Tylko ci, którzy koncentrują się na praktyce, mogą być udoskonaleni

W ostatnich dniach, Bóg stał się ciałem, by dokonać dzieła, które musiał dokonać, aby dopełnić swą posługę słowa. Przyszedł osobiście, aby działać pośród ludzi, mając na celu udoskonalenie tych, którzy szukają Jego serca. Od stworzenia aż do teraz dokonuje tego dzieła tylko podczas dni ostatecznych. Dopiero podczas dni ostatecznych Bóg wcielił się, by dokonać tak wielkiego dzieła. Chociaż znosi trudy, które trudno byłoby znosić ludziom, choć On jako wielki Bóg, ma pokorę, by stać się zwykłym człowiekiem, to żaden przejaw Jego dzieła nie został opóźniony, a Jego plan nie został w najmniejszym stopniu zakłócony. Wykonuje swe dzieło zgodnie z pierwotnym planem. Jednym z celów tego wcielenia jest podbicie ludzi. Innym jest doskonalenie ludzi, których kocha. Bóg pragnie zobaczyć na własne oczy tych, których doskonali i chce sam dla siebie sprawdzić, w jaki sposób ludzie, których doskonali, niosą o Nim świadectwo. To nie jedna osoba jest doskonalona ani dwie. Jest to jednak grupa bardzo niewielu osób. Ta grupa ludzi pochodzi z różnych krajów świata i z różnych narodowości świata. Celem tak wielkiego dzieła jest pozyskanie tej grupy ludzi, pozyskanie świadectwa, jakie ta grupa ludzi składa dla Niego i zdobycie chwały, jaką otrzymuje On poprzez nich. Nie dokonuje dzieła, które nie ma znaczenia, ani nie dokonuje dzieła, które nie ma wartości. Można powiedzieć, że dokonując tak wielkiego dzieła, Bożym celem jest udoskonalenie wszystkich tych, których On chce udoskonalić. W czasie, który mu pozostaje, wyeliminuje tych, którzy są źli. Wiedzcie, że nie czyni tego wielkiego dzieła z powodu tych, którzy są źli. Wręcz przeciwnie, daje z siebie wszystko ze względu na tę niewielką grupę ludzi, którzy mają być przez Niego udoskonaleni. Dzieło, które wykonuje, słowa, które wymawia, tajemnice, które objawia, a także Jego osąd i karcenie istnieją ze względu właśnie na tę niewielką liczbę ludzi. Nie stał się ciałem z powodu tych, którzy są źli. Tym bardziej nie wzbudzają oni w Nim wielkiego gniewu. Mówi prawdę i mówi o wejściu, z powodu tych, którzy mają stać się doskonali. Stał się ciałem z ich powodu i to ze względu na nich obdarza swoimi obietnicami i błogosławieństwami. Prawda, wejście i życie w człowieczeństwie, o których mówi, nie istnieją ze względu na tych, którzy są źli. Bóg chce unikać mówienia do tych, którzy są źli i chce obdarzyć wszelką prawdą tych, którzy mają być udoskonaleni. Jego dzieło jednak wymaga, aby tylko na chwilę ci, którzy są źli, mogli cieszyć się niektórymi z Jego bogactw. Ci, którzy nie urzeczywistniają prawdy, nie zadowalają Boga i zakłócają Jego dzieło, są źli. Oni nie mogą być udoskonaleni i są przez Niego znienawidzeni i odrzucani. I odwrotnie, ludzie, którzy wprowadzają prawdę w życie i mogą zadowolić Boga, i którzy całych siebie poświęcają dziełu Bożemu, są ludźmi, którzy mają być udoskonaleni przez Boga. Ci, których Bóg chce dopełnić, są właśnie tą grupą ludzi, a dzieło, którego dokonuje Bóg, jest dokonywane ze względu na tych ludzi. Prawda, o której mówi, jest skierowana do ludzi, którzy chcą ją wprowadzać w życie. Nie mówi do tych, którzy nie wprowadzają prawdy w życie. Wzrost rozeznania i rozwój roztropności, o których mówi, są skierowane do ludzi, którzy mogą realizować prawdę. Gdy mówi o tych, którzy mają być udoskonalani, mówi właśnie o tych ludziach. Dzieło Ducha Świętego skierowane jest do tych, którzy mogą praktykować prawdę. Takie sprawy, jak posiadanie mądrości i człowieczeństwa są skierowane do ludzi, którzy chcą wprowadzić prawdę w życie. Ci, którzy nie realizują prawdy, mogą słyszeć wiele prawd i mogą wiele rozumieć, ale ponieważ są wśród złych osób, prawda, którą rozumieją, staje się tylko doktrynami oraz słowami i nie ma żadnego znaczenia dla ich zmiany usposobienia lub dla ich życia. Żaden z nich nie jest lojalny wobec Boga. Wszyscy oni są ludźmi, którzy tylko widzą Boga, ale nie mogą Go pozyskać i są przez Niego potępieni.

Duch Święty ma ścieżkę do przebycia w każdej osobie i daje każdemu szansę na udoskonalenie. Poprzez twoją negatywność zmuszasz się do poznania własnego zepsucia, a następnie poprzez odrzucenie tej negatywności znajdziesz ścieżkę do praktykowania, i to jest właśnie twoją doskonałością. Dalej, dzięki ciągłemu prowadzeniu i iluminacji pewnych pozytywnych aspektów w tobie, będziesz proaktywnie wypełniał swoją funkcję, staniesz się wnikliwy i zyskasz rozeznanie. W sprzyjających warunkach, jesteś szczególnie chętny do czytania słowa Bożego, chętny do modlitwy do Boga i jesteś w stanie odnosić kazania, których słuchasz do twoich własnych stanów. W takich chwilach Bóg oświeca i iluminuje cię, uświadamiając pozytywny wymiar rzeczy. To jest twoja doskonałość w pozytywnym ujęciu. W negatywnych stanach jesteś słaby i pesymistyczny, czujesz, że nie masz Boga w swoim sercu, lecz Bóg cię iluminuje, pomagając znaleźć ścieżkę do praktyki. Wychodzenie z tego jest osiągnięciem doskonałości w postaci negatywnej. Bóg może doskonalić człowieka zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. To zależy od tego, czego jesteś w stanie doświadczyć i czy dążysz do bycia udoskonalonym przez Boga. Jeśli naprawdę szukasz doskonałości od Boga, to negatywny wymiar nie może ci wyrządzić krzywdy, ale może przynieść ci coś, co będzie bardziej prawdziwe i może sprawić, że będziesz bardziej zdolny do poznania tego, czego ci brakuje, bardziej zdolny do poradzenia sobie ze swoim prawdziwym stanem i uświadomienia sobie, że człowiek nie ma nic i jest niczym. Jeśli nie doświadczasz prób, to nie wiesz i zawsze będziesz czuł, że jesteś ponad innymi i lepszy od wszystkich. Wtedy zobaczysz, że wszystko, co było wcześniej, zostało dokonane przez Boga i ochronione przez Boga. Wejście w czas prób pozostawia cię bez miłości lub wiary, brak ci modlitwy i nie jesteś w stanie śpiewać hymnów – i nie zdając sobie nawet z tego sprawy, pośród tego poznajesz siebie. Bóg ma wiele sposobów na doskonalenie człowieka. Wykorzystuje otoczenie, by poradzić sobie ze skorumpowanym usposobieniem człowieka i używa różnych rzeczy, aby go obnażyć. Pod jednym względem zajmuje się człowiekiem, pod innym go obnaża. W jeszcze innym objawia odkrywając „tajemnice” w głębi jego serca, ukazując człowiekowi jego naturę poprzez ujawnienie wielu jego stanów. Bóg doskonali człowieka poprzez wiele metod – poprzez objawienie, zajmowanie się, udoskonalanie i karanie – aby człowiek mógł wiedzieć, że Bóg jest praktyczny.

Czego teraz szukacie? Być może ma to być doskonalenie przez Boga, poznanie Boga, pozyskanie Boga, lub styl Piotra umocnionego, albo wiara większa niż Hioba. Możecie poszukiwać wielu rzeczy, czy będzie to chęć bycia nazwanym przez Boga sprawiedliwym i stanięcie przed Jego tronem, czy też chęć zamanifestowania Boga na ziemi i złożenia mocnego i donośnego świadectwa Bogu. Ogólnie rzecz biorąc, bez względu na to, czego szukasz, jest to zgodne z Bożym planem zarządzania. Bez względu na to, czy starasz się być osobą prawą, czy też poszukujesz stylu Piotra, wiary Hioba, czy też udoskonalenia przez Boga, w sumie to jest całe dzieło Boga. Innymi słowy, niezależnie od tego, czego szukasz, wszystko jest po to, aby być udoskonalonym przez Boga; wszystko po to, aby przeżyć słowo Boże, aby zaspokoić Boże serce; wszystko po to, aby odkryć piękno Boga; to wszystko jest dla poszukiwania ścieżki do praktykowania w prawdziwym doświadczeniu, aby móc odrzucić własne zbuntowane usposobienie, osiągnąć normalny stan w sobie, być zdolnym do całkowitego dostosowania się do woli Bożej, stać się właściwą osobą i mieć właściwy motyw we wszystkim, co robisz. Powodem doświadczania tych wszystkich rzeczy, jest dojście do poznania Boga i osiągnięcia rozwoju swojego życia. Chociaż to, czego doświadczasz, jest słowem Bożym i to co przeżywasz to są prawdziwe zdarzenia, ludzie, sprawy i rzeczy w twoim otoczeniu, to ostatecznie jesteś w stanie poznać Boga i być udoskonalonym przez Boga. Dążenie do kroczenia ścieżką sprawiedliwego człowieka lub dążenie do wprowadzenia w życie słowa Bożego, są tylko początkiem. Celem jest poznanie Boga i bycie udoskonalonym przez Boga. Niezależnie od tego, czy poszukujesz teraz Bożej doskonałości, czy też niesienia świadectwa o Bogu, w ostateczności dzieje się to by poznać Boga; by dzieło, którego On dokonuje w tobie, nie było daremne, abyś w końcu poznał rzeczywistość Boga, poznał Jego wielkość, tym bardziej, żebyś poznał Bożą pokorę i skrytość, oraz poznał ogrom dzieła, jakiego Bóg w tobie dokonuje. Bóg upokorzył się do pewnego poziomu, aby dokonać swego dzieła w tych brudnych i zepsutych ludziach i aby udoskonalić tę grupę ludzi. Bóg nie tylko stał się ciałem, aby żyć i jeść wśród ludzi, prowadzić ich i zapewnić to, czego potrzebują. Ważniejsze jest to, że dokonuje wielkiego dzieła zbawienia i podboju tych nieznośnie zepsutych ludzi. Dotarł do serca wielkiego czerwonego smoka, aby zbawić tych najbardziej zepsutych ludzi, aby wszyscy ludzie mogli się zmienić i stać się nowymi. Ogromne trudności, jakich Bóg doświadcza, są nie tylko trudami, które znosi Bóg wcielony, ale przede wszystkim są skrajnym upokorzeniem, które cierpi Duch Boży – On się poniża i ukrywa tak bardzo, że staje się zwykłym człowiekiem. Bóg wcielił się i przyjął cielesną postać, aby ludzie zobaczyli, że ma normalne ludzkie życie i że ma normalne ludzkie potrzeby. To wystarczy, aby udowodnić, że Bóg uniżył się do pewnego poziomu. Duch Boży urzeczywistnia się w ciele. Jego Duch jest wzniosły i wielki, ale przyjmuje postać zwykłego człowieka, człowieka bez znaczenia, by wykonywać dzieło Jego Ducha. Charakter, przenikliwość, rozsądek, człowieczeństwo i życie każdego z was pokazują, że naprawdę jesteście niegodni przyjęcia Bożego dzieła. Naprawdę jesteście niegodni, aby tylko ze względu na was Bóg znosił takie trudności. Bóg jest tak wielki. On jest tak najwyższy, a ludzie są tacy źli i niscy, a mimo to nadal nad nimi pracuje. On nie tylko wcielił się po to, aby zaspokajać potrzeby ludzi, aby do nich mówić. Bóg nawet żyje wśród ludzi. Bóg jest taki pokorny, tak pełen miłości. Jeśli tylko na wspomnienie miłości Bożej, gdy tylko jest mowa o Bożej łasce, uronisz łzę uwielbienia, jeśli dojdziesz do tego stanu, wtedy będziesz miał prawdziwe poznanie Boga.

W dzisiejszych czasach widać odstępstwo od tego czego ludzie szukają; starają się tylko kochać Boga i Go zadowolić, ale nie mają żadnego poznania Boga. Zaniedbali oświecenie i iluminację Ducha Świętego w nich samych. Nie mają prawdziwego poznania Boga jako fundamentu. W ten sposób tracą energię w miarę postępu ich doświadczenia. Wszyscy, którzy dążą do prawdziwego poznania Boga, osoby, które w przeszłości nie były w dobrym stanie, które miały tendencję do negatywności i słabości, często płacząc, ulegając zniechęceniu i rozczarowaniu, teraz znajdują się w coraz lepszym stanie, ponieważ mają więcej doświadczenia. Po doświadczeniu podlegania rozprawianiu się i byciu złamanym lub przechodzenia przez epizod udoskonalania, zrobili wielki postęp. Takie stany ponownie ich nie dotykają, ich usposobienie uległo zmianie, a miłość Boga jest w nich przeżywana. Istnieje zasada boskiej doskonałości w ludziach, która polega na tym, że Bóg oświeca poprzez użycie twojej pożądanej części, tak abyś otrzymał ścieżkę do praktykowania i mógł oddzielić się od wszystkich negatywnych stanów, pomagając twojemu duchowi osiągnąć uwolnienie i czyniąc bardziej zdolnym Go pokochać. W ten sposób jesteś w stanie odrzucić zepsute usposobienie szatana. Jesteś prostoduszny i otwarty, chcesz poznać siebie i chcesz wprowadzić prawdę w życie. Bóg widzi, że jesteś gotów poznać siebie i jesteś gotowy podążać drogą prawdy, kiedy więc jesteś słaby i negatywny On oświeca cię podwójnie, pomagając ci poznać siebie bardziej, być bardziej skłonnym do pokuty dla samego siebie i być bardziej zdolnym do praktykowania tego, co powinieneś praktykować. Tylko w ten sposób twoje serce jest spokojne i odprężone. Osoba, która zwykle zwraca uwagę na poznanie Boga, która zwraca uwagę na to, aby poznać samego siebie, która zwraca uwagę na swoją własną praktykę, będzie mogła często przyjmować Boże dzieło, często otrzymywać wskazówki i oświecenie od Boga. Nawet gdy będzie w negatywnym stanie, natychmiast zawróci, czy to z powodu działania sumienia, czy z powodu oświecenia słowem Bożym. Zmiana usposobienia danej osoby dokonuje się zawsze wtedy, gdy zna ona swój faktyczny stan i zna usposobienie i dzieło Boga. Osoba, która chce poznać samego siebie i chce się otworzyć, będzie zdolna urzeczywistnić prawdę. Taka osoba jest lojalna wobec Boga, a osoba lojalna wobec Boga ma zrozumienie Boga, niezależnie czy jest ono głębokie czy płytkie, skąpe czy obfite. To jest Boża sprawiedliwość, i to jest coś, co ludzie osiągają, a jest to ich własną korzyścią. Osoba, która ma poznanie Boga, jest osobą, która ma podstawę i która ma wizję. Ktoś taki ma pewność co do Bożego ciała oraz pewność Bożego słowa i Bożego dzieła. Bez względu na to, jak Bóg działa lub mówi, lub jak inni ludzie przeszkadzają, może on stanąć i trwać przy świadectwie Boga. Im bardziej ktoś jest właśnie taki, tym bardziej może realizować prawdę, którą rozumie. Ponieważ zawsze praktykuje słowo Boże, zyskuje większe zrozumienie Boga i posiada postanowienie, by na zawsze trwać przy świadectwie Boga.

Mieć rozeznanie, poddanie i zdolność widzenia w głąb rzeczy, tak by mieć przenikliwą duszę, oznacza, że Boże słowa iluminują cię i oświecają wewnątrz, gdy tylko coś napotkasz. To właśnie oznacza być przenikliwym w duchu. Wszystko, co Bóg robi, jest po to, aby pomóc ludziom ożywić w nich ducha. Dlaczego Bóg zawsze mówi, że ludzie są odrętwiali i tępi? Jest tak dlatego, że duch w ludziach umarł i stali się odrętwiali do tego stopnia, że są całkowicie nieświadomi rzeczy duchowych. Bożym dziełem jest sprawić, aby ludzkie życie się rozwijało i pomóc ożywić tego ducha, aby mogli wejrzeć w sprawy ducha i zawsze byli w stanie kochać Boga w swoich sercach oraz Go zadowalać. Dotarcie do tego miejsca pokazuje, że duchowość osoby została przywrócona, a gdy następnym razem coś napotka, może natychmiast zareagować. Odpowiada na kazania i szybko reaguje na sytuacje. Właśnie tym jest osiągnięcie duchowej przenikliwości. Istnieje wielu ludzi, którzy szybko reagują na zewnętrzne wydarzenia, ale gdy tylko wspomni się wejście w rzeczywistość lub szczegółowe sprawy ducha, stają się odrętwiali i tępi. Rozumieją coś tylko wtedy, gdy to coś znajduje się tuż przed nimi. Wszystko to są oznaki duchowego odrętwienia i otępienia oraz posiadania niewielkiego doświadczenia rzeczy duchowych. Niektórzy ludzie są duchowo przenikliwi i mają rozeznanie. Gdy tylko usłyszą coś kierowanego do ich stanów, nie tracą czasu na zapisywanie tego. Stosują to do swego następnego doświadczenia i do zmieniania siebie. To jest właśnie osoba duchowo przenikliwa. Dlaczego jest ona w stanie zareagować tak szybko? Ponieważ w swoim codziennym życiu skupia się właśnie na tych aspektach a gdy tylko jeden z nich zostaje wspomniany, zdarza się, że pasuje on do jej wewnętrznego stanu i wtedy ta osoba jest w stanie to natychmiast zrozumieć. To tak jakby dać jedzenia głodnemu, a ten od razu zacznie jeść. Jeśli dajesz jedzenie komuś, kto nie jest głodny, nie zareaguje tak szybko. Gdy często modlisz się do Boga, jesteś w stanie zareagować natychmiast, gdy coś napotkasz. Od razu wiesz, czego Bóg domaga się w tej sprawie i co powinieneś zrobić. Bóg prowadził cię w tej sprawie po raz ostatni. Kiedy spotykasz się z tym samym rodzajem rzeczy, będziesz wiedział, co uczynić, aby zadowolić serce Boga. Jeśli zawsze praktykujesz w ten sposób i zawsze doświadczasz tego w ten sposób, w pewnym momencie osiągniesz mistrzostwo. Czytając słowo Boże, wiesz, do kogo odnosi się Bóg, wiesz, o jakiego rodzaju warunkach duchowych mówi i jesteś w stanie uchwycić kluczowy punkt, a potem wprowadzić go w życie. To pokazuje, że jesteś w stanie doświadczać. Dlaczego niektórym ludziom tego brak? Dlatego, że nie wkładają wystarczająco dużo wysiłku w aspekt praktyki. Chociaż są gotowi wcielić prawdę w życie, nie mają prawdziwego wglądu w szczegóły tej służby, w szczegóły prawdy w swoim życiu. Są zdezorientowani, gdy coś się dzieje. W ten sposób możesz zostać zwiedziony, gdy pojawi się fałszywy prorok lub fałszywy apostoł. Nie można ignorować rozeznania. Musisz zawsze zwracać uwagę na sprawy ducha: co Bóg mówi, jak Bóg działa, jakie są Jego wymagania wobec ludzi, z jakim rodzajem ludzi powinieneś się kontaktować i jakich ludzi powinieneś unikać. Musisz kłaść nacisk na te rzeczy podczas jedzenia i picia Bożego słowa oraz podczas prawdziwego doświadczania. Jeśli zawsze doświadczasz słowa Boga w ten sposób, będziesz rozumiał prawdę, dokładnie pojmował wiele rzeczy i będziesz także miał rozeznanie. Czym jest dyscyplina według Ducha Świętego, co jest winą zrodzoną z ludzkiego zamiaru, co jest przewodnictwem Ducha Świętego, czym jest urządzenie otoczenia, jakie są oświecające słowa Boga – jeśli nie masz jasności w tych sprawach, nie będziesz mieć rozeznania. Powinieneś wiedzieć, co pochodzi od Ducha Świętego, co jest buntowniczym usposobieniem, jak być posłusznym Bożemu słowu i jak odrzucić swoją własną buntowniczość. Powinieneś rozumieć szczegóły wszystkich tych prawd, aby gdy coś się wydarzy, znać odpowiednią prawdę, z którą możesz je porównać, mieć odpowiednie wizje jako podstawę, mieć zasady we wszystkich rzeczach, które robisz, i być w stanie działać zgodnie z tą prawdą. Wtedy twoje życie będzie pełne Bożego oświecenia, pełne Bożego błogosławieństwa. Bóg nie potraktuje źle nikogo, kto szczerze Go szuka. Nie będzie źle traktował nikogo, kto Go przeżywa i składa Mu świadectwo, i nie przeklnie nikogo, kto jest w stanie szczerze pragnąć prawdy. Jeśli podczas jedzenia i picia Bożego słowa, możesz zwracać uwagę na swój prawdziwy stan, zwracać uwagę na własną praktykę i zwracać uwagę na własne zrozumienie, to wtedy, gdy napotkasz problem, otrzymasz oświecenie i zyskasz praktyczne zrozumienie. Wtedy będziesz mieć ścieżkę praktyki i rozeznanie we wszystkim. Osoba, która dąży do prawdy, prawdopodobnie nie zostanie zwiedziona i mało prawdopodobne jest, aby zachowywała się destrukcyjnie lub działała przesadnie. Z powodu prawdy jest chroniona, a także dzięki prawdzie zyskuje większe zrozumienie. Z powodu prawdy ma więcej ścieżek do praktykowania, ma więcej możliwości, aby Duch Święty mógł w niej pracować i więcej okazji do osiągnięcia doskonałości.

Wstecz : Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle

Dalej : Dzieło Ducha Świętego i dzieło szatana

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messengera
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce