Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  • 1
  • 2

I. Pytania i odpowiedzi dotyczące metody przybycia Pana (sekretnej i publicznej)

1Pytanie 1: Twierdzisz, że Bóg Wszechmogący jest powracającym Panem Jezusem. To niemożliwe. Biblia mówi: „A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą” (Mt 24:29-30). że Pan wróci, zstępując na obłoku, Tak. a w dzień Jego powrotu wydarzą się rzeczy wielkie. W tym czasie słońce się zaćmi, księżyc zgaśnie, a niebo i ziemia zostaną poruszone. Nie widzieliśmy, więc jak możemy mówić, że Pan powrócił? O co właściwie tu chodzi?
2Pytanie 3: jak przepowiedziano w Biblii: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). Gdy Pan Jezus zmartwychwstał, Jego ciało duchowe uniosło się do nieba. Gdy powróci, Jego ciało duchowe przybędzie na obłoku. Wy mówicie, że Bóg stał się ciałem, Synem Człowieczym, aby dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych. To ewidentnie sprzeczne z Biblią. Poza tym nasi przywódcy religijni twierdzą, że wszelkie świadectwa nadejścia Pana wcielonego są fałszywe. Dlatego sądzę, że to niemożliwe, żeby Pan powrócił w ciele. Nie mogę zaakceptować waszego świadectwa. Zaczekam po prostu na zstąpienie Pana na obłoku, który poprowadzi nas do królestwa Bożego. To nie może być złe.

III. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, jak odróżnić głos Boga

VII. Pytania i odpowiedzi dotyczące prawdy wcielenia

X. Pytania i odpowiedzi dotyczące drogi życia wiecznego

  • 1
  • 2