Jakie jest prawdziwe znaczenie słowa „skończony” po ukrzyżowaniu Chrystusa?

05 kwietnia 2020

Autorstwa Xiang’ai, Prowincja Heilongjiang

O siódmej rano Wang Xue spieszyła się do domu swojej córki Hui Min. Pół godziny wcześniej pastor Zhang przybył do domu Wang Xue, by powiedzieć jej, że jej córka i zięć przyjęli Błyskawicę ze Wschodu. Było to dla Wang Xue ogromnym zaskoczeniem i pomyślała: „Członkowie Błyskawicy ze Wschodu świadczą, że Pan Jezus powrócił i że wyraża swoje słowa oraz wykonuje etap dzieła, aby osądzić i oczyścić człowieka. A jednak Pan Jezus na krzyżu wyraźnie powiedział »Wykonało się«, a to pokazuje, że Boże dzieło zbawienia ludzkości już się zakończyło. Jak to możliwe, że Pan wraca, by wykonać nowy etap dzieła? Moja córka i jej mąż są dość dobrze zaznajomieni z Biblią i pilnie dążą do prawdy. Są rozważnymi i wnikliwymi ludźmi, więc nie podjęliby takiej decyzji bezmyślnie. Jak to możliwe, że przyjęli Błyskawicę ze Wschodu? O co tu chodzi?”. Wang Xue była mocno skonsternowana i chciała jak najszybciej zrozumieć przyczyny tej sytuacji, więc pośpiesznie wyruszyła do domu Hui Min.

Trzydzieści minut później Wang Xue przybyła do domu swojej córki. Kiedy tylko znalazła się w środku, od razu przeszła do sedna, mówiąc do córki: „Pastor Zhang przyszedł do mnie z samego rana i powiedział, że oboje przyjęliście Błyskawicę ze Wschodu. Czy to prawda?”

Li Jun, który czytał w gabinecie, usłyszał swoją teściową i wyszedł z pokoju. Hui Min zauważyła dość surowy wyraz twarzy swojej matki, więc wzięła ją za rękę i usiadła. Z uśmiechem powiedziała: „Tak, mamo, przyjęliśmy Błyskawicę ze Wschodu. Ostatnio Li Jun i ja czytaliśmy słowa Boga Wszechmogącego i dostrzegliśmy, jak słowa Boga Wszechmogącego ukazują wszystkie prawdy i tajemnice Bożego zbawienia ludzkości. Była to między innymi tajemnica Bożego planu zarządzania przez sześć tysiącleci, tajemnica Bożego wcielenia, tajemnica trzech etapów Bożego dzieła, a także prawda o tym, jak Bóg wykonuje swoje dzieło sądu, aby oczyścić i zbawić człowieka w dniach ostatecznych oraz o końcu i docelowym miejscu ludzkości. Im więcej czytamy słów Boga Wszechmogącego, tym mocniej czujemy, że te słowa są prawdą, że mają moc i władzę oraz że są głosem Boga! Mamo, Pan Jezus, którego tak długo wyczekiwaliśmy, naprawdę powrócił jako wcielony Bóg Wszechmogący. Zbadaj to sama!”

Wang Xue słuchała swojej córki, a wyraz jej twarzy nieco złagodniał. Powiedziała: „Hui Min, nasz kościół opustoszał, więc nie powstrzymam cię, skoro szukasz kościoła, w którym działa Duch Święty. Lecz Błyskawica ze Wschodu naucza, że Pan powrócił i wykonuje etap dzieła, by osądzić i oczyścić człowieka. Jak to możliwe? Kiedy Pan Jezus był na krzyżu, bardzo wyraźnie powiedział »Wykonało się«. To pokazuje, że dokonało się Boże dzieło zbawienia ludzkości i dopóki będziemy wyznawać swoje grzechy i pokutować, nasze grzechy mogą być odpuszczone, a kiedy Pan powróci, natychmiast wyniesie nas do królestwa niebieskiego. Już nie będzie dokonywać żadnego nowego dzieła. Często głoszą to duchowni i starsi, więc jak mogliście o tym zapomnieć? Jak mogliście przyjąć drogę Błyskawicy ze Wschodu?”

Li Jun uśmiechnął się i powiedział: „Mamo, zawsze podążaliśmy za duchownymi i starszymi świata religijnego i wierzyliśmy, że kiedy Pan Jezus na krzyżu powiedział »Wykonało się«, miał na myśli, że Boże dzieło zbawienia ludzkości zostało zakończone i że gdy Pan przyjdzie ponownie, natychmiast wyniesie nas do królestwa niebieskiego i już nie dokona żadnego nowego dzieła. Lecz czy ten pogląd jest zgodny z pierwotnym znaczeniem słów Pana? Czy jest zgodny z faktami dotyczącymi Bożego dzieła? Kiedy Pan Jezus był na krzyżu, wypowiedział tylko te dwa słowa: »Wykonało się«. Nie powiedział, że Boże dzieło zbawienia ludzkości zostało całkowicie zakończone, a jednak duchowni i starsi tylko na podstawie tych słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa decydują, że dzieło Boże jest już zakończone i że kiedy Pan powróci, nie będzie już dokonywać żadnego nowego dzieła. Mówiąc tak, czyż nie dokonują zbyt subiektywnego założenia? Czyż nie interpretują słów Pana według tego, czego sami by chcieli? Mamo, zastanów się. Gdyby to, że Pan Jezus powiedział »Wykonało się« oznaczało, iż Boże dzieło zbawienia ludzkości się zakończyło, to jak Pan Jezus osiągnąłby wypełnienie proroctwa, że kiedy powróci, oddzieli kozy od owiec, pszenicę od kąkolu i dobre sługi od złych sług? Pan Jezus przepowiadał także: »Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy« (J 16:12–13). »Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym« (J 12:48). A jest to zapisane w Pierwszym Liście św. Piotra 4, 17: »Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego«. Słowa te mówią nam wyraźnie, że kiedy Pan powróci, wyrazi prawdę i dokona dzieła sądu. Jeśli przyjmiemy rozumienie duchownych i starszych, iż kiedy Pan Jezus powiedział na krzyżu »Wykonało się«, miał na myśli, że już zakończył swoje dzieło zbawienia ludzkości i że już nie musi dokonywać żadnego dzieła, to jak te proroctwa miałyby się kiedykolwiek wypełnić? Czyż proroctwo Pana, że powróci, by wyrazić prawdę i dokonać swojego dzieła sądu, nie poszłoby na marne? Patrząc na to w taki sposób, czyż nie wydaje się, że interpretacja świata religijnego neguje słowa Pana oraz Jego zbawienie w dniach ostatecznych? Dlatego nie możemy stwierdzić, że Boże dzieło zbawienia ludzkości zostało zakończone na podstawie tego, że Pan Jezus na krzyżu powiedział »Wykonało się«. Tak to sobie wyobrażamy, ale nie jest to zgodne z tym, co Pan miał na myśli. Jeśli wyznaczymy granice dzieła Bożego zgodnie z naszymi życzeniami, wtedy będziemy skłonni przeciwstawiać się Bogu!”

Wang Xue zastanowiła się nad fragmentami, o których mówił Li Jun, i głęboko się zamyśliła: „Tak! Przez te wszystkie lata słuchałam tylko tego, co mówili duchowni i starsi, wierząc, że kiedy Pan Jezus powiedział na krzyżu »Wykonało się«, miał na myśli, że Boże dzieło zbawienia ludzkości zostało ukończone i że już nigdy nie dokona żadnego nowego dzieła. Jednak proroctwa Pana, o których właśnie wspomniała moja córka i jej mąż, rzeczywiście mówią, że kiedy Pan powróci, wyrazi prawdę i dokona dzieła sądu. Więc co dokładnie miał Pan na myśli, gdy powiedział na krzyżu »Wykonało się«?” Mając takie myśli, Wang Xue powiedziała im o swojej konsternacji.

Pana Jezusa na krzyżu

Widząc, że Wang Xue zaczyna dążyć do prawdy, Hui Min i Li Jun uśmiechnęli się radośnie, a Hui Min powiedziała cierpliwie: „Mamo, kiedy Pan Jezus powiedział na krzyżu »Wykonało się«, tak naprawdę mówił, że Jego dzieło odkupienia w Wieku Łaski zostało zakończone. Dopóki przyjmujemy dzieło Pana Jezusa, wyznajemy Mu nasze grzechy i żałujemy za nie, nasze grzechy mogą być odpuszczone i możemy modlić się do Pana oraz cieszyć się obfitą łaską i prawdą, którymi Pan nas obdarza – to właśnie osiągnął Pan Jezus, dokonując dzieła odkupienia. Lecz Boże dzieło zbawienia ludzkości się nie zakończyło, dlatego że zostało zakończone dzieło odkupienia Pana Jezusa. Przeczytajmy razem kilka fragmentów słów Boga Wszechmogącego, a po ich przeczytaniu osiągniemy lepsze zrozumienie”. Powiedziawszy to, Hui Min przyniosła ze swojej sypialni książkę zatytułowaną „Słowo ukazuje się w ciele”. Otworzywszy ją, przeczytała: „Dla człowieka, Boże ukrzyżowanie zakończyło dzieło Bożego wcielenia, odkupiło całą ludzkość i pozwoliło Mu przejąć klucz do Hadesu. Każdy myśli, że Boże dzieło zostało w pełni wykonane. W rzeczywistości, dla Boga, tylko mała część Jego dzieła została wykonana. Jedynie odkupił ludzkość, ale nie podbił ludzkości ani tym bardziej nie zmienił szpetoty szatana w człowieku. Dlatego Bóg mówi: »Choć Moje wcielone ciało przeszło ból śmierci, nie był to cały cel Mojego wcielenia. Jezus jest Moim umiłowanym Synem i był przybity do krzyża dla Mnie, ale nie dopełnił całkowicie Mojego dzieła. Wykonał tylko jego część«(Dzieło i wejście (6), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Choć człowiek został odkupiony i zyskał wybaczenie swoich grzechów, uznaje się to jedynie za Bożą niepamięć występków człowieka i nietraktowanie człowieka tak, jak na to zasługuje w świetle swoich występków. Kiedy jednak człowiek żyje w ciele i nie jest uwolniony od grzechu, może jedynie nadal grzeszyć, bez końca ujawniając zepsute szatańskie usposobienie. Takie właśnie życie wiedzie człowiek – nieskończony cykl grzechu i wybaczenia. Większość ludzi grzeszy w ciągu dnia tylko po to, aby wyznać te grzechy wieczorem. W związku z tym, nawet jeżeli ofiara za grzechy byłaby na zawsze skuteczna dla człowieka, nie byłaby w stanie uchronić go od grzechu. Dokonała się tylko połowa dzieła zbawienia, gdyż usposobienie człowieka pozostaje zepsute(Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Kiedy Hui Min skończyła czytać, powiedziała: „Słowa Boga Wszechmogącego są bardzo jasne. Dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa ukończyło tylko połowę Bożego dzieła zbawienia ludzkości. Chociaż nasze grzechy zostały odpuszczone po odkupieniu przez Pana Jezusa, nie popełnialiśmy już oczywistych grzechów i mieliśmy pewne dobre zewnętrzne zachowania, to nie odrzuciliśmy całkowicie więzów grzechu. Przeważa w nas zepsute usposobienie, takie jak bycie aroganckim i zarozumiałym, samolubnym i godnym pogardy, nieuczciwym i kłamliwym, a często kłamiemy i oszukujemy innych, by chronić własne interesy i prestiż. Kiedy widzimy kogoś, kto jest lepszy od nas, czujemy zazdrość i nie chcemy go słuchać. Jeśli ktoś zagraża naszym interesom, nienawidzimy go do tego stopnia, że chcemy wywrzeć na nim zemstę. Postępujemy również zgodnie ze złymi trendami świata, kurczowo trzymamy się bogactwa, pożądamy próżności i uwielbiamy sławę oraz powodzenie. Kiedy dotykają nas klęski żywiołowe bądź katastrofy spowodowane przez człowieka lub jeśli wydarzy się coś niefortunnego, źle to rozumiemy i obwiniamy Boga, a nawet osądzamy i potępiamy Boże dzieło w oparciu o własne koncepcje oraz wyobrażenia i tak dalej. Takie zachowanie wystarcza, by udowodnić, że tylko nasze grzechy są przebaczone w naszej wierze w Pana, jednak nasza szatańska natura i nasze zepsute usposobienie pozostają głęboko w nas. One są głównymi przyczynami tego, że popełniamy grzechy i sprzeciwiamy się Bogu. Jeśli nie naprawimy naszej grzesznej natury, nie będziemy w stanie powstrzymać się przed grzeszeniem czy sprzeciwianiem się Bogu, ani przed zdradzaniem Boga i przeciwstawianiem się Mu. Słowa Boże w Biblii jasno mówią: »Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty« (Kpł 11: 45). Również rozdział 12, werset 14 w Liście do Hebrajczyków mówi o »świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana«. Bóg jest święty, a królestwo niebieskie nie pozwala wejść żadnej skażonej istocie ludzkiej. Jakże więc my, którzy tak często popełniamy grzechy i sprzeciwiamy się Bogu, moglibyśmy kiedykolwiek być godni zobaczenia oblicza Boga? Jakże moglibyśmy być godni tego, by Bóg poprowadził nas do królestwa niebieskiego? Dlatego wciąż potrzebujemy tego, by Bóg powrócił w dniach ostatecznych, wykonał etap nowego dzieła i wykorzenił przyczynę naszych grzechów. Tylko w ten sposób będziemy mogli odrzucić nasze szatańskie i zepsute usposobienie, a także uzyskać Boże oczyszczenie i zbawienie. Jest to również wypełnienie proroctwa w Biblii, które mówi: »Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym« (1 P 1: 5)”.

Kiedy to powiedziała, Hui Min otworzyła stronę w Słowo ukazuje się w ciele i powiedziała do Wang Xue: „Mamo, lepiej to zrozumiemy, kiedy przeczytamy dwa fragmenty słów Boga Wszechmogącego. Słowa Boga mówią: »Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? W twoim przypadku, ponieważ nadal masz starą osobowość, to prawda, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i złośliwy, ale nadal chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł być człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Dlatego nie będziesz się kwalifikować do udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominąłeś ten krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym krokiem do zmiany i udoskonalenia. Dlatego ty, jako grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio odziedziczyć dziedzictwa Bożego« (O nazwach i tożsamości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). »Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, odniosą pożytek z wyższej prawdy oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie« (Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)”.

Wysłuchawszy córki, Wang Xue nieświadomie w zadumie skinęła głową i pomyślała: „Te słowa mają moc! Okazuje się, że Pan Jezus dokonał tylko dzieła odkupienia i chociaż nasze grzechy zostały odpuszczone, nasza grzeszna natura nie została oczyszczona, więc nic dziwnego, że na co dzień żyjemy w grzechu. Nawet jeśli chcemy odrzucić więzy grzechu, nie możemy tego zrobić bez względu na to, jak bardzo się modlimy czy staramy się zachować powściągliwość. Wydaje się, że jeśli chcemy odrzucić więzy grzechu, to naprawdę potrzebujemy, by Bóg wykonał kolejny etap dzieła!”.

Li Jun wstał, nalał Wang Xue trochę wody i powiedział: „Mamo, słowa Boga Wszechmogącego bardzo dobrze wyjaśniają, dlaczego Bóg ma wykonać swoje dzieło sądu w dniach ostatecznych oraz jakie rezultaty dzieło to ma osiągnąć. Kiedy Pan Jezus nas odkupił, tylko nasze grzechy zostały odpuszczone, a mimo to nasza szatańska natura jest nadal w nas głęboko zakorzeniona i jeszcze nie jesteśmy godni przyjąć Bożych błogosławieństw. Dlatego, zgodnie z naszymi potrzebami zepsutej ludzkości, w dniach ostatecznych, na fundamencie dzieła odkupienia Pana Jezusa, Bóg wykona etap dzieła, podczas którego użyje słów, aby osądzić i skarcić człowieka, uleczyć naszą grzeszną naturę i całkowicie zbawić nas od grzechu. Jedynie poprzez przyjęcie Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych możemy wyraźnie dostrzec prawdę o naszym zepsuciu przez szatana, poznać własną, sprzeciwiającą się Bogu szatańską naturę, doświadczyć sprawiedliwego i świętego usposobienia Boga oraz wykształcić bogobojne serce. Możemy zatem ukorzyć się przed Bogiem, znienawidzić samych siebie oraz zechcieć porzucić swoją cielesność i praktykować prawdę. W ten sposób stopniowo będziemy mogli zrzucić więzy naszego szatańskiego usposobienia, zostać oczyszczeni i odmienieni, osiągnąć zbawienie i doskonałość, a także stać się ludźmi, którzy naprawdę są posłuszni Bogu i kochają Go. Dopiero wtedy Boży plan zarządzania, by zbawić ludzkość, zostanie całkowicie wypełniony, a wielkie dzieło Boże zostanie dokonane. To dokładnie wypełnia słowa z Apokalipsy, które mówią: »A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia« (Obj 21: 5–6)”.

