Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

286 O czym Bóg przypomina człowiekowi

Szybkość

286 O czym Bóg przypomina człowiekowi

Bóg podnosi biednych z brudu i prochu,

tam, gdzie pokorni są wyniesieni wysoko.

Bóg użyje swej mądrości we wszystkich formach,

aby zarządzać powszechnym kościołem,

ludźmi oraz narodami.

Ci zaś, którzy dotąd nie byli posłuszni,

muszą teraz okazać posłuszeństwo.

Wszyscy będą w Nim, wszyscy poddadzą się Mu.

Bóg chce człowiekowi o czymś przypomnieć.

Musicie kochać, poddać się i spleść się z życiem.

Czerpcie wzajemnie ze swoich sił,

służcie w harmonii i tolerancji.

A wtedy nie powiodą się intrygi szatana,

kościół będzie dobrze zbudowany.

Tym sposobem Boży plan zostanie zrealizowany.

Bóg chce człowiekowi o czymś przypomnieć.

Chociaż funkcje różnią się między sobą, jest jedno ciało.

Każdy na swym miejscu musi starać się najlepiej wykonywać swą powinność.

Każdy powinien być iskrą, która świeci swoim własnym światłem,

każdy powinien szukać w swoim życiu dojrzałości, a wtedy Bóg będzie zadowolony.

Unikaj niezrozumienia,

nie pozwól, by dekadencja zawładnęła twym duchem,

tylko dlatego, że ktoś się zachowuje w jakiś sposób

albo robi to lub tamto.

W oczach Boga jest to niewłaściwe,

w Jego oczach jest to bez wartości.

Czy Ten, w którego wierzysz, nie jest Bogiem?

Nie jest On zwykłym człowiekiem.

Bóg chce człowiekowi o czymś przypomnieć,

chce mu o czymś przypomnieć.

Chociaż funkcje różnią się między sobą, jest jedno ciało.

Każdy na swym miejscu musi starać się najlepiej wykonywać swą powinność.

Każdy powinien być iskrą, która świeci swoim własnym światłem,

każdy powinien szukać w swoim życiu dojrzałości, a wtedy Bóg będzie zadowolony.

Na podstawie Rozdziału 21

„Wypowiedzi Chrystusa na początku”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Miłości Boga trzeba zakosztować w życiu prawdziwym

Dalej:Człowiek jest zbawiony, gdy odrzuca wpływ szatana

Powiązane treści

 • Czy poczuliście Boże nadzieje co do siebie

  Ⅰ Kto został sprawdzony przez Boga w tym bezkresnym świecie? Kto usłyszał osobiście słowa Ducha Bożego? Kto pośród was jest Hiobem? A kto z was jest P…

 • Bóg skupia się na sercu człowieka

  Ⅰ Gdy przyjmie się, co powierza Bóg, On ma zasady dla ludzi, czy czyjeś działania są dobre, czy złe, czy ktoś słucha lub spełnia Bożą wolę, czy czyjeś…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku

  Ⅰ Od początku aż do dziś, tylko człowiek w stanie jest rozmawiać z Bogiem, pośród wszystkich istot i tego, co stworzył. Człowiek ma uszy do słuchania,…