Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

521 Bóg pobłogosławi tych, którzy szczerze dążą do prawdy

1 Czym jest dyscyplina według Ducha Świętego, co jest winą zrodzoną z ludzkiego zamiaru, co jest przewodnictwem Ducha Świętego, czym jest urządzenie otoczenia, jakie są oświecające słowa Boga – jeśli nie masz jasności w tych sprawach, nie będziesz mieć rozeznania. Powinieneś wiedzieć, co pochodzi od Ducha Świętego, co jest buntowniczym usposobieniem, jak być posłusznym Bożemu słowu i jak odrzucić swoją własną buntowniczość. Powinieneś rozumieć szczegóły wszystkich tych prawd, aby gdy coś się wydarzy, znać odpowiednią prawdę, z którą możesz je porównać, mieć odpowiednie wizje jako podstawę, mieć zasady we wszystkich rzeczach, które robisz, i być w stanie działać zgodnie z tą prawdą. Wtedy twoje życie będzie pełne Bożego oświecenia, pełne Bożego błogosławieństwa.

2 Jeśli podczas jedzenia i picia Bożego słowa, możesz zwracać uwagę na swój prawdziwy stan, zwracać uwagę na własną praktykę i zwracać uwagę na własne zrozumienie, to wtedy, gdy napotkasz problem, otrzymasz oświecenie i zyskasz praktyczne zrozumienie. Wtedy będziesz mieć ścieżkę praktyki i rozeznanie we wszystkim. Osoba, która dąży do prawdy, prawdopodobnie nie zostanie zwiedziona i mało prawdopodobne jest, aby zachowywała się destrukcyjnie lub działała przesadnie. Z powodu prawdy jest chroniona, a także dzięki prawdzie zyskuje większe zrozumienie. Z powodu prawdy ma więcej ścieżek do praktykowania, ma więcej możliwości, aby Duch Święty mógł w niej pracować i więcej okazji do osiągnięcia doskonałości.

Na podstawie rozdziału „Tylko ci,

którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg chroni tych, którzy Go kochają

Dalej:Tylko poszukujący prawdy mogą być doskonaleni przez Boga

Powiązane treści

 • Miłość Boga jest najrzeczywistsza

  Ⅰ Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dost…

 • Konsekwencje unikania sądu

  Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie pochwalił lu…

 • Przywiązanie do Boga

  I Z ogromu ludzi Bóg wybrał mnie, przyzwał mnie do swego boku. Jego słowa rozgrzały serce. Szczerym wołaniem zbudził mnie ze snu. Jego znajomy głos, p…

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …