Rozdział 69

Gdy ujawni się Moja wola, wygnam natychmiast kogokolwiek, kto się jej sprzeciwi lub ośmieli się ją osądzać czy w nią wątpić. Ktokolwiek nie działa dziś wedle Mojej woli lub myli się co do niej, musi zostać odrzucony i wygnany z Mojego królestwa. W Moim królestwie nie ma nikogo innego – wszyscy są Moimi synami – ludźmi, których kocham i którzy mają Mnie na względzie. Co więcej, to właśnie oni działają wedle Mojego słowa i są zdolni sprawować władzę, by sądzić wszystkie narody i ludy w Moim imieniu. Ponadto, to oni są grupą synów pierworodnych, którzy są niewinni i pełni życia, prości i otwarci oraz szczerzy i mądrzy. Moja wola się w was wypełnia, a to, co pragnę zrobić, spełnia się w was bez błędów, całkowicie otwarte i ujawnione. Zacząłem opuszczać tych, którzy mają złe intencje i cele, i sprawię, że upadną jeden po drugim. Zniszczę ich po kolei tak, że nie przetrwają – a odnosi się to wszystko do ich ducha, duszy i ciała.

Zrozumcie, że działania Mojej ręki – wsparcie dla biednych, troska i ochrona dla tych, którzy Mnie kochają, ratunek dla nieświadomych i gorliwych, którzy nie wtrącają się w Moje zarządzanie, kara dla tych, którzy Mi się opierają, i tych, którzy aktywnie ze Mną nie współpracują – wszystkie te rzeczy zostaną potwierdzone, jedna po drugiej, w zgodzie z Moimi wypowiedziami. Czy jesteś kimś, kto naprawdę Mnie kocha? Czy jesteś kimś, kto szczerze ponosi dla Mnie koszty? Czy jesteś kimś, kto słucha Mych słów i działa zgodnie z nimi? Czy jesteś kimś, kto jest przeciwko Mnie, czy też jesteś kimś, kto jest ze Mną zgodny? Czy w głębi serca masz jasność co to tych spraw? Czy potrafisz odpowiedzieć na każde z pytań, które zadałem? Jeśli nie potrafisz, to jesteś kimś, kto entuzjastycznie poszukuje, ale nie rozumie Mojej woli. Tacy ludzie będą najpewniej wtrącali się w Moje zarządzanie i błędnie pojmowali Moją wolę. Jeśli ich intencje są złe, to zostaną oni przeze Mnie skazani na eliminację i zniszczenie.

We Mnie są nieskończone tajemnice, które są niezgłębione. Ujawnię je ludziom jedna po drugiej, zgodnie z Moim planem. Chodzi Mi o to, że ujawnię je Moim synom pierworodnym. Tym, którzy są niewierzący i Mi się przeciwstawiają, po prostu pozwolę płynąć z prądem; na końcu jednak muszę sprawić, by zrozumieli, że jestem majestatem i sądem. Dzisiejsi niewierzący posiadają wiedzę tylko o tym, co dzieje się przed ich oczami, ale nie znają Mojej woli. Tylko Moi synowie – ludzie, których kocham – znają i rozumieją Moją wolę. Moim synom ujawniam się otwarcie; dla szatana jestem majestatem i sądem, wcale nie ukrytym. Obecnie tylko Moi synowie pierworodni są godni znać Moją wolę; nikt inny na to nie zasługuje – a wszystko to ustaliłem zawczasu, przed stworzeniem. Na samym początku we właściwy sposób ustaliłem, kto będzie błogosławiony, a kto chłostany; miałem co do tego jasność, a dzisiaj zostało to już całkowicie ujawnione: ci, którzy są błogosławieni, zaczęli cieszyć się swymi błogosławieństwami, podczas gdy ci, którzy są chłostani, zaczęli cierpieć wskutek katastrof. Ci, którzy nie chcą być chłostani, i tak będą, ponieważ to właśnie nakazałem i to ustanowiły Moje ręce pod postacią dekretów administracyjnych. Dokładnie rzecz biorąc, jaki rodzaj osoby jest błogosławiony, a jaki chłostany? Już ujawniłem te sprawy; nie jest to dla was tajemnicą, lecz raczej znajduje się na widoku: ci, którzy Mnie przyjmują, lecz mają złe zamiary; ci, którzy Mnie przyjmują, lecz Mnie nie szukają; ci, którzy Mnie znają, ale Mi się nie podporządkowują; ci, którzy angażują się w krętactwo i perfidię, by Mnie zwodzić; ci, którzy czytają Moje słowa, lecz wylewa się z nich negatywność, i ci, którzy nie znają siebie samych, którzy nie wiedzą czym są, którzy myślą, że sami są wspaniali i zakładają, że osiągnęli dojrzałość (na przykład szatan) – wszyscy tacy ludzie są obiektami chłosty. Ci, którzy przyjmują Mnie i kierują ku Mnie swe intencje (a jeśli spowodują zakłócenia, nie będę pamiętał ich występków – ale ich intencje muszą być prawe, a oni zawsze muszą być uważni, ostrożni i nigdy rozwiąźli; zawsze muszą chcieć Mnie słuchać i podporządkować Mi się); ci, którzy są czyści; ci którzy są otwarci; ci, którzy są uczciwi; ci, którzy nie znajdują się pod kontrolą żadnej innej osoby, rzeczy lub sprawy; i ci, którzy są dziecinni z wyglądu, choć są dojrzali w życiu – ci właśnie są Moimi ukochanymi, są przedmiotem Moich błogosławieństw. Teraz każdy z was winien zająć właściwe miejsce wedle swego stanu. Co więcej, sam będziesz wiedział, czy jesteś błogosławiony, czy wychłostany; nie ma potrzeby, bym mówił to wprost. Ci, którzy są błogosławieni, powinni się weselić i być szczęśliwi, podczas gdy ci, którzy będą cierpieć chłostę, nie powinni się trapić. Obie grupy zostały ustanowione Moją ręką, ale to nie Mnie należy winić: to twój własny brak czynnej współpracy ze Mną oraz zrozumienia, że jestem Bogiem, który przeszukuje najskrytsze zakamarki serca człowieka. To właśnie zawczasu ustaliłem, a ty wyrządziłeś sobie szkodę przez swoje liche sztuczki; sam sobie zgotowałeś ten los! Nie jest znęcaniem się nad tobą to, że powinieneś spaść do Hadesu! To twój koniec; to twój wynik!

Błogosławieni synowie pierworodni! Powstańcie szybko i radujcie się! Powstańcie szybko i wysławiajcie! Od teraz nie będzie więcej goryczy ani cierpienia; wszystko jest w naszych rękach. Każdy, kogo myśli są całkowicie dostrojone do Moich, jest osobą, którą kocham, i nie będzie musiał cierpieć wskutek katastrof. Czegokolwiek pragnie twoje serce, spełnię to (choć nie może to być nic arbitralnego); to jest Moje dzieło.

Wstecz: Rozdział 68

Dalej: Rozdział 70

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Jak służyć zgodnie z wolą Boga

Gdy wierzy się w Boga, jak dokładnie należy Mu służyć? Jakie warunki należy spełnić i jakie prawdy muszą zrozumieć ci, którzy służą Bogu?...

Tajemnica Wcielenia (4)

Powinniście poznać historię Biblii i jej powstania. Wiedza ta nie należy do tych, którzy nie przyjęli nowego dzieła Boga. Oni jej nie...

Posłowie

Mimo że te słowa nie stanowią całości tego, co wypowiedział Bóg, są one wystarczające, aby ludzie osiągnęli cele w postaci poznania Boga i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze