nie tylko nosi on siedem gwiazd, dźwiga siedem Duchów, posiada siedem oczu, zrywa siedem pieczęci i rozwija zwój, lecz także rozporządza siedmioma plagami, siedmioma czaszami oraz otwiera siedem grzmotów; dawno temu rozdźwięczył siedem trąb! Wszelkie istoty stworzone i uczynione pełnymi przez Niego winny Go chwalić, okazywać Mu cześć i wysławiać Jego tron.

2 O Boże Wszechmogący! Jesteś wszystkim, ukończyłeś wszystko i z Tobą wszystko jest spełnione, wszystko jasne, wszystko wyzwolone, wszystko wolne, wszystko silne i potężne! Nic nie jest ukryte lub zatajone, z Tobą wszystkie tajemnice są ujawnione. Co więcej, osądzasz rzesze Twych wrogów, dowodzisz Swego majestatu, Swego szalejącego ognia, Swego gniewu, a ponadto dowodzisz Swej dotąd niespotykanej, wiecznej, w pełni nieskończonej chwały! Wszystkie ludy winny się zbudzić i weselić się oraz śpiewać bez powściągliwości, chwaląc wszechmogącego, wszechprawdziwego, wszechżyjącego, szczodrego, wspaniałego i prawdziwego Boga, który jest wiekuisty.

Na podstawie Rozdziału 34

„Wypowiedzi Chrystusa na początku”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Zbliża się sprawiedliwy sąd Boży nad całym wszechświatem

Dalej:Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata

Powiązane treści