Rozdział 72

Jeśli odkryjesz w sobie jakiekolwiek wady lub słabości, musisz natychmiast polegać na Mnie, że je z ciebie usunę. Nie zwlekaj; w przeciwnym wypadku dzieło Ducha Świętego znajdzie się zbyt daleko od ciebie, a ty pozostaniesz w tyle. Dzieło, które ci powierzyłem, może zostać ukończone tylko poprzez to, że będziesz często zbliżał się i modlił do Mnie oraz przeprowadzał omówienia w Mojej obecności. Jeśli nie będziesz tego robił, nie uda się osiągnąć żadnego rezultatu, a wszystko, co zostało zrobione, pójdzie na marne. Dzisiaj Moje dzieło nie jest takie jak w przeszłości; stopień życia w ludziach, których kocham, bardzo różni się od tego, jaki był wcześniej. Wszyscy jasno rozumieją Moje słowa i posiadają na ich temat wnikliwe rozeznanie. Jest to najbardziej oczywisty aspekt, który może najlepiej odzwierciedlić cudowność Mojego dzieła. Tempo Mojego dzieła przyspieszyło, a dzieło to z pewnością różni się od tego z przeszłości. Ludziom trudno jest to sobie wyobrazić, a co dopiero pojąć. Nic nie jest już dla was tajemnicą, ponieważ wszystko zostało ujawnione i pokazane. Jest przejrzyste, wyswobodzone, a przede wszystkim całkowicie wolne. Ci, których kocham, z pewnością nie będą ograniczeni przez żadną osobę, wydarzenie czy rzecz ani przez żadną przestrzeń czy geografię; przekroczą kontrolę nakładaną przez wszystkie środowiska i wyłonią się z ciała. Oto dopełnienie Mojego wielkiego dzieła. Nie pozostanie już nic do zrobienia; dzieło zostanie ostatecznie zwieńczone.

O dopełnieniu wielkiego dzieła wspomina się w odniesieniu do wszystkich synów pierworodnych i wszystkich ludzi, których kocham. Od tej chwili nie będziecie kontrolowani przez żadną osobę, wydarzenie ani rzecz. Będziecie podróżować do różnych narodów wszechświata, przemierzać cały kosmos, wszędzie pozostawiając ślady swoich stóp. Nie traktujcie tego jako czegoś odległego; jest to coś, co spełni się bardzo niedługo na waszych oczach. Powierzone zostanie wam to, co robię, a w miejscach, po których stąpam, będą ślady waszych stóp. Co więcej, to właśnie jest prawdziwe znaczenie tego, że my – wy i Ja – będziemy panować razem jako królowie. Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego udzielane przeze Mnie objawienia są coraz wyraźniejsze, coraz bardziej oczywiste i w największym stopniu jawne? Dlaczego niosłem najwyższe świadectwo i ujawniłem wam wszystkie te tajemnice i wypowiedziałem wszystkie te słowa? Powodem nie jest nic innego niż wspomniane powyżej dzieło. Jednak postęp waszego dzieła jest obecnie zbyt wolny. Nie jesteście w stanie dotrzymać Mi kroku, nie potraficie dobrze ze Mną współpracować i na razie nadal nie jesteście w stanie wypełnić Mojej woli. Muszę intensywniej was szkolić i szybciej czynić was pełnymi, abyście mogli jak najprędzej zadowolić moje serce.

Najbardziej oczywistą rzeczą jest obecnie to, że całkowicie uformowała się grupa synów pierworodnych. Wszyscy oni zostali przeze Mnie zatwierdzeni, a nawet zostali przeze Mnie predestynowani i wybrani od czasu stworzenia świata. Każdy z nich był wspierany Moją własną ręką. Nie ma tu miejsca na żadne ludzkie rozważania. Znajduje się to poza twoją kontrolą. Nie bądź dumny; to wszystko jest Moją dobrocią i współczuciem. Z Mojej perspektywy wszystko zostało już ukończone. To jedynie wasze oczy są zbyt zamglone i nawet teraz nie jesteście w stanie mieć jasnego widoku na cudowność Moich czynów. Nikt z was nie posiada wyraźnego zrozumienia Mojej wszechmocy, Mojej mądrości, każdego Mojego działania, każdego Mojego słowa i uczynku. Dlatego mówię wyraźnie. Dla Moich synów, Moich ukochanych, pragnę ponieść wszystkie koszty, trud i poświęcenie. Czy znasz Mnie poprzez Moje słowa? Czy potrzebujesz, bym wypowiedział je wyraźniej? Porzuć rozpustę; miej wzgląd na Moje serce! Co macie do powiedzenia teraz, kiedy została wam wyjawiona tak wielka tajemnica? Czy nadal macie jakieś skargi? Jeżeli nie płacicie odpowiedniej ceny i nie pracujecie ciężko, czy możecie być warci całego tego mozolnego trudu, który sobie zadałem?

Współcześnie ludzie nie potrafią się kontrolować. Choćby tego chcieli, miłość do Mnie nie może się narodzić w tych, którym nie okazuję względów. Jednak ludzie, którzy zostali przeze Mnie predystynowani i wybrani, nie będą mogli uciec, choćby tego chcieli; gdziekolwiek idą, nie są w stanie uciec przed Moją ręką. Taki jest Mój majestat, a przede wszystkim Mój sąd. Wszyscy ludzie muszą zajmować się swoimi sprawami zgodnie z Moim planem i Moją wolą. Począwszy od dnia dzisiejszego absolutnie wszystko powraca do Mojej ręki i znajduje się poza ich kontrolą. Kontroluję i aranżuję wszystko. Jeżeli udział ludzi będzie skromny, sprawię, że nie będzie im łatwo. Począwszy od dzisiaj pozwolę, by wszyscy ludzie zaczęli Mnie poznawać – jedynego prawdziwego Boga, który wszystko stworzył, który przyszedł pośród ludzi oraz został przez nich odrzucony i oczerniony, który wszystko kontroluje i aranżuje; Króla sprawującego władzę w królestwie; Boga samego, zarządzającego kosmosem; a przede wszystkim Boga, który kontroluje życie i śmierć ludzi oraz dzierży klucz do Hadesu. Dam poznać się wszystkim ludziom (dorosłym i dzieciom, bez względu na to, czy mają ducha, czy nie, i bez względu na to, czy są głupcami lub czy mają niepełnosprawność itd.). Nikogo nie zwalniam z tego zadania; to najcięższa praca – zadanie, które dobrze przygotowałem i które począwszy od teraz jest realizowane. To, co mówię, dokona się. Otwórz swoje duchowe oczy, porzuć swoje indywidualne pojęcia i uznaj, że jestem jedynym prawdziwym Bogiem zarządzającym wszechświatem! Nie jestem przed nikim ukryty i względem każdego wykonuję Moje dekrety administracyjne.

Odrzuć wszystko, co posiadasz. Czy rzeczy, które zyskujesz ode Mnie, nie posiadają większej wartości i o wiele większego znaczenia? Czy nie ma ogromnej różnicy między nimi a tym twoim chłamem? Czym prędzej porzuć wszystko, co nie przynosi pożytku! Właśnie teraz rozstrzyga się to, czy uzyskasz błogosławieństwa, czy też doświadczysz nieszczęścia. Jest to kluczowy moment; jest to nawet moment krytyczny. Czy naprawdę jesteś w stanie to dostrzec?

Wstecz: Rozdział 71

Dalej: Rozdział 73

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze