Rozdział 69

Gdy ujawni się Moja wola, wygnam natychmiast kogokolwiek, kto się jej sprzeciwi lub ośmieli się ją osądzać czy w nią wątpić. Ktokolwiek nie działa dziś wedle Mojej woli lub myli się co do niej, musi zostać odrzucony i wygnany z Mojego królestwa. W Moim królestwie nie ma nikogo innego – wszyscy są Moimi synami – ludźmi, których kocham i którzy mają Mnie na względzie. Co więcej, to właśnie oni działają wedle Mojego słowa i są zdolni sprawować władzę, by sądzić wszystkie narody i ludy w Moim imieniu. Ponadto, to oni są grupą synów pierworodnych, którzy są niewinni i pełni życia, prości i otwarci oraz szczerzy i mądrzy. Moja wola się w was wypełnia, a to, co pragnę zrobić, spełnia się w was bez błędów, całkowicie otwarte i ujawnione. Zacząłem opuszczać tych, którzy mają złe intencje i cele, i sprawię, że upadną jeden po drugim. Zniszczę ich po kolei tak, że nie przetrwają – a odnosi się to wszystko do ich ducha, duszy i ciała.

Zrozumcie, że działania Mojej ręki – wsparcie dla biednych, troska i ochrona dla tych, którzy Mnie kochają, ratunek dla nieświadomych i gorliwych, którzy nie wtrącają się w Moje zarządzanie, kara dla tych, którzy Mi się opierają, i tych, którzy aktywnie ze Mną nie współpracują – wszystkie te rzeczy zostaną potwierdzone, jedna po drugiej, w zgodzie z Moimi wypowiedziami. Czy jesteś kimś, kto naprawdę Mnie kocha? Czy jesteś kimś, kto szczerze ponosi dla Mnie koszty? Czy jesteś kimś, kto słucha Mych słów i działa zgodnie z nimi? Czy jesteś kimś, kto jest przeciwko Mnie, czy też jesteś kimś, kto jest ze Mną zgodny? Czy w głębi serca masz jasność co to tych spraw? Czy potrafisz odpowiedzieć na każde z pytań, które zadałem? Jeśli nie potrafisz, to jesteś kimś, kto entuzjastycznie poszukuje, ale nie rozumie Mojej woli. Tacy ludzie będą najpewniej wtrącali się w Moje zarządzanie i błędnie pojmowali Moją wolę. Jeśli ich intencje są złe, to zostaną oni przeze Mnie skazani na eliminację i zniszczenie.

We Mnie są nieskończone tajemnice, które są niezgłębione. Ujawnię je ludziom jedna po drugiej, zgodnie z Moim planem. Chodzi Mi o to, że ujawnię je Moim synom pierworodnym. Tym, którzy są niewierzący i Mi się przeciwstawiają, po prostu pozwolę płynąć z prądem; na końcu jednak muszę sprawić, by zrozumieli, że jestem majestatem i sądem. Dzisiejsi niewierzący posiadają wiedzę tylko o tym, co dzieje się przed ich oczami, ale nie znają Mojej woli. Tylko Moi synowie – ludzie, których kocham – znają i rozumieją Moją wolę. Moim synom ujawniam się otwarcie; dla szatana jestem majestatem i sądem, wcale nie ukrytym. Obecnie tylko Moi synowie pierworodni są godni znać Moją wolę; nikt inny na to nie zasługuje – a wszystko to ustaliłem zawczasu, przed stworzeniem. Na samym początku we właściwy sposób ustaliłem, kto będzie błogosławiony, a kto chłostany; miałem co do tego jasność, a dzisiaj zostało to już całkowicie ujawnione: ci, którzy są błogosławieni, zaczęli cieszyć się swymi błogosławieństwami, podczas gdy ci, którzy są chłostani, zaczęli cierpieć wskutek katastrof. Ci, którzy nie chcą być chłostani, i tak będą, ponieważ to właśnie nakazałem i to ustanowiły Moje ręce pod postacią dekretów administracyjnych. Dokładnie rzecz biorąc, jaki rodzaj osoby jest błogosławiony, a jaki chłostany? Już ujawniłem te sprawy; nie jest to dla was tajemnicą, lecz raczej znajduje się na widoku: ci, którzy Mnie przyjmują, lecz mają złe zamiary; ci, którzy Mnie przyjmują, lecz Mnie nie szukają; ci, którzy Mnie znają, ale Mi się nie podporządkowują; ci, którzy angażują się w krętactwo i perfidię, by Mnie zwodzić; ci, którzy czytają Moje słowa, lecz wylewa się z nich negatywność, i ci, którzy nie znają siebie samych, którzy nie wiedzą czym są, którzy myślą, że sami są wspaniali i zakładają, że osiągnęli dojrzałość (na przykład szatan) – wszyscy tacy ludzie są obiektami chłosty. Ci, którzy przyjmują Mnie i kierują ku Mnie swe intencje (a jeśli spowodują zakłócenia, nie będę pamiętał ich występków – ale ich intencje muszą być prawe, a oni zawsze muszą być uważni, ostrożni i nigdy rozwiąźli; zawsze muszą chcieć Mnie słuchać i podporządkować Mi się); ci, którzy są czyści; ci którzy są otwarci; ci, którzy są uczciwi; ci, którzy nie znajdują się pod kontrolą żadnej innej osoby, rzeczy lub sprawy; i ci, którzy są dziecinni z wyglądu, choć są dojrzali w życiu – ci właśnie są Moimi ukochanymi, są przedmiotem Moich błogosławieństw. Teraz każdy z was winien zająć właściwe miejsce wedle swego stanu. Co więcej, sam będziesz wiedział, czy jesteś błogosławiony, czy wychłostany; nie ma potrzeby, bym mówił to wprost. Ci, którzy są błogosławieni, powinni się weselić i być szczęśliwi, podczas gdy ci, którzy będą cierpieć chłostę, nie powinni się trapić. Obie grupy zostały ustanowione Moją ręką, ale to nie Mnie należy winić: to twój własny brak czynnej współpracy ze Mną oraz zrozumienia, że jestem Bogiem, który przeszukuje najskrytsze zakamarki serca człowieka. To właśnie zawczasu ustaliłem, a ty wyrządziłeś sobie szkodę przez swoje liche sztuczki; sam sobie zgotowałeś ten los! Nie jest znęcaniem się nad tobą to, że powinieneś spaść do Hadesu! To twój koniec; to twój wynik!

Błogosławieni synowie pierworodni! Powstańcie szybko i radujcie się! Powstańcie szybko i wysławiajcie! Od teraz nie będzie więcej goryczy ani cierpienia; wszystko jest w naszych rękach. Każdy, kogo myśli są całkowicie dostrojone do Moich, jest osobą, którą kocham, i nie będzie musiał cierpieć wskutek katastrof. Czegokolwiek pragnie twoje serce, spełnię to (choć nie może to być nic arbitralnego); to jest Moje dzieło.

Wstecz: Rozdział 68

Dalej: Rozdział 70

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze