Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

521 Bóg pobłogosławi tych, którzy szczerze dążą do prawdy

1 Czym jest dyscyplina według Ducha Świętego, co jest winą zrodzoną z ludzkiego zamiaru, co jest przewodnictwem Ducha Świętego, czym jest urządzenie otoczenia, jakie są oświecające słowa Boga – jeśli nie masz jasności w tych sprawach, nie będziesz mieć rozeznania. Powinieneś wiedzieć, co pochodzi od Ducha Świętego, co jest buntowniczym usposobieniem, jak być posłusznym Bożemu słowu i jak odrzucić swoją własną buntowniczość. Powinieneś rozumieć szczegóły wszystkich tych prawd, aby gdy coś się wydarzy, znać odpowiednią prawdę, z którą możesz je porównać, mieć odpowiednie wizje jako podstawę, mieć zasady we wszystkich rzeczach, które robisz, i być w stanie działać zgodnie z tą prawdą. Wtedy twoje życie będzie pełne Bożego oświecenia, pełne Bożego błogosławieństwa.

2 Jeśli podczas jedzenia i picia Bożego słowa, możesz zwracać uwagę na swój prawdziwy stan, zwracać uwagę na własną praktykę i zwracać uwagę na własne zrozumienie, to wtedy, gdy napotkasz problem, otrzymasz oświecenie i zyskasz praktyczne zrozumienie. Wtedy będziesz mieć ścieżkę praktyki i rozeznanie we wszystkim. Osoba, która dąży do prawdy, prawdopodobnie nie zostanie zwiedziona i mało prawdopodobne jest, aby zachowywała się destrukcyjnie lub działała przesadnie. Z powodu prawdy jest chroniona, a także dzięki prawdzie zyskuje większe zrozumienie. Z powodu prawdy ma więcej ścieżek do praktykowania, ma więcej możliwości, aby Duch Święty mógł w niej pracować i więcej okazji do osiągnięcia doskonałości.

Na podstawie rozdziału „Tylko ci,

którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg chroni tych, którzy Go kochają

Dalej:Tylko poszukujący prawdy mogą być doskonaleni przez Boga

Powiązane treści

 • Sens ukazania się Boga

  Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośr…

 • Boża władza jest wyjątkowa

  Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką władzę, Bóg …

 • Pieśń szczerego przywiązania

  1 Jeden jest, który Bogiem jest wcielonym. Wszystko, co mówi, co czyni, prawdą jest. Jego mądrość, sprawiedliwość miłuję. Widzieć Go, być Mu posłusz…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…