Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Zwój otwarty przez Baranka

– Słowa Ducha Świętego do Kościołów

  • 1
  • 2
  • 3

Część pierwsza

Słowa Boże dla całego wszechświata

(Wybrane fragmenty)

  • 1
  • 2
  • 3