Trzy kolejne pojawienia się rzadkich superksiężyców

05 kwietnia 2020

Jak przewidują eksperci z tej dziedziny, dwa superksiężyce pojawią się po sobie, odpowiednio, 19 lutego i 21 marca 2019 roku. Będą to dwa fantastyczne astronomiczne widowiska, które nastąpią po „super krwawym księżycu wilka”, który można było obserwować 21 stycznia.

W powiązanych informacjach czytamy, że termin „superksiężyc” odnosi się do sytuacji, w której Księżyc w pełni znajduje się najbliżej Ziemi, w perygeum swojej orbity. Średnica Księżyca jest wtedy o 14% większa niż normalnie, a jego jasność wzrasta o 30% – jest to największy, najbardziej okrągły Księżyc, jaki zobaczyć może nieuzbrojone oko. W tym roku pojawią się kolejno trzy superksiężyce, co jest rzadkim zjawiskiem astronomicznym. W gruncie rzeczy, cudowne zjawiska takie jak krwawe księżyce i superksiężyce pojawiają się w ostatnich latach bardzo często: na przykład krwawe księżyce w 2011 i 2013 roku, seria czterech krwawych księżyców, które pojawiły się w 2014 i 2015 roku, niebiesko-krwawy superksiężyc z 2018 roku, który pojawił się także 152 lata temu, oraz super krwawy księżyc wilka, który pojawił się 21 stycznia 2019 roku, w doskonały sposób łącząc w sobie trzy zjawiska astronomiczne: superksiężyc, krwawy księżyc i księżyc wilka. Księżyc ten został okrzyknięty najbardziej olśniewającym zjawiskiem astronomicznym.

Trzy kolejne pojawienia się rzadkich superksiężyców

Wielu proroków przepowiadało, że pojawienie się krwawych księżyców oznacza, iż dojdzie do zdarzeń nadzwyczajnych i wielkich. Wielu znawców Biblii mocno wierzy, że krwawe księżyce są wypełnieniem przepowiedni z Księgi Joela 2:29-31: „Również na sługi i na służebnice w tych dniach wyleję Mojego ducha. I pokażę cuda w niebie i na ziemi, krew i ogień, i słupy dymu. Słońce stanie się ciemnością, a księżyc – krwią, przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Jahwe”. Również w Apokalipsie Świętego Jana 6:12 czytamy: „I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew”. „Wielki i straszny dzień” wspomniany w przepowiedni z Księgi Joela odnosi się do wielkich katastrof. Wszyscy widzimy, że w ostatnich kilku latach liczba katastrof wzrasta. Często dochodzi do takich zdarzeń jak trzęsienia ziemi, klęski głodu, epidemie i powodzie, które obserwujemy z przerażeniem. Sytuacja na świecie jest chaotyczna i nieustannie się zmienia, często wybuchają wojny, dochodzi do gwałtownych incydentów i ataków terrorystycznych, które się nasilają; atmosfera planety ociepla się i cały czas pojawiają się ekstremalne zjawiska pogodowe i astronomiczne. Co mamy myśleć o tych katastrofach jako chrześcijanie? Co Bóg próbuje w nas wzbudzić za ich pomocą? Jakie dzieło wykona Bóg, zanim nadejdą wielkie katastrofy? W Księdze Joela 2:29-31 czytamy: „Również na sługi i na służebnice w tych dniach wyleję Mojego ducha”. Według tej przepowiedni, zanim nadejdą wielkie katastrofy, Duch Boży podleje niewolników i niewolnice swoimi słowami. Przepowiednia ta pojawia się wielokrotnie w rozdziałach 2. i 3. Apokalipsy Świętego Jana: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. W Apokalipsie Świętego Jana 7:14: „To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka”. W Apokalipsie Świętego Jana 14:4: „To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka”. Z kolei w Apokalipsie Świętego Jana 2:7 czytamy: „Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga”. Na podstawie tych przepowiedni możemy zrozumieć, że w dniach ostatecznych Bóg przeprowadzi nowy etap swojego dzieła, który polegał będzie na tym, że wyrazi On swoje słowa i przed katastrofami stworzy grupę zwycięzców. Ludzie ci będą pierwszymi owocami i będą tymi, którzy służą Bogu i których ostatecznie poprowadzi do swojego królestwa.

Słowa Boga ujawniły nam tę tajemnicę i powiedziały nam, jakie dzieło wykona Bóg, zanim dojdzie do katastrof. Przeczytajmy wspólnie wybrane fragmenty klasycznych słów wyrażonych przez Boga:

Otwórzcie oczy i patrzcie, a wszędzie możecie zobaczyć Moją wielką moc! Wszędzie możecie być Mnie pewni. Wszechświat i przestworze szerzą Moją wielką moc. Słowa, które wypowiedziałem, spełniły się w postaci ocieplenia pogody, zmian klimatycznych, anomalii wśród ludzi, zaburzeń dynamiki społecznej i oszustwa ludzkich serc. Słońce staje się bielsze, a księżyc się czerwieni; wszystko jest w nieładzie. Czy nadal tego nie widzicie?

z rozdziału 39 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”

Wśród wszystkich narodów i we wszystkich zakątkach świata często zdarzają się trzęsienia ziemi, klęski głodu, plagi, wszelkiego rodzaju katastrofy. Ponieważ dokonuję Mego wielkiego dzieła wśród wszystkich narodów i we wszystkich miejscach, te klęski będą dotkliwsze niż w jakimkolwiek innym okresie od stworzenia świata. To jest początek Mojego sądu nad wszystkimi ludami.

z rozdziału 92 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”

Bezwiednie, sytuacja w każdym kraju świata robi się coraz bardziej napięta, z dnia na dzień się załamuje, każdego dnia wpadając w chaos. Wszystkie głowy państw mają nadzieję na ostateczne zwycięstwo w walce o władzę. Nie spodziewają się tego, ale Moje skarcenie wisi już nad nimi.

z rozdziału 82 „Wypowiedzi Chrystusa na początku”

Dzisiaj wykonuję dzieło, które zamierzam wykonać wśród narodów świata. Poruszam się pośród ludzkości, wykonując całe dzieło w ramach Mojego planu, a cała ludzkość zgodnie z Moją wolą rozbija różne narody świata. Ludzie na ziemi skupiają uwagę na własnym przeznaczeniu, ponieważ zbliża się dzień i rozbrzmiewają już trąby anielskie. Nie będzie już żadnych opóźnień, a całe stworzenie zacznie radośnie tańczyć. Kto może przedłużyć Mój dzień według własnej woli? Mieszkaniec Ziemi? A może gwiazdy na niebie? A może aniołowie? Kiedy się wypowiadam, aby zapoczątkować zbawienie ludu Izraela, Mój dzień odciska się na całej ludzkości. Każdy człowiek boi się powrotu Izraela. Kiedy Izrael powróci, będzie to Mój dzień chwały, a także dzień, w którym wszystko się zmieni i stanie się odnowione. Gdy sprawiedliwy sąd zbliża się nieuchronnie do całego wszechświata, wszyscy ludzie stają się nieśmiali i bojaźliwi, bo w ludzkim świecie sprawiedliwość jest niespotykana. Kiedy pojawi się Słońce sprawiedliwości, Wschód zostanie oświecony, a następnie iluminuje cały wszechświat, docierając do wszystkich. Jeśli człowiek naprawdę może wykonać Moją sprawiedliwość, czego by się obawiać? Cały Mój lud czeka na nastanie Mojego dnia, oni wszyscy tęsknią za nadejściem Mojego dnia. Czekają, aż przyniosę odpłatę całej ludzkości i przygotuję jej przeznaczenie w Mojej roli Słońca sprawiedliwości. Moje królestwo nabiera kształtu nad całym wszechświatem, a Mój tron rządzi w sercach tysięcy miliardów ludzi. Z pomocą aniołów Moje wielkie osiągnięcie wkrótce zacznie przynosić owoce. Wszyscy Moi synowie i Mój lud z zapartym tchem czekają na Mój powrót, tęskniąc za tym, abym połączył się z nimi, byśmy nigdy więcej nie zostali rozdzieleni. Jak niezliczona ludność Mojego królestwa mogłaby nie biec ku sobie, świętując radośnie Moje zjednoczenie z nimi? Czy za to spotkanie nie trzeba zapłacić żadnej ceny? W oczach wszystkich ludzi jestem godzien czci, w ich słowach jestem rozgłaszany. Gdy wrócę, jeszcze dobitniej pokonam wszystkie siły wroga. Nadszedł czas! Rozpocznę Moje dzieło, będę panował jako Król wśród ludzi! Moment Mojego powrotu jest teraz! Za chwilę wyruszę! Na to wszyscy liczą i tego właśnie pragną. Pozwolę całej ludzkości zobaczyć nadejście Mojego dnia i pozwolę z radością powitać jego nadejście!

z rozdziału 27 „Słów Bożych dla całego wszechświata”

W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos przywiódł wszystkich ludzi do teraźniejszości. Sprawię, że wszyscy ludzie zostaną podbici przez Mój głos, wpadną do tego strumienia i podporządkują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i objawiłem ją na nowo na Wschodzie. Kto nie tęskni, aby zobaczyć Moją chwałę? Kto nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Kto nie pragnie, abym się znów pojawił? Kto nie usycha z tęsknoty za Moim powabem? Kto nie chciałby przyjść do światła? Kto nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Kto nie tęskni za powrotem Odkupiciela? Kto nie uwielbia Wielkiego Wszechmocnego? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; pragnę, zwracając się do Mego wybranego ludu, mówić do niego jeszcze więcej. Podobnie jak potężne grzmoty, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Dlatego słowa Moich ust stały się skarbem człowieka, a wszyscy ludzie cenią Moje słowa. Błyskawica błyska ze Wschodu aż na Zachód. Moje słowa są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, ale tym bardziej się z nich raduje. Jak nowo narodzone dziecko, wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście. Moim głosem sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Odtąd wejdę formalnie między ród ludzki, aby Mnie czcili. Chwałą, którą promienieję i słowami Moich ust sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że Błyskawica wychodzi ze Wschodu, i że Ja również zstąpiłem na „Górę Oliwną” Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Ponieważ już dawno zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród ludzi. Jestem Tym, który był czczony niezliczoną liczbę wieków temu, Ja również jestem niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczoną liczbę wieków temu. Co więcej, jestem Bogiem Wszechmocnym obecnego wieku, o wszechogarniającej chwale! Niech wszyscy przyjdą przed Mój tron i zobaczą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i spojrzą na Moje czyny. To jest cała Moja wola; to zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania. Niech każdy naród Mnie czci, każdy język Mnie uznaje, każdy człowiek pokłada swoją wiarę we Mnie, a wszyscy ludzie niech będą Mi podlegli!

z rozdziału „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Czym jest prawdziwa skrucha?

Autorstwa Liu Shuo Uwaga redaktora: Pan Jezus powiedział: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie” (Ewangelia Mateusza...

Leave a Reply

Połącz się z nami w Messengerze