Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

681 Tylko bieżące dzieło Boga może udoskonalić człowieka

1 W tej chwili ścieżka, jaką podąża Duch Święty, to bieżące słowa Boga. Aby ktoś mógł nią kroczyć, musi być posłuszny oraz jeść i pić bieżące słowa wcielonego Boga. On dokonuje dzieła słów, a wszystko zaczyna się od Jego słowa i wszystko opiera się na Jego słowach, Jego aktualnych słowach. Niezależnie od tego, czy celem człowieka jest wyzbycie się wszelkich wątpliwości na temat tego, że Bóg stał się ciałem, czy też poznanie Go, trzeba włożyć sporo wysiłku w Jego słowa. Inaczej człowiek nic nie osiągnie i zostanie z niczym.

2 Tylko poprzez poznanie Boga i zadośćuczynienie Mu w oparciu o fundament jedzenia i picia Jego słów, można stopniowo zbudować z Nim właściwą relację. Jedzenie i picie Jego słów oraz wprowadzanie ich w życie jest najlepszą formą współpracy z Bogiem, i jest to praktyka, poprzez którą człowiek może nieść najlepsze świadectwo bycia jednym z Jego ludu. Kiedy człowiek rozumie i potrafi podporządkować się esencji obecnych słów Boga, wówczas podąża ścieżką wiedzioną przez Ducha Świętego i wkroczył na właściwą drogę doskonalenia człowieka przez Boga.

Na podstawie rozdziału „Ludzie, których usposobienie się zmieniło,

to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Tym, czego Bóg pragnie w próbach, jest szczere serca człowieka

Dalej:To, że jesteśmy poddawani próbom Bożych słów, jest błogosławieństwem

Powiązane treści