Słowa Li Jun i Hui Min zaskoczyły Wang Xue i wydały się jej nowe i ożywcze. Pomyślała: „To, o czym mówią, zgadza się z Biblią i ze słowami Pana, a wydaje mi się to całkowicie jasne. Okazuje się, że powrót Pana, by wyrazić prawdę i dokonać dzieła swojego sądu, jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, a dzieje się to, aby nas całkowicie zbawić od grzechu, by umożliwić nam osiągnięcie Bożego zbawienia i byśmy byli udoskonaleni oraz stali się ludźmi prawdziwie kochającymi Boga i Jemu posłusznymi…”.

Hui Min zobaczyła, że matka ma opuszczoną głowę i nic nie mówi, więc delikatnie dotknęła jej ramienia i zapytała: „O czym myślisz, mamo?”

Wang Xue rozpogodziła się, podniosła głowę i patrząc na Li Jun oraz Hui Min, z uśmiechem na twarzy powiedziała: „Kto by pomyślał! Dopiero niedawno przyjęliście dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, a rozumiecie już tak wiele prawd. Słuchając dziś waszych słów, ja także trochę zrozumiałam. Pan Jezus wykonał tylko dzieło odkupienia ludzkości, które było częścią Bożego dzieła zbawienia ludzkości. Przyjmując dzieło Pana Jezusa, możemy tylko zyskać przebaczenie grzechów, ale nasza grzeszna natura nie jest jeszcze uleczona i nadal nie umiemy powstrzymać się przed popełnianiem grzechów i przeciwstawieniem się Bogu. Po prostu nie nadajemy się do tego, by oglądać oblicze Boga ani by Pan poprowadził nas do królestwa niebieskiego. Jeśli chcemy odrzucić więzy grzechu, nadal potrzebujemy Boga, aby ponownie przyszedł i wykonał kolejny etap dzieła, dzieło sądu i oczyszczenia!”

Hui Min i Li Jun z zachwytem wysłuchali tego, co powiedziała Wang Xue, i nieustannie dziękowali Bogu!

Widząc radość córki i zięcia, Wang Xue sama czyniła sobie wyrzuty: „Ach, przez te wszystkie lata słuchałam tego, co mówili duchowni i starsi, wierząc, że kiedy Pan Jezus na krzyżu powiedział »Wykonało się«, miał na myśli, że Boże dzieło zbawienia ludzkości zostało zakończone i całym sercem pragnęłam, aby Pan powrócił i wyniósł nas do królestwa niebieskiego. W końcu usłyszałam, jak Kościół Boga Wszechmogącego świadczy, że Pan powrócił, ale nie poszukiwałam ani tego nie badałam, lecz trzymałam się kurczowo własnych koncepcji i wyobrażeń, próbując doradzić ci, byś trzymała się drogi Pana i o mało co nie popełniłam wielkiego błędu i nie straciłam Bożego zbawienia dni ostatecznych. Wydaje się, że pojmując słowa Boga i podchodząc do Bożego dzieła w oparciu o własne koncepcje i wyobrażenia, każdy może w dowolnej chwili sprzeciwić się Bogu i zniszczyć swoje szanse na osiągnięcie Bożego zbawienia! Teraz rozumiem, że jeśli chcemy być całkowicie obmyci i wejść do królestwa niebieskiego, musimy przyjąć Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych! Jednak nie jest dla mnie jasne, jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i zmienia ludzi, dlatego chcę nadal poszukiwać i badać dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i przeczytać więcej Jego słów!”

„Bogu niech będą dzięki! Tak się składa, że jutro bracia i siostry Kościoła Boga Wszechmogącego organizują spotkanie, więc dlaczego nie pójdziesz z nami i nie posłuchasz, co mają do powiedzenia?” – powiedziała Hui Min.

„Dobrze”.

„Bogu niech będą dzięki!”

Na zewnątrz słońce świeciło jasno i pięknie, a od czasu do czasu radosny gwar rozmowy rodziny Wang Xue wydostawał się przez okno…

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Czy znasz tajemnice Modlitwy Pańskiej?

Wielu ludzi modli się: „Niech przyjdzie twoje królestwo”. Ale nie wie, gdzie jest królestwo Boże? Przeczytaj ten artykuł, aby odkryć tajemnice ukryte w Modlitwie Pańskiej.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze