Kto może zbawić ludzkość i przekształcić nasz los?

10 października 2021

Na słowo „los” większość ludzi łączy posiadanie pieniędzy i statusu oraz sukces z dobrym losem, a biedni, niezrozumiani, cierpiący nieszczęścia i trudy, pogardzani – oni wszyscy mają zły los. Więc aby odmienić swój los, uczą się z zapałem, w nadziei, że to pomoże im zdobyć fortunę i status, a tym samym odmienić swój los. Czy pieniądze, status i sukces naprawdę równają się dobremu losowi? Czy cierpienie nieszczęść naprawdę oznacza zły los? Większość ludzi tego nie wie, a jednak żarliwie próbuje odmienić swój los. Ale czy wiedza może zmienić czyjś los? Kto może zbawić ludzkość i przekształcić nasze przeznaczenie? Zajmijmy się dziś tym tematem.

W życiu codziennym widzimy, że wiele osób, które posiada wiedzę, posiada też pieniądze i status. Wiedzie im się w życiu, a nawet stają się sławni czy wychwalani. Odnieśli sukces i mają sławę, więc wygląda, że mają świetny los. Ale czy to prawda? Czy naprawdę są szczęśliwi? Mogą mieć władzę, wpływy i uchodzić za znakomitych, ale wciąż czują pustkę i są nieszczęśliwi, tracą chęć do życia. Niektórzy biorą narkotyki lub odbierają sobie życie. Inni nadużywają władzy i wpływów, by robić, co im się podoba, czynić zło i popełniać przestępstwa. Kończą w więzieniu, kompletnie zhańbieni. Czy nie są to w większości intelektualiści? Czemu ludzie, którzy wydają się rozsądni, prawomocni, robią takie straszne rzeczy? Czemu zachowują się tak niedorzecznie? Czemu ich życie tak się toczy? Obecnie wszyscy chcą zdobywać wykształcenie i wiedzę, a w krajach całego świata klasa rządząca to intelektualiści. To oni mają władzę, to oni są merytokracją świata. Można uznać, że mając u władzy intelektualistów, świat powinien być bardziej cywilizowany i miły. Tymczasem co się dzieje ze światem? Pogrąża się on w pandemii i chaosie, ludzie oszukują, walczą, a nawet się wzajemnie zabijają. Wszyscy odrzucają Boga i się Mu opierają, nienawidzą prawdy, wielbią zło i nie chcą się pokajać, wywołując tym gniew Boga i oburzenie ludzi. Kataklizmy nadchodzą jeden po drugim, a świat wciąż jest na skraju wielkiej wojny. To oczywiste, że władza intelektualistów, merytokracja nie oznacza pokoju i szczęśliwego społeczeństwa, ale więcej kataklizmów i cierpienia. Pandemia się szerzy, wybuchają wojny, zdarzają się trzęsienia ziemi i głód. Ludzi wypełnia strach, jakby przyszedł koniec świata. Jaki jest tego prawdziwy powód? Czemu, kiedy ludzie zyskują wiedzę, władzę i status, robią tyle strasznych rzeczy? Czemu intelektualiści u władzy i merytokracja przynosi ludziom i krajowi tyle nieszczęść? Warto się zastanowić! Czy zdobywanie wiedzy ulepsza człowieka i wyzwala od grzechu? Czy wiedza czyni ludzi dobrymi i powstrzymuje przed czynieniem zła? Czy wiedza ocala ludzi od grzechu i od sił szatana? Poważnie wątpię, czy wiedza może zmienić czyjś los. Dlaczego po zdobyciu wiedzy i statusu większość ludzi staje się arogancka i zakochana w sobie? Czemu im więcej wiedzą, tym mają o sobie wyższe mniemanie? Po zdobyciu władzy stają się perwersyjni i samowolni, sieją zniszczenie i wywołują kataklizmy. Wydaje się, że wraz z lepszym wykształceniem i lepiej rozwiniętą nauką, kraj powinien być lepiej rządzony, a ludzi bardziej cywilizowani, szczęśliwsi i zdrowsi. Ale czy taki kraj w ogóle istnieje? Nigdy nie istniał. Więc ludzie się zastanawiają! Przeczytałem te słowa Boga: „Od czasu wynalezienia przez ludzkość nauk społecznych, umysł człowieka zajęły nauka i wiedza. Nauka i wiedza stały się następnie narzędziami do rządzenia ludzkością i zabrakło przestrzeni oraz sprzyjających warunków na oddawanie czci Bogu. Pozycja Boga obniżyła się w sercu człowieka jeszcze bardziej. Bez Boga w sercu, wewnętrzny świat człowieka jest mroczny, pusty i pozbawiony nadziei. Następnie na pierwszy plan wysunęło się wielu socjologów, historyków i polityków, snujących teorie z dziedziny nauk społecznych, teorię ewolucji człowieka i inne teorie, które zaprzeczają prawdzie, że Bóg stworzył człowieka i którymi wypełniają oni serce i umysł ludzkości. W ten sposób ubyło tych, którzy wierzą, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, a wzrosła liczba tych, którzy wierzą w teorię ewolucji. Coraz więcej osób traktuje zapisy o Bożym dziele i słowa Boga ze Starego Testamentu jako mity i legendy. W swych sercach ludzie stali się obojętni na Bożą godność i wielkość oraz na dogmat o tym, że Bóg istnieje i panuje nad całym światem. Przetrwanie ludzkości, losy państw i narodów nie są już dla nich ważne, a człowiek żyje w próżnym świecie skoncentrowanym jedynie na jedzeniu, piciu i poszukiwaniu przyjemności… Niewielu ludzi podejmuje się poszukiwania miejsc, w których Bóg dokonuje dzisiaj swego dzieła, lub próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób kieruje On człowiekiem i planuje jego przeznaczenie. Tym samym, bez wiedzy człowieka, ludzka cywilizacja staje się coraz mniej zdolna do dostosowania się do oczekiwań człowieka i jest nawet sporo ludzi, którzy są świadomi, że żyjąc w takim świecie, są mniej szczęśliwi niż ci, którzy już odeszli. Nawet mieszkańcy krajów o niegdyś wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego wyrażają żal z tego powodu. Ponieważ bez Bożego przewodnictwa, niezależnie od tego ilu rządzących i socjologów łamie sobie głowy, aby ocalić ludzką cywilizację, wszystko to na próżno. Nikt nie wypełni pustki w sercu człowieka, ponieważ nikt nie może stać się życiem człowieka, żadna teoria socjologiczna nie uwolni człowieka od pustki, która go dotyka. Nauka, wiedza, wolność, demokracja, czas wolny, wygoda: przynoszą one człowiekowi tylko tymczasowe pocieszenie. Nawet posiadając te wszystkie rzeczy, człowiek wciąż grzeszy i narzeka na niesprawiedliwość społeczną. Nie są one w stanie powstrzymać ludzkich pragnień ani zaspokoić potrzeby odkrywania. (…) Ostatecznie człowiek jest tylko człowiekiem, a pozycja i życie Boga nie mogą być zastąpione przez człowieka. Ludzkość nie wymaga jedynie uczciwego społeczeństwa, w którym każdy jest syty, równy i wolny; ludzkość potrzebuje Bożego zbawienia i zaopatrzenia w życie przez Boga. Ludzkie potrzeby, pragnienie odkrywania i duchowa pustka mogą zostać przezwyciężone dopiero, gdy człowiek dostąpi Bożego zbawienia i zaopatrzenia w życie. Jeśli ludzie w danym kraju lub naród niezdolni są do przyjęcia Bożego zbawienia i opieki, wówczas taki kraj lub naród będzie podążać drogą do upadku, ku ciemności, i zostanie przez Boga unicestwiony(Dodatek 2: Bóg kieruje losem całej ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Słowa Boga są słuszne i ujawniają prawdę. Jak naprawdę powstaje wiedza? Bez wątpienia pochodzi od wszystkich sławnych i wielkich ludzi, którzy byli przez wieki uwielbiani. Mamy konfucjanizm, teorię ewolucji Darwina, manifest komunistyczny Marksa i teorię komunizmu. Ateizm, materializm i teoria ewolucji to myśli i teorie, które ci sławni ludzie spisali w książkach i stanowią podstawy nauki i teorię nowoczesnego społeczeństwa. Te doktryny i teorie były zawsze promowane przez klasy rządzące. Trafiły do podręczników i szkół, stały się maksymami ludzkości. Kształciły, psuły i wywoływały odrętwienie całych pokoleń, stając się narzędziem klas rządzących, by oszukiwać i deprawować ludzkość. Cała ludzkość stała się skażona przez wykształcenie, wiedzę i naukę, a społeczeństwa popadły w mrok i chaos, aż Bóg i człowiek zapałali gniewem. Obecnie kataklizmy są coraz częstsze, a nieszczęścia zdarzają się raz po raz. Ciągle grożą nam wielkie wojny. Ludzie żyją w strachu, jakby stali w obliczu końca świata. Zastanawiamy się zatem, czy nauka i wiedza rzeczywiście są prawdą. Ludzie dążą do nich i je przyjmują, ale nie mogą uciec od grzechu ani znaleźć szczęścia. Zamiast tego stają się coraz bardziej zepsuci i źli, wpadając w grzech i ból, z których nie mogą uciec. Spójrzmy na istotę tych sławnych, wielkich ludzi, których wszyscy wielbią. Byli ateistami i ewolucjonistami, którzy zaprzeczali Bogu i Go odrzucali. Nie wierzą, że Bóg istnieje, ani że wszystkim włada. Na pewno nie przyjmą prawd wyrażanych przez Boga. W ich rozprawach ani jednym słowem nie obnażają społecznego mroku; ani jedno słowo nie obnaża istoty i rzeczywistości zepsucia człowieka przez szatana; ani jedno słowo nie obnaża natury i złej istoty klas rządzących, ani nie niesie świadectwa o istnieniu Boga i Jego dziele, nie niesie świadectwa o czynach Boga ani Jego miłości, ani nie zgadza się z prawdą słów Bożych. Wszystkie ich słowa to herezje i błędy zaprzeczające i sprzeciwiające się Bogu. Ogólnie rzecz biorąc ich rozprawy mają wyłącznie na celu podtrzymanie interesów klas rządzących oraz oszukiwanie, deprawowanie i krzywdzenie ludzkości, a w efekcie wprowadzili ludzkość na mroczną i złą ścieżkę, a ludzie stali się podobni do szatana, opierają się Bogu i Go zdradzają. Jakimi ludźmi jest klasa rządząca? Czy są honorowi i mądrzy? Ani trochę. Nie ma wśród nich ani jednego honorowego i mądrego. Ich tak zwane honor i mądrość zostały obnażone, a zbrodnie, które popełniali w ukryciu zostały ujawnione. Wiadomo, że w całej historii zepsucia ludzkości przez szatana, nie było ani jednego cnotliwego czy mądrego władcy, a wszyscy rządzący byli wcieleniami szatana i demonów. Które z ich idei i teorii najbardziej zepsuły ludzkość? Ateizm, materializm, ewolucjonizm i komunizm. Rozpowszechnili niezliczone herezje i błędy, w tym: „Boga w ogóle nie ma”, „Nigdy nie było żadnego Zbawiciela”, „Każdy jest kowalem swojego losu” oraz „Wiedza może odmienić twój los”. Te rzeczy zapuszczają korzenie w sercach młodych ludzi i z czasem rosną. Jakie są tego konsekwencje? Ludzie zaczynają odrzucać Boga i wszystko, co od Niego pochodzi, nawet to, że Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy i że wszystkim włada. Człowiek został stworzony przez Boga, ale oni odrzucają ten fakt, przekręcają prawdę, mówiąc, że ludzie ewoluowali od małp, jakby należeli do tej samej kategorii co zwierzęta. Te błędne, absurdalne teorie intelektualne okupują ludzkie umysły, zajmują miejsce w ich sercach i stają się częścią ich natury, więc wszyscy odrzucają Boga i odsuwają się od Niego; jest im coraz trudniej przyjąć prawdę. Ciągle stają się też bardziej aroganccy, źli i zepsuci. Tracą sumienie i rozum, kompletnie zatracają człowieczeństwo i ostatecznie nie można ich zbawić. Tak oto ludzie zostali skażeni przez szatana, aż stali się demonami. To straszny wynik dla ludzi, którzy chcieli zdobyć wiedzę, by odmienić swój los. Fakty pokazują, że nauka i wiedza nie są prawdą i nie mogą być naszym życiem, ale zaprzeczają prawdzie i są z nią niekompatybilne. Mogą one tylko deprawować, krzywdzić i niszczyć ludzkość.

Czemu nie są one prawdą? Ponieważ wiedza nie pochodzi od Boga, ale wynika z zepsucia człowieka przez szatana. Od tych wielkich, sławnych ludzi, których uwielbia skażona ludzkość. Możemy być pewni, że wiedza nie stanowi prawdy. Po pierwsze wiedza nie pomoże ludziom poznać ich skażonej istoty i nie zapewni im samopoznania. Po drugie wiedza nie może obmyć skażonego usposobienia ludzi, a tylko uczynić ich bardziej aroganckimi. Po trzecie wiedza nie ocali ludzi od grzechu i ich nie oczyści. Po czwarte wiedza nie pomoże ludziom poznać prawdy ani poznać i poddać się Bogu. Po piąte wiedza nie da ludziom szczęścia i nie zaprowadzi ich do światła, a na pewno nie zapewni im pięknego przeznaczenia. A więc wiedza nie jest prawdą i nie uratuje ludzkości od grzechu ani szatana. Możemy być pewni, że wiedza nie zmieni niczyjego losu. Tylko to, co pochodzi od Boga stanowi prawdę; tylko słowa Boże są prawdą. Tylko prawda może być życiem ludzi i może obmyć ich usposobienie, pozwalając im uciec od grzechu i stać się świętymi. Tylko prawda pozwala ludziom odzyskać sumienie i rozsądek oraz urzeczywistnić podobieństwo do człowieka. Tylko prawda może dać ludziom prawdziwy kierunek i cele w życiu i tylko prawda może pomóc ludziom poznać Boga, zdobyć Jego błogosławieństwa i piękne przeznaczenie. Właśnie dlatego tylko prawda wyrażona przez wcielonego Boga może ocalić ludzkość przed siłami szatana, pozwalając im na pełne zwrócenie się ku Bogu. Tylko Zbawiciel może zbawić ludzkość i przekształcić jej los, dając nam piękne przeznaczenie. A czemu wiedza nie może zbawić ludzi? Bo są oni zbyt głęboko skażeni przez szatana, mają szatańską naturę i szatańskie usposobienie, ciągle grzesząc i czyniąc zło. W odpowiednich warunkach są zdolni do każdego występku, a gdy tylko zdobywają władzę, pokazują swe prawdziwe oblicze i się panoszą. Wiedza pochodzi od skażonej ludzkości, od szatana, więc nie jest prawdą. Nieważne, ile nauczy się skażona ludzkość, nie pozna własnej istoty i prawdy o swoim zepsuciu, nie może też naprawdę się pokajać i zwrócić ku Bogu. Żadna ilość wiedzy nie naprawi grzesznej natury człowieka, a tym bardziej jego skażonego usposobienia. Nieważne, ile skażona ludzkość wie, nie może uciec od grzechu i mocy szatana ani osiągnąć świętości. Bez przyjęcia prawdy nie może podporządkować się Bogu i nigdy nie pozbędzie się swojej grzesznej natury. Im bardziej wysublimowana wiedza zepsutej ludzkości, tym trudniej jej przyjąć prawdę i tym bardziej możliwe, że odrzuci Boga i będzie się Mu opierać. Kiedy ludzie dążą do większej wiedzy, stają się bardziej aroganccy, zadufani w sobie i bardziej ambitni. To nieuniknione, że wejdą na ścieżkę grzechu. Dlatego wiedza deprawuje, krzywdzi i niszczy ludzi. Wielu ludzi nie widzi prawdziwej istoty wiedzy ani do czego się ona naprawdę nadaje. Nie widzą pochodzenia, źródła wiedzy, ale ślepo czczą i dążą do niej, zamiast dążyć do prawdy. Dlaczego ci wszyscy sławni ludzie po dojściu do władzy czynią tyle zła, przynoszą cierpienie ludziom i krzywdę krajom, powodując różne nieszczęścia, popełniając niewybaczalne zbrodnie? To konsekwencje czczenia i dążenia do prawdy. Pokazuje to, że wiedza nie może zmienić ludzkiego losu, i nieważne, jak wysublimowana jest czyjaś wiedza, nie zostanie on zbawiony przez Boga, jeśli nie ma wiary i nie przyjmuje prawdy. Nie zostanie pobłogosławiony przez Boga i nie będzie miał dobrego losu, bez względu na wysublimowaną wiedzę, ale po śmierci wylądują w piekle. Bóg jest sprawiedliwy i zarządza ludzkim losem, więc ten, kto nie otrzyma Jego poparcia czy błogosławieństwa, nie może mieć dobrego losu, ale jest skazany na zniszczenie, zatracenie i piekło.

Mędrcy przestali czcić wiedzę, ale czekają na przyjście Boga Świętego, żeby Zbawiciel zstąpił i zbawił ludzkość. Nikt nie wierzy, że jakaś sławna osobistość zbawi ludzkość. Nie mogą nawet zbawić siebie, a co dopiero ludzkość? Fakty pokazują nam, że wiedza nie zapewnia dobrego losu, a idea rozwoju przez naukę i wykształcenie to nonsens. Tylko Zbawiciel może zbawić ludzkość od grzechu i mocy szatana; tylko Zbawiciel wyrażający prawdy może wprowadzić nas na ścieżkę światła; tylko przyjęcie wszystkich prawd wyrażonych przez Zbawiciela może uwolnić nas od szatańskiego zepsucia, żebyśmy zostali zbawieni przez Boga, zyskali Jego poparcie i błogosławieństwa. Tylko tak możemy całkowicie odmienić swój los. To jasne, że zmiana losu następuje przez przyjęcie przyjścia i dzieła Zbawiciela, przyjęcie wszystkich prawd wyrażonych przez Zbawiciela w dniach ostatecznych oraz obmycie przez przyjęcie sądu Bożego w dniach ostatecznych. Mówiąc prosto, jedyna droga do przekształcenia czyjegoś przeznaczenia to przyjęcie prawdy. Bóg Wszechmogący mówi: „Bóg stworzył ten świat, stworzył ludzkość i co więcej, był architektem starożytnej kultury Grecji i ludzkiej cywilizacji. Tylko Bóg pociesza ludzkość i tylko On troszczy się o nią w dzień i w nocy. Rozwój człowieka i czynione przez niego postępy są nierozłącznie związane ze zwierzchnictwem Boga, a historia i przyszłość ludzkości nierozerwalnie łączą się z Bożymi planami. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, z pewnością uwierzysz w to, że wzrost i upadek każdego państwa lub narodu jest zgodny z Bożymi planami. Bóg zna los kraju lub narodu i tylko On kontroluje bieg historii ludzkości. Jeżeli ludzkość pragnie dobrego losu, jeśli kraj tego oczekuje, wówczas człowiek musi pokłonić się ku czci Boga, okazać skruchę i wyznać przed Nim swe grzechy, w przeciwnym razie los i przeznaczenie człowieka będą nieuniknioną katastrofą(Dodatek 2: Bóg kieruje losem całej ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Wyraźnie widzimy, że intelektualiści nie mogą zbawić nawet siebie, więc jak mają zbawić ludzkość? Tylko Zbawiciel może wybawić ludzkość od grzechu i poprowadzić ją do światła, szczęścia i pięknego przeznaczenia. Kim zatem jest Zbawiciel? Nie ma wątpliwości, że to Bóg wcielony w ludzkiej formie, który zstąpił, by czynić dzieło zbawienia. To nasz Zbawiciel. Można powiedzieć, że Zbawiciel to wcielenie Boga, że jest Bogiem w ludzkim ciele. Tym jest wcielenie. Więc Bóg wcielony to Zbawiciel, który zstąpił. Odkąd Bóg stworzył ludzkość, dwukrotnie stał się ciałem, by ją ocalić. Dwa tysiące lat temu stał się ciałem jako Pan Jezus i powiedział w czasie kazania: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie(Mt 4:17). Wyraził wiele prawd i ostatecznie został ukrzyżowany jako ofiara za grzechy, by odkupić ludzkość. To wyraźna manifestacja Bożej miłości do człowieka. Ludzie z całego świata przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, spowiadając się Bogu i przed Nim kajając i odpuszczono im grzechy. Bóg obdarzył ich pokojem i radością, a także swoją łaską. Kiedy Pan Jezus dokonał swojego dzieła odkupienia, wiele razy przepowiedział: „Przyjdę wkrótce” i „przyjście Syna Człowieczego”. „Bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie(Mt 24:44). Dlatego wszyscy, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela czekają na Jego przyjście w dniach ostatecznych. Pan Jezus przepowiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę(J 16:12-13). „Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą(J 17:17). W oparciu o Jego przepowiednie Bóg stanie się ciałem jako Syn Człowieczy w dniach ostatecznych i wyrazi prawdy, by w pełni obmyć i zbawić ludzkość, by zabrać ją do pięknego przeznaczenia. Bóg wcielony w dniach ostatecznych to Zbawiciel, który ukazuje się ludzkości. Jak powinniśmy powitać Zbawiciela? Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu(J 10:27). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7). Pan Jezus przypomniał nam wielokrotnie, że istotą powitania Pana jest słuchanie głosu Boga i przyjęcie prawd, które On wyrazi, kiedy powróci w dniach ostatecznych. Kataklizmy rozgrywają się przed naszymi oczami. Widzimy, że na całym świecie tylko Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy, które zbawią ludzkość i nikt poza Bogiem Wszechmogącym nie wyraził prawd. Dowodzi to tego, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, że jest Zbawicielem, który przyszedł w dniach ostatecznych zbawić ludzkość. To naprawdę wspaniała wiadomość. Możemy zmienić swój los tylko jeśli przyjmiemy zbawienie Zbawiciela i przyjmiemy prawdy wyrażone przez Boga.

Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa obejmują różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób powinien okazywać Mu wierność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując swe dzieło sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w zaledwie kilku słowach. On obnaża ją, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi czas. Wszystkie te różnorodne metody obnażania jej, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody mogą być uznane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do Boga, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze swoją skażoną istotą oraz ze źródłem swego skażenia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Bóg Wszechmogący wyraził tyle prawd, które zostały zebrane w książkach ze słowami Boga, jak np. „Słowo ukazuje się w ciele”, które mają łącznie miliony słów. To wszystko prawdy wyrażone przez Boga o Jego dziele osądzenia w dniach ostatecznych i są dużo ważniejsze niż prawdy wyrażone przez Boga w Wieku Prawa i w Wieku Łaski. Bóg Wszechmogący wyjawił wszystkie tajemnice swojego planu zarządzania, by zbawić ludzkość, wyjawił wszystkie tajemnice Biblii, których ludzie nigdy nie rozumieli i wyjawił prawdę o zepsuciu ludzkości przez szatana i o naszej szatańskiej, antyboskiej naturze. Pozwala nam to rozpoznać źródło naszej grzeszności i prawdę o naszym zepsuciu. Fakty przekonują ludzi, którzy zaczynają się nienawidzić, żałują i się szczerze kajają. Bóg wyraził też wszystkie prawdy, które ludzie muszą praktykować i w które muszą wejść, żebyśmy mogli żyć według Jego słów i urzeczywistnić prawdziwy obraz człowieka i prawdy. To jedyny sposób, by zdobyć Boże obietnice i błogosławieństwa. Bóg Wszechmogący wyraził tak wiele prawd, które mają na celu oczyszczenie skażenia ludzkości i zbawienie nas od mocy szatana, żebyśmy mogli zwrócić się do Boga i Go poznać. Te prawdy to jedyne prawdziwe maksymy życiowe i nauki, by zdobyć zbawienie i wystarczą, by radykalnie zmienić czyjś los, pozwalając mu na zdobycie dostępu do pięknego przeznaczenia – królestwa Bożego. Wielkie kataklizmy już się zaczęły. Jedynym sposobem, by spełniły się nadzieje ludzi jest przyjęcie przyjścia Zbawiciela i Jego dzieła. Przyjęcie prawd wyrażonych przez Boga Wszechmogącego to jedyny sposób na zdobycie poparcia Boga, jego ochrony i błogosławieństwa na czas wielkich kataklizmów, by je przetrwać, i by Bóg zawiódł nas do Jego królestwa. Jeśli ludzie nie przyjmą wszystkich prawd wyrażonych przez Zbawiciela, ale będą czekać na wymyślonego boga albo na złego ducha, by przyszedł i ich obronił przed kataklizmem, to tylko iluzja. Skończą z pustymi rękami, nic nie zyskując mimo wysiłków. Fałszywi bogowie i złe duchy nie mogą zbawić ludzi. Tylko wcielony Bóg, Zbawiciel może zbawić ludzkość i to jedyny sposób, by ludzie zyskali dobry los i przeznaczenie. Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie oraz przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, dzięki której człowiek zyskuje życie i jest jedyną drogą, dzięki której człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios(Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Ci, którzy chcą zyskać życie bez polegania na prawdzie głoszonej przez Chrystusa, są najbardziej niedorzecznymi ludźmi na ziemi, a ci, którzy nie akceptują drogi życia przyniesionej przez Chrystusa, gubią się w mrzonkach. Dlatego mówię, że ci, którzy nie akceptują Chrystusa dni ostatecznych, będą na zawsze znienawidzeni przez Boga. Chrystus jest bramą człowieka do królestwa w dniach ostatecznych i nie ma nikogo, kto mógłby Go pominąć. Nikt nie może być doskonalony przez Boga inaczej niż poprzez Chrystusa. Wierzysz w Boga, a więc musisz zaakceptować Jego słowa i być posłuszny Jego drodze. Nie możesz myśleć tylko o uzyskaniu błogosławieństw, będąc niezdolnym do otrzymania prawdy i niezdolnym do przyjęcia zaopatrzenia w życie. Chrystus przychodzi w dniach ostatecznych, aby wszyscy, którzy naprawdę w Niego wierzą, mogli otrzymać życie. Jego dzieło ma na celu zakończenie starego wieku i wejście w nową erę, i jest ono drogą, którą muszą obrać wszyscy, którzy chcą wkroczyć w nowy wiek. Jeśli nie jesteś w stanie Go uznać, a zamiast tego potępiasz Go, bluźnisz przeciwko Niemu lub nawet Go prześladujesz, to jesteś skazany na wieczny ogień i nigdy nie wejdziesz do królestwa Bożego. Chrystus jest bowiem sam w sobie wyrazem Ducha Świętego, wyrazem Boga, Tego, któremu Bóg powierzył do wykonania swoje dzieło na ziemi. Dlatego mówię, że jeśli nie potrafisz zaakceptować wszystkiego, co robi Chrystus w dniach ostatecznych, to bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu. Kara, która powinna zostać wymierzona tym, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu jest oczywista dla wszystkich(Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze