Rozdział 97

Sprawię, że każda osoba ujrzy Moje cudowne dzieła i usłyszy Moje mądre słowa. Musi to obejmować każdą osobę i następować poprzez każdą jedną rzecz. Taki jest Mój administracyjny dekret i taki jest Mój gniew. Poruszę każdą osobę i każdą rzecz, aby wszyscy ludzie z każdego miejsca we wszechświecie i na krańcach ziemi przejrzeli na oczy; nie spocznę, póki tego nie dokonam. Mój gniew wylewa się w całej pełni i ani krztyna nie została wstrzymana. Jest on skierowany przeciwko każdej osobie, która przyjmuje to imię (wkrótce zwróci się przeciwko wszystkim narodom świata). A czymże jest Mój gniew? Jak bardzo jest on srogi? Na jakiego rodzaju osoby spada Mój gniew? Większość ludzi sądzi, że gniew jest najwyższym stopniem złości, ale to jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia. Mój gniew i Moje administracyjne dekrety to dwie nierozdzielne części; kiedy wydaję Moje administracyjne dekrety, w ślad za nimi podąża Mój gniew. Zatem czym dokładnie jest gniew? Gniew jest osądem, jaki w pewnym stopniu wymierzam ludziom oraz zasadą leżącą u podstaw wydawania każdego z Moich administracyjnych dekretów. Jeśli ktokolwiek naruszy jeden z Moich dekretów, gniew Skala Mojego gniewu stosowna będzie do tego, który dekret został naruszony. Gdy pojawia się Mój gniew, pojawiają się Moje administracyjne dekrety i odwrotnie. Moje administracyjne dekrety i gniew tworzą nierozdzielną całość. Jest to najsurowszy z osądów, którego nikomu nie wolno naruszyć. Wszyscy ludzie muszą go przestrzegać, gdyż w przeciwnym razie nie będzie im łatwo uniknąć powalenia Moją ręką. Na przestrzeni wieków ludzie nie mieli o nim pojęcia (chociaż byli tacy, którzy cierpieli ból, wywołany przez wielkie katastrofy, to i tak o nim nie wiedzieli; realizacja tego dekretu administracyjnego zaczyna się jednak w głównej mierze właśnie teraz), lecz dzisiaj objawiam wam to wszystko, abyście mogli uniknąć popełnienia wykroczenia.

Wszyscy ludzie powinni usłyszeć Mój głos i uwierzyć w Moje słowa, gdyż inaczej nie będę działał ani nie dokonam żadnego dzieła. Każde Moje słowo i każdy czyn są przykładami, które powinniście naśladować; są wzorcami i modelami do naśladowania. Stałem się ciałem po to, abyście mogli zobaczyć, czym jestem i co posiadam w Moim człowieczeństwie. W przyszłości pozwolę wam być świadkami tego, czym jestem i co posiadam w Mojej boskości. Sprawy muszą postępować krok po kroku w ten właśnie sposób. Inaczej bowiem ludzie po prostu nie będą w stanie uwierzyć i nie będą mieli żadnej wiedzy o Mnie. Zamiast tego będą zdolni jedynie do posiadania mglistych i niejasnych wizji i nie będą w stanie wyrobić sobie jasnego pojmowania Mnie. Moje słowa zaświadczyły, że osoba Moja ukazała wam się w pełni, jednak ludzie słyszą Moje słowa i nadal Mnie nie znają – z tego tylko powodu, że są głupi i nieświadomi. Nawet teraz, gdy stałem się ciałem, ludzie wciąż Mi się przeciwstawiają, dlatego też posługuję się Moim gniewem i Moimi administracyjnymi dekretami, aby ukarać tę haniebną i rozwiązłą epokę, i kompletnie zawstydzić szatana i diabły. Taka jest jedyna droga; takie jest przeznaczenie ludzkości i koniec, jaki czeka rodzaj ludzki. Wynik jest z góry przesądzony i nikt nie zdoła go zmienić ani się od niego wymówić. Tylko do Mnie należy ostatnie słowo; takie jest Moje zarządzanie i taki jest Mój plan. Wszyscy ludzie muszą uwierzyć i być przekonani w sercu i w słowie. Ci, którym będzie się w tym życiu powodzić, z pewnością cierpieć będą przez całą wieczność, podczas gdy ci, którzy cierpią w tym życiu, z pewnością będą błogosławieni przez całą wieczność: przesądziłem o tym z góry i nikt nie może tego zmienić. Nie istnieje nikt, kto mógłby odmienić Moje serce, ani nikt, kto zdołałby dodać choćby jedno słowo więcej do Moich słów; tym bardziej zaś nie wolno nikomu samowolnie usunąć choćby jednego Mojego słowa; jeśli ktoś naruszy ten dekret, z pewnością go skarcę.

Codziennie objawiane są wam Moje tajemnice; czy naprawdę je rozumiecie? Czy naprawdę macie co do nich pewność? Czy kiedy szatan cię zwodzi, jesteś w stanie przejrzeć jego podstępy? Jest to uzależnione od waszej postawy w życiu. Skoro mówię, że wszystkie rzeczy zostały z góry przesądzone przeze Mnie, to dlaczego osobiście stałem się ciałem, aby udoskonalić Moich synów pierworodnych? Co więcej, dlaczego wykonałem tak wiele pracy, o której ludzie sądzą, że jest bezużyteczna? Czy to Ja straciłem orientację? Pamiętajcie o tym! Wszystko to, co robię, czynione jest nie tylko po to, by pozyskać Moich pierworodnych synów, lecz, co ważniejsze, także po to, by zawstydzić szatana. Mimo iż buntuje się on przeciwko Mnie, Ja mam moc, by sprawić, aby jego potomstwo zbuntowało się przeciwko niemu i zaczęło Mnie wychwalać. Ponadto wszystko, co robię, ma spowodować, że następny etap dzieła będzie przebiegał gładko, a cały świat będzie wiwatował i wychwalał Mnie, a wszystkie rzeczy, które oddychają, zegną przede Mną swoje kolano i będą oddawać Mi cześć; dzień ten naprawdę będzie dniem chwały. Ja dzierżę wszystkie rzeczy w Moich rękach, a kiedy huknie siedem piorunów, wszystko wypełni się do końca, by już nigdy się nie zmieniać i pozostać niewzruszone. Począwszy od tego momentu dokona się wkroczenie w nowe życie nowego nieba i ziemi, wkroczenie w zupełnie nowe okoliczności, i rozpocznie się życie królestwa. Jak zatem jest w tym królestwie? Ludzie po prostu nie potrafią dojrzeć tego wyraźnie (ponieważ nikt nigdy nie zakosztował życia tego królestwa, ludzie wyobrażali je sobie jedynie w swoich umysłach i przemyśliwali o nim w swoich sercach). Przy przejściu od życia kościoła do życia królestwa, które jest przejściem od obecnego stanu do stanu przyszłego, wiele rzeczy wydarzy się w owym czasie, jakich ludzie nigdy wcześniej sobie nie wyobrażali. Życie kościoła jest zapowiedzią wkroczenia w życie królestwa, więc zanim powstanie życie królestwa, nie będę szczędził wysiłków, aby podsycać życie kościoła. Czym bowiem jest życie kościoła? Polega ono na tym: wszyscy – w tym także Moi synowie pierworodni – jedzą i piją Moje słowa, cieszą się nimi i poznają Mnie, otrzymując w ten sposób ode Mnie wypalanie i obmywanie, aby mogli zrozumieć Moje dekrety administracyjne, Mój osąd i Mój gniew oraz uniknąć popełnienia wykroczenia w życiu królestwa. A czym jest „życie królestwa”? Życie królestwa jest tam, gdzie Moi pierworodni synowie panują wraz ze Mną jako królowie, władając wszystkimi ludami i wszystkimi narodami (tylko Moi pierworodni synowie i Ja sam jesteśmy w stanie cieszyć się życiem królestwa). Chociaż Moi synowie i Mój lud ze wszystkich narodów i wszystkich ludów wkraczają do królestwa, nie będą oni w stanie cieszyć się życiem królestwa. Życiem królestwa mogą cieszyć się jedynie ci, którzy wkroczą do świata duchowego. Zatem tylko Moi pierworodni synowie i Ja będziemy w stanie żyć w istocie, podczas gdy Moi synowie i Moi ludzie pozostaną żywi w ciele. (Nie jest to jednak to ciało, które zostało skażone przez szatana. Takie jest znaczenie tego, że Moi pierworodni synowie rządzić będą wraz ze Mną jako królowie). Duchy, dusze i ciała wszystkich innych ludzi zostaną zabrane i ciśnięte do Hadesu. Oznacza to, że ludzie ci zginą raz na zawsze i przestaną istnieć (muszą jednak przejść przez wszystkie zniewolenia i okrucieństwa szatana, takie jak cierpienia i nieszczęścia). Kiedy to już się dokona, życie królestwa oficjalnie wkroczy na właściwe tory, a Ja zacznę oficjalnie objawiać Moje uczynki (które mają zostać ukazane otwarcie, a nie ukryte). Od tego momentu nie będzie już z pewnością jęków ani łez. (Nie będzie już bowiem niczego, co mogłoby skrzywdzić ludzi lub skłonić ich do płaczu albo wywołać ich cierpienie, i dotyczy to zarówno Moich synów, jak i Mojego ludu; jest jednak jedna kwestia, którą należy podkreślić, a mianowicie to, że Moi synowie i Moi ludzie pozostaną na zawsze ciałem). Wszystko będzie pełne radości – będzie to rozkoszny widok. Nie będzie to coś cielesnego, a raczej coś, czego nie sposób zobaczyć fizycznymi oczami. Ci, którzy są Moimi pierworodnymi synami, także będą mogli się tym cieszyć; taki jest Mój cudowny uczynek i taka jest Moja moc.

Pragnę, abyście przez cały czas potrafili doszukiwać się Mojej woli i mieć wzgląd na Moje serce. Chwilowe przyjemności mogą zniszczyć całe twoje życie, podczas gdy krótkotrwałe cierpienie może zapoczątkować całą wieczność błogosławieństw. Nie trap się; jest to droga, którą trzeba koniecznie przejść. Wcześniej mówiłem często: „Do tych, którzy szczerze ponoszą dla Mnie koszty: z pewnością pobłogosławię cię obficie”. A czym są „błogosławieństwa”? Nie są nimi tylko te, które otrzymujecie dzisiaj; chodzi nawet bardziej o te, którymi macie się cieszyć w przyszłości: te tylko są prawdziwymi błogosławieństwami. Kiedy powrócicie na górę Syjon, okażecie bezkresną wdzięczność za wasze obecne cierpienia, gdyż to właśnie jest Moje błogosławieństwo. Obecne życie w ciele jest przebywaniem na górze Syjon (co oznacza, że żyjesz we Mnie), podczas gdy przyszłe życie w ciele duchowym będzie dniem chwały, i tym bardziej oznaczać będzie przebywanie na górze Syjon. Po wysłuchaniu wypowiedzianych przeze Mnie słów, rozumiecie, co oznacza „góra Syjon”. Góra Syjon jest synonimem królestwa, a także jest to świat duchowy. Na teraźniejszej górze Syjon jesteście w ciele, uzyskujecie pociechę i otrzymujecie Moją łaskę; na przyszłej górze Syjon będziecie w istocie, ciesząc się błogosławieństwem rządzenia w roli królów. Pod żadnym pozorem nie wolno tego ignorować. I żadną miarą nie pozwólcie, by przemknęły wam czasy, kiedy można zyskać błogosławieństwa; dzień dzisiejszy jest, koniec końców, dniem dzisiejszym, i jest on zupełnie inny od jutra. Kiedy już zaczniesz cieszyć się błogosławieństwami, uznasz, że o dzisiejszej łasce nie warto w ogóle wspominać. Oto, co wam powierzam, i oto Moja ostateczna rada.

Wstecz: Rozdział 96

Dalej: Rozdział 98

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze