Sąd Boży

11 powiązanych materiałów multimedialnych

2. Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi?

Wiesz tylko, że Jezus zstąpi w dniach ostatecznych, ale jak dokładnie to zrobi? Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według …

27 września 2019

1. Czym jest sąd?

Jeśli chodzi o słowo „sąd”, możesz sobie pomyśleć o słowach, które Jahwe wypowiedział do wszystkich miejsc, oraz o słowach napomnienia, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy. Przy całej ich surowości te słowa nie są Boż…

27 września 2019

3. Znaczenie dzieła Bożego w osądzaniu i karceniu

Ważne słowa Boga:Praca w dniach ostatecznych polega na rozdzielaniu wszystkiego według rodzaju, zwieńczeniu Bożego planu zarządzania, bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy weszli …

13 stycznia 2019

2. Znaczenie dzieła Bożego w podboju

Ważne słowa Boga:Ludzkość, zbyt głęboko skażona przez szatana, nie wie, że istnieje Bóg i przestała Go wielbić. Na początku, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, chwała i świadectwo Jahwe były wszechobecne. Ale po tym, jak cz…

13 stycznia 2019