Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Posłowie

Choć te słowa nie są wszystkim, co Bóg wypowiedział, są one wystarczające, aby ludzie osiągnęli cele poznania Boga i zmiany usposobienia. Może niektórzy myślą, że ponieważ dzieło Boga w Chinach kontynentalnych skończyło się, dowodzi to, że skończył On wypowiadać wszystkie potrzebne słowa i że nie może w żaden sposób głosić nowych słów, gdyż są to wszystkie słowa, które Bóg może wypowiedzieć. Co więcej, są ludzie, którzy wierzą, że „Słowo ukazuje się w ciele” zawiera wszystkie ekspresje Boga w Wieku Królestwa i że otrzymanie tej książki jest równoważnikiem otrzymania wszystkiego, co należy do Boga, albo że ta książka będzie prowadzić ludzkość w przyszłości, jak czyniła to niegdyś Biblia. Jestem przekonany, że ludzie mający takie poglądy nie stanowią mniejszości, ponieważ ludzie zawsze lubią narzucać Bogu ograniczenia. Choć wszyscy ogłaszają, że Bóg jest wszechmogący i wszechogarniający, ludzka natura wciąż sprawia, że łatwo jest im ograniczać Boga do pewnego zakresu. W tym samym czasie, w którym każda osoba poznaje Boga, jednocześnie się Mu opiera i wytycza Mu granice.

Dzieło Boga w Wieku Królestwa zaledwie się rozpoczęło. Wszelkie słowa Boga w tej książce są przeznaczone jedynie dla tych, którzy poszli za Nim w tym czasie oraz stanowią jedynie część wyrazu Boga w Jego obecnym wcieleniu i nie reprezentują wszystkiego, co jest Boga. Co więcej, nie można powiedzieć, że jest to całość dzieła, które wcielony Bóg zrealizuje tym razem. Bóg skieruje swoje słowa do ludzi z różnych grup etnicznych i o rozmaitym pochodzeniu oraz podbije On całą ludzkość i zakończy poprzednią erę, jakże więc miałby wszystko zamknąć po wypowiedzeniu tak niewielkiej części swoich słów? Dzieło Boga jest po prostu podzielone na różne okresy i różne etapy. Działa On zgodnie ze swoim planem i wypowiada swoje słowa zgodnie ze swoimi krokami. Jak człowiek mógłby pojąć wszechmoc i mądrość Boga? Fakt, który wyjaśniam tutaj, jest następujący: to, czym Bóg jest i co ma, jest na zawsze niewyczerpalne i nieograniczone. Bóg jest źródłem życia oraz wszystkich rzeczy. Boga nie potrafi zmierzyć żadne stworzenie. Na koniec wciąż muszę przypomnieć wszystkim: nie wytyczajcie Bogu po raz kolejny granic w książkach, słowach czy Jego przeszłych wypowiedziach. Jest tylko jedno słowo dla określenia Bożego dzieła – nowe. Nie lubi On iść starymi ścieżkami ani powtarzać swego dzieła, a co więcej nie chce, aby ludzie czcili Go przez wytyczanie Mu granic. Takie jest usposobienie Boga.

Wstecz:Dodatek: Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu

Powiązane treści

 • Wizja dzieła Bożego (2)

  Wiek Łaski głosił ewangelię żalu za grzechy i jeśli człowiek wierzył, miał być zbawiony. Dzisiaj zamiast o zbawieniu mówi się tylko o podboju i doskon…

 • Jak Piotr poznał Jezusa

  W czasie, który Piotr spędził z Jezusem, dostrzegł w Jezusie wiele pięknych cech, wiele aspektów godnych naśladowania i wiele, które go umacniały. Cho…

 • Wewnętrzna prawda dzieła podboju (3)

  Zamierzonym skutkiem dzieła podboju, jest przede wszystkim to, by ciało człowieka przestało się buntować; czyli aby umysł człowieka uzyskał nową wiedz…

 • Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem

  Wiele pracy wykonałem wśród ludzi i słów wypowiedzianych przeze Mnie w owym czasie padło wiele. Słowa te mają służyć zbawieniu człowieka i zostały wyp…