Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klip filmowy (5) – Czy sąd Boga w dniach ostatecznych jest karą, czy zbawieniem?

Klipy filmowe   642  

Wstęp

„Przepiękny głos” Klip filmowy (5) – Czy sąd Boga w dniach ostatecznych jest karą, czy zbawieniem?

Niektórzy ludzie, czytając Boże słowo, odnajdują karcące wypowiedzi, które osądzają ludzkość i wyrażają jej potępienie. Myślą, że Bóg poprzez swój sąd i przekleństwa potępi i ukarze ludzi. Jak wobec tego taki sąd może służyć oczyszczeniu i zbawieniu ludzkości? Boże słowo mówi: „Tym, co Bóg przeklina, jest nieposłuszeństwo człowieka, a tym, co On osądza, są grzechy człowieka”. „Surowe ujawnienie słowa służy celowi poprowadzenia ciebie na właściwą ścieżkę”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”). Jaka jest właściwa droga wiodąca do zrozumienia Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych?

Zalecenie:

Film Chrześcijański 2019 | „Przepiękny głos” Ukazanie się i wypowiedź Boga (Zwiastun) https://www.youtube.com/watch?v=cGHYuSfzzUg

Film Chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Tajemnica pochwycenia do królestwa niebieskiego https://www.youtube.com/watch?v=p8K_aP4M8qo

Film Chrześcijański 2018 | „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=HOLM5mDS-hc

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.