Rozdział 78

Powiedziałem wcześniej, że dzieło wykonywane jest przeze Mnie, a nie przez jakąkolwiek istotę ludzką. Ze Mną wszystko jest rozluźnione i szczęśliwe, ale z wami rzeczy mają się zupełnie inaczej i cokolwiek robicie jest niezwykle trudne. Wszystko, co zatwierdzam, będzie z pewnością dokonane przeze Mnie, zaś ktokolwiek, kogo zatwierdzam, będzie przeze Mnie udoskonalony. Istoty ludzkie – nie musicie wtrącać się w Moje dzieło! Musicie jedynie troszczyć się o to, by podążać za Moim przewodnictwem, robić to, co kocham, odrzucać wszystko, czego nienawidzę, wydobyć się z grzechu i rzucić się w Moje kochające objęcia. Nie przechwalam się przed wami ani nie przesadzam. Prawda zaiste jest taka. Jeśli mówię, że zamierzam zniszczyć świat, to za jednym mrugnięciem waszych oczu świat obróci się w proch. Jesteście często zbyt zatroskani, przez co dodajecie sobie ciężaru, pełni strachu, że Moje słowa są puste, biegacie więc w koło próbując „znaleźć jakieś wyjście” dla Mnie. Ślepi! Głupi! Nie znacie nawet swej własnej wartości, a próbujecie być Moimi doradcami. Czy jesteś godny? Przejrzyj się uważnie w lustrze!

Pozwól, że ci powiem! Lękliwi muszą być skarceni za swą lękliwość, podczas gdy doskonale wierni otrzymają błogosławieństwo za swą wiarę. Dla jasności: teraz kluczowym punktem jest „wiara”. Teraz, kiedy błogosławieństwa, które wam przypadną w udziale, jeszcze nie zostały ujawnione, musicie w całości Mi się poświęcić. Tak zwane „bycie błogosławionym” i „cierpienie nieszczęścia” odnoszą się do tego aspektu. Moi synowie! Czy moje słowa są nadal wyryte w waszych sercach? „Do tych, którzy szczerze Mi się poświęcają, z pewnością pobłogosławię was wielce”. Czy naprawdę rozumiesz dziś znaczenie, które mieszka wewnątrz? Nie mówię pustymi słowami; od teraz nic nie będzie ukryte. Oznacza to, że sprawy wcześniej ukryte w Moich słowach teraz zostaną wam oznajmione jedna po drugiej, całkowicie, bez żadnego przemilczenia. Co więcej, każde słowo będzie Moim prawdziwym znaczeniem, nie wspominając, że ujawnienie wszystkich ludzi, wydarzeń i rzeczy ukrytych przede Mną dokona się z łatwością i nie sprawi Mi trudności. Wszystko, co robię, zawiera aspekt Mojego zwykłego człowieczeństwa, a także aspekt Mojej całkowitej boskości. Czy naprawdę jasno rozumiecie te słowa? Właśnie dlatego wciąż powtarzam: Nie śpieszcie się zbytnio. Ujawnić osobę albo rzecz to dla Mnie nic trudnego i zawsze jest na to czas. Czyż nie jest tak? Prawdziwa postać tak wielu ludzi już ujawniła się przede Mną. Czy w duchu są lisem, psem czy wilkiem, ujawniam ich prawdziwą postać w określonym czasie, który Ja wyznaczam, ponieważ wszystko, co robię, jest częścią Mojego planu. Musicie jasno rozumieć tę kwestię!

Czy naprawdę rozumiesz, w co wymierzone jest zdanie „Czas jest bliski”? W przeszłości zawsze myśleliście, że odnosiło się ono do Mego dnia, ale wszyscy interpretowaliście Moje słowa w oparciu o wasze koncepcje. Pozwól, że ci powiem! Od teraz każdy, kto źle interpretuje Moje słowa, jest bez wątpienia niedorzeczny! Słowa „Czas jest bliski”, które wypowiedziałem, odnoszą się do waszych dni, w których cieszyć się będziecie błogosławieństwami, to znaczy do dni, kiedy wszystkie złe duchy zostaną zniszczone i wygnane z Mojego kościoła, wszystkie ludzkie sposoby działania zostaną odrzucone, a ponadto słowa te odnoszą się do dni, kiedy nastaną wielkie katastrofy. Pamiętajcie o tym! Chodzi o „wszystkie wielkie katastrofy”, przestańcie to mylnie rozumieć. Moje wielkie klęski zstąpią z Moich rąk na cały świat równocześnie. Ci, którzy zyskali Moje imię, będą błogosławieni i z pewnością nie będą znosić tego cierpienia. Czy jeszcze pamiętasz? Czy masz jasność odnośnie do tego, co powiedziałem? Czas, gdy mówię, jest czasem, w którym zaczynam działać (wielkie klęski przychodzą w tym momencie). Nie rozumiecie Moich intencji naprawdę. Czy rozumiecie, dlaczego stawiam wam tak stanowcze wymagania i nie okazuję względem was żadnej wyrozumiałości? Kiedy międzynarodowa sytuacja jest napięta, a ci (tak zwani) ludzie u władzy w Chinach czynią wszelkie przygotowania, to właśnie ten sam czas, gdy tyka bomba zegarowa tuż przed wybuchem. Ci, którzy szukają prawdziwej drogi spośród siedmiu narodów, rozpaczliwie zaleją Chiny jak woda przelewająca się poprzez śluzy, bez względu na koszt. Niektórzy są wybrani przeze Mnie, inni mają wyświadczyć Mi przysługę, ale nie ma wśród nich pierworodnego syna. To Moje zrządzenie! Dokonało się to, gdy stworzyłem świat. Pozbądźcie się swoich ludzkich koncepcji. Nie myślcie, że mówię bez sensu. To, co myślę, jest tym, czego dokonałem. Także Mój plan jest czymś już ukończonym. Czy macie co do tego jasność?

Wszystko spośród wszystkich rzeczy jest częścią Moich myśli i Mojego planu. Mój synu! Wybrałem ciebie dla twojego dobra, a także dlatego, że cię kocham. Ktokolwiek ośmiela się być Mi nieposłusznym w myślach lub ma zazdrość w sercu, ten umrze za sprawą Mego przekleństwa i ognia. Wiąże się to z administracyjnymi dekretami Mojego królestwa, ponieważ dziś królestwo to już się ukształtowało. Ale musisz być uważny, Mój synu, i nie powinieneś traktować tego jak rodzaj kapitału. Powinieneś mieć na względzie serce Ojca i docenić poprzez to Jego żmudne starania. Za sprawą tego Mój syn musi zrozumieć, jakiego rodzaju osoby kocham najbardziej, jakiego rodzaju osoby darzę miłością w drugiej kolejności, jakiego rodzaju osób nienawidzę najbardziej i jakiego rodzaju osobami się brzydzę. Przestań zwiększać presję, pod którą jesteś. Jakiekolwiek masz usposobienie, zostało ono zawczasu wyznaczone przeze Mnie i jest objawieniem pewnego aspektu Mojego boskiego usposobienia. Odrzuć obawy! Nie żywię nienawiści do ciebie. Jak to powiedzieć? Czy nadal nie rozumiesz? Czy jesteś wciąż ograniczony przez własny strach? Kto jest lojalny, kto jest żarliwy, kto jest szczery, kto jest zwodniczy – wiem to wszystko, bo, jak powiedziałem wcześniej, znam sytuację świętych jak dłoń Mej ręki.

W Moich oczach wszystko zostało dokonane i ujawnione już dawno (jestem Bogiem, który lustruje najskrytsze ludzkie serca. To tylko po to, by pokazać wam aspekt Mojego zwykłego człowieczeństwa, to wszystko), ale dla was jest to ukryte i nieukończone. A wszystko to dlatego, że Mnie nie znacie. Wszystko jest w Moich rękach, wszystko jest pod Mymi stopami, zaś Moje oczy lustrują wszystkie rzeczy; kto zdoła uciec przed Moim sądem? Wszyscy ci, którzy są nieczyści, którzy mają rzeczy do ukrycia, którzy osądzają Mnie za Moimi plecami, którzy noszą opór w swych sercach i tak dalej – wszyscy ludzie, którzy w Moich oczach nie są cenni, muszą klęknąć przede Mną i zrzucić z siebie ciężar. Być może usłyszawszy to, niektórzy ludzie będą odrobinę zmotywowani, podczas gdy inni nie uwierzą, że jest to tak poważne. Pozwólcie, że was ostrzegę! Niech mądrzy śpiesznie się skruszą! Jeśli jesteś głupcem, po prostu czekaj! Zobaczysz, kto będzie cierpiał plagę, gdy nadejdzie czas!

Niebo jest wciąż pierwotnym niebem, a ziemia jest wciąż pierwotną ziemią, ale w Moich oczach niebo i ziemia już się zmieniły i nie są niebem i ziemią, którymi kiedyś były. Do czego odnosi się niebo? Czy wiecie? A do czego odnosi się dzisiejsze niebo? Do czego odnosiło się niebo przeszłości? Pozwólcie, że wam to zakomunikuję: niebo przeszłości odnosiło się do Boga, w którego wierzyliście, ale którego nikt nie widział, i był to Bóg, w którego ludzie wierzyli z autentyczną szczerością (ponieważ nie mogli Go widzieć), podczas gdy dzisiejsze niebo odnosi się do Mojego zwykłego człowieczeństwa tak jak i do Mojej całkowitej boskości, to znaczy do samego praktycznego Boga. Jest to ten sam Bóg, więc dlaczego mówię, że jestem nowym niebem? Wszystko to dotyczy człowieczych koncepcji. Dzisiejsza ziemia odnosi się do tego, gdzie się znajdujecie. Ziemia przeszłości nie miała jednego świętego miejsca, podczas gdy miejsca, do których chodzicie dzisiaj, są wydzielone jako święte i dlatego mówię, że jest to nowa ziemia. „Nowa” odnosi się tutaj do „świętej”. Nowe niebo i ziemia zostały teraz całkowicie urzeczywistnione. Czy macie co do tego jasność? Odsłonię przed wami wszystkie tajemnice, strona po stronie. Nie śpieszcie się, a nawet większe tajemnice zostaną wam ujawnione.

Wstecz: Rozdział 77

Dalej: Rozdział 79

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Tajemnica Wcielenia (2)

W czasie, gdy Jezus działał w Judei, czynił to otwarcie, ale teraz Ja działam i przemawiam między wami w tajemnicy. Niewierzący są tego...

Sam Bóg, Jedyny I

Autorytet Boga (I)Kilka moich ostatnich społeczności dotyczyło dzieła Bożego, usposobienia Bożego i samego Boga. Czy po ich wysłuchaniu...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce