Rozdział 75

Wszystko się wypełni, bez najmniejszego uchybienia, gdy tylko przemówię. Od teraz żadne ukryte tajemnice nie będą w ogóle przesłonięte lub zakryte, a zostaną wam, Mym ukochanym synom, objawione. Sprawię, że ujrzysz we Mnie jeszcze wspanialsze znaki i cuda, jak również jeszcze wspanialsze tajemnice. Te rzeczy z pewnością was zadziwią, a wy lepiej Mnie pojmiecie, wszechmogącego Boga, i zdołacie docenić Mą mądrość w nich ukrytą. Dziś stajecie twarzą w twarz z jedynym prawdziwym Bogiem, którego ludzie nie widzieli od momentu stworzenia; a przecież we Mnie nie ma niczego wyjątkowego. Wraz z wami posilam się, żyję, przemawiam i śmieję się, i zawsze żyję w was, jednocześnie przemieszczając się pośród was. Dla tych, którym brakuje wiary lub których trapią ponure myśli, jest to trudna do pokonania przeszkoda. Oto jest Ma mądrość. Ponadto odkryję przed niektórymi sprawy, których nie zna Moje zwykłe człowieczeństwo, lecz to nie oznacza, że nie jestem samym Bogiem. Wręcz przeciwnie – to wystarczający dowód na to, że jestem wszechmogącym Bogiem. Dla osób, które wierzą, ma to decydujące znaczenie i tylko z tego powodu mają stuprocentową pewność co do Mnie. Nie bądźcie zanadto zaniepokojeni; ukażę wam rzeczy jedną po drugiej.

Jestem na was otwarty, nie ukrywam się przed wami. Jednakże dla niedowiarków – tych wiarołomców, których do pewnego stopnia zepsuł szatan – pozostanę ukryty. Gdy jednak mówiłem wcześniej o objawieniu się wszystkim ludom, odnosiłem się do Mej prawości, sądu i majestatu, by na podstawie otrzymanego wyniku, dowiedziały się, że władam wszechświatem i wszechrzeczą. Działajcie odważnie! Podnieśnie głowy! Nie obawiajcie się: Ja – wasz Ojciec – jestem tu, by was wspierać i nie będziecie cierpieć. Jeśli tylko często modlicie się i zanosicie do Mnie swe prośby, obdarzę was pełną wiarą. Potężni mogą się zdawać z zewnątrz przewrotnymi, lecz nie obawiajcie się, ponieważ jest to skutek waszej słabej wiary. Jeśli tylko wasza wiara będzie wzrastać, nic nie będzie zbyt trudne. Radujcie się i podskakujcie do woli! Wszystko leży u waszych stóp i spoczywa w Mym ręku. Czyż to nie Ja jednym słowem decyduję o spełnieniu lub zniszczeniu?

Ci, którymi się teraz posługuję, zostali dawno temu przeze Mnie zaakceptowani, jeden po drugim. Ci ludzie zostali już wybrani spośród grupy pierworodnych synów, odkąd stworzyłem świat. Nikt nie może tego zmienić, a wszystko musi się odbyć z Mego polecenia. Żaden człowiek nie może tego uczynić; wszystkie te sprawy leżą w Mej gestii. Ze Mną wszystko będzie trwałe i bezpieczne; ze Mną wszystko zostanie wykonane w sposób odpowiedni i prawidłowy, bez najmniejszego wysiłku. Przemawiam i tak się dzieje; mówię i tak się staje. Skoro sprawy międzynarodowe są pogrążone w chaosie, dlaczego nie spieszyliście się z rozpoczęciem nauki? Do kiedy macie zamiar czekać? Czy będziecie czekać do dnia, gdy cudzoziemcy zaleją Chiny, by was spotkać? Do tej pory mogliście być trochę opieszali, lecz nie możecie już sobie nadal pobłażać! Moi synowie! Zważajcie na Me mozolne zamiary! Ci, którzy częściej będą się do Mnie zbliżać, zyskają wszystko. Czy Mi nie dowierzacie?

Me dzieło postępuje z prędkością błyskawicy, lecz z pewnością nie towarzyszy mu huk grzmotu. Czy rozumiecie prawdziwe znaczenie tych słów? Musicie być w stanie lepiej ze Mną współdziałać i zważać na Me zamysły. Pragniecie otrzymywać błogosławieństwa, lecz jednocześnie obawiacie się cierpienia; czyż w ten sposób nie jesteście rozdwojeni? Niech ci odpowiem! Jeżeli ktoś pragnie dziś otrzymywać błogosławieństwa, lecz nie poświęca wszystkiego w tym celu – jedyne, co powinno go spotkać, to kara i Mój sąd. Jednakże, ci którzy poświęcają wszystko, doświadczą pokoju we wszystkich sprawach i niczego im nie zabraknie, a wszystko, co otrzymają, to Me błogosławieństwa. To, czego pilnie dziś potrzeba, to wasza wiara i to, byście zapłacili cenę. Nie odbierajcie błędnie Mych intencji. Wszystko się wydarzy, a wy zobaczycie to na własne oczy i osobiście tego doświadczycie. Wokół Mnie nie ma żadnego fałszywego słowa ani kłamstwa; wszystko, co mówię, jest samą prawdą, i nie brakuje w tym mądrości. Nie bądźcie niedowiarkami ani nie powątpiewajcie. Ja jestem tym, który czyni wszystko to, co jest pośród was i Ja jestem tym, który osądza i odsiewa tych, którzy czynią zło. Miłuję was i czynię doskonałymi. Jednakże wobec nich jestem kompletnym przeciwieństwem: nienawiścią i zniszczeniem, bez odstępstw i pozostawiania śladu. We wszystkim, co mówię i czynię, nieodzownie tkwi Moja obfitość. Czy przyjrzeliście się im krok po kroku? Pewne słowa wypowiedziałem po wielokroć, więc dlaczego nie rozumiecie, co mam na myśli? Czy gdy przeczytacie Me słowa, wszystko będzie tak, jak być powinno? Czy wszystko zostanie następnie osiągnięte? Nie macie żadnego zamiaru zważać na Me serce. Dlaczego mówię, że jestem niepodzielnie panującym, wszystkowiedzącym, jedynym prawdziwym Bogiem, który zagląda głęboko w ludzkie serca? Czy nadal nie rozumiecie znaczenia tych słów? Czy każde z podkreślonych przeze Mnie słów utkwiło w twej pamięci? Czy rzeczywiście stały się one zasadami twego postępowania?

Stoję ponad wszystkim, obserwując cały wszechświat. Ukażę swą wielką moc i całą Mą mądrość każdemu narodowi i ludowi. Nie ograniczajcie się teraz wyłącznie do radowania się. Czego nie będziecie posiadać, gdy wszystkie narody świata się zjednoczą? Niemniej jednak nie dopuszczę, by wam czegoś zabrakło ani nie pozwolę na wasze cierpienie. Uwierzcie, że jestem Bogiem wszechmogącym! Wszystko zostanie osiągnięte i będzie się stawać coraz lepsze! Moi pierworodni synowie! Spłyną na was wszelkie błogosławieństwa! Będziecie się nimi cieszyć bez końca, a będzie w nich nieprzebrane dobro, bogactwo i dostatek, których nigdy nie zabraknie!

Wstecz: Rozdział 74

Dalej: Rozdział 76

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze