Jak rozumiecie błogosławieństwa?

Chociaż ludzie urodzeni w dzisiejszych czasach podlegają zepsuciu szatana i plugawych demonów, prawdą jest, że mogą osiągnąć wielkie zbawienie z powodu tego skażenia – zbawienie nawet większe niż bydło pasące się na zboczach i równinach oraz znaczne bogactwa rodzinne zyskane przez Hioba, większe nawet niż możliwość ujrzenia Jahwe po próbach, przez które przeszedł Hiob. Dopiero po próbie śmierci Hiob mógł usłyszeć słowa Jahwe. Hiob usłyszał głos Jahwe spośród wichru, ale nie zobaczył oblicza Jahwe ani nie znał Jego usposobienia. Hiob zyskał jedynie bogactwa materialne, które zapewniają cielesne rozkosze, dzieci najpiękniejsze ze wszystkich w okolicznych miastach oraz ochronę aniołów niebieskich. Nigdy tak naprawdę nie ujrzał Jahwe i mimo że był nazywany prawym, nie poznał Jego usposobienia. Chociaż ludzie żyjący dziś tymczasowo nie doświadczają uciech materialnych lub też doświadczają życia w nieprzyjaznym środowisku, po raz pierwszy w historii ujawniłem Me usposobienie, które zawsze było tajemnicą w minionych wiekach, a także ujawniłem Me tajemnice dla najuboższych, którzy otrzymali ode Mnie największe zbawienie. Uczyniłem tak po raz pierwszy. Nigdy wcześniej tego nie robiłem i chociaż jesteście dużo mniejsi niż Hiob, zobaczyliście oraz otrzymaliście dar dużo większy od niego. Mimo iż wycierpieliście straszliwe męki, cierpienie to nie przypomina prób Hioba, lecz jest sądem i karceniem otrzymanymi przez ludzi za ich buntowniczość oraz opór, a także przez Moje sprawiedliwe usposobienie. Jest to sprawiedliwy wyrok, karcenie i przekleństwo. Hiob był jednym z Izraelitów, jednym ze sprawiedliwych, którzy otrzymali wielką miłość i miłosierdzie Jahwe. Nie dopuścił się złych uczynków i nie przeciwstawiał się Jahwe. Zamiast tego był Mu oddany, został poddany próbom ze względu na swą prawość i przeszedł przez ich ogień, ponieważ był wiernym sługą Jahwe. Dziś ludzie podlegają Memu osądowi i Mojej klątwie, ponieważ są nieczyści i pozbawieni prawości. Mimo iż ich cierpienie jest niczym w porównaniu z tym, co przeszedł Hiob, gdy stracił swój majątek, trzodę, służących, dzieci i wszystko, co było mu drogie, cierpienie ludzi to oczyszczenie w ogniu i wypalenie. Co więcej, ten rodzaj próby nie może zostać złagodzony lub usunięty ze względu na ludzką słabość i, w przeciwieństwie do doświadczeń Hioba, trwa do ostatniego dnia życia danego człowieka. Jest to kara, wyrok, klątwa – bezlitosne spalanie, a nawet przynależne ludziom „dziedzictwo”. Na to zasługują i jest to wyraz Mego prawego usposobienia. Takie są znane fakty. Jednakże zyski znacznie przewyższają to, co przeszliście do tej pory. Cierpienia te są jedynie komplikacją wynikającą z głupoty, lecz wasze zyski po stokroć przewyższają wasze cierpienie. Zgodnie z prawami Izraela w Starym Testamencie wszyscy, którzy Mi się przeciwstawiają, wszyscy, którzy otwarcie Mnie osądzają, wszyscy, którzy nie idą za mną, a jednocześnie oferują bluźniercze ofiary, zostaną zniszczeni w ogniu w świątyni lub zostaną ukamienowani przez pewnych wybranych. Nawet ich potomkowie z ich własnego domu oraz inni bliscy krewni nie uwolnią się od Mej klątwy, a w przyszłym świecie nie będą wolni, lecz będą niewolnikami Mych niewolników. Wygnam ich, by żyli pośród pogan i nie będą mogli powrócić do swej ojczyzny. Ze względu na ich czyny oraz zachowania cierpienie dzisiejszych ludzi nie jest nawet po części tak straszliwe jak kara poniesiona przez Izraelitów. Jeśli twierdzicie, że wasze cierpienia są odpłatą, nie dzieje się tak bez przyczyny. Przekroczyliście granicę i gdybyście byli w Izraelu, stalibyście się jednym z wiecznych grzeszników i zostalibyście już dawno temu pocięci na kawałki przez Izraelitów, a następnie spaleni ogniem niebieskim w świątyni Jahwe. Lecz co zyskaliście? Co otrzymaliście i z czego czerpaliście przyjemność? W was ujawniłem Me sprawiedliwe usposobienie i, co ważniejsze, Mą cierpliwość na drodze do odkupienia ludzkości. Można powiedzieć, że wszystko, czego w was dokonałem, to dzieło cierpliwości, że ta praca służy Memu zarządzaniu i ponadto radości ludzkości.

Mimo iż Hiob przeszedł przez próby nałożone przez Jahwe, był jedynie prawym człowiekiem, który Go wielbił. Nawet w trakcie prób nie złorzeczył Mu, lecz doceniał swoje spotkanie z Jahwe. Dziś ludzie nie tylko nie doceniają obecności Jahwe, lecz odrzucają ją, nienawidzą jej, drwią z niej i skarżą się na nią. Czy naprawdę nic nie zyskaliście? Czy wasze cierpienie naprawdę jest tak ogromne? Czy wasze błogosławieństwo nie są większe niż to otrzymane przez Marię i Jakuba? Czy wasz opór nie jest godny pożałowania? Czy Moje wymagania wobec was, to, o co was poprosiłem, były zbyt wielkie i było ich za wiele? Mój gniew spadł na Izraelitów, którzy mi się przeciwstawiali, a nie bezpośrednio na was. Otrzymaliście natomiast Mój bezlitosny osąd, kilkukrotne odsłonięcie oraz nieubłagane oczyszczenie w ogniu. Mimo to ludzie wciąż Mi się przeciwstawiają i odrzucają Mnie bez krzty posłuszeństwa. Są nawet tacy, którzy się ode Mnie oddalają i wypierają się Mnie. Tacy ludzie nie są lepsi od grupy Korego i Datana, którzy przeciwstawiali się Mojżeszowi. Ludzkie serca są zbyt zatwardziałe, a ich charakter jest zbyt uparty. Nigdy nie zmienią swoich starych dróg. Moja mowa obnaża ich niczym nierządnicę w świetle dnia, a Moje słowa są tak surowe, że „nieprzyzwoicie” w tym świetle obnażają ludzką naturę. Ale ludzie tylko pokiwają głowami, uronią kilka łez i zasmucą się na chwilę. Później stają się zawzięci niczym król dzikich bestii górskich i nie mają żadnej świadomości. Skąd tacy ludzie mogą wiedzieć, że otrzymali błogosławieństwa po stokroć większe aniżeli Hiob? Jak mogą odkryć, że cieszą się błogosławieństwami nienapotkanymi na przestrzeni wieków, których żaden człowiek do tej pory nie doświadczył? Jak ludzka świadomość może odczuć błogosławieństwo, które niesie ze sobą karę? Mówiąc wprost, wszystko, czego wymagam od was, to abyście byli przykładem Mojej pracy, świadkami Mego usposobienia i wszystkich działań, abyście mogli być wolni od udręk szatana. Moja praca zawsze odpycha ludzkość, która jest do niej świadomie wrogo nastawiona. Jak tacy ludzie mogą nie zachęcać Mnie, abym przywrócił prawa Izraela i wyswobodził Mój gniew wobec Izraela? Mimo, że wśród was jest wielu, którzy są „posłuszni”, jeszcze więcej jest takich, którzy przypominają Korego i jego ludzi. Gdy posiądę pełnię chwały, spuszczę na nich niebieski ogień i spalę ich na popiół. Nie będę dłużej karcić ludzi Mymi słowami, lecz przed dokonaniem pracy Izraela całkowicie spalę ludzi podobnych do Korego, którzy mi się przeciwstawiają i których dawno już wyeliminowałem. Ludzkość nie będzie już mogła się Mną cieszyć. Dojrzą jedynie Mój gniew oraz „płomienie” niebieskie. Ujawnię rezultat działania wszystkich ludzi i podzielę ich na różne kategorie. Uwzględnię każde buntownicze działanie, a następnie zakończę pracę, tak że na podstawie Mego werdyktu, skutki ludzkiego działania będą określone na ziemi, jak również ich postawa wobec Mnie. Gdy nadejdzie ten czas, nic nie zmieni ich rezultatów. Niechaj ludzie ujawnią swe własne ostateczne rezultaty! Przekażę je Ojcu Niebieskiemu.

Wstecz: Wybrani w Chinach nie są w stanie reprezentować żadnego z plemion Izraela

Dalej: Jakie jest Twoje pojmowanie Boga?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Westchnienie Wszechmogącego

Twoje serce skrywa ogromną tajemnicę. Nie wiesz, że ona tam jest, bo żyjesz w świecie, w którym nie ma światła. Twoje serce oraz twojego...

Tajemnica Wcielenia (2)

W czasie, gdy Jezus działał w Judei, czynił to otwarcie, ale teraz Ja działam i przemawiam między wami w tajemnicy. Niewierzący są tego...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce