Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 67

Moi synowie ukazują się jawnie, ukazują się przed wszystkimi narodami. Będę surowo karcił tych, którzy ważą się otwarcie im przeciwstawiać – to rzecz pewna. Dzisiaj wszyscy, którzy są w stanie powstać i być pasterzami Kościoła, osiągnęli już status syna pierworodnego i wspólnie przebywają w chwale ze Mną – wszystko, co Moje, jest również wasze. Obdarzam wszystkich, którzy są Mi szczerze posłuszni, obfitością łaski – abyś mógł stać się potężnym i przewyższać mocą innych ludzi. Moja wola w pełni panuje nad wami, synami pierworodnymi, i pragnę tylko, abyście jak najszybciej dojrzeli i wypełnili to, co wam powierzyłem. Wiedzcie o tym! To, co wam powierzam, jest końcowym projektem Mojego planu zarządzania. Mam jedynie nadzieję, że będziecie w stanie ofiarować Mi całą swoją istotę – wraz z całym swoim sercem, całym swoim umysłem i całą swoją mocą – oraz poświęcić to wszystko Mnie. Czas naprawdę na nikogo nie czeka i nikt, żadna sprawa, żadna rzecz nie może przeszkodzić Mojemu dziełu. Wiedzcie o tym! Moja praca przebiega krok po kroku gładko i bez zakłóceń.

Moje stopy przemierzają krańce wszechświata, Moje oczy nieustannie badają każdą osobę, a jeszcze bardziej obserwuję cały obraz wszechświata. Moje słowa nieustannie docierają praktycznie do każdego zakątka wszechświata. Ktokolwiek ośmiela się nie oddawać Mi posługi, ktokolwiek ośmiela się być wobec Mnie nielojalnym, ktokolwiek ośmiela się osądzać Moje imię, ktokolwiek też ośmiela się lżyć i zniesławiać Moich synów – wszyscy ci, którzy naprawdę to czynią, powinni zostać surowo osądzeni. Mój sąd następuje z całą swoją mocą. Oznacza to, że teraz jest czas sądu, a dzięki uważnej obserwacji będziecie mogli odkryć, że Mój sąd rozciąga się na cały wszechświat. Oczywiście, Moja rodzina nie jest wyłączona; ci, których myśli, słowa i czyny nie są zgodne z Moją wolą, będą osądzeni. Musicie zrozumieć, że Mój sąd jest skierowany do całego wszechświata, nie zaś do jednej tylko grupy ludzi lub rzeczy – czy zdaliście sobie z tego sprawę? Jeśli przez chwilę będziesz miał błędne wyobrażenie, natychmiast doświadczysz sądu wewnątrz siebie.

Mój sąd przyjmuje każdą formę i postać. Wiedzcie o tym! Jestem jedynym i mądrym Bogiem wszechświata! Nic nie leży poza Moją mocą. Wszystkie Moje wyroki są wam objawione; jeśli będziesz miał jakiekolwiek błędne myśli, natchnę cię. Oznacza to, że cię ostrzegę. Jeśli nie posłuchasz, natychmiast cię porzucę (nie chodzi tu o wątpienie w Moje imię, lecz raczej o zachowania zewnętrzne, te odnoszące się do cielesnych przyjemności). Jeśli twoje myśli są buntownicze względem Mnie, narzekasz na Mnie, raz za razem przyjmujesz pomysły szatana i nie podążasz za opiniami życia, wówczas twój duch będzie w ciemności, a twoje ciało doświadczy bólu. Musisz zbliżyć się do Mnie. Będziesz całkowicie niezdolny do przywrócenia twej normalnej kondycji w ciągu jednego lub dwóch dni, a twoje życie wyraźnie pozostanie daleko w tyle. Do tych, którzy są rozwiąźli w mowie: zdyscyplinuję usta i języki oraz sprawię, że języki otrzymają zapłatę. Do tych, którzy są niepohamowanie rozwiąźli w czynach: upomnę cię w duchu i surowo skarcę tych, którzy nie słuchają. Tych, którzy otwarcie Mnie osądzają i sprzeciwiają Mi się, a zatem tych, którzy przejawiają nieposłuszeństwo w mowie lub w czynach, całkowicie wytracę i porzucę, sprowadzając na nich zgubę i utratę największych błogosławieństw; oni są tymi, którzy zostają wytraceni po tym, jak byli wybrani. Tych, którzy są nieświadomi, a więc tych, których wizje nie są jasne, pomimo wszystko oświecę i zbawię. Tymi jednak, którzy rozumieją prawdę, ale jej nie czynią, pokieruję zgodnie z zasadami wspomnianymi powyżej, bez względu na to, czy są nieświadomi czy nie. Jeśli chodzi o tych ludzi, których intencje były błędne od samego początku, uczynię ich na zawsze niezdolnymi do pojmowania rzeczywistości i ostatecznie będą oni stopniowo, jeden po drugim wytraceni – nikt z nich nie pozostanie – lecz teraz pozostają zgodnie z Moim ustaleniem (gdyż nie działam w pośpiechu, ale raczej w sposób uporządkowany).

Mój sąd jest w pełni objawiony; jest skierowany do różnych ludzi, a oni wszyscy muszą zająć odpowiednie dla nich miejsca. W zależności od tego, która zasada zostanie złamana, będę kierować nimi i sądzić ich zgodnie z tą zasadą. Jeśli chodzi o tych, którzy nie noszą tego imienia i nie przyjmują Chrystusa dni ostatecznych, istnieje tylko jedna zasada: natychmiast wezmę ducha, duszę i ciało tego, kto Mnie się przeciwstawi, i wrzucę do piekła; a co do tych, którzy nie przeciwstawiają się Mnie, przed dokonaniem drugiego sądu poczekam, aż dojrzejecie. Moje słowa tłumaczą wszystko całkiem jasno i nic nie jest ukryte. Pragnę tylko, abyście potrafili stale mieć je na uwadze!

Wstecz:Rozdział 66

Dalej:Rozdział 68

Powiązane treści