Sam Bóg, Jedyny VI

Świętość Boga (III)

Tematem rozmowy podczas naszego ostatniego spotkania była świętość Boga. Jakiego aspektu samego Boga dotyczy świętość Boga? Czy dotyczy istoty Boga? (Tak). Co jest więc tematem dotyczącym istoty Boga w naszej wspólnocie? Czy jest to świętość Boga? Świętość Boga: to jest wyjątkowa istota Boga. Jaki był główny temat, o którym rozmawialiśmy ostatnio? (Zdolność rozpoznawania zła szatana, czyli tego, jak szatan doprowadza ludzkość do skażenia; wykorzystuje wiedzę, naukę, tradycyjną kulturę, przesądy i trendy społeczne, aby zdeprawować człowieka). To był główny temat, który omawialiśmy ostatnio. Szatan wykorzystuje wiedzę, naukę, przesądy, tradycyjną kulturę i trendy społeczne, aby doprowadzać człowieka do skażenia; są to sposoby szatana na skażenie człowieka. Tych sposobów jest pięć. Których z nich waszym zdaniem szatan używa najbardziej do skażenia człowieka, co powoduje najgłębsze skażenie? (Tradycyjna kultura Jest tak dlatego, że szatańskie filozofie, takie jak doktryny Konfucjusza i Mencjusza, są głęboko zakorzenione w naszych umysłach). Niektórzy bracia i siostry sądzą, że jest to tradycyjna kultura. Ktoś jeszcze? (Wiedza. Wiedza nigdy nie pozwoli nam oddawać czci Bogu. Zaprzecza ona istnieniu Boga oraz zaprzecza władzy Boga. Oznacza to, że szatan mówi nam, aby uczyć się od najmłodszych lat, i że tylko poprzez uczenie się i zdobywanie wiedzy możemy zadbać o naszą przyszłość i przeznaczenie). Szatan wykorzystuje wiedzę, aby kontrolować twoją przyszłość i przeznaczenie, a następnie wodzi was za nos; tak twoim zdaniem szatan doprowadza człowieka do najgłębszego skażenia. A zatem większość z was uważa, że szatan wykorzystuje wiedzę, aby skazić człowieka najbardziej dogłębnie. Czy ktoś ma inne zdanie? A jeżeli chodzi o naukę lub trendy społeczne? Czy ktoś się z tym zgadza? (Tak). Dzisiaj znów będę mówił o pięciu sposobach, w jakie szatan doprowadza człowieka do skażenia, a kiedy już skończę, to jeszcze zadam wam kilka pytań, aby zobaczyć, w którym dokładnie aspekcie szatan doprowadza człowieka do największego skażenia.

Wśród pięciu sposobów, w jakie szatan doprowadza człowieka do skażenia, pierwszym, o których wspomnieliśmy, jest wiedza, więc najpierw weźmy wiedzę jako temat naszego spotkania. Szatan wykorzystuje wiedzę jako przynętę. Posłuchajcie uważnie: to tylko rodzaj przynęty. Ludzie są zachęcani do „ciężkiej nauki i doskonalenia się każdego dnia”, do uzbrajania się w wiedzę, jak w broń, a następnie do wykorzystywania wiedzy do otwierania drogi do nauki; innymi słowy, im więcej zdobędziesz wiedzy, tym więcej zrozumiesz. To wszystko szatan mówi ludziom. Szatan mówi ludziom, aby pielęgnowali wzniosłe ideały, jak również mówi im, aby, w tym samym czasie, gdy zdobywają wiedzę, mieli ambicje i ideały. Niepostrzeżenie dla ludzi szatan przekazuje wiele takich przesłań, powodując, że ludzie podświadomie czują, że te rzeczy są poprawne lub korzystne. Ludzie bezwiednie kroczą tą ścieżką, nieświadomie kierując się własnymi ideałami i ambicjami. Krok po kroku, przy pomocy wiedzy podsuwanej przez szatana, bezwiednie uczą się sposobów myślenia wielkich lub sławnych osób. Uczą się też pewnych rzeczy na podstawie czynów osób, które uznawane są za bohaterów. Co szatan zaleca człowiekowi poprzez czyny tych bohaterów? Co chce wpoić człowiekowi. Człowiek musi być patriotą, posiadać integralność narodową i być bohaterski. Czego człowiek uczy się z opowieści historycznych lub z biografii bohaterskich postaci? Poczucia osobistej lojalności lub ofiarności wobec kolegi lub przyjaciela. W ramach tej wiedzy szatana człowiek nieświadomie uczy się wielu niepozytywnych rzeczy. Nasiona przygotowane dla ludzi przez szatana zasiewane są niepostrzeżenie w ich niedojrzałych umysłach. Te nasiona sprawiają, że czują, iż powinni być wielkimi ludźmi, powinni być sławni, powinni być bohaterami, patriotami, kochać swoje rodziny lub być ludźmi, którzy zrobią wszystko dla przyjaciela i będą mieli poczucie osobistej lojalności. Zwiedzeni przez szatana, nieświadomie idą drogą, którą dla nich przygotował. Kiedy podążają tą drogą, zmuszeni są zaakceptować szatańskie zasady życia. Niepostrzeżenie, sami będąc tego zupełnie nieświadomi, tworzą własne zasady życia, które są niczym więcej niż tylko zasadami szatana, które na siłę im wpojono. W trakcie tej nauki szatan sprawia, że kultywują własne cele, aby określić własne cele życiowe, zasady życia i kierunek w życiu, cały czas wpajając im rzeczy szatańskie, za pomocą opowieści, biografii, przy użyciu wszelkich możliwych środków, aby nakłonić ludzi, krok po kroku, do chwycenia przynęty. W ten sposób w miarę nauki niektórzy zaczynają lubić literaturę, ekonomię, astronomię czy geografię. Są też tacy, którzy lubią politykę, fizykę, chemię, a nawet tacy, którzy lubią teologię. To wszystko są elementy wiedzy. Każdy z was wie w swoim sercu, jak to się dzieje z tymi rzeczami, każdy z was miał już z nimi styczność. W odniesieniu do tych rodzajów wiedzy, każdy może bez końca rozmawiać o jednym z nich. Dlatego jest jasne, jak głęboko ta wiedza zakorzeniła się w ludzkich umysłach, pokazuje też pozycję zajmowaną przez tę wiedzę w tych umysłach i głębię jej oddziaływania na człowieka. Kiedy ktoś polubi jakiś aspekt wiedzy, kiedy w swym sercu zakochał się głęboko w takim aspekcie, wtedy nieświadomie pielęgnuje ideały: Niektórzy chcą być autorami, inni pisarzami, inni chcą robić karierę zawodową w polityce, a jeszcze inni chcą angażować się w gospodarkę i stać się biznesmenami. Jest też grupa ludzi, którzy chcą być bohaterami, być znakomitymi lub sławnymi osobistościami. Niezależnie od tego, kim takie osoby chcą być, ich celem jest przyjęcie tej metody przyswajania wiedzy i wykorzystanie jej do własnych celów, do realizacji własnych pragnień, własnych ideałów. Bez względu na to, jak dobrze to brzmi – chcą spełnić swoje marzenia, nie przeżyć życia na próżno, lub chcą obrać drogę kariery – pielęgnują te wzniosłe ideały i ambicje, ale po co w gruncie rzeczy to wszystko? Czy myśleliście o tym wcześniej? Dlaczego szatan chce to robić? Jaki cel ma szatan, wpajając te rzeczy człowiekowi? Wasze serca muszą mieć jasność w tej kwestii.

Teraz porozmawiajmy o tym, jak szatan wykorzystuje wiedzę do doprowadzenia człowieka do zepsucia. Czy na podstawie tego, co powiedzieliśmy do tej pory, zaczęliście rozpoznawać złowrogie intencje szatana? (Trochę). Dlaczego szatan wykorzystuje wiedzę, by doprowadzić człowieka do zepsucia? Co chce zrobić człowiekowi za pomocą wiedzy? Skierować człowieka na jaką drogę. (Oporu wobec Boga). Z pewnością jest to opór wobec Boga. Jest to następstwo, które możecie dostrzec, gdy ludzie zdobywają wiedzę – opór wobec Boga. Jakie są więc złowrogie motywy szatana? Nie macie co do tego jasności, prawda? Podczas procesu przyswajania wiedzy przez człowieka szatan będzie stosował każdą metodę, czy to historii objaśniających, czy po prostu przekazywania jednej porcji wiedzy, czy też będzie pozwalał ludziom, aby zaspokajali swoje pragnienia lub ideały. Jaką drogą szatan pragnie cię prowadzić? Ludzie myślą, że nie ma nic złego w przyswajaniu wiedzy, że jest to naturalna kolej rzeczy. Mówiąc łagodnie, pielęgnowanie wzniosłych ideałów czy posiadanie ambicji to posiadanie aspiracji, a to powinna być właściwa droga w życiu. Jeśli ludzie mogą realizować własne ideały, lub obrać drogę kariery w życiu, to czy ich życie nie jest dzięki temu bardziej chwalebne? Czy nie jest to dobra rzecz, aby nie tylko uczcić w ten sposób swoich przodków, ale także być może odcisnąć piętno na historii? Jest to dobra rzecz w oczach światowych ludzi i dla nich powinna być właściwa i pozytywna. Czy jednak szatan, ze swoimi złowrogimi motywami, po prostu kieruje ludzi na tego rodzaju drogę, a następnie decyduje, że to koniec jego dzieła? Z pewnością nie. W rzeczywistości, bez względu na to, jak wzniosłe są ideały człowieka, bez względu na to, jak realistyczne są jego pragnienia i jak właściwe mogą być, wszystko, co człowiek chce osiągnąć, wszystko, czego człowiek szuka, jest nierozerwalnie związane z dwoma słowami. Te dwa słowa są niezwykle ważne dla życia każdego człowieka i są to rzeczy, które szatan chce wpajać człowiekowi. Jakie to dwa słowa? Są to „sława” i „zysk”. Szatan stosuje bardzo subtelny sposób, sposób bardzo zgodny z ludzkimi pojęciami; nie jest to sposób radykalny. Ludzie całkowicie bezwiednie przyjmują szatański sposób życia, jego zasady życia, ustalając życiowe cele i kierunek, a w ten sposób również nieświadomie obierają sobie życiowe ideały. Bez względu na to, jak wzniośle brzmią te ideały w życiu, są one jedynie pretekstem nierozerwalnie związanym ze sławą i zyskiem. Wszystkie znakomite lub sławne osoby, a w rzeczywistości wszyscy ludzie, dążą w życiu tylko do tych dwóch rzeczy: „sława” i „zysk”. Ludzie myślą, że kiedy już zdobędą sławę i pieniądze, będą mogli czerpać z nich korzyści, aby cieszyć się wysokim statusem i wielkim bogactwem, a także cieszyć się życiem. Kiedy będą już sławni i bogaci, będą mogli wykorzystywać tę sytuację do pozbawionej skrupułów pogoni za przyjemnościami ciała. Ludzie chętnie, choć nieświadomie, biorą swoje ciała, umysły, wszystko, co mają, swoją przyszłość i przeznaczenie, i przekazują je w całości szatanowi, aby osiągnąć sławę i zysk, których pragną. Ludzie faktycznie robią to bez chwili wahania, ignorując potrzebę odzyskania tego wszystkiego. Czy ludzie mogą nadal mieć jakąkolwiek kontrolę nad sobą, gdy tylko schronią się u szatana i w ten sposób oddadzą mu swoją lojalność? Z pewnością nie. Są oni całkowicie i w pełni pod kontrolą szatana. Całkowicie i zupełnie pogrążyli się też w impasie i nie są w stanie się wyzwolić. Kiedy ktoś tapla się w sławie i bogactwie, nie szuka już tego, co jasne, tego, co sprawiedliwe, ani rzeczy, które są piękne i dobre. Dzieje się tak dlatego, że kusząca władza, jaką sława i bogactwo mają nad ludźmi, jest zbyt wielka i stają się one czymś, do czego ludzie mogą dążyć przez całe życie, a nawet przez całą wieczność bez końca. Czyż nie jest to prawdą? Niektórzy powiedzą, że zdobywanie wiedzy to nic innego, jak czytanie książek lub nauczenie się kilku rzeczy, których jeszcze nie wiedzą, aby nie być zacofanym i dotrzymać tempa światu. Wiedza jest zdobywana tylko po to, by mieli co jeść, z myślą o przyszłości lub z uwagi na podstawowe potrzeby. Czy istnieje ktoś, kto wytrzyma dziesięć lat intensywnej nauki tylko dla podstawowych potrzeb, tylko po to, by zaspokoić potrzebę wyżywienia się? Nie ma takich ludzi. A zatem po co ktoś znosi te trudności i cierpi przez te wszystkie lata? Dla sławy i zysku: Sława i zysk czekają na niego, wzywając go, a on wierzy, że tylko poprzez swoją własną pracowitość, trud i walkę może podążać tą drogą, a tym samym osiągnąć sławę i bogactwo. Musi znosić te trudności z myślą o własnej drodze w przyszłości, dla przyszłej przyjemności i lepszego życia. Czymże jest ta wiedza – czy możecie Mi powiedzieć? Czyż nie są to zasady życia zaszczepione ludziom przez szatana, wpojone przez szatana w czasie zdobywania przez nich wiedzy? Czyż nie są to wzniosłe ideały życia wpojone człowiekowi przez szatana? Weźmy na przykład idee wielkich ludzi, prawość słynnych osób lub odważnego ducha bohaterskich postaci lub weźmy rycerstwo i życzliwość bohaterów i szermierzy w powieściach o sztukach walki. (Tak, to właśnie jest to). Idee te wpływają na jedno pokolenie po drugim, zaś ludzie każdego pokolenia są przekonywani, aby je akceptować, aby żyć dla tych idei i aby je realizować w nieskończoność. Jest to sposób, kanał, w którym szatan wykorzystuje wiedzę do doprowadzania człowieka do skażenia. Po tym jak szatan poprowadził ludzi na ową drogę, czy wciąż jest możliwe, aby wielbili Boga? Czy wiedza i myśl zaszczepione w człowieku przez szatana zawierają w sobie cokolwiek z wielbienia Boga? Czy mają oni coś, co należy do prawdy? Czy mają w sobie coś z bojaźni Bożej i unikania zła? (Nie, nie mają). Wygląda na to, że mówicie trochę niepewnie, ale mniejsza z tym. Tak długo, jak uznajesz, że „sława” i „zysk” to dwa słowa kluczowe, których szatan używa, aby sprowadzić ludzi na ścieżkę zła, to wystarczy.

Podsumujmy krótko jeszcze raz: Czym posługuje się szatan, aby utrzymywać człowieka pod kontrolą? (Sławą i zyskiem). Zatem szatan używa sławy i zysku, aby kontrolować myśli człowieka, aż ludzie są w stanie myśleć tylko o tych dwóch rzeczach. Walczą o sławę i zysk, znoszą trudności dla sławy i zysku, cierpią upokorzenia ze względu na sławę i zysk, poświęcają wszystko, co mają, dla sławy i zysku, a także gotowi są wydać dowolny osąd i podjąć każdą decyzję przez wzgląd na sławę i zysk. W ten sposób szatan skuwa ludzi niewidzialnymi kajdanami, a ci nie mają siły ani odwagi, aby je zrzucić. Dlatego wciąż nieświadomie je dźwigają, z wielkim trudem brnąc ciągle naprzód. Ze względu na tę właśnie sławę i zysk ludzkość unika Boga i zdradza Go, stając się coraz bardziej niegodziwa. W ten zatem sposób kolejne pokolenia giną pośród zabiegów o szatańską sławę i zysk. Czy patrząc teraz na działania szatana, nie dostrzegamy, że jego złowrogie pobudki są absolutnie obrzydliwe? Może dzisiaj jeszcze nie przejrzeliście złowrogich pobudek szatana, bo myślicie, że nie ma życia bez sławy i zysku. Sądzicie, że jeśli ludzie porzucą sławę i zysk, nie będą już widzieli drogi przed sobą, nie będą mogli widzieć swoich celów, ich przyszłość stanie się mroczna, ciemna i ponura. Jednak stopniowo, pewnego dnia wszyscy uznacie, że sława i bogactwo to potworne kajdany, których szatan używa do niewolenia człowieka. Gdy nadejdzie ten dzień, będziesz z całych sił opierać się kontroli szatana i kajdanom, którymi szatan chce cię zniewolić. Kiedy nadejdzie czas, w którym zapragniesz odrzucić wszystkie rzeczy, które zaszczepił w tobie szatan, wtedy całkowicie zerwiesz z szatanem i prawdziwie wzgardzisz wszystkim, co szatan tobie przyniósł. Tylko wtedy ludzkość będzie żywić prawdziwą miłość do Boga i tęsknić do Niego.

Właśnie rozmawialiśmy o tym, jak szatan wykorzystuje wiedzę do skażenia człowieka, więc teraz porozmawiajmy wspólnie o tym, jak szatan wykorzystuje naukę, aby poddawać człowieka skażeniu. Po pierwsze, szatan używa hasła „nauka”, aby zaspokoić ciekawość człowieka, zaspokajając jego pragnienie zgłębiania nauki i badania tajemnic. Również w imię nauki szatan zaspokaja potrzeby materialne człowieka i jego oczekiwanie, aby stale podnosić jakość życia. Szatan zatem, pod tym hasłem, wykorzystuje drogę nauki do skażenia człowieka. Czy używając drogi nauki, szatan poddaje skażeniu tylko myślenie człowieka lub jego umysł? Wśród ludzi, wydarzeń i rzeczy w naszym otoczeniu, które możemy zobaczyć i z którymi się stykamy, do skażenia czego jeszcze szatan wykorzystuje naukę? (Środowiska naturalnego). Słusznie. Wygląda na to, że wyrządziło to wam poważną szkodę i jesteście tym głęboko dotknięci. Szatan nie tylko wykorzystuje różnorodne odkrycia i wnioski nauki do zwodzenia człowieka, ale także wykorzystuje naukę jako środek do dokonywania niepohamowanych zniszczeń i wyzysku środowiska życia, którym Bóg obdarował człowieka. Czyni to pod pretekstem, że jeśli człowiek prowadzi badania naukowe, jego środowisko życia będzie coraz lepsze, a jego standard życia będzie się stale poprawiał, a ponadto że rozwój naukowy jest ukierunkowany na zaspokajanie codziennie rosnących potrzeb materialnych człowieka i jego potrzeb związanych z podnoszeniem jakości życia. Jest to teoretyczna podstawa szatańskiego rozwoju nauki. Ale co nauka przyniosła ludzkości? Z czego składa się nasze najbliższe otoczenie? Czy powietrze, którym oddycha ludzkość, nie zostało zanieczyszczone? Czy woda, którą pijemy, jest nadal naprawdę czysta? (Nie). Czy żywność, którą spożywamy, jest naturalna? Większość powstaje z wykorzystaniem nawozów, modyfikacji genetycznych, a także mutacji tworzonych różnymi metodami naukowymi. Nawet warzywa i owoce, które spożywamy, nie są już naturalne. Nie jest teraz łatwo znaleźć naturalne jajko do zjedzenia. Jaja przestały smakować tak jak dawniej, ponieważ już zostały przetworzone przez tak zwaną naukę szatana. Patrząc z szerszej perspektywy, cała atmosfera została zniszczona i zanieczyszczona; góry, jeziora, lasy, rzeki, oceany, a wszystko na powierzchni lub pod ziemią zostało zrujnowane tak zwanymi osiągnięciami naukowymi. Innymi słowy, całe środowisko ekologiczne, całe środowisko życia podarowane ludzkości przez Boga zostało zniszczone i zrujnowane przez tzw. naukę. Chociaż jest wielu ludzi, którzy uzyskali to, czego oczekiwali pod względem jakości życia, której szukają, zaspokajając zarówno swoje żądze, jak i ciało, środowisko, w którym żyje człowiek, zostało zasadniczo zniszczone i zrujnowane przez różne „osiągnięcia” nauki. Teraz nie mamy już nawet prawa zaczerpnąć nawet jednego oddechu czystego powietrza. Czyż nie jest to boleść ludzkości? Czy jest jeszcze jakieś szczęście, o którym można mówić w przypadku człowieka w takiej przestrzeni życiowej? Człowiek żyje w tej przestrzeni życiowej i od samego początku to środowisko życia zostało stworzone przez Boga dla człowieka. Woda, którą piją ludzie, powietrze, którym oddychają, żywność, rośliny, drzewa i oceany – to środowisko życia zostało dane człowiekowi przez Boga, jest czymś naturalnym, działającym zgodnie z prawem naturalnym ustanowionym przez Boga. Gdyby nie było nauki, ludzie byliby szczęśliwi i mogliby cieszyć się wszystkim w najbardziej dziewiczym stanie, zgodnie z drogą Boga i według tego, czym Bóg ich obdarzył, aby ich uszczęśliwić. Teraz jednak wszystko to zostało zniszczone i zrujnowane przez szatana; podstawowa przestrzeń życiowa człowieka utraciła już swój dziewiczy stan. Ale nikt nie jest w stanie rozpoznać, co spowodowało taki skutek lub jak to się stało, a ponadto jeszcze więcej osób pojmuje naukę i podchodzi do niej zgodnie z ideami zaszczepionymi w nich przez szatana. Czyż nie jest to okropne i żałosne? Czy istnieje potrzeba, aby ręka Boża zniszczyła tę ludzkość na ziemi, skoro szatan zabrał przestrzeń, w której ludzkość istnieje, i jej środowisko życia, i doprowadził ją przez skażenie do tego stanu, a ludzkość nadal się w ten sposób rozwija? Jeśli ludzkość będzie się rozwijać w ten sposób, to w jakim kierunku podąży? Oprócz chciwych poszukiwań sławy i korzyści, ludzie nieustannie prowadzą badania naukowe i dogłębne dociekania, potem zaś bez przerwy zaspokajają własne materialne potrzeby i żądze; jakie więc są konsekwencje dla człowieka? Po pierwsze, nie ma już równowagi ekologicznej, a wraz z jej brakiem ciała całej ludzkości zostały skażone i uszkodzone przez takie środowisko, a wszędzie rozprzestrzeniają się różne choroby zakaźne i plagi. Jest to sytuacja, nad którą człowiek nie ma teraz żadnej kontroli, czyż nie? Teraz, kiedy to rozumiecie, czy jesteście w stanie rozpoznać, jaki będzie naturalny koniec ludzkości jeżeli ta ludzkość nie podąża za Bogiem, ale zawsze podąża za szatanem w ten sposób, że wykorzystuje wiedzę do ciągłego wzbogacania się, używając nauki do nieustannego zgłębiania przyszłości ludzkiego życia, posługując się tą metodą przeżycia? (Upadek). Będzie to upadek: zbliżanie się do ruiny krok po kroku. Zbliżanie się do ruiny krok po kroku! Wygląda na to, że nauka jest rodzajem magicznego eliksiru, który szatan przygotował dla człowieka, dlatego, kiedy próbujecie rozeznać rzeczy, robicie to we mgle; bez względu na to, jak wytężacie wzrok, nie widzicie rzeczy jasno, i bez względu na to, jak bardzo się staracie, nie potraficie tego rozpracować. Szatan jednak nadal używa hasła nauki, aby zaostrzać twój apetyt i prowadzić cię za nos, krok za krokiem, w stronę otchłani i ku śmierci. Czy tak nie jest? (Owszem). To był drugi sposób.

Trzeci sposób polega na wykorzystaniu przez szatana tradycyjnej kultury do skażenia człowieka. Istnieje wiele podobieństw między kulturą tradycyjną a przesądami, jednak kultura tradycyjna wiąże się z pewnymi historiami, aluzjami i źródłami. Szatan sfabrykował i wymyślił wiele ludowych opowieści i relacji w podręcznikach do historii, pozostawiając ludzi pod głębokim wrażeniem postaci związanych z kulturą tradycyjną i przesądami. Weźmy na przykład Chiny: Ośmiu nieśmiertelnych przekraczających morze, Podróż na zachód, Jaspisowy cesarz, Nezha pokonuje smoczego króla i Koronacja bogów. Czyż nie zakorzeniły się one głęboko w umysłach ludzi? Nawet jeśli niektórzy z was nie znają wszystkich szczegółów, wciąż znają te historie w zarysie i to właśnie ta ogólna treść tkwi w twoim sercu i umyśle i nie potrafisz o niej zapomnieć. To są rzeczy, które szatan przygotował dla człowieka dawno temu, w różnych czasach propagując różne idee lub legendy. Te rzeczy bezpośrednio szkodzą i rujnują dusze ludzi i wciąż ich mamią. Oznacza to, że po zaakceptowaniu tych rzeczy, wynikających z tradycyjnej kultury, historii lub przesądów, gdy te rzeczy są utrwalone w twoim umyśle, gdy utkwiły w twoim sercu, wówczas jest tak, jakby rzucono na ciebie urok – jesteś pochwycony w sieć i pozostajesz pod wpływem tych kultur, tych idei i tradycyjnych opowieści. Mają one wpływ na twoje życie, na twoje spojrzenie na życie, a także na twoją ocenę spraw. Tym bardziej wpływają one na twoje dążenie do prawdziwej drogi życia: to rzeczywiście jest jak rzucony urok. Próbujesz, ale nie możesz go zrzucić; zadajesz mu ciosy, ale nie możesz go powalić; uderzasz go, ale nie możesz go pokonać. Ponadto gdy już człowiek bezwiednie znajdzie się pod tego rodzaju urokiem, nieświadomie zaczyna czcić szatana, pielęgnując obraz szatana w swym sercu. Innymi słowy, wywyższa szatana jako swojego idola, obiekt kultu i podziwu, nawet posuwając się do uznania go za Boga. Te rzeczy są w sercach ludzi i bezwiednie kontrolują ich słowa i czyny. Co więcej, najpierw uważasz te historie i legendy za fałszywe, a później bezwiednie uznajesz istnienie tych historii, uznając, że dotyczą realnych postaci i przedmiotów. Bezwiednie, podświadomie przyjmujesz te idee i istnienie tych rzeczy. Podświadomie przyjmujesz również diabły, szatana i bożki do własnego domu i do własnego serca – a to jest rzeczywiście rzucony urok. Czy uważacie tak samo? (Tak). Czy jest wśród was ktoś, kto palił kadzidło i oddawał cześć Buddzie? (Tak). Jaki był więc cel palenia kadzideł i oddawania czci Buddzie? (Modlitwa o pokój). Myśląc o tym teraz, czy modlitwa do szatana o pokój nie jest absurdem? Czy szatan przynosi pokój? (Nie). Czy byliście wtedy ignorantami? Taki sposób jest absurdalny, ignorancki i naiwny, czyż nie? Szatan zastanawia się tylko, jak doprowadzić cię do skażenia i nie może dać ci pokoju, może tylko dać tymczasowy odpoczynek. Ale musisz złożyć ślubowanie i jeśli złamiesz obietnicę lub złamiesz przysięgę, którą złożyłeś, zobaczysz, jak cię będzie nękać. Zmuszając cię do złożenia przysięgi, szatan chce sprawować nad tobą kontrolę. Kiedy modliliście się o pokój, czy otrzymaliście pokój? (Nie). Nie otrzymaliście pokoju, lecz przeciwnie, otrzymaliście nieszczęścia, niekończące się nieszczęścia – prawdziwie bezgraniczne morze goryczy. Pokój nie jest specjalnością szatana i taka jest prawda. Jest to konsekwencja dla ludzkości kultywującej feudalne przesądy i tradycyjną kulturę.

Ostatnią kwestią jest to, w jaki sposób szatan wykorzystuje trendy społeczne do skażenia człowieka. Trendy społeczne obejmują wiele rzeczy. Niektórzy powiedzą: „Czy chodzi o ubrania, które nosimy? Czy chodzi o najnowsze trendy mody, kosmetyki, fryzury i dania dla smakoszy?” Czy o to w tym chodzi? To części składowe trendów, ale nie chcemy ich tutaj omawiać. Chcemy jedynie powiedzieć o ideach, jakie trendy społeczne przynoszą ludziom, o tym, jak one powodują określony sposób postępowania ludzi w świecie, o celach życiowych i perspektywach, jakie one wywołują w ludziach. Są one bardzo ważne; mogą kontrolować i wpływać na stan umysłu człowieka. Jeden po drugim, wszystkie te trendy niosą w sobie niegodziwe oddziaływanie, które stale wynaturza człowieka, powodując, że wciąż traci sumienie, człowieczeństwo i rozum, obniża coraz bardziej jego moralność i jakość jego charakteru do takiego stopnia, że możemy nawet stwierdzić, iż obecnie większość ludzi nie ma żadnej uczciwości, żadnego człowieczeństwa, żadnego sumienia, a tym bardziej żadnego rozumu. Jakie zatem są to trendy? Nie można dojrzeć owych trendów gołym okiem. Kiedy pojawia się nowy trend, tylko niewielka liczba ludzi staje się prekursorami. Zaczynają od tego, że robią to lub tamto, przyjmują taką ideę albo taką perspektywę. Większość ludzi z kolei, w swojej nieświadomości, nadal stale zaraża się, asymiluje i lgnie do trendu, aż wszyscy – bezwiednie i mimowolnie – akceptują go i wszyscy zanurzają się w nim i są przezeń sterowani. Bowiem ludzie, których ciało i umysł nie są zdrowe, którzy nigdy nie wiedzą, czym jest prawda, którzy nie potrafią odróżnić rzeczy dobrych od złych, pobudzani przez tego typu sprawy, chętnie akceptują owe trendy, światopogląd i wartości pochodzące od szatana. Przyjmują to, co szatan mówi im o podejściu do życia, oraz sposób życia, którym szatan ich „obdarza”. Nie mają siły ani zdolności, a już tym bardziej świadomości, by się oprzeć. Czym więc są te trendy? Wybrałem prosty przykład, który być może zrozumiecie. Na przykład, w przeszłości ludzie prowadzili interesy, nie oszukując ani starych, ani młodych, sprzedając towary po tej samej cenie bez względu na to, kto je kupował. Czy nie świadczy to o odrobinie sumienia i człowieczeństwa? Kiedy ludzie używali takiego credo w prowadzeniu interesów, pokazuje to, że mieli wtedy jeszcze jakieś sumienie, jakieś człowieczeństwo. Ale ponieważ ludzie pragnęli coraz większych sum pieniędzy, bezwiednie zaczęli je kochać, coraz bardziej kochać zysk i przyjemności. Czy ludzie zatem zaczęli postrzegać pieniądze jako ważniejsze? Kiedy ludzie postrzegają pieniądze jako ważniejsze, nieświadomie lekceważą swoją renomę, reputację, prestiż i uczciwość, czyż nie? Kiedy angażujesz się w biznes, dostrzegasz, że inni używają różnych środków, aby oszukać ludzi i wzbogacić się. Mimo że zarobione pieniądze są zdobyte nieuczciwie, są oni coraz bogatsi. Są oni w tej samej branży co ty, ale cała ich rodzina cieszy się życiem bardziej niż ty, a ty czujesz się źle, mówiąc: „Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Dlaczego nie mogę zarobić tyle, co oni? Muszę pomyśleć o tym, jak zdobyć więcej pieniędzy, aby moja firma prosperowała”. Następnie zastanawiasz się nad tym. Zgodnie ze zwykłą metodą zarabiania pieniędzy, bez oszukiwania osób starych i młodych, sprzedając rzeczy po tej samej cenie dla wszystkich, pieniądze, które zarabiasz, zdobywasz z czystym sumieniem, ale nie mogą cię szybko wzbogacić. Jednak pod wpływem chęci zysku twoje myślenie ulega stopniowej zmianie. Podczas tego przeobrażenia zmieniają się również twoje zasady postępowania. Kiedy po raz pierwszy oszukasz kogoś, masz zastrzeżenia, mówiąc: „Ostatni raz kogoś oszukuję i nie zrobię tego ponownie. Nie mogę oszukiwać ludzi. Oszukiwanie ludzi sprowadzi na mnie tylko karę i katastrofę!” Kiedy pierwszy raz oszukujesz kogoś, twoje serce ma nieco skrupułów; jest to funkcja ludzkiego sumienia, aby mieć skrupuły i wyrzuty, dlatego czujesz się nienaturalnie, gdy kogoś oszukujesz. Ale gdy już kogoś udało ci się oszukać, widzisz, że masz teraz więcej pieniędzy niż wcześniej, i myślisz, że ta metoda może być dla ciebie bardzo korzystna. Pomimo tępego bólu w sercu nadal masz ochotę pogratulować sobie sukcesu i czujesz się nieco zadowolony z siebie. Po raz pierwszy aprobujesz własne zachowanie i aprobujesz własne oszustwo. Gdy człowiek już zostanie skażony przez oszustwo, jest z nim tak samo jak z kimś, kto angażuje się w hazard i staje się hazardzistą. Bezwiednie aprobuje swoje oszukańcze zachowanie i akceptuje je. Bezwiednie przyjmuje, że oszustwo jest właściwym zachowaniem w handlu, a oszukiwanie jest najbardziej użytecznym środkiem przetrwania i życia; uważa, że w ten sposób może szybko się wzbogacić. Na początku tego procesu ludzie nie akceptują tego typu zachowań, patrzą z góry na nie i na taki sposób postępowania, potem osobiście eksperymentują i wypróbowują je na swój własny sposób, a ich serca zaczynają się stopniowo przemieniać. Czym jest zatem to przeobrażenie? Jest to akceptacja i przyjęcie tego trendu, dopuszczenie i aprobata tej idei wpajanej tobie przez trend społeczny. Podświadomie czujesz, że jeśli nie oszukujesz w biznesie, to poniesiesz straty, że jeśli nie oszukujesz, to coś stracisz. Oszustwo bezwiednie staje się istotą twojej duszy, twoją podporą, a także staje się rodzajem zachowania, które jest niezbędną regułą twojego życia. Czy serce człowieka ulega przemianie po zaakceptowaniu przez człowieka takiego zachowania i takiego myślenia? Zmieniło się twoje serce, a więc czy zmieniła się twoja uczciwość? Czy zmieniło się twoje człowieczeństwo? Czy zmieniło się twoje sumienie? (Tak). Cały człowiek przechodzi jakościową zmianę, od serca do myśli, do tego stopnia, że zmienia się od środka na zewnątrz. Ta zmiana stawia cię coraz dalej od Boga i stajesz się coraz bardziej zgodny z szatanem, coraz bardziej do niego podobny.

Teraz te trendy społeczne są dla ciebie łatwe do zrozumienia. Po prostu wybrałem prosty przykład, powszechnie spotykany przykład, który ludzie znają. Czy te trendy społeczne mają duży wpływ na ludzi? Czy mają bardzo szkodliwy wpływ na ludzi? (Tak). Bardzo głęboko szkodliwy wpływ na ludzi. Szatan wykorzystuje te trendy społeczne jeden po drugim, tak aby właściwie co skazić w człowieku? (Sumienie, rozsądek, człowieczeństwo, moralność i pogląd na życie). Czy powodują one u ludzi stopniowe zwyrodnienie? Szatan wykorzystuje te trendy społeczne do wabienia ludzi, krok po kroku, do gniazda zła, tak więc ludzie wplątani w społeczne trendy bezwiednie stają się orędownikami pieniędzy i materialnych żądzy, jak również niegodziwości i przemocy. Kiedy te rzeczy wkroczą do serca człowieka, czym wówczas człowiek się staje? Człowiek staje się diabłem, szatanem! Jaka psychologiczna skłonność w sercu człowieka jest za to odpowiedzialna? Czego orędownikiem staje się człowiek? Człowiek zaczyna lubować się w niegodziwości i przemocy. Nie lubi piękna ani dobra, a pokój jeszcze mniej. Ludzie nie chcą wieść prostego życia w zwykłym człowieczeństwie, lecz wolą cieszyć się wysoką pozycją i ogromnym bogactwem, rozkoszować się przyjemnościami ciała, nie szczędząc wysiłków, by zadowolić swoje ciało – bez ograniczeń, bez hamulców, innymi słowy robiąc wszystko, co tylko zechcą. Kiedy więc człowiek zanurzy się w takie trendy, czy wiedza, którą opanowałeś, może pomóc ci w uwolnieniu się? Czy znana ci tradycyjna kultura i przesądy mogą pomóc ci w wyjściu z tego niebezpiecznego potrzasku? Czy tradycyjna moralność i tradycyjne ceremoniały, które człowiek rozumie, mogą pomóc mu w opanowaniu się? Weźmy za przykład dzieło „Klasyczna księga trzech znaków”. Czy może pomóc człowiekowi wydostać się z bagna owych trendów? (Nie, nie może). W ten sposób człowiek staje się coraz bardziej niegodziwy, arogancki, protekcjonalny, samolubny i podstępny. Nie ma już żadnej czułości między ludźmi, żadnej miłości między członkami rodziny, żadnego zrozumienia pośród krewnych i przyjaciół. Relacje międzyludzkie wypełniły się przemocą. Każdy człowiek chce chwytać się metod pełnych przemocy, aby przetrwać wśród innych. Ludzie stają się brutalni, aby zdobyć środki utrzymania. Zdobywają stanowiska oraz zyski przemocą i robią, co im się żywnie podoba, stosując brutalne i podłe sposoby. Czy taka ludzkość nie jest przerażająca? (Tak). Po wysłuchaniu wszystkiego, co powiedziałem, czy nie uważacie, że życie w tym środowisku, w tym świecie i wśród tego rodzaju tłumu, poprzez które szatan deprawuje ludzi, jest przerażające? (Tak). Czy kiedykolwiek pomyśleliście, że jesteście w opłakanym położeniu? Teraz trochę tak się czujecie, prawda? (Tak). Słysząc wasz ton, zdaje się, że myślicie: „Szatan używa tak wielu różnych sposobów, aby skazić człowieka. Wykorzystuje każdą okazję i jest wszędzie tam, gdzie się zwrócimy. Czy człowiek może jeszcze zostać zbawiony?” Czy człowiek może jeszcze zostać zbawiony? Czy człowiek może sam się zbawić? (Nie). Czy Jaspisowy Cesarz może zbawić człowieka? Czy Konfucjusz może zbawić człowieka? Czy Bodhisattwa Guanyin może zbawić człowieka? (Nie). Kto więc może zbawić człowieka? (Bóg). Niektórzy jednak zadają w swoich sercach takie pytania: „Szatan szkodzi nam tak bardzo, tak szalenie, że nie mamy nadziei na życie, ani pewności, że będziemy żyć. Wszyscy żyjemy pośród skażenia i każdy człowiek i tak opiera się Bogu, a teraz nasze serca upadły tak nisko, jak tylko się da. Gdy więc szatan doprowadza nas do skażenia, gdzie jest Bóg? Co robi Bóg? Cokolwiek Bóg dla nas czyni, nigdy tego nie odczuwamy!” Niektórzy ludzie nieuchronnie czują się przygnębieni i nieuchronnie czują się nieco zniechęceni, prawda? Dla was to uczucie jest bardzo głębokie, ponieważ wszystko, o czym mówiłem, miało na celu stopniowe uświadomienie ludziom, aby mieli coraz większe poczucie, że są bez nadziei, coraz większe poczucie, że zostali porzuceni przez Boga. Ale nie martwcie się. Nasz temat spotkania na dziś, „zło szatana”, nie jest naszym prawdziwym tematem. Aby jednak mówić o istocie świętości Boga, musimy najpierw porozmawiać o tym, jak szatan doprowadza człowieka do skażenia i o niegodziwości szatana, aby wyjaśnić ludziom, w jakim stanie jest teraz człowiek. Jednym z celów poruszania tego tematu jest umożliwienie ludziom poznania zła szatana, a drugim jest umożliwienie ludziom głębszego zrozumienia, co to jest prawdziwa świętość.

Czy teraz mówię o tych sprawach bardziej szczegółowo niż ostatnio? (Tak). Czy zatem wasze zrozumienie jest teraz nieco głębsze? (Tak). Wiem, że wiele osób oczekuje ode mnie, że powiem, czym dokładnie jest świętość Boża, ale kiedy mówię o świętości Boga, najpierw mówię o czynach Boga. Wszyscy powinniście uważnie słuchać, bo później zapytam was, czym dokładnie jest świętość Boża. Nie powiem wam bezpośrednio, ale zamiast tego spróbujcie to odgadnąć, daję wam możliwość, abyście sami do tego doszli. Co sądzicie o tej metodzie? (Jest dobra). Słuchajcie więc uważnie.

Za każdym razem gdy szatan deprawuje człowieka albo zaczyna w nieokiełznany sposób czynić krzywdę, Bóg nie stoi z boku, próżno na to patrząc, nie zbywa ani nie odwraca głowy od tych, których wybrał. Wszelkie poczynania szatana są absolutnie jasne i zrozumiałe dla Boga. Czegokolwiek by szatan nie zrobił, jakiegokolwiek trendu nie rozpoczął, Bóg wie wszystko o planach szatana i nie opuszcza tych, których wybrał. Przeciwnie – bez zwracania na siebie uwagi, potajemnie i po cichu, Bóg robi wszystko, co potrzebne. Kiedy Bóg zaczyna nad kimś pracować, kiedy kogoś wybrał, nikomu tego nie ogłasza, ani szatanowi, tym bardziej nie wykonuje żadnego wielkiego gestu. On po prostu bardzo spokojnie, bardzo naturalnie robi to, co jest konieczne. Najpierw wybiera dla ciebie rodzinę, jakie jest pochodzenie rodziny, kim są twoi rodzice, kim są twoi przodkowie – wszystko to zostało już postanowione przez Boga. Innymi słowy, nie były to spontaniczne decyzje Boga, lecz raczej dzieło to rozpoczęło się dawno temu. Gdy Bóg wybierze dla ciebie rodzinę, wybiera również datę urodzenia. Następnie Bóg patrzy, jak przychodzisz na świat z płaczem, obserwuje twoje narodziny, patrzy, gdy wypowiadasz pierwsze słowa, obserwuje, gdy potykasz się i niepewnie stawiasz pierwsze kroki, ucząc się chodzić. Najpierw stawiasz jeden krok, potem następny… teraz potrafisz już biegać, skakać, umiesz mówić, wyrażać swoje uczucia. Gdy człowiek dorasta, szatan skupia wzrok na każdym z nich, jak tygrys obserwujący ofiarę. Wykonując jednak swoje dzieło, Bóg nigdy nie doświadczył żadnych ograniczeń dotyczących ludzi, wydarzeń czy rzeczy, przestrzeni czy czasu; robi to, co powinien, i robi to, co musi. W procesie dorastania, możesz napotkać wiele rzeczy, które ci się nie spodobają, mogą cię spotkać choroby i frustracje. Ale kiedy podążasz tą drogą, twoje życie i twoja przyszłość jest ściśle pod Bożą opieką. Bóg daje ci prawdziwą gwarancję, że będziesz mógł przetrwać całe swoje życie, ponieważ On jest tuż obok ciebie, pilnując cię i troszcząc się o ciebie. Nie zdając sobie z tego sprawy, dojrzewasz. Zaczynasz stykać się z nowymi rzeczami i zaczynasz poznawać świat i ludzkość. Wszystko jest dla ciebie świeże i nowe. Lubisz robić to, co lubisz. Żyjesz we własnym człowieczeństwie, żyjesz we własnej przestrzeni życiowej i nie masz najmniejszego pojęcia o istnieniu Boga. Bóg jednak patrzy na ciebie na każdym kroku twojego wzrostu i patrzy na ciebie, gdy robisz każdy krok naprzód. Nawet jeśli zdobywasz wiedzę lub zgłębiasz naukę, Bóg nigdy nie przestaje być tuż obok ciebie. Jesteś taki sam jak inni ludzie, ponieważ w trakcie poznawania świata i styczności z nim wybrałeś własne ideały, masz swoje hobby, własne zainteresowania, a także pielęgnujesz wzniosłe ambicje. Często zastanawiasz się nad własną przyszłością, często szkicując zarys tego, jak ona powinna wyglądać. Jednak bez względu na to, co dzieje się po drodze, Bóg widzi wszystko wyraźnie. Być może sam zapomniałeś o własnej przeszłości, ale dla Boga nie ma nikogo, kto lepiej zrozumiałby ciebie niż On. Żyjesz, dorastasz i dojrzewasz pod okiem Boga. W tym okresie najważniejszym zadaniem Boga jest coś, czego nikt nigdy nie dostrzega, coś, czego nikt nie wie. Bóg na pewno nie mówi wam o tym. Jaka jest więc ta najbardziej kluczowa rzecz? Można powiedzieć, że jest to gwarancja, iż Bóg zbawi danego człowieka. To oznacza, że Bóg chce go zbawić, a więc musi to uczynić i to zadanie jest ogromnie ważne zarówno dla człowieka, jak i dla Boga. Czy wiecie, co to jest? Wygląda na to, że nie macie żadnych odczuć w tej sprawie, ani żadnej koncepcji, więc powiem wam. Od twoich narodzin aż do teraz Bóg wykonał wiele pracy w związku z tobą, ale nie przedstawia ci szczegółowej relacji ze wszystkiego, co zrobił. Bóg nie pozwolił ci wiedzieć i nie powiedział ci. Jednak wszystko, co On robi, jest ważne dla człowieka. Dla Boga jest to coś, co On musi robić. W Jego sercu jest coś ważnego, co On musi czynić, co wykracza daleko poza te wszystkie rzeczy. Chodzi o to, że od momentu urodzenia człowieka aż po dziś dzień Bóg musi zagwarantować im bezpieczeństwo. Po usłyszeniu tych słów może się wydawać, że nie do końca rozumiecie, mówiąc: „Czy to bezpieczeństwo jest tak ważne?” Jakie jest zatem dosłowne znaczenie pojęcia „bezpieczeństwo”? Być może rozumiecie, że oznacza to pokój, a może rozumiecie, że oznacza to, że nigdy nie doświadczycie żadnej katastrofy czy nieszczęścia, żyjąc dobrze, wiodąc normalne życie. Ale w waszych sercach musicie wiedzieć, że nie jest to takie proste. Czymże więc jest ta rzecz, o której mówię, którą Bóg musi robić? Co dla Boga oznacza bezpieczeństwo? Czy to naprawdę gwarancja waszego bezpieczeństwa? Nie. Co więc Bóg robi? To bezpieczeństwo oznacza, że nie zostaniesz pożarty przez szatana. Czy to takie ważne? Nie zostaniesz pożarty przez szatana – czy dotyczy to twojego bezpieczeństwa, czy nie? Chodzi o twoje osobiste bezpieczeństwo i nie ma ważniejszej rzeczy. Kiedy zostaniesz pożarty przez szatana, ani twoja dusza, ani twoje ciało nie należą już do Boga. Bóg już cię nie zbawi. Bóg opuszcza takie dusze i porzuca takich ludzi. Twierdzę zatem, że najważniejszym zadaniem Boga jest zagwarantowanie twojego bezpieczeństwa, zagwarantowanie, że nie zostaniesz pożarty przez szatana. To dosyć ważne, prawda? Dlaczego więc nie potraficie odpowiedzieć? Wygląda na to, że nie potraficie odczuwać wielkiej dobroci Boga!

Bóg robi o wiele więcej poza zagwarantowaniem bezpieczeństwa ludzi, gwarantując, że nie zostaną oni pożarci przez szatana; wykonuje też wiele pracy, przygotowując się do wyboru kogoś i zbawienia go. Po pierwsze, jaki masz charakter, w jakiej rodzinie się urodzisz, kim są twoi rodzice, ilu masz braci i sióstr, oraz jaka jest sytuacja, status ekonomiczny i warunki rodzinne, w jakich się urodziłeś – wszystko to jest starannie przygotowane dla ciebie przez Boga. Czy wiecie, z jakiej rodziny w większości przypadków wywodzą się ludzie wybrani przez Boga? Czy są to wybitne rodziny? Nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że ich nie ma. Może być ich kilka, ale są one bardzo nieliczne. Czy są to rodziny o wyjątkowym bogactwie, takie jak miliarderzy czy multimilionerzy? Prawie nigdy nie są tego rodzaju rodziną. Jaki więc rodzaj rodziny Bóg organizuje dla tych ludzi? (Zwykłe rodziny). Które rodziny są zwykłymi rodzinami? Są to rodziny robotników. Są oni zależni od swojego wynagrodzenia i mogą pozwolić sobie na podstawowe artykuły. W żadnym wypadku nie będziesz głodować, ale nie możesz oczekiwać zbyt wiele, jeśli chodzi o zaspokojenie twoich potrzeb materialnych. Są też rodziny rolników. Wyżywienie rolników zależy od ich upraw, niezależnie od wszystkiego dzięki zbożu mają chleb, więc nie będziesz głodować, ale nie będziesz mieć zbyt ładnych ubrań. Są też rodziny, które prowadzą małe firmy, a także takie, w których rodzice należą do inteligencji i które można również zaliczyć do zwykłych rodzin. Są też rodzice, którzy są co najwyżej pracownikami biurowymi lub urzędnikami państwowymi niskiego szczebla, których również nie można zaliczyć do prominentnych rodzin. Coraz więcej ludzi rodzi się w zwykłych rodzinach i to wszystko jest przygotowane przez Boga. Oznacza to, że przede wszystkim środowisko, w którym żyjesz, nie jest rodziną zasobną materialnie, którą sobie wyobrażasz, lecz raczej rodziną, o której decyduje dla ciebie Bóg, a większość ludzi żyje w takich rodzinach; nie będziemy tutaj omawiać wyjątków. Jeżeli chodzi o status społeczny? Warunki ekonomiczne większości rodziców są przeciętne i nie mają oni wysokiego statusu społecznego – są zadowoleni z tego, że mają pracę. Czy są tacy, którzy są gubernatorami? Czy są wśród nich prezydenci? (Nie). Co najwyżej są to osoby takie jak kierownicy lub szefowie małych firm. Ich status społeczny jest drugorzędny, a ich sytuacja gospodarcza jest przeciętna. Innym czynnikiem jest środowisko życia rodziny. Po pierwsze, nie ma rodziców, którzy w oczywisty sposób wpływaliby na swoje dzieci, by zaczęły podążać ścieżką wróżbiarstwa i przepowiadania przyszłości; jest ich też bardzo niewielu. Większość rodziców jest całkiem normalna. Bóg tworzy tego rodzaju środowisko dla ludzi wtedy, gdy ich wybiera, i jest to bardzo korzystne dla Jego dzieła zbawiania ludzi. Z zewnątrz wygląda na to, że Bóg nie zrobił dla człowieka niczego spektakularnego; po prostu robi wszystko potajemnie, pokornie i w ciszy. Ale w rzeczywistości wszystko, co Bóg robi, służy temu, aby położyć podwaliny pod twoje zbawienie, aby przygotować drogę naprzód i przygotować wszystkie niezbędne warunki dla twojego zbawienia. Od razu, w czasie wyznaczonym dla każdej osoby, Bóg przyprowadza je do siebie. Gdy nadchodzi czas, abyś usłyszał głos Boga, jest to czas, kiedy przychodzisz do Niego. W tym czasie niektórzy ludzie sami stali się już rodzicami, podczas gdy inni są tylko czyimś dzieckiem. Innymi słowy, niektórzy ludzie pobrali się i mieli dzieci, podczas gdy inni są jeszcze samotni, nie zakładając jeszcze własnej rodziny. Ale bez względu na sytuację ludzi Bóg już wyznaczył czas, kiedy zostaniesz wybrany i kiedy Jego ewangelia i słowa dotrą do ciebie. Bóg wyznaczył okoliczności, wybrał pewną osobę lub pewien kontekst, przez który ewangelia zostanie tobie przekazana, tak abyś mógł usłyszeć słowa Boga. Bóg już przygotował dla ciebie wszystkie niezbędne warunki tak, abyś bezwiednie przyszedł do Niego i został przywrócony Bożej rodzinie. Bezwiednie również podążasz za Bogiem i dołączasz do jego stopniowo wykonywanego dzieła, wchodząc w każdy etap Bożej drogi działania, którą On przygotował dla człowieka. Jakich sposobów używa Bóg, kiedy działa dla człowieka w tym czasie? Po pierwsze, podstawą jest opieka i ochrona, z której korzysta człowiek. Poza tym Bóg przygotowuje różnych ludzi, wydarzenia i rzeczy, tak aby człowiek mógł dostrzec w nich Jego istnienie i Jego czyny. Na przykład, są tacy, którzy wierzą w Boga, bo ktoś w ich rodzinie jest chory Kiedy inni głoszą im ewangelię, wówczas zaczynają wierzyć w Boga, a ta wiara w Boga powstała z powodu danej sytuacji. Kto więc zaaranżował tę sytuację? (Bóg). Z powodu tej choroby istnieją rodziny, w których wszyscy wierzą, młodzi i starzy, podczas gdy są rodziny, w których wierzą pojedyncze osoby. Wydaje się, że ktoś w twojej rodzinie jest chory, ale w rzeczywistości jest to stan zesłany na ciebie, abyś stanął przed Bogiem – to jest dobroć Boga. Ponieważ życie rodzinne niektórych ludzi jest trudne i nie mogą znaleźć spokoju, pojawia się szansa, że ktoś przekaże ewangelię i powie: „Uwierz w Pana Jezusa, a znajdziesz pokój”. Osoby takie bezwiednie zaczynają wierzyć w Boga w bardzo naturalnych okolicznościach, czyż więc nie jest to pewien rodzaj sytuacji? I czy brak pokoju w rodzinie nie jest łaską udzieloną im przez Boga? Są też tacy, którzy zaczynają wierzyć w Boga z innych powodów. Istnieją różne przyczyny i różne drogi do wiary, ale bez względu na to, z jakiego powodu wierzysz w Niego, to jest faktycznie zaaranżowane i pokierowane przez Boga. Na początku Bóg używa różnych sposobów, aby cię wybrać i wprowadzić do swojej rodziny. Jest to łaska, którą Bóg obdarza każdego człowieka.

W związku z Jego obecnym dziełem w dniach ostatecznych, Bóg nie udziela już tylko łaski i błogosławieństw człowiekowi, jak to czynił wcześniej, ani nie nakłania ludzi do dalszych działań. Co człowiek zobaczył ze wszystkich aspektów Bożego dzieła na tym jego etapie, którego doświadczył? Zobaczył Bożą miłość, sąd Boży i karcenie. W tym czasie Bóg ponadto zaopatruje, wspiera, oświeca i prowadzi człowieka, tak aby stopniowo poznał Jego intencje, poznał słowa, które On wypowiada, i prawdę, którą obdarza człowieka. Kiedy człowiek jest słaby, kiedy jest zniechęcony, kiedy nie ma gdzie się zwrócić, Bóg użyje swych słów, aby go pocieszyć, doradzić i zachęcić, tak aby człowiek słabej postawy mógł stopniowo znaleźć swoją siłę, przyjąć pozytywną postawę i stać się chętny do współpracy z Bogiem. Ale kiedy człowiek nie słucha Boga lub opiera się Mu lub ujawnia własne skażenie, Bóg nie okaże miłosierdzia w chłostaniu go i dyscyplinowaniu. Jednak głupocie, niewiedzy, słabości i niedojrzałości człowieka Bóg okaże tolerancję i cierpliwość. W ten sposób, poprzez całe dzieło, jakie Bóg wykonuje dla człowieka, człowiek stopniowo dojrzewa, dorasta i poznaje intencje Boga, poznaje część prawdy, wie, co jest pozytywne, a co negatywne, wie, czym jest zło i czym jest ciemność. Bóg nie zawsze chłosta i dyscyplinuje człowieka, ani też nie zawsze okazuje tolerancję i cierpliwość. Raczej zaopatruje On każdą osobę na różne sposoby, na różnych etapach i w zależności od ich postawy i charakteru. Czyni wiele dla człowieka i robi to wielkim kosztem; człowiek nie dostrzega nic z tego kosztu ani z tego, co Bóg robi, ale wszystko, co robi, jest w rzeczywistości realizowane wobec każdego człowieka z osobna. Miłość Boża jest rzeczywista: dzięki łasce Bożej człowiek unika jednej katastrofy za drugą, podczas gdy wobec słabości człowieka Bóg okazuje za każdym razem tolerancję. Sąd i karcenie od Boga pozwala ludziom stopniowo poznać skażenie człowieka i jego szatańską istotę. To, co Bóg zapewnia, Jego oświecenie dla człowieka i Jego przewodnictwo pozwalają ludzkości poznawać coraz więcej istoty prawdy i coraz lepiej wiedzieć, czego ludzie potrzebują, jaką drogą powinni podążać, po co żyją, wartość i znaczenie ich życia oraz jak podążać drogą naprzód. Wszystko to, co Bóg czyni, jest nierozerwalnie związane z Jego jedynym pierwotnym celem. Jaki jest zatem ten cel? Dlaczego Bóg używa tych sposobów, aby wykonywać swoje dzieło w człowieku? Jaki wynik chce On osiągnąć? Innymi słowy, co chce On widzieć w człowieku i co chce od niego uzyskać? Bóg chce, aby serce człowieka mogło się odrodzić. Te sposoby, których On używa do pracy nad człowiekiem, mają na celu nieustanne budzenie serca człowieka, obudzenie jego ducha, aby sobie uświadomił, skąd pochodzi, kto go prowadzi, wspiera i zaopatruje i kto pozwolił człowiekowi żyć do tej pory; mają one człowiekowi uświadomić, kto jest Stwórcą, kogo powinien czcić, jaką drogą powinien podążać i w jaki sposób człowiek powinien stanąć przed Bogiem; służą one stopniowemu ożywianiu serca człowieka, aby człowiek poznał serce Boże, zrozumiał je i wielką troskę i myśl, jaka kryje się za Jego dziełem zbawienia człowieka. Kiedy serce człowieka odradza się, nie chce on już żyć w zdegenerowanym, skażonym usposobieniu, ale zamiast tego chce dążyć do prawdy, zadowalając Boga. Kiedy serce człowieka się przebudzi, jest w stanie całkowicie zerwać z szatanem, już nie doznawać od niego krzywdy, oszustw, ani nie być pod jego kontrolą. Zamiast tego człowiek może aktywnie współpracować z dziełem Boga i Jego słowami, aby zadowolić serce Boga, osiągając w ten sposób bojaźń Bożą i unikając zła. To jest pierwotny cel Bożego dzieła.

Mówienie o złu szatana właśnie teraz sprawia, że wszyscy czują się tak, jak gdyby ludzie żyli tak nieszczęśliwie i że życie człowieka jest obarczone nieszczęściem. Ale jak się czujecie teraz, gdy powiedziałem o świętości Boga i dziele, które On wykonuje względem człowieka? (Bardzo szczęśliwi). Widzimy teraz, że wszystko, co Bóg czyni, wszystko, co On skrupulatnie organizuje dla człowieka, jest nieskazitelne. Wszystko, co Bóg robi, jest bezbłędne, co oznacza, że nie ma w tym dziele błędu, nie wymaga nikogo, kto by je korygował, doradzał czy wprowadzał jakiekolwiek zmiany. Wszystko, co Bóg robi dla każdego człowieka, jest ponad wszelką wątpliwość; On prowadzi wszystkich za rękę, troszczy się o ciebie w każdej chwili i nigdy cię nie opuścił. W miarę jak ludzie dorastają w tego rodzaju środowisku i w takich warunkach, czy możemy powiedzieć, że ludzie faktycznie dorastają w dłoni Boga? (Tak). Czy teraz nadal macie poczucie straty? Czy ktoś czuje się jeszcze przygnębiony? Czy ktoś czuje, że Bóg opuścił ludzkość? (Nie). Co więc Bóg uczynił? (On chroni ludzkość). Wielka myśl i troska we wszystkim, co Bóg robi, jest poza wszelką wątpliwością. Co więcej, podczas gdy Bóg wykonuje to dzieło, nigdy nie nałożył na nikogo z was żadnego warunku czy wymogu, abyś wiedział, jaką cenę zapłaci za ciebie, i odczuwał wobec niego głęboką wdzięczność. Czy Bóg kiedykolwiek coś takiego uczynił? (Nie). W ciągu całego swojego długiego życia zasadniczo każdy człowiek napotkał wiele niebezpiecznych sytuacji i doświadczył wielu pokus. To dlatego, że szatan jest tuż obok ciebie, stale ma cię na oku. Podoba mu się, kiedy spada na ciebie katastrofa, kiedy cię spotykają kataklizmy, kiedy nic ci nie wychodzi, i podoba mu się, kiedy jesteś złapany w szatańską sieć. Jeśli chodzi o Boga, On chroni cię nieustannie, chroniąc cię przed jednym nieszczęściem po drugim i przed jedną katastrofą po drugiej. Dlatego mówię, że wszystko, co człowiek ma – pokój i radość, błogosławieństwa i osobiste bezpieczeństwo – jest w rzeczywistości pod Bożą kontrolą, a On prowadzi i decyduje o losach każdego człowieka. Ale czy Bóg ma zawyżone pojęcie o swoim stanowisku, jak to niektórzy mówią? Mówiąc tobie: „Ja jestem największy ze wszystkich, to ja wam przewodzę, wszyscy musicie błagać Mnie o miłosierdzie, a nieposłuszeństwo będzie karane śmiercią”. Czy Bóg kiedykolwiek w ten sposób groził ludzkości? (Nie). Czy kiedykolwiek powiedział: „Ludzkość jest skażona, więc nie ma znaczenia, jak ją traktuję, jakiekolwiek arbitralne traktowanie będzie dobre; nie muszę dla nich bardzo dobrze planować i przygotowywać spraw”. Czy Bóg tak myśli? Czy Bóg tak postępował? (Nie). Przeciwnie, Boskie traktowanie każdego człowieka jest szczere i odpowiedzialne, nawet bardziej odpowiedzialne niż postępowanie człowieka wobec siebie samego. Czy tak nie jest? Bóg nie mówi daremnie, ani nie stoi wyniośle, wywyższając się, ani nie zadowala się oszukiwaniem ludzi. Zamiast tego uczciwie i cicho robi to, co sam musi robić. Te rzeczy przynoszą człowiekowi błogosławieństwa, pokój i radość. Pokojowo i szczęśliwie przyprowadzają one człowieka przed oblicze Boga i do Jego; następnie ludzie ci żyją przed Bogiem i przyjmują Boże zbawienie z właściwym rozumem i myśleniem. Czy Bóg kiedykolwiek był dwulicowy wobec człowieka w swoim dziele? Czy kiedykolwiek okazywał fałszywą życzliwość, oszukując człowieka kilkoma uprzejmościami, a następnie odwrócił się do niego plecami? (Nie). Czy Bóg kiedykolwiek powiedział jedno, a potem zrobił drugie? Czy Bóg kiedykolwiek składał puste obietnice i chwalił się, mówiąc ci, że może to zrobić dla ciebie lub pomóc ci to zrobić, a następnie zniknął? (Nie). W Bogu nie ma oszustwa, nie ma fałszu. Bóg jest wierny i wszystko, co robi, jest prawdziwe. Jest on Jedynym, na którym ludzie mogą polegać i Bogiem, któremu ludzie mogą powierzyć swoje życie i wszystko inne. Ponieważ w Bogu nie ma oszustwa, czy możemy powiedzieć, że Bóg jest najszczerszy? (Tak). Oczywiście, że możemy, prawda? Chociaż, mówiąc o tym słowie teraz, po zastosowaniu do Boga jest ono zbyt słabe i zbyt ludzkie, nie możemy nic z tym zrobić, ponieważ są to ograniczenia ludzkiego języka. Nazywanie Boga szczerym jest tu nieco niestosowne, ale na razie będziemy używać tego słowa. Bóg jest wierny i szczery. Co zatem rozumiemy przez mówienie o tych aspektach? Czy mamy na myśli różnice między Bogiem a człowiekiem i różnice między Bogiem a szatanem? Możemy to powiedzieć. Człowiek nie widzi bowiem jednego śladu szatańskiego, skażonego usposobienia w Bogu. Czy mam rację w tych słowach? Czy usłyszę na to „Amen”? (Amen!) Nie widzimy żadnego zła szatana ujawnionego w Bogu. Wszystko, co Bóg czyni i ujawnia, jest w pełni pożyteczne i pomocne dla człowieka, jest czynione w całości po to, aby zapewnić człowiekowi utrzymanie, jest pełne życia i daje człowiekowi drogę, po której ma kroczyć, i kierunek, który powinien obrać. Bóg nie jest skażony, a ponadto, patrząc teraz na wszystko, co robi Bóg, czy możemy powiedzieć, że Bóg jest święty? (Tak). Ponieważ Bóg nie ma nic ze skażenia ludzkości ani niczego podobnego do skażonego usposobienia ludzkości lub identycznego z nim, ani istoty szatana, z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że Bóg jest święty. Bóg nie objawia skażenia, a objawienie Jego własnej istoty w Jego dziele jest potwierdzeniem, którego potrzebujemy, że Bóg sam jest święty. Czy to dostrzegacie? Aby poznać świętą istotę Boga, na razie przyjrzyjmy się tym dwóm aspektom: 1) W Bogu nie ma skażonego usposobienia; 2) istota Bożego dzieła w człowieku pozwala człowiekowi dostrzec samą istotę Boga, a ta istota jest całkowicie pozytywna. Albowiem rzeczy, które każdy aspekt Bożego dzieła przynosi człowiekowi, są wyłącznie pozytywne. Po pierwsze, Bóg wymaga od człowieka uczciwości – czyż nie jest to pozytywne? Bóg daje człowiekowi mądrość – czyż nie jest to pozytywne? Bóg sprawia, że człowiek może rozróżniać między dobrem a złem – czyż nie jest to pozytywne? On pozwala człowiekowi zrozumieć znaczenie i wartość ludzkiego życia – czyż nie jest to pozytywne? On pozwala człowiekowi wejrzeć w istotę ludzi, zdarzeń i rzeczy zgodnie z prawdą – czyż nie jest to pozytywne? (Tak, jest pozytywne). Skutkiem tego wszystkiego jest to, że człowiek nie jest już oszukiwany przez szatana, nie jest już dłużej skrzywdzony przez szatana ani kontrolowany przez niego. Innymi słowy, pozwala to ludziom na całkowite uwolnienie się od skażenia szatana, a stąd na stopniowe podążanie drogą bojaźni Bożej i unikania zła. Jak daleko zaszliście już na tej drodze? Trudno powiedzieć, prawda? Ale czy przynajmniej macie teraz wstępne zrozumienie, jak szatan doprowadza człowieka do skażenia, które rzeczy są złe i które negatywne? Podążacie teraz przynajmniej właściwą ścieżką. Czy możemy to powiedzieć? (Tak).

Zakończymy teraz rozmowę o świętości Boga, zatem kto z was, na podstawie tego wszystkiego, co słyszeliście i otrzymaliście, może powiedzieć, czym jest świętość Boża? Do czego odnosi się świętość Boga, o której mówię? Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Czy prawdomówność Boga jest Jego świętością? Czy wierność Boga jest Jego świętością? Czy bezinteresowność Boga jest Jego świętością? Czy pokora Boga jest Jego świętością? Czy miłość Boga do człowieka jest Jego świętością? Bóg darmo obdarowuje człowieka prawdą i życiem – czy to jest Jego świętością? (Tak). Wszystko to, co Bóg objawia, jest wyjątkowe; nie istnieje w skażonej ludzkości ani nie można tego tam zobaczyć. Nie można dostrzec jej najmniejszego śladu w procesie skażenia człowieka przez szatana, ani w skażonym usposobieniu szatana, ani w istocie i naturze szatana. Wszystko to, co Bóg ma i czym jest, jest wyjątkowe i tylko sam Bóg ma tego rodzaju istotę, tylko sam Bóg posiada tego rodzaju istotę. Patrząc na naszą dotychczasową dyskusję, czy ktokolwiek z was widział kogoś tak świętego pośród ludzi? (Nie). Czy jest więc ktoś tak święty wśród sławnych ludzi, wspaniałych ludzi i bożków, których czczą ludzie? (Nie). Więc teraz mówimy, że świętość Boża jest wyjątkowa, czy ucieleśnia On ją zarówno w imieniu, jak i w prawdzie? (Tak). Tak jest. Ponadto istnieje również strona praktyczna Czy istnieje jakaś rozbieżność między świętością, o której teraz mówię, a świętością, o której wcześniej myśleliście i którą sobie wyobrażaliście? (Tak). Jak duża jest więc ta rozbieżność? (Bardzo duża!) Co ludzie często mają na myśli mówiąc o świętości? (Pewne zachowania zewnętrzne). Kiedy ludzie mówią, że jakaś rzecz jest święta, mówią tak tylko dlatego, że wygląda ona czysto i ładnie. Rzeczom takim niezmiennie brak jednak prawdziwej istoty świętości – jest to aspekt doktryny. Poza tym, do czego odnosi się praktyczny aspekt „świętości”, który ludzie wyobrażają sobie w swoich umysłach? Czy to przede wszystkim to, co sobie wyobrażają lub oceniają jako takie? Na przykład, niektórzy buddyści umierają podczas praktykowania, umierają, siedząc w stanie snu. Niektórzy ludzie mówią, że stali się święci i odpłynęli do nieba. To także rodzaj wyobrażenia. Są też tacy, którzy myślą, że wróżka przylatująca z nieba jest święta. Właściwie to ludzkie pojęcie słowa „święty” zawsze było tylko rodzajem pustego wyobrażenia i teorii, która zasadniczo nie miała w sobie żadnej realnej treści, a ponadto nie miała nic wspólnego z istotą świętości. Istotą świętości jest prawdziwa miłość, ale przede wszystkim jest to istota prawdy, sprawiedliwości i światła. Słowo „święty” jest właściwe tylko wtedy, gdy jest stosowane do Boga; nic w stworzeniu nie może być godne nazywania świętym. Człowiek musi to zrozumieć. Od tej pory słowa „święty” używamy tylko w stosunku do Boga. Czy jest to właściwe? (Tak, jest).

Wróćmy do rozmowy o tym, jakie środki stosuje szatan, aby doprowadzić człowieka do skażenia. Właśnie rozmawialiśmy o różnych metodach pracy Boga nad człowiekiem, których każdy z was może doświadczyć na sobie, więc nie będę zagłębiał się w zbyt wiele szczegółów. Ale w waszych sercach być może nie macie jasności co do środków, których szatan używa, aby poddawać człowieka skażeniu, a przynajmniej nie znacie szczegółów. Czy jest dla was korzystne, abym ponownie to omawiał? (Tak). Chcecie to zrozumieć? Być może niektórzy z was zapytają: „Po co znowu rozmawiać o szatanie? Kiedy tylko ktoś wspomina o szatanie, złościmy się, a kiedy słyszymy jego imię, cali czujemy się nieswojo”. Bez względu na to, jaki dyskomfort to wam sprawia, musicie zmierzyć się z faktami, a o tych rzeczach trzeba mówić otwarcie i jasno, aby zostały dobrze zrozumiane; w przeciwnym razie nie możecie naprawdę wyrwać się spod wpływu szatana.

Wcześniej omawialiśmy pięć sposobów, których szatan używa, aby doprowadzić człowieka do skażenia. W ramach tych pięciu sposobów są środki, które on wykorzystuje. Sposoby, których szatan używa, aby doprowadzić człowieka do skażenia, są tylko pewnego rodzaju przykrywką; najbardziej podstępne są środki, które kryją się za tą fasadą, i chce on ich używać, aby osiągać swoje cele. Jakie to środki? Podsumujcie je dla Mnie. (Oszukuje, uwodzi i grozi). Im więcej podacie, tym bliżej jesteście. Wygląda na to, że zostaliście przez niego głęboko skrzywdzeni i reagujecie na to bardzo emocjonalnie. (Używa też słodkich słów, wywiera wpływ i opanowuje na siłę). Opanowuje na siłę – to wywiera niezwykle głębokie wrażenie. Ludzie boją się opanowania na siłę przez szatana, prawda? Co jeszcze? (Krzywdzi ludzi przemocą, używa zarówno gróźb, jak i nakłaniania, oraz kłamie). Kłamstwa są istotą jego działań i kłamie, aby cię oszukać. Jaka jest natura kłamstwa? Czy kłamstwo nie jest tym samym, co oszukiwanie? Celem mówienia kłamstw jest w rzeczywistości oszukanie cię. Co jeszcze? Wypowiedzcie się. Powiedzcie Mi o wszystkich tych, o których wiecie. (Nakłania, krzywdzi, oślepia i zwodzi). Większość z was ma takie samo zdanie na temat tego oszustwa, prawda? (Używa pochlebstw, kontroluje człowieka, opanowuje, terroryzuje i powstrzymuje człowieka przed uwierzeniem w Boga). Mniej więcej wiem, co macie na myśli, i wszystkie określenia są dobre. Wszyscy coś o tym wiecie, więc teraz podsumujmy.

Istnieje sześć podstawowych środków, które szatan wykorzystuje do poddania człowieka skażeniu.

Pierwszym z nich jest kontrola i przymus. Oznacza to, że szatan zrobi wszystko, co możliwe, aby przejąć kontrolę nad twoim sercem. Co oznacza „przymus”? Oznacza wykorzystanie taktyk opartych na przemocy, byś słuchał i myślał o konsekwencjach braku podporządkowania. Boisz się i nie ośmielasz się przeciwstawić, więc potem się poddajesz.

Drugim jest oszukiwanie i podstęp. Co obejmuje „oszukiwanie i podstęp”? Szatan wymyśla historie i kłamstwa, podstępnie skłaniając cię do wierzenia w nie. Nigdy nie mówi ci, że człowiek został stworzony przez Boga, ale też nie mówi wprost, że nie zostałeś stworzony przez Boga. Nie używa słowa „Bóg” w ogóle, ale zamiast tego używa czegoś innego jako zamiennika, używając tego, aby oszukać cię tak, abyś w zasadzie nie miał pojęcia o istnieniu Boga. Podstępy oczywiście obejmują wiele aspektów, nie tylko ten.

Trzecim jest przymusowa indoktrynacja. Przymusowa indoktrynacja czego? Czy przymusowa indoktrynacja jest dokonywana przez człowieka z jego własnego wyboru? Czy dzieje się to za zgodą człowieka? (Nie). Nie ma znaczenia, czy nie zgadzasz się na to. W twojej nieświadomości wlewa się ona w ciebie, zaszczepiając w tobie szatańskie myślenie, jego zasady życia i jego istotę.

Czwarty środek to groźby i zachęty. Oznacza to, że szatan używa różnych środków, abyś go zaakceptował, podążał za nim, służył mu, stara się osiągnąć swoje cele każdym możliwym środkiem. Czasami wyświadcza ci drobne przysługi, ale nadal wabi cię do popełnienia grzechu. Jeśli nie będziesz podążać za nim, to sprawi, że będziesz cierpieć i ukarze cię, i będzie używać różnych sposobów, aby zaatakować cię i zniewolić.

Piąty środek to zwodzenie i paraliż. „Zwodzenie i paraliż” polega na tym, że szatan tworzy atrakcyjne stwierdzenia i idee, które są zgodne z ludzkimi koncepcjami, aby wydawało się, że bierze ludzkie ciało pod uwagę lub myśli o ich życiu i przyszłości, chociaż w rzeczywistości służą one tylko temu, aby cię oszukać. Następnie paraliżuje cię, abyś nie wiedział, co jest dobre, a co złe, abyś bezwiednie został podstępnie oszukany i tym samym znalazł się pod jego kontrolą.

Szóstym środkiem jest zniszczenie ciała i umysłu. Co szatan niszczy w człowieku? (Jego umysł, całe jego istnienie). Szatan niszczy twój umysł, co sprawia, że nie masz siły się oprzeć, a oznacza to, że bardzo powoli, wbrew samemu sobie, zwracasz swoje serce ku szatanowi. Wpaja tobie te rzeczy każdego dnia, każdego dnia wykorzystując te idee i aspekty kultury do wpływania na ciebie i wychowywania cię, bardzo powoli rujnując twoją wolę, sprawiając, że nie chcesz być już dobrym człowiekiem, sprawiając, że nie chcesz już dłużej stać w obronie tego, co nazywasz sprawiedliwością. Bezwiednie zostajesz pozbawiony siły woli, aby płynąć w górę rzeki pod prąd, ale zamiast tego płyniesz z prądem. „Zniszczenie” oznacza, że szatan tak dręczy ludzi, iż stają się cieniami samych siebie, tracą swoje człowieczeństwo. Właśnie wtedy szatan uderza, chwyta ich i pożera.

Każdy ze środków, które szatan wykorzystuje, aby poddawać człowieka skażeniu, może sprawić, że człowiek nie ma siły się opierać, każdy z nich może być dla ludzi śmiertelny. Innymi słowy, wszystko, co robi szatan, i wszelkie środki, jakie stosuje, mogą spowodować, że się zdegenerujesz, mogą dać szatanowi kontrolę nad tobą i mogą cię unurzać w bagnie zła. Są to środki, które szatan wykorzystuje, aby doprowadzić człowieka do skażenia.

Możemy powiedzieć, że szatan jest zły, ale aby to potwierdzić, musimy jeszcze spojrzeć na to, jakie są konsekwencje doprowadzenia człowieka do skażenia i jakie polecenia i jakie usposobienie i istotę daje to człowiekowi. Wszyscy coś o tym wiecie, więc proszę, wypowiedzcie się. Kiedy szatan doprowadzi człowieka do skażenia, jakie usposobienie wyraża i ujawnia człowiek? (Jest arogancki i wyniosły, samolubny i nikczemny, nieuczciwy i zwodniczy, podstępny i złośliwy, pozbawiony człowieczeństwa). Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że nie ma on człowieczeństwa? Niech przemówią inni bracia i siostry. (Kiedy człowiek został doprowadzony przez szatana do skażenia, zazwyczaj jest on arogancki i obłudny, wyniosły i zarozumiały, chciwy i egoistyczny. Te cechy są najpoważniejsze). (Po doprowadzeniu przez szatana do skażenia człowieka, nie powstrzyma się on przed niczym, by zdobyć przedmioty materialne i bogactwo. Następnie staje się wrogi Bogu, opiera się Bogu, jest Mu nieposłuszny, traci sumienie i rozsądek, które człowiek powinien mieć). Powiedzieliście w zasadzie to samo z niewielkimi różnicami, przy czym niektórzy z was bardziej zwracają uwagę na drobne szczegóły. Podsumowując, wśród skażonej ludzkości najbardziej wyróżniają się takie cechy, jak arogancja, zwodniczość, złośliwość i samolubność. Wszyscy jednak przeoczyliście to samo. Ludzie bez sumienia, którzy stracili rozum i nie mają człowieczeństwa – jest jeszcze coś równie ważnego, czego nikt z was nie wymienił. Jest to zdrada. Ostateczną konsekwencją tych usposobień, które istnieją w każdym człowieku, gdy został poddany skażeniu przez szatana, jest zdrada wobec Boga. Bez względu na to, co Bóg mówi do człowieka lub jakie dzieło wobec niego wykonuje, człowiek nie zważa na to, o czym wie, że jest prawdą, to znaczy, że nie uznaje Boga i zdradza Go: jest to konsekwencją skażenia przez szatana. To samo dotyczy wszystkich skażonych usposobień człowieka. Wśród sposobów, jakimi szatan wykorzystuje do skażenia człowieka – wiedzy, którą człowiek nabywa, nauki, przesądów, tradycyjnych kultur i trendów społecznych, które pojmuje – czy jest coś, czego człowiek może użyć, aby powiedzieć, co jest prawe, a co nieprawe? Czy jest coś, co może pomóc człowiekowi dowiedzieć się, co jest święte, a co złe? Czy są jakieś standardy? (Nie). Nie ma żadnych standardów ani fundamentów, które mogłyby pomóc człowiekowi. Nawet jeśli ludzie znają słowo „święty”, nie ma nikogo, kto wie, co jest święte. Czy te rzeczy, które szatan przynosi człowiekowi, pozwalają mu poznać prawdę? Czy mogą one pozwolić człowiekowi żyć w coraz większym człowieczeństwie? Czy mogą pozwolić człowiekowi żyć życiem, w którym coraz bardziej może oddawać cześć Bogu? (Nie). Jest oczywiste, że nie mogą one pozwolić człowiekowi czcić Boga ani zrozumieć prawdę, ani nie mogą pozwolić człowiekowi poznać, czym jest świętość i zło. Przeciwnie, człowiek staje się coraz bardziej zdegenerowany, coraz bardziej oddalony od Boga. To jest powód, dla którego mówimy, że szatan jest złem. Czy po przeanalizowaniu niegodziwych cech szatana zobaczyliście, czy ma on jakiś element świętości, czy to w jego cechach, czy to w waszym zrozumieniu jego istoty? (Nie). Z pewnością nie. Więc czy dostrzegliście coś z istoty szatana, co ma jakieś podobieństwo do Boga? (Nie). Czy jakieś wyrażenie szatana wykazuje jakieś podobieństwo do Boga? (Nie). Więc teraz chcę zapytać was, używając waszych własnych słów, czym dokładnie jest świętość Boga? Po pierwsze, w związku z czym mówi się o świętości Boga? Czy mówi się o niej w związku z istotą Boga? A może mówi się o niej w związku z jakimś aspektem Jego usposobienia? (Mówi się o niej w odniesieniu do istoty Boga). Musimy dobrze utwierdzić się w interesującym nas temacie. Mówi się o niej w odniesieniu do istoty Boga. Po pierwsze, wykorzystaliśmy zło szatana jako tło dla istoty Boga, więc czy dostrzegasz jakąś istotę szatana w Bogu? A co z istotą ludzkości? (Bóg nie jest arogancki ani samolubny, i w tym aspekcie święta istota Boga jest postrzegana jako objawiona). Czy ktoś jeszcze chciał coś dodać? (Bóg nie ma żadnego śladu skażonego usposobienia szatana. To, co szatan ma, jest całkowicie negatywne, podczas gdy to, co Bóg ma, jest wyłącznie pozytywne. Widzimy, że od kiedy byliśmy bardzo mali aż do teraz, szczególnie kiedy gubimy drogę, Bóg zawsze jest przy nas, czuwając nad nami i chroniąc nas. Nie ma zwodzenia w Bogu, nie ma oszustwa. Mówi jasno i wyraźnie, i to jest również prawdziwa istota Boga). Bardzo dobrze! (Nie widzimy w Bogu żadnego zepsutego usposobienia szatana, żadnej dwulicowości, żadnych przechwałek, żadnych pustych obietnic i żadnego zwodzenia. Bóg jest Jedynym, w którego człowiek może uwierzyć, a Jego dzieło jest wierne i szczere. W dziele Bożym widzimy Boga mówiącego ludziom, aby byli uczciwi, aby posiadali mądrość, aby byli w stanie odróżnić dobro od zła oraz aby posiadali rozeznanie wśród najróżniejszych ludzi, zdarzeń i rzeczy. W tym widzimy świętość Bożą). Czy skończyliście? Czy jesteście zadowoleni z tego, co powiedzieliście? Ile zrozumienia Boga jest naprawdę w waszych sercach? I na ile pojmujecie świętość Boga? Wiem, że każdy z was ma w sercu pewien poziom percepcyjnego zrozumienia, ponieważ każdy może odczuwać Boże dzieło na sobie i w różnym stopniu otrzymuje wiele rzeczy od Boga, otrzymuje łaskę i błogosławieństwa, oświecenie i iluminację, a także otrzymuje Boży sąd i karcenie, aby człowiek mógł mieć jakieś proste zrozumienie istoty Bożej.

Chociaż świętość Boga, o której dzisiaj rozmawiamy, może wydawać się dziwna dla większości ludzi, bez względu na to, jak mogliśmy zacząć ten temat, uzyskacie głębsze zrozumienie, gdy będziecie podążali drogą naprzód. Wymaga to od was stopniowego dojścia do odczuwania i rozumienia na podstawie własnego doświadczenia. Teraz wasze percepcyjne zrozumienie Bożej istoty nadal wymaga długiego czasu, aby ją poznać, potwierdzić, odczuć i doświadczyć, aż pewnego dnia poznacie świętość Boga z głębi waszych serc, że jest ona nieskażoną istotą Boga, bezinteresowną miłością Boga, że wszystko, co Bóg daje człowiekowi, jest bezinteresowne, i uświadomicie sobie, że świętość Boża jest nieskazitelna i nieposzlakowana. Istota Boga to nie tylko słowa, których używa, aby pokazać swoją tożsamość, ale zamiast tego Bóg używa swojej istoty, aby cicho i szczerze postępować z każdym człowiekiem. Innymi słowy, istota Boga nie jest pusta, ani nie jest teoretyczna czy doktrynalna, a na pewno nie jest rodzajem wiedzy. To nie jest rodzaj edukacji dla człowieka, ale zamiast tego jest prawdziwym objawieniem własnych działań Boga i jest objawioną istotą tego, co Bóg ma i czym jest. Człowiek powinien znać i rozumieć tę istotę, ponieważ wszystko, co robi Bóg, i każde słowo, które mówi, ma wielką wartość i znaczenie dla każdego człowieka. Kiedy dojdziesz do zrozumienia świętości Boga, możesz naprawdę uwierzyć w Boga; kiedy dojdziesz do zrozumienia świętości Boga, możesz naprawdę zrozumieć prawdziwe znaczenie słów „Sam Bóg, Jedyny”. Nie będziesz już wyobrażał sobie, że możesz chodzić innymi drogami i nie będziesz już chciał zdradzić wszystkiego, co Bóg dla ciebie przygotował. Ponieważ istota Boga jest święta, oznacza to, że wyłącznie przez Boga jesteś w stanie kroczyć jasną, właściwą drogą przez życie. Tylko poprzez Boga możesz poznać sens życia, tylko poprzez Boga możesz urzeczywistniać prawdziwe człowieczeństwo, posiąść prawdę, znać prawdę, i tylko poprzez Boga możesz uzyskać życie z prawdy. Tylko Sam Bóg może pomóc ci uniknąć zła i uratować cię od krzywd i kontroli szatana. Nic oprócz Boga nie może uratować cię od morza cierpienia, abyś nie musiał już się trudzić. O tym decyduje istota Boga. Tylko Sam Bóg zbawia cię tak bezinteresownie, tylko Bóg ostatecznie odpowiada za twoją przyszłość, za twoje przeznaczenie oraz życie i to On organizuje wszystko dla ciebie. Tego nic stworzonego ani niestworzonego nie jest w stanie osiągnąć. Ponieważ nic stworzonego ani niestworzonego nie posiada takiej istoty Boga jak ta, żadna osoba ani rzecz nie jest zdolna zbawić cię i poprowadzić cię. Takie jest znaczenie istoty Bożej dla człowieka. Być może uważacie, że te słowa, które powiedziałem, mogą w zasadzie trochę pomóc. Ale jeśli dążysz do prawdy, jeśli kochasz prawdę, w twoim dalszym doświadczeniu te słowa nie tylko zmienią twoje przeznaczenie, lecz tym bardziej doprowadzą cię na właściwą drogę życia. Rozumiecie to, prawda? Czy teraz więc jesteście zainteresowani poznaniem istoty Boga? (Tak). Dobrze się tym interesować. Zakończymy tutaj dyskusję na temat poznania świętości Boga.

Chciałbym porozmawiać z wami o czymś, co zaskoczyło Mnie na początku naszego dzisiejszego spotkania. Niektórzy z was być może nosili w sobie przed chwilą poczucie wdzięczności i chcieli fizycznie wyrazić to, co macie w umyśle. Nie można temu nic zarzucić i nie jest to ani słuszne, ani złe. Ale chciałbym, żebyście coś zrozumieli. Co to jest? Najpierw chciałbym zapytać, co przed chwilą zrobiliście. Czy upadliście na twarz, czy uklęknięcie w celu wielbienia? Czy ktoś może Mi to powiedzieć? (Uważamy, że był to pokłon). Uważacie, że był to pokłon, co zatem oznacza pokłon? (Oddawanie czci). Co zatem oznacza uklęknięcie, by oddawać cześć? Nie rozmawiałem wcześniej o tym z wami, ale dziś uważam, że koniecznie musimy o tym porozmawiać. Czy oddajecie pokłon na waszym zwykłym spotkaniu? (Nie). Czy oddajecie pokłon, gdy mówicie modlitwy? (Tak). Czy oddajecie pokłon za każdym razem, kiedy się modlicie, gdy pozwalają na to warunki? (Tak). To wspaniałe. Ale to, co chciałbym, żebyście dzisiaj zrozumieli, to to, że Bóg akceptuje przyklęknięcie tylko dwóch rodzajów ludzi. Nie musimy sprawdzać w Biblii ani zachowań żadnych duchowych osób, ale tu i teraz powiem wam coś prawdziwego. Po pierwsze, pokłon i klęczenie w celu oddawania czci nie są tym samym. Dlaczego Bóg akceptuje przyklęknięcie tych, którzy oddają pokłon? Bóg bowiem przywołuje kogoś do siebie i wzywa tę osobę, aby przyjęła Boże posłannictwo, dlatego ta osoba oddaje pokłon Bogu. Jest to pierwszy typ osoby. Drugim typem jest uklęknięcie w celu oddawania czci przez kogoś, kto boi się Boga i unika zła. Są to właśnie te dwa rodzaje ludzi. Do jakiego rodzaju należycie? Czy potraficie to powiedzieć? To rzeczywista prawda, choć może trochę ranić wasze uczucia. Nic nie można powiedzieć o przyklękaniu ludzi do modlitwy – to jest właściwe i jest tak, jak powinno być, ponieważ kiedy ludzie modlą się, to głównie modlą się o coś, otwierają swoje serca wobec Boga i stają twarzą w twarz z Nim. Jest to komunikacja i wymiana między sercem ludzkim i Bożym. Jeżeli robicie to jako zwykłą formalność, to nie jest tak, jak powinno być. Nie chodzi Mi, aby was ganić za to, co zrobiliście dzisiaj. Wiecie, że chcę wam to wyjaśnić, abyście zrozumieli zasadę, prawda? (Wiemy). Abyście więcej tego nie robili. Czy ludzie mają więc jakąś możliwość, aby się pokłonić i uklęknąć przed obliczem Boga? Zawsze znajdzie się taka możliwość. Prędzej czy później nadejdzie ten dzień, ale ten czas nie jest teraz. Czy rozumiecie? Czy to was zasmuca? (Nie). To dobrze. Być może te słowa was zmotywują lub zainspirują, abyście mogli poznać w swoim sercu aktualną trudną sytuację między Bogiem a człowiekiem i rodzaj relacji, jaka istnieje między nimi. Chociaż ostatnio wiele mówiliśmy i rozmawialiśmy, ludzkie rozumienie Boga jest wciąż dalekie od wystarczającego. Człowiek ma jeszcze przed sobą długą drogę do zrozumienia Boga. Nie mam zamiaru przynaglać was do tego, ani powodować, abyście się spieszyli z wyrażeniem tego rodzaju aspiracji czy uczuć. To, co dziś zrobiliście, może ujawniać i wyrażać wasze prawdziwe uczucia i Ja to dostrzegłem. Więc kiedy to zrobiliście, po prostu chciałem wstać i złożyć wam Moje życzenia, ponieważ życzę wam wszystkim jak najlepiej. Tak więc w każdym Moim słowie i każdym działaniu robię, co w Mojej mocy, aby wam pomóc, aby wam przewodzić, abyście mogli mieć właściwe zrozumienie i poprawny obraz wszystkich rzeczy. Rozumiecie to, prawda? (Tak). To wspaniałe. Chociaż ludzie mają jakieś zrozumienie najróżniejszych usposobień Boga, aspektów tego, co Bóg ma i czym jest, oraz dzieła, jakie Bóg wykonuje, większość tego zrozumienia nie wykracza poza przeczytanie słów na stronie, zrozumienie ich co do zasady, czy też zwykłe pomyślenie o nich. Tym, czego ludziom najbardziej brakuje, jest prawdziwe zrozumienie i pogląd, wynikający z rzeczywistego doświadczenia. Chociaż Bóg używa różnych sposobów, aby obudzić serca ludzi, nadal istnieje długa droga do przebycia, zanim serca ludzi zostaną wreszcie obudzone. Nie chcę, aby ktokolwiek czuł, że Bóg zostawił ich na lodzie, że Bóg ich porzucił lub odwrócił się od nich. Chciałbym tylko, aby wszyscy byli na drodze do dążenia do prawdy i zrozumienia Boga, odważnie parli dalej z niezmienną wolą, bez obaw, nie niosąc ze sobą żadnych obciążeń. Bez względu na to, jak wiele zła popełniłeś, jak bardzo zbłądziłeś i jak ciężko zgrzeszyłeś, nie pozwól, aby stało się to ciężarem lub dodatkowym bagażem, który musisz dźwigać w swym dążeniu do zrozumienia Boga. Idź dalej naprzód. Zbawienie człowieka przez cały czas leży Bogu na sercu i to nigdy się nie zmienia. Jest to najcenniejsza część istoty Boga. Czy czujecie się teraz trochę lepiej? (Tak). Mam nadzieję, że potraficie przyjąć właściwe podejście do wszystkich spraw i do słów, które wypowiedziałem. Na tym zakończymy to spotkanie. Do widzenia wszystkim! (Do widzenia!).

11 stycznia 2014 r.

Wstecz: Sam Bóg, Jedyny V

Dalej: Sam Bóg, Jedyny VII

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Rozdziały 22 i 23

Dzisiaj wszyscy pragną zrozumieć wolę Bożą i poznać Boże usposobienie, ale mimo to nikt nie wie, dlaczego nie potrafi podążać za tym, czego...

Sam Bóg, Jedyny III

Autorytet Boga (II)Dziś będziemy kontynuować w ramach naszej wspólnoty temat: „Bóg sam, wyjątkowy”. Do tej pory mieliśmy już dwa spotkania...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce