Rozdział 95

Ludzie wyobrażają sobie, że wszystko jest niezwykle proste, podczas gdy w istocie takie nie jest. Wszystko zawiera w sobie ukryte tajemnice, a także Moją mądrość i Moje ustalenia. Żaden szczegół nie zostaje pominięty, wszystko zostało ustalone przeze Mnie. Sąd wielkiego dnia przyjdzie na wszystkich tych, którzy nie kochają Mnie szczerze (pamiętać należy, że sąd wielkiego dnia odnosi się do każdej osoby, która otrzyma to miano) i sprawi, że będą oni płakać i zgrzytać zębami. Ten odgłos zawodzenia pochodzi z Hadesu i z piekła; to nie ludzie płaczą, ale demony. To Mój sąd sprowadza ten płacz, sprowadza ostateczne zbawienie według Mojego planu zarządzania dla ludzi. W odniesieniu do niektórych ludzi żywiłem pewna nadzieję. Jednak patrząc na nich teraz, muszę odrzucić tych ludzi jednego po drugim, ponieważ Moje dzieło osiągnęło ten etap i jest to coś, czego nikt zmienić nie może. Wszyscy, którzy nie są Moimi pierworodnymi synami lub Moim ludem, muszą zostać odrzuceni i muszą odejść! Musicie zrozumieć, że w Chinach, poza Moimi pierworodnymi synami i Moim ludem, wszyscy pozostali są potomstwem wielkiego czerwonego smoka i muszą zostać odrzuceni. Wszyscy musicie zrozumieć, że Chiny są wszak narodem przeze mnie wyklętym, a nieliczni Moi ludzie znajdujący się tam nie są niczym więcej niż pełniącymi służbę dla Mojego przyszłego dzieła. Mówiąc inaczej, poza Moimi pierworodnymi synami nie ma nikogo innego – wszyscy zginą. Nie myślcie, że jestem zbyt skrajny w Moich uczynkach – to Moje rozporządzenie administracyjne. Ci, którzy cierpią Moje przekleństwa, są przedmiotem Mojej nienawiści – to rzecz pewna. Nie popełniam błędów; jeśli zobaczę kogoś, kto Mi się nie podoba, wyrzucę go, a to jest wystarczającym dowodem, że jesteś przeklęty przeze Mnie i jesteś potomkiem wielkiego czerwonego smoka. Pozwólcie, że jeszcze raz wam to uzmysłowię, w Chinach są tylko Moi pierworodni synowie (oprócz Mojego ludu, pełniącego służbę) i jest to Moje rozporządzenie administracyjne. Jednak Moi pierworodni synowie są tak nieliczni i wszyscy zostali przeze Mnie wyznaczeni – wiem, co czynię. Nie obawiam się twojej niechęci i nie obawiam się, że się odwrócisz i będziesz mnie gryźć, mam bowiem Moje rozporządzenia administracyjne i mam gniew. Oznacza to, że trzymam w Mojej ręce wielkie katastrofy i nie boję się niczego, ponieważ wszystkie rzeczy uznaję za już osiągnięte, a kiedy ten dzień nadejdzie, całkowicie się z tobą rozprawię. Nikogo nie można udoskonalić ani podbudować ludzką mocą, aby stał się Moim pierworodnym synem – całkowicie zależy to od Mojego wyznaczenia. O kimkolwiek powiem, że jest pierworodnym synem, jest pierworodnym synem; nie walcz o to ani nie wyciągaj po to ręki. Wszystko spoczywa na Mnie, na Samym Bogu wszechmogącym.

Pewnego dnia pozwolę wam wszystkim ujrzeć, czym są Moje rozporządzenia administracyjne i czym jest Mój gniew (wszyscy ugną kolano przede Mną, wszyscy będą Mnie czcić, wszyscy będą błagać Mnie o przebaczenie i wszyscy będą trwać w posłuszeństwie; teraz pozwalam tylko Moim pierworodnym synom ujrzeć ich część). Za moją przyczyną całe potomstwo wielkiego czerwonego smoka zobaczy, że wielu wybrałem do złożenia w ofierze (wszystkich oprócz Moich pierworodnych synów) dla udoskonalenia Moich pierworodnych synów; że za moją przyczyną wielki czerwony smok padł ofiarą własnych podstępnych knowań. (W Moim planie zarządzania wielki czerwony smok wysyła tych, którzy pełnią służbę dla Mnie – a są to wszyscy oprócz Moich pierworodnych synów – aby zakłócali Mój plan zarządzania, jednak padł ofiarą własnych podstępnych knowań i wszyscy oni pełnią służbę dla Mojego dzieła. Jest to część prawdziwego znaczenia Mojej mobilizacji wszystkich do wypełnienia służby dla Mnie). Dziś, gdy wszystko zostało osiągnięte, pozbędę się ich wszystkich, zmiażdżę ich pod Moimi stopami, a przez to upokorzę wielkiego czerwonego smoka i sprowadzę na niego najgłębszy wstyd (próbują oni zwodzeniem zdobyć błogosławieństwa, ale nigdy nie myśleli, że oddadzą Mi służbę) – oto Moja mądrość. Słysząc to, ludzie myślą, że jestem pozbawiony uczuć i miłosierdzia, myślą też, że nie mam w sobie człowieczeństwa. Istotnie, jestem pozbawiony uczuć i miłosierdzia wobec szatana, a ponadto jestem Samym Bogiem, który przewyższa ludzkość. Jak możesz twierdzić, że jestem Bogiem, który ma człowieczeństwo? Czyż nie wiesz, że nie jestem ze świata? Czyż nie wiesz, że jestem ponad wszelkimi rzeczami? Oprócz Moich pierworodnych synów nie ma nikogo takiego jak Ja, nikogo, kto miałby Moje usposobienie (nie ludzkie usposobienie, ale boskie usposobienie) i nikogo, kto posiadałby Moje przymioty.

Kiedy otworzy się brama do świata duchowego, ujrzycie wszystkie tajemnice, pozwalające wam całkowicie wkroczyć do wolnego królestwa, wejść w Moje pełne miłości objęcia i wejść w Moje wiecznotrwałe błogosławieństwa. Moje ręce zawsze wspierały ludzkość. Jednak jest część ludzkości, którą zbawię, i część, której nie zbawię. (Mówię „wsparcie”, ponieważ gdybym nie wspierał całego świata, już dawno temu wpadłby do Hadesu). Dostrzeż to wyraźnie! Oto Mój plan zarządzania. A jaki jest Mój plan zarządzania? Stworzyłem ludzkość, ale nigdy nie zamierzałem pozyskać każdej osoby, a jedynie pozyskać niewielką część ludzkości. Po co więc stworzyłem tak wielu ludzi? Powiedziałem wcześniej, że u Mnie wszystko jest wolnością i uwolnieniem, i robię wszystko, czego zapragnę. Kiedy stworzyłem ludzkość, stało się to tylko po to, by mogli żyć zwykłym życiem, i by potem mogła wyłonić się niewielka część ludzkości, będąca Moimi pierworodnymi synami, Moimi synami i Moim ludem. Można powiedzieć, że wszyscy ludzie, rzeczy i przedmioty – oprócz Moich pierworodnych synów, Mojego ludu i Moich synów – wszyscy oni są posługującymi i wszyscy muszą zginąć. W ten sposób cały Mój plan zarządzania zostanie doprowadzony do końca. Taki jest Mój plan zarządzania, takie jest Moje dzieło i kroki Mojego postępowania. Kiedy wszystko się skończy, całkowicie odpocznę. W tym czasie wszystko zostanie naprawione, wszystko zostanie uczynione spokojnym i bezpiecznym.

Tempo Mojego dzieła jest tak niezwykle szybkie, że nikt nie potrafi sobie go wyobrazić. Zmienia się z dnia na dzień, a ktokolwiek za nim nie nadąży, poniesie stratę; można tylko trzymać się nowego światła każdego dnia (chociaż Moje rozporządzenia administracyjne, wizje i prawda, z którą się jednoczę, nigdy się nie zmieniają). Dlaczego przemawiam każdego dnia? Dlaczego nieustannie cię oświecam? Czy rozumiesz prawdziwe, wewnętrzne znaczenie? Większość ludzi wciąż śmieje się i żartuje, nie potrafi zachować powagi. Po prostu nie zwracają oni zupełnie uwagi na Moje słowa, słysząc je, odczuwają jedynie przemijający niepokój. Wkrótce potem Moje słowa zostają zapomniane, a oni wkrótce tracą świadomość własnej tożsamości i stają się nieostrożni. Czy znasz swój status? To, czy ktoś pełni służbę wobec Mnie, czy jest przeze mnie wyznaczony i wybrany, zarządzane jest tylko poprzez Moje ręce i nikt nie może tego zmienić – muszę to zrobić Ja sam, muszę ich wybrać i wyznaczyć Ja sam. Kto śmie mówić, że jestem niemądrym Bogiem? Każde słowo, które wypowiadam i wszystko, co robię, jest Moją mądrością. Kto śmie po raz kolejny zakłócać Moje zarządzanie czy niszczyć Moje plany? Z pewnością mu nie wybaczę! Czas spoczywa w Moich rękach i nie boję się żadnej zwłoki; czyż nie jestem Tym, który decyduje o czasie, w którym Mój plan zarządzania dobiegnie końca? Czyż nie opiera się on na jednej tylko myśli Mojej? Kiedy mówię, że się dokonało, dokonało się, i kończy się, gdy mówię, że się kończy. Nie spieszy Mi się wcale i poczynię odpowiednie przygotowania. Człowiek nie może wtrącać się w Moje dzieło i nie może robić rzeczy dla Mnie według własnego uznania. Przeklinam tego, kto się wtrąca – to jedno z moich rozporządzeń administracyjnych. Ja Sam wykonuję Moje dzieło i nie potrzebuję nikogo innego (pozwalam działać tym posługującym, inaczej nie odważyliby się działać pochopnie lub ślepo). Całe dzieło ustalone jest przeze Mnie jest postanowione przeze Mnie, bowiem to Ja jestem Samym Bogiem.

Wszystkie narody świata rywalizują ze sobą o władzę i zysk i walczą o ziemię, ale nie trwóżcie się, ponieważ wszystkie te rzeczy pozostają w Mojej służbie. A dlaczego mówię, że pozostają w Mojej służbie? Działam, nie ruszając palcem. Aby osądzić Szatana, najpierw sprawiam, że spierają się oni między sobą, a na koniec doprowadzam ich do ruiny i sprawiam, że padają ofiarą własnych podstępnych knowań (chcą oni rywalizować ze mną o władzę, ale w końcu pełnią służbę wobec Mnie). Ja tylko mówię i wydaję Moje rozkazy, a wszyscy będą robić to, co nakażę, inaczej natychmiast cię zniszczę. Wszystkie te rzeczy są częścią Mojego sądu, ponieważ to Ja rozporządzam wszystkimi rzeczami i wszystkie rzeczy są ustanowione przeze Mnie. Ktokolwiek coś czyni, czyni to bezwiednie, czyniąc tak według Mojego ustalenia, i mam nadzieję, że będziecie mogli napełnić się Moją mądrością w czasie wydarzeń, które wkrótce nadejdą. Nie zachowujcie się w sposób nierozważny, ale częściej się do mnie zbliżajcie, gdy coś się wam przydarza; bądźcie pod każdym względem bardziej ostrożni i przezorni, aby uniknąć nieposłuszeństwa wobec Mojego karcenia i uniknąć popadnięcia w przebiegłe knowania Szatana. Powinniście czerpać wskazówki z Moich słów, poznać, kim jestem i ujrzeć, co mam. Musicie czynić rzeczy zgodnie z Moim wymownym spojrzeniem i nie wolno wam postępować nierozważnie. Róbcie to, co Ja robię, i mówcie to, co Ja mówię. Mówię to wam z wyprzedzeniem, abyście mogli uniknąć błędów i uniknąć wodzenia na pokuszenie. A czym Ja jestem i czym jest to, co mam? Czy naprawdę to wiecie? Ból, który cierpię, jest częścią tego, czym Ja jestem, ponieważ jest częścią Mojego zwykłego człowieczeństwa, a to, czym Ja jestem, można również znaleźć w Mojej pełnej boskości – czy wiecie o tym? To, czym jestem, składa się z dwóch aspektów: jednym jest aspekt Mojego człowieczeństwa, a drugim – aspekt Mojej pełnej boskości. Tylko te dwa aspekty połączone razem tworzą kompletnego Boga Samego. To, czym jest Moja pełna boskość, obejmuje także wielką ilość rzeczy: nie podlegam żadnemu ograniczeniu ze strony osoby, materii ani rzeczy; wykraczam poza wszystkie środowiska; jestem poza wszelkim ograniczeniem czasowym, przestrzennym czy geograficznym; znam wszystkich ludzi, sprawy i rzeczy jak własną dłoń; a jednak nadal jestem z krwi i kości, w namacalnej postaci; w oczach ludzi wciąż jestem tą osobą, jednak natura jej się zmieniła – to nie mięso, lecz ciało. Rzeczy te są tylko niewielką jej częścią. Wszyscy Moi pierworodni synowie w przyszłości również tacy będą; to ścieżka, którą należy kroczyć, a ci, o których losie przesądzono, nie uciekną. Podczas gdy to robię, wszyscy, którzy nie zostali wyznaczeni, zostaną co do jednego wyrzuceni (ponieważ to szatan wystawia Mnie na próbę, aby sprawdzić trafność Moich słów). Ci, którzy zostali wyznaczeni, nie mogą uciec, dokądkolwiek by się udali, a wy ujrzycie w ten sposób zasady kierujące tym Moim uczynkiem. To, co mam, odnosi się do Mojej mądrości, Mojej wiedzy, Mojej umiejętności i każdego słowa, które wypowiadam. Posiadają je zarówno Moje człowieczeństwo, jak i Moja boskość. Oznacza to, że, wszystko, co dokonuje się poprzez Moje człowieczeństwo, jak również to, co dokonuje się przez Moją boskość, jest tym, co mam; nikt nie może tych rzeczy odebrać ani usunąć, pozostają one w Moim posiadaniu i nikt nie może ich zmienić. Oto Moje najsurowsze rozporządzenie administracyjne (w koncepcji człowieka wiele rzeczy, które czynię, nie zgadza się z ich koncepcjami i nie mogą one być zrozumiane przez człowieka; jest to rozporządzenie, które każdemu człowiekowi niezwykle łatwo naruszyć, jest ono również najpoważniejsze, dlatego ich życie doznaje przez to uszczerbku). Powiem to jeszcze raz: trzeba sumiennie przestrzegać tego, do czego was napominam – nie wolno być nieostrożnym!

Wstecz: Rozdział 94

Dalej: Rozdział 96

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Dzieło i wejście (4)

Jeśli człowiek naprawdę potrafi wejść zgodnie z dziełem Ducha Świętego, jego życie wykiełkuje szybko niczym pęd bambusa po wiosennym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Skontaktuj się z nami przez Messengera