Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Jak powinno się doświadczać Bożego sądu i karcenia, aby dostąpić zbawienia?

Podsumowując, podążanie ścieżką Piotra w wierze oznacza podążanie drogą poszukiwania prawdy, która jest również drogą prawdziwego poznania siebie i zmiany swojego usposobienia. Tylko idąc ścieżką Piotra, można będzie iść… Pełny tekst

Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi?

Wiesz tylko, że Jezus zstąpi w dniach ostatecznych, ale jak dokładnie to zrobi? Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według … Pełny tekst

Czym jest sąd?

Jeśli chodzi o słowo „sąd”, możesz sobie pomyśleć o słowach, które Jahwe wypowiedział do wszystkich miejsc, oraz o słowach napomnienia, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy. Przy całej ich surowości te słowa nie są Boż… Pełny tekst

Konsekwencje i wynik odrzucenia przez świat religii Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych?

Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie s… Pełny tekst

Znaczenie sądu Bożego w dniach ostatecznych można dostrzec w osiągniętych przez nie wynikach

Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy weszli do Jego Królestwa… Pełny tekst

Jak Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych oczyszcza i ratuje ludzkość?

Kiedy tym razem Bóg przyjdzie w ciele, Jego dzieło będzie polegać na wyrażeniu Jego usposobienia, głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje więcej sposobów praktyko… Pełny tekst

,

Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych jest sądem wielkiego białego tronu, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia

„I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi… Pełny tekst

,

Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło osądzania w dniach ostatecznych?

Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatan… Pełny tekst

Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?

Przyjście wcielonego Boga dni ostatecznych przyniosło koniec Wieku Łaski. Przyszedł On przede wszystkim po to, by wypowiedzieć swe słowa, użyć słów, by udoskonalić człowieka, by oświecić i uświadomić człowieka, by usunąć… Pełny tekst

,

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (5)

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (5)

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (5) – Świadectwa osądzenia przed trybunałem Chrystusa i otrzymania daru życia Bóg Wszechmogący zapoczątkował swoje dzieło osądzania, wypowiadając prawdę w domu Boga. Sąd przed wielkim białym tronem rozpocz… Pełny tekst

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (4) – Jaka jest różnica pomiędzy dziełem osądzania w dniach ostatecznych a dziełem Pana Jezusa?

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (4) – Jaka jest różnica pomiędzy dziełem osądzania w dniach ostatecznych a dziełem Pana Jezusa?

Niektórzy wierzą, że w po tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił pomiędzy ludzi Duch Święty. Pełny tekst

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip (5) – Sąd Boży w dniach ostatecznych to zbawienie człowieka

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip (5) – Sąd Boży w dniach ostatecznych to zbawienie człowieka

Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip (5) – Sąd Boży w dniach ostatecznych to zbawienie człowieka Niektórzy ludzie, czytając Boże słowo, odnajdują karcące wypowiedzi, które osądzają ludzkość i wyrażają jej potępienie. Myślą, że Bóg poprzez swój sąd i przekleństwa potępi i … Pełny tekst

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (5) – Dlaczego Pan powraca, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych?

Wielu ludzi wierzy, że odpuszczono nam już nasze grzechy i osiągnęliśmy zbawienie, skoro wyznajemy wiarę w Pana. Dlaczego więc Pan nie przychodzi, aby zabrać nas prosto do królestwa niebieskiego? Pełny tekst

, ,

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7) – Sąd Boży w dniach ostatecznych tworzy zwycięzców

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7) – Sąd Boży w dniach ostatecznych tworzy zwycięzców

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (7) – Sąd Boży w dniach ostatecznych tworzy zwycięzców Bracia i siostry z Kościoła Boga Wszechmogącego cierpią z powodu poważnych przeszkód i prześladowań ze strony Komunistycznej Partii Chin i świata religijnego. Dlaczego więc… Pełny tekst

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (4) – Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (4) – Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Tajemnica pobożności” Klip filmowy (4) – Jedynie Bóg wcielony może dokonać dzieła osądzenia w dniach ostatecznych Wschodnia Błyskawica zaświadcza, że w dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem, by samemu dokonać dzieła osądzenia. A jednak Boże dzieło w Wieku … Pełny tekst

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – W jaki sposób Bóg zbawia człowieka od wpływu szatana

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – W jaki sposób Bóg zbawia człowieka od wpływu szatana

Film ewangelia „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (5) – W jaki sposób Bóg zbawia człowieka od wpływu szatana Biblia mówi: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (I List Piotra 4:17). W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyraża całą prawdę, która oczy… Pełny tekst

Znaczenie dzieła Bożego w osądzaniu i karceniu

3. Znaczenie dzieła Bożego w osądzaniu i karceniuWażne słowa Boga:Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży n… Pełny tekst

Znaczenie dzieła Bożego w podboju

2. Znaczenie dzieła Bożego w podbojuWażne słowa Boga:Ludzkość, zbyt głęboko skażona przez szatana, nie wie, że istnieje Bóg i przestała Go wielbić. Na początku, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, chwała i świadectwo Jahwe b… Pełny tekst

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (4) – Bóg używa słowa, aby dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (4) – Bóg używa słowa, aby dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych

Film ewangelia „Błogosławieni ubodzy w duchu” Klip filmowy (4) – Bóg używa słowa, aby dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych W Wieku Prawa i Wieku Łaski Bóg wypowiedział surowe słowa ganiące ludzi. Jaka jest różnica między tymi słowami a słowami sądu wypowiedzianymi prze… Pełny tekst