83 Miłość Boga

W tym morzu ludzi,

kto wie, że Bóg w dniach ostatecznych staje się ciałem?

Przechadza się po kościołach, przemawiając, wykonując swoje dzieło,

cicho wyrażając prawdę.

Jest pokorny i skryty.

Znosi tak wielkie upokorzenia.

O Boże, stajesz się ciałem,

znosisz wiele trudności, a wszystko to dla zbawienia ludzkości.

Dlaczego człowiek Ci zaprzecza i odrzuca Cię?

O Boże, Twoja prawda jest drogą życia wiecznego.

Twoje słowa są prawdą, drogą i życiem.

Są miłością i błogosławieństwami dla człowieka.

Przeszedłszy sąd i wielkie cierpienie, zostaliśmy obmyci i żyjemy jak prawdziwi ludzie.

Boży sąd jest zbawieniem i jest Jego błogosławieństwem.

Bóg jest godzien miłości człowieka i wiecznej chwały.

Dzięki za Twoją miłość,

dzięki za Twoją miłość,

dzięki za Twoją miłość, o Boże.


W tym morzu ludzi

jesteśmy jak ziarnko piasku, o które nikt nie dba.

Żyliśmy w grzechu i przechodziliśmy bolesne zmagania,

brnąc w ciemnościach bez żadnego kierunku.

To Bóg zwrócił na nas uwagę,

i to Bóg nas podniósł.

Zostaliśmy skażeni do szpiku kości przez szatana,

zbrukani jak błoto i odpadki.

Mimo to Bóg nas nie porzucił,

lecz nas osądza, karci i oczyszcza,

przebudzając nasze otępiałe serca

do głębokiego poczucia Jego serdeczności,

Jego serdeczności i cudowności.

Przeszedłszy sąd i wielkie cierpienie, zostaliśmy obmyci i żyjemy jak prawdziwi ludzie.

Boży sąd jest zbawieniem i jest Jego błogosławieństwem.

Bóg jest godzien miłości człowieka i wiecznej chwały.

Dzięki za Twoją miłość,

dzięki za Twoją miłość,

dzięki za Twoją miłość, o Boże.


Poprzez sąd Bożych słów

widzę głebokie skażenie ludzkości.

Wszyscy zaprzeczają przyjściu prawdziwego Boga.

Sprzeciwiają się Bogu i nienawidzą prawdy.

Boże słowo jest prawdziwym światłem, rozświetlającym ciemny świat.

Zobaczyliśmy światło ludzkiego życia i nadzieję zbawienia.

Przeszedłszy sąd i wielkie cierpienie, zostaliśmy obmyci i żyjemy jak prawdziwi ludzie.

Boży sąd jest zbawieniem i Jego błogosławieństwem.

Bóg jest godzien miłości człowieka i wiecznej chwały.

Dzięki za Twoją miłość,

dzięki za Twoją miłość,

dzięki za Twoją miłość, o Boże.

Wstecz: 82 Poszukując w imię miłości

Dalej: 84 Jestem gotów głębiej kochać Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

956 Postawa Boga wobec człowieka

Gdy ludzie obrażają Boga,ześle On na takich ludzi swój gniew,chyba że wyrażą szczerą skruchę.Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu,Jego gniew...

17 Sens ukazania się Boga

ⅠUkazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe.We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